Klik her for at printe

Fondsbørsmeddelelser

30. sep. 2020 Ændring i ledelse IFS SEBinvest A/S

Peter Kock har opsagt sin stilling som administrerende direktør i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (”IFS SEBinvest A/S”).

29. sep. 2020 Bestyrelsesændring i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest sept. 2020

Ændring i ledelsen hos foreningens investeringsforvaltningsselskab.

2. sep. 2020 Suspension af handel 2. september 2020

Handel med beviser i følgende afdelinger er suspenderet grundet tekniske problemer.

27. aug. 2020 Halvårsrapport 2020

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt halvårsrapporten for første halvår 2020.

7. jul. 2020 Opdateret prospekt for Danske Aktier 7. juli 2020

Hermed offentliggøres opdateret prospekt for afdeling Danske Aktier KL som følge af ændring i afdelingernes risikoklassificering. 

30. jun. 2020 Fejl i NAV den 29. juni 2020

I andelsklassen Maj Invest Danske Aktier, ISIN DK0060005171, har der den 29. juni 2020 i tidsrummet 10.24 – 10.46 været offentliggjort en fejlagtig NAV.

29. jun. 2020 Offentliggørelse af vedtægter

I forlængelse af Finanstilsynets godkendelse af de på den ordinære generalforsamling vedtagne vedtægtsændringer, offentliggøres hermed de nu gældende vedtægter.

24. jun. 2020 Offentliggørelse af børsprospekt samt formue og investorer, Grønne Obligationer

Maj Invest Grønne Obligationer får første handelsdag som børsnoteret fredag den 26. juni 2020.

22. jun. 2020 Offentliggørelse af prospekter 22. juni 2020

Opdaterede prospekter for afdelingerne Value Aktier KL, Value Aktier Akkumulerende KL samt Value Aktier SRI+ KL

12. jun. 2020 Ændring af tillæg og fradrag 12. juni 2020

Ændring af midlertidige indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

25. maj 2020 Ændring af tillæg og fradrag 26. maj 2020

Ændring af midlertidige indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

16. apr. 2020 Ændring af tillæg og fradrag 17. april 2020

Ændring af midlertidige indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

15. apr. 2020 Forløb af ordinær generalforsamling 2020

Investeringsforeningen Maj Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling.

2. apr. 2020 Midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag 2. april

Ændring af midlertidige indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

19. mar. 2020 Midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag 19. marts 2020

På grund af usikkerhed og usædvanlige markedsforhold hæves emissionstillæg og indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

19. mar. 2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmer i stedet for personligt fremmøde i videst muligt omfang udøver deres stemmerettigheder ved at anvende stemmeblanket eller afgive fuldmagt til bestyrelsen.

2. mar. 2020 Offentliggørelse af årsrapport 2019

Børsmeddelelse

20. jan. 2020 Reviderede udbytter for 2019

Udbytter for 2019 til udbetaling.

10. jan. 2020 Forventede udbytter for 2019, opdateret

Forventede udbytter for 2019 opgjort pr. 31. december 2019.

6. jan. 2020 Finanskalender 2020

Finanskalender for 2020 for Investeringsforeningen Maj Invest.

20. nov. 2019 Forventede udbytter for 2019

Forventede udbytter for 2019 opgjort pr. 13. november 2019.

26. aug. 2019 Offentliggørelse af halvårsrapport 2019

Halvårsrapport 2019

16. aug. 2019 High Income: Fejl i indre værdi den 8. august 2019

For afdeling High Income Obligationer var der 8/8/2019 offentliggjort en for høj NAV.

5. jul. 2019 Offentliggørelse af vedtægter samt prospekter, Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres vedtægter, godkendt af Finanstilsynet, samt prospekter for samtlige afdelinger, der reflekterer de på generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer. 

18. mar. 2019 Ordinær generalforsamling 2019

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske via foreningens hjemmeside. Sidste frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den 3. april 2019.

22. jan. 2019 Meddelelse om reviderede udbytter for 2018

Hermed offentliggøres de endelige og reviderede udbytter for 2018. Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr.

10. jan. 2019 Meddelelse om forventede udbytter for 2018 - opdateret

Opdateret meddelelse om forventede udbytter for 2018 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger og andelsklasser.

10. dec. 2018 Meddelelse om formue og antallet af investorer i Value Aktier SRI+

Som følge af, at beviserne i ovennævnte andelsklasse optages til handel pr. 12. december 2018 offentliggøres hermed meddelelse om antal investorer samt formue.

7. dec. 2018 Meddelelse om forventede udbytter for 2018

Meddelelse om forventede udbytter for 2018 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger og andelsklasser.

3. dec. 2018 Finanskalender 2019

Årets generalforsamling 2019 afholdes den 10. april. Årsrapporten for 2018 offentliggøres 4. marts 2019.

21. sep. 2018 Meddelelse om forkert indre værdi september 2018

I medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, skal Investeringsforeningen Maj Invest (”Foreningen”) hermed meddele, at nedenstående afdelinger den 19. september 2018 i tidsrummet kl. 09:38 til kl. 10:22 har oