Klik her for at printe

Fondsbørsmeddelelser

26. aug. 2019 Offentliggørelse af halvårsrapport 2019

Halvårsrapport 2019

16. aug. 2019 High Income: Fejl i indre værdi den 8. august 2019

For afdeling High Income Obligationer var der 8/8/2019 offentliggjort en for høj NAV.

5. jul. 2019 Offentliggørelse af vedtægter samt prospekter, Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres vedtægter, godkendt af Finanstilsynet, samt prospekter for samtlige afdelinger, der reflekterer de på generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer. 

18. mar. 2019 Ordinær generalforsamling 2019

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske via foreningens hjemmeside. Sidste frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den 3. april 2019.

22. jan. 2019 Meddelelse om reviderede udbytter for 2018

Hermed offentliggøres de endelige og reviderede udbytter for 2018. Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr.

10. jan. 2019 Meddelelse om forventede udbytter for 2018 - opdateret

Opdateret meddelelse om forventede udbytter for 2018 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger og andelsklasser.

10. dec. 2018 Meddelelse om formue og antallet af investorer i Value Aktier SRI+

Som følge af, at beviserne i ovennævnte andelsklasse optages til handel pr. 12. december 2018 offentliggøres hermed meddelelse om antal investorer samt formue.

7. dec. 2018 Meddelelse om forventede udbytter for 2018

Meddelelse om forventede udbytter for 2018 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger og andelsklasser.

3. dec. 2018 Finanskalender 2019

Årets generalforsamling 2019 afholdes den 10. april. Årsrapporten for 2018 offentliggøres 4. marts 2019.

21. sep. 2018 Meddelelse ang. forkert indre værdi i to afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest

I medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, skal Investeringsforeningen Maj Invest (”Foreningen”) hermed meddele, at nedenstående afdelinger den 19. september 2018 i tidsrummet kl. 09:38 til kl. 10:22 har oplyst forkert indre værdi.

28. aug. 2018 Halvårsrapport for første halvår 2018

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt halvårsrapporten for første halvår 2018.

27. aug. 2018 Offentliggørelse af vedtægter august 2018

Hermed offentliggøres vedtægter godkendt af Finanstilsynet.

22. jun. 2018 Meddelelse ang. forkert indre værdi

I medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, skal Investeringsforeningen Maj In-vest (”Foreningen”) hermed meddele, at nedenstående afdelinger den 20 Juni 2018 i tidsrum-met kl. 09:39 til kl. 12:52 har oplyst forkert indre værdi.

11. jun. 2018 Offentliggørelse af vedtægter, Investeringsforeningen Maj Invest

Under henvisning til meddelelser af den 4. april og 25. april offentliggøres hermed vedtægter godkendt af Finanstilsynet.  

26. apr. 2018 Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest

Investeringsforeningen Maj Invest har i dag den 25. april 2018 afholdt ordinær generalforsamling.

4. apr. 2018 Ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018.

19. mar. 2018 Opdaterede prospekter marts 2018

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for Investeringsforeningen Maj Invest.

14. mar. 2018 Offentliggørelse af årsrapport 2017

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt årsrapporten for 2017. 

23. jan. 2018 Information om fejl i NAV i forbindelse med acontoudbetaling

Som følge af acontoudlodning var NAV som udsendt kl 09.39 ikke korrekt. 

1. dec. 2017 Finanskalender 2018

Årets generalforsamling 2018 afholdes den 25. april. Årsrapporten for 2017 offentliggøres 14. marts 2018.

30. maj 2017 Udpegning af hoveddistributør

Det meddeles herved, at bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest på et bestyrelsesmøde d.d. har besluttet at udpege Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S som foreningens hoveddistributør med virkning pr. den 13. juni 2017.

26. apr. 2017 Generalforsamling 2017 afholdt

Medlemmerne godkendte bestyrelsens forslag, beretningen og årsrapporten for 2016, herunder de foreslåede udbytter for foreningens udbyttebetalende afdelinger for 2016.

21. mar. 2017 Årsrapport 2016 - sproglig justering

I forlængelse af en behandling af årsrapporten i bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har bestyrelsen ønsket at foretage visse mindre ændringer af sproglig art i ledelsesberetningen.

16. mar. 2017 Offentliggørelse af prospekter for alle foreningens afdelinger marts 2017

Hermed offentliggøres prospekter for samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest.

15. mar. 2017 Offentliggørelse af årsrapport for 2016

Udbytter for 2016 for Investeringsforeningen Maj Invest er opgjort. Maj Invest tilbyder automatisk geninvestering af udbytte.

1. mar. 2017 Tegningsprovision fjernes i alle afdelinger

Det meddeles herved, at Investeringsforeningen Maj Invest har besluttet at fjerne tegningsprovisionen i forbindelse med emissioner i samtlige af foreningens afdelinger med virkning pr. dags dato.

13. jan. 2017 Meddelelse om reviderede udbytter for 2016

Hermed offentliggøres de nu reviderede udbytter for de tre af foreningens afdelinger, der foretager aconto-udlodning af udbyttet for 2016 med aconto-dag den 20. januar.

6. jan. 2017 Meddelelse om forventede udbytter for 2016 (opdatering)

I forlængelse af meddelelse af 7. december 2016 om forventede udbytter for 2016 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger offentliggøres hermed en opdatering af de tidligere offentliggjorte udbytteforventninger. De opdaterede, forventede udbytter for 2016 fremgår af tabellen nedenfor og baserer sig på data pr. 31. december 2016.

5. jan. 2017 Offentliggørelse af opdaterede prospekter 4. januar 2017

Hermed offentliggøres prospekter for samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest.

2. jan. 2017 Meddelelse om aconto-udlodning 2017

I forlængelse af meddelelse af den 7. december 2016 kan vi herved meddele, at nedennævnte afdelinger forventes at foretage aconto-udlodning med aconto-dag den 20. januar 2017.

16. dec. 2016 Offentliggørelse af prospekter

Hermed offentliggøres prospekter for afdelingerne Pension, Makro og Kontra som følge af en reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag.

9. dec. 2016 Meddelelse om ændring i bestyrelsessammensætningen i Investeringsforeningen Maj Invest december 2016

Henrik Normann overtager pr. 1. januar 2017 formandsposten efter Mads Krage, der forbliver som menigt medlem af bestyrelsen.

7. dec. 2016 Finanskalender 2017

Hermed følger finanskalender for 2017 for Investeringsforeningen Maj Invest.

7. dec. 2016 Meddelelse om forventede udbytter for 2016

Forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel à nominelt kr. 100 for 2016 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger. Beregningerne er baseret på data pr. 30. november 2016.

13. okt. 2016 Ekstraordinær generalforsamling oktober 2016

15. jun. 2016 Reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag juni 2016

Meddelelse vedrørende reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag for alle afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest

20. apr. 2016 Forløb af ordinær generalforsamling 2016

Investeringsforeningen Maj Invest har i dag den 20. april 2016 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte beretningen og årsrapporten for 2015, herunder tillige de foreslåede udbytter for 2015.

8. apr. 2016 Korrektion af Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Korrektionen er alene en præcisering af paragrafhenvisninger i forhold til foreningens gældende vedtægter i indkaldelsens bilag til dagsordenen. 

4. apr. 2016 Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 20. april 2016, kl. 17.00 på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, København K. Sidste frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den 13. april 2016.

15. jan. 2016 Reviderede og forventede udbytter for 2015

Som følge af at afdeling Value Aktier og afdeling Globale Obligationer i perioden 18. januar til og med 20. april 2016 udsteder andele uden ret til udbytte for 2015, offentliggøres det reviderede udbytte for de to afdelinger

13. jan. 2016 Andele ekskl. udbytte for 2015

Afdelingerne Value Aktier og Globale Obligationer udbydes som ex-kupon-afdeling.

7. dec. 2015 Midlertidig reduktion af handelsomkostninger

Meddelelse vedrørende midlertidig reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag for alle afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest. Meddelelse vedrørende midlertidig reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag for alle afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest.

3. dec. 2015 Forventede udbytter for 2015

Forventede udbytter til udbetaling efter generalforsamlingen 20. april 2016.

16. nov. 2015 Finanskalender 2016

Årets generalforsamling afholdes den 20. april 2016. 

3. nov. 2015 Formue og medlemmer i High Income Obligationer

I forlængelse af foreningens offentliggørelse af tegningsprospekt for afdeling High Income Obligationer den 14. oktober 2015 kan det herved oplyses, at tegningsperioden nu er overstået, og at afdelingens formue pr. dags dato udgør kr. 188.971.521 fordelt på 28 investorer.

14. okt. 2015 Maj Invest High Income Obligationer - Tegningsperiode

Offentliggørelse af tegningsprospekt

25. jun. 2015 Investeringsforeningen Maj Invest, afd. Value Aktier Akk.

Offentliggørelse af prospekt

25. jun. 2015 Formue og medlemmer i Maj Invest Value Aktier Akk.

Investeringsforeningen Maj Invest, afdeling Value Aktier Akkumulerende optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 29. juni 2015. 

16. jun. 2015 Reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Det er blevet billigere at købe og sælge investeringsbeviser i seks af foreningens afdelinger. 

15. jun. 2015 Sådan ombyttes Europa Aktier til Value Aktier

En andel i afdeling Europa Aktier ombyttes til 0,507663 andele i afdeling Value Aktier. 

3. jun. 2015 Nye vedtægter og navneændringer

De nye vedtægter besluttet på foreningens generalforsamling betyder, at afdeling Obligationer og afdeling Aktier skifter navn. 

3. jun. 2015 Fusion af Europa Aktier

Afdeling Europa Aktier fusioneres ind i afdeling Value Aktier. Sidste handelsdag for Europa Aktier er 12. juni. Fusionen har ikke betydning for investorerne i Value Aktier. 

16. apr. 2015 Forløb af ordinær generalforsamling 2015

Årets udbytter er vedtaget og til rådighed på investors konto 20. april. 

24. mar. 2015 Forkert indre værdi i afdeling Danske Aktier

Fejlen er rettet.

23. mar. 2015 Ordinær generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 15. april 2015 kl. 17.00 på Nationalmuseet.

18. mar. 2015 Årsrapport og udbytter offentliggjort

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt årsrapporten for 2014. 

26. feb. 2015 Europa Aktier

Forslag om fusion af afdeling Europa Aktier med afdeling Value Aktier 

26. feb. 2015 Opdateret prospekt for afdeling Europa Aktier

Offentliggørelse af opdateret prospekt for afdeling Europa Aktier

10. feb. 2015 Indre værdi i afdeling Value Aktier

Indre værdi i afdeling Value Aktier

10. feb. 2015 Indre værdi i afdeling Kontra

Meddelelse om forkert indre værdi i afdeling Kontra 

19. jan. 2015 Reviderede udbytter for 2014

For afdelingerne Value Aktier og Obligationer 

19. jan. 2015 Ex-kuponprospekt for afdeling Obligationer

Hermed offentliggøres i henhold til meddelelse af 15. januar 2015 ex-kuponprospekt for ovennævnte afdeling.

19. jan. 2015 Ex-kuponprospekt for afdeling Value Aktier

Hermed offentliggøres i henhold til meddelelse af 15. januar 2015 ex-kuponprospekt for ovennævnte afdeling.

15. jan. 2015 X-kupon i Value Aktier og Obligationer

Investeringsforeningen Maj Invest udsteder andele ekskl. udbytte for 2014, der sælges fra den 20. januar 2015 og indtil foreningens generalforsamling. 

13. jan. 2015 Finanskalender 2015

Årets generalforsamling afholdes den 15. april 2015. 

5. dec. 2014 Indre værdier er forsinkede 5/12-2014

De indre værdier er i dag forsinkede på grund af tekniske problemer.

27. nov. 2014 Meddelelse om forventede udbytter for 2014

Hermed offentliggøres meddelelse om forventede udbytter for 2014 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger.

25. nov. 2014 Indre værdier er forsinkede 25/11-2014

De indre værdier er i dag forsinkede på grund af tekniske problemer.

17. nov. 2014 Indre værdier er forsinkede 17/11-2014

De indre værdier er i dag forsinkede på grund af tekniske problemer.

10. nov. 2014 Fejl i indre værdi i afdelingerne Emerging Markets og Makro

Meddelelse ang. forkert indre værdi 6. november. 

15. okt. 2014 Indre værdier er forsinkede 15/10-2014

De indre værdier er i dag forsinkede på grund af tekniske problemer.

14. okt. 2014 Fejl i indre værdi i afdeling Obligationer, Makro og Pension

Meddelelse ang. forkert indre værdi i afdeling Obligationer, Makro og Pension. 

26. aug. 2014 Rapport for 1. halvår 2014

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har godkendt foreningens halvårsrapport for første halvår 2014.

18. aug. 2014 Fejl i indre værdi i afdeling Emerging Markets

Afdeling Emerging Markets har oplyst forkerte indre værdier den 18. august 2014 fra kl. 14:05 til kl. 16:35. De udsendte indre værdier var for høje med 0,85 %. 

29. apr. 2014 Forløb af ordinær generalforsamling 2014

Referat af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest.

9. apr. 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29. april 2014 kl. 17.00 på Nationalmuseet. 

9. apr. 2014 Indre værdier er forsinkede 9/4-2014

De indre værdier er i dag forsinkede på grund af manglende kurser på underliggende papirer.

20. mar. 2014 Offentliggørelse af årsrapport for 2013

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt årsrapporten for 2013.

27. jan. 2014 Udsendelse af revideret finanskalender for 2014

Se dato for årsrapport, halvårsrapport og generalforsamling 2014. 

17. jan. 2014 Reviderede udbytter for 2013

Meddelelse om reviderede udbytter for 2013 for foreningens Ex-kuponafdelinger.

17. jan. 2014 Offentliggørelse af Ex-kupon prospekt

Hermed offentliggøres Ex-kupon prospekt for Investeringsforeningen Maj Invest.

15. jan. 2014 Udstedelse af ex-kupon-andele

Udstedelse af andele uden ret til udbytte for 2013 i afdeling Value Aktier og afdeling Obligationer

10. jan. 2014 Indre værdier er forsinkede 10/1-2014

De indre værdier er i dag forsinkede på grund af tekniske problemer.

9. jan. 2014 Børspause

Grundet tekniske problemer er vi desværre forsinket med NAV beregning og anmoder derfor om pause i handlen med alle afdelinger under Foreningen.

9. jan. 2014 Børspause ophævet

Vi anmoder om, at pausen ophæves, da NAV er klar igen.

6. jan. 2014 Finanskalender 2014

Årets generalforsamling holdes den 29. april. 

3. jan. 2014 Forventede udbytter for 2013 (1)

Forventede udbytter for 2014 

13. dec. 2013 Forventede udbytter for 2013

Hermed offentliggøres meddelelse om forventede udbytter for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger.

13. dec. 2013 Ændring i bestyrelsen

Meddelelse om ændring i foreningens bestyrelse vedhæftes.

12. dec. 2013 Maj Invest Emerging Markets

Fondsbørsmeddelelse om ny afdeling i Maj Invest. 

12. dec. 2013 Offentliggørelse af prospekt for afdeling Emerging Markets

Hermed offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Maj Invest, Emerging Markets.

2. dec. 2013 Ny adresse

Maj Invest er fra første december flyttet til Bernstorffsgade 50, 1577 København V. 

2. dec. 2013 Ajourført fællesprospekt for 10 afdelinger

Fællesprospekt for 10 afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest er ajourført som følge af skift til nyt investeringsforvaltningsselskab og depotselskab.

29. nov. 2013 Beregning af priser for afdeling Kontra

Fejl i beregningen af indre værdi og dermed af emissions- og indløsningspriserne for afdeling Kontra i perioden 21. november 2013, kl. 9.45 til 27. november 2013, kl. 16.00

28. okt. 2013 Direktionsændring – yderligere oplysninger

Ændring af direktionen i Danske Invest Management A/S – yderligere oplysninger

24. sep. 2013 Opsigelse af depotbankaftale

Det skal hermed meddeles, at bestyrelsen har opsagt foreningens depotbankaftale med Danske Bank A/S med virkning fra den 1. december 2013.

30. aug. 2013 Halvårsrapport for Investeringsforeningen Maj Invest

Det kan meddeles, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Maj Invest dags dato har godkendt foreningens halvårsrapport.

29. maj 2013 Direktionsændring 29/5-2013

Ændring af direktionen i Danske Invest Management A/S.

28. maj 2013 Maj Invest skifter administrationsselskab

Investeringsforeningen Maj Invest opsiger administrationsaftalen med Danske Invest Management A/S pr. 1. december 2013. 

22. maj 2013 Vedrørende opsigelse af administrationsaftale

Det skal hermed meddeles, at bestyrelsen på et møde dags dato har besluttet at opsige foreningens administrationsaftale med Danske Invest Management A/S.

10. apr. 2013 Forløb af ordinær generalforsamling 2013

Meddelelse om ordinær generalforsamling den 10. april 2013 i Investeringsforeningen Maj Invest. 

26. mar. 2013 Anmodning om ophør af børspause

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest

26. mar. 2013 Anmodning om børspause 26/3-2013

Anmodning om børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

19. mar. 2013 Ordinær generalforsamling 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest

19. mar. 2013 Tegning i afdeling Makro

Tegning i afdeling Makro (ISIN-kode DK0060442713) under Investeringsforeningen Maj Invest

15. mar. 2013 Ny afdeling fra Maj Invest

Maj Invest lancerer afdeling Makro

15. mar. 2013 Opdateret prospekt for 9 afdelinger

Meddelelse om opdatering af prospektet for 9 afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest.

14. mar. 2013 Årsrapport for Investeringsforeningen Maj Invest

Investeringsforeningen Maj Invest har i dag offentliggjort årsrapporten for 2012

12. mar. 2013 Skattemæssige ultimokurser for 2012

Ultimokurser for alle foreningens afdelinger til brug for Skat.

28. feb. 2013 Global Sundhed er nu omlagt

Porteføljen i den tidligere afdeling Miljø & Klima er nu omlagt til Global Sundhed. 

28. feb. 2013 Ophævelse af børspause for Global Sundhed

Ophævelse af børspause for afdeling Global Sundhed (tidligere Miljø & Klima) under Investeringsforeningen Maj Invest.

27. feb. 2013 Forlængelse af børspause for afdeling Global Sundhed

Forlængelse af børspause for afdeling Global Sundhed (tidligere Miljø & Klima) under Investeringsforeningen Maj Invest.

26. feb. 2013 Børspause for Global Sundhed

Børspause for afdeling Global Sundhed (tidligere Miljø & Klima) under Investeringsforeningen Maj Invest.

12. feb. 2013 Miljø & Klima skifter navn til Global Sundhed

Det nye navn og investeringsområde er trådt i kraft. 

6. feb. 2013 Forventede udbytter for 2012 - opdateret februar

I fortsættelse af vores meddelelse fra den 14. december 2012 er hermed de senest opdaterede forventede udbytter for 2012 for en række afdelinger.  

1. feb. 2013 Anmodning om ophør af børspause d. 1. februar 2013

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

1. feb. 2013 Anmodning om børspause d. 1. februar 2013

Anmodning om børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

24. jan. 2013 Finanskalender 2013

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen Maj Invest i 2013.

18. jan. 2013 Udbytte for 2012

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har i dag godkendt 2012-udbytterne for afdelingerne Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Obligationer.

4. jan. 2013 Andele uden udbytte for 2012

Læs her inden du investerer frie midler i afdelingerne Obligationer og Value Aktier. 

21. dec. 2012 Opdatering af fællesprospekt

Meddelelse om opdatering af fællesprospektet for 9 afdelinger

18. dec. 2012 Ekstraordinær generalforsamling i Miljø & Klima 2012

Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen Maj Invest afdeling Miljø & Klima

14. dec. 2012 Forventede udbytter for 2012 - opdateret december

De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter for 2012 for Investeringsforeningen Maj Invest fremgår af skemaet.

29. aug. 2012 Halvårsrapport offentliggjort

Foreningens halvårsrapport er dags dato blevet godkendt af bestyrelsen i Investeringsforeningen Maj Invest.

21. maj 2012 Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2012

Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest

26. apr. 2012 Ordinær generalforsamling 2012 (1)

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 21. maj 2012, kl. 9.30 på foreningens kontor Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby.

10. apr. 2012 Ophør af børspause

De tekniske forhold vedrørende kursdata er blevet løst, hvorfor der anmodes om ophør af midlertidig børspause for afdelinger under ovennævnte forening.

10. apr. 2012 Anmodning om børspause 10/4-2012

På grund af tekniske forhold vedrørende kursdata anmodes om midlertidig børspause på afdelinger under ovennævnte forening, indtil situationen er afklaret.

2. apr. 2012 Anmodning om ophør af børspause_

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest 

13. mar. 2012 Ordinær generalforsamling 2012

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest torsdag den 29. marts 2012, kl. 17.00.

12. mar. 2012 Årsrapport 2011

Hermed offentliggøres Årsrapport 2011 for Investeringsforeningen Maj Invest.

19. jan. 2012 Finanskalender 2012

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen Maj Invest i 2012.

3. jan. 2012 Anmodning om børspause 3/1-2012

Anmodning om børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

21. dec. 2011 Opdatering af prospekter

Meddelelse om opdatering af prospekter for Investeringsforeningen for Investeringsforeningen Maj Invest.

16. dec. 2011 Forventede udbytter for 2011

De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter for 2011 for Investeringsforeningen Maj Invest fremgår af skemaet.

24. nov. 2011 Anmodning om ophør af børspause 24/11-2011

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

24. nov. 2011 Anmodning om børspause 24/11-2011

Anmodning om børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

28. okt. 2011 Anmodning om ophævelse af børspause 28/10-2011

Anmodning om ophævelse af børspause i 2 afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest.

28. okt. 2011 Anmodning om børspause 28/10-2011

Anmodning om børspause i 2 afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest.

18. okt. 2011 Anmodning om ophør af børspause 18/10-2011

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

18. okt. 2011 Anmodning om børspause 18/10-2011

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

17. okt. 2011 Anmodning om ophør af børspause 17/10-2011

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

17. okt. 2011 Anmodning om børspause 17/10-2011

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

31. aug. 2011 Offentliggørelse af Halvårsrapport 2011

Hermed offentliggøres Halvårsrapport 2011 for Investeringsforeningen Maj Invest.

24. aug. 2011 Anmodning om ophævelse af børspause 24/8-2011

Anmodning om ophævelse af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest

24. aug. 2011 Anmodning om børspause 24/8-2011

Anmodning om børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest

19. aug. 2011 Anmodning om ophævelse af børspause 19/8-2011

Anmodning om ophævelse af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest

19. aug. 2011 Anmodning om børspause 19/8-2011

Anmodning om børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest, Specialforeningen Danske Invest.

18. aug. 2011 Nyt navn godkendt i Investeringsforeningen Maj Invest

Investeringsforeningen LD Invest skifter i dag navn til Investeringsforeningen Maj Invest. Det sker efter, at Finanstilsynet har godkendt navneskiftet, som blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i juni i år.

8. aug. 2011 Anmodning om ophævelse af børspause 8/8-2011

Anmodning om ophævelse af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen LD Invest, Specialforeningen Danske Invest

8. aug. 2011 Anmodning om børspause 8/8-2011

Anmodning om børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen LD Invest, Specialforeningen Danske Invest 

16. jun. 2011 Ekstraordinær generalforsamling d. 16. juni 2011

Børsmeddelelse om ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2011 i Investeringsforeningen LD Invest

24. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2011

Det skal hermed meddeles, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2011, kl. 10.00 på Gl. Torv 18, 1457 København K.

24. maj 2011 Ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 2011

Børsmeddelelse om ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 2011 i Investeringsforeningen LD Invest.

3. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 2011

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling den 24. maj, kl. 14.00 på Gammel Torv 18, 1457 København K.

8. apr. 2011 Forløb af ordinær generalforsamling den 7. april 2011

Beretning og årsrapport 2010 for foreningen blev godkendt på den ordinære generalforsamling i går. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2010 vedtaget.

16. mar. 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 7. april 2011

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen LD Invest den 7. april 2011, kl. 16.30 på Københavns Universitet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N, Einer Lundsgaard Auditoriet.

2. mar. 2011 Vedrørende udbytter for 2010 for Investeringsforeningen LD Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen LD Invest har i dag godkendt 2010-udbytterne for foreningens afdelinger.

2. mar. 2011 Årsrapport 2010

Investeringsforeningen LD Invest har i dag offentliggjort regnskab for 2010. For investorerne blev 2010 investeringsmæssigt et godt år og afkastet i alle afdelinger blev tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 

14. feb. 2011 Anmodning om ophør af børspause 14/2-2011

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningerne Danske Invest, Danske Invest Select, LD Invest samt i Specialforeningen Danske Invest.

14. feb. 2011 Anmodning om børspause 14/2-2011

Anmodning om børspause i Investeringsforeningerne Danske Invest, Danske Invest Select og LD Invest samt Specialforeningen Danske Invest 

1. feb. 2011 Anmodning om ophør af børspause 1/2-2011

Da de tekniske problemer er løst anmodes om ophør af midlertidig børspause på afdelinger under ovennævnte forening.

1. feb. 2011 Anmodning om børspause 1/2-2011

Anmodning om børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen LD Invest, Specialforeningen Danske Invest

16. dec. 2010 Forventede udbytter for 2010 for Investeringsforeningen LD Invest

De forventede udbytter for afdelingerne under Investeringsforeningen LD Invest er beregnet og fremgår af skemaet.

16. dec. 2010 Finanskalender 2011

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen LD Invest i 2011.

13. dec. 2010 Prospekt for Investeringsforeningen LD Invest

Hermed offentliggøres ajourført prospekt for foreningens 9 afdelinger.

1. nov. 2010 Kurser for børsnoterede afdelinger under Danske Invest Management A/S

Kurser for børsnoterede afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen LD Invest.     

1. nov. 2010 Kurser for børsnoterede afdelinger under Danske Invest Administration A/S

Kurser for børsnoterede afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen LD Invest.

5. okt. 2010 Anmodning om ophævelse af børspause i LD Invest Aktier

Anmodning om ophævelse af børspause i LD Invest Aktier under
Investeringsforeningen LD Invest. De tekniske problemer med beregningen af indre værdi i LD Invest Aktier er løst.

5. okt. 2010 Anmodning om børspause i LD Invest Aktier

Anmodning om børspause i LD Invest Aktier under Investeringsforeningen LD Invest.

31. aug. 2010 Halvårsrapport - Investeringsforeningen LD Invest

Hermed offentliggøres halvårsrapport for Investeringsforeningen LD Invest.

25. aug. 2010 Tillæg til prospekt

Hermed tillæg til foreningens prospekt af 1. december 2009 vedrørende ændringer i emissionstillæg og indløsningspriser for 4 af foreningens afdelinger.

27. jul. 2010 Kurser for børsnoterede afdelinger under Investeringsforeningen LD Invest

De tekniske problemer med beregningen af indre værdi samt emissions- og indløsningskurser inden for dagen, er nu løst.

17. maj 2010 Kurser for børsnoterede afdelinger under investeringsforeninger

Kurser for børsnoterede afd. under Investeringsforeningen Danske Invest, Special-foreningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investerings-foreningen LD Invest 

17. maj 2010 Tekniske problemer

Kurser for børsnoterede afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen LD Invest. 

15. apr. 2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2010

Det skal hermed meddeles, at Investeringsforeningen LD Invest indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2010, kl. 9.30 på foreningens kontor, Strødamvej 46, 2100 København Ø.

9. apr. 2010 Fondsbørsmeddelelse om ordinær generalforsamling den 8. april 2010

Beretning og årsrapport 2009 for ovennævnte forening blev godkendt på den ordinære generalforsamling i går. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2009 vedtaget. 

15. mar. 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 8. april 2010

Det skal hermed meddeles, at Investeringsforeningen LD Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 8. april 2010, kl. 17.00 på Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, Bygning 34, 1353 København K (det tidligere Kommunehospital).

8. mar. 2010 Årsrapport for Investeringsforeningen LD Invest

I forbindelse med opsætning af årsrapporten for 2009 er der opstået nogle mindre fejl. I den rettede version er der indsat manglende oplysninger mv. i balancen for afdelingerne Europa Aktieindeks, Miljø & Klima og Kontra.

3. mar. 2010 Offentliggørelse af årsrapport

Hermed offentliggøres årsrapport 2009 for Investeringsforeningen LD Invest.

9. feb. 2010 Udvidelse af direktionen i Danske Invest Management A/S

Med virkning fra 1. marts 2010 har bestyrelsen besluttet, at vicedirektør Finn Kjærgård indtræder i direktionen for Investeringsforvaltningsselskabet Danske Invest Management A/S.

2. feb. 2010 Ophør af børspause for 2 afdelinger under Investeringsforeningen LD Invest

Med henvisning til meddelelse udsendt d. 27. januar 2010, skal det hermed meddeles, at Danske Invest Management A/S har anmodet om at få ophævet børspausen på afdelingerne Danske Obligationer og Obligationer.

27. jan. 2010 Ophør af børspause for to afdelinger under Investeringsforeningen LD Invest

Med henvisning til meddelelse udsendt tidligere i dag skal det hermed
meddeles, at Danske Invest Management A/S har anmodet om at få ophævet børspausen på nedennævnte afdelingerne Kontra og Pension.

25. jan. 2010 Finanskalender 2010

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen LD Invest i 2010.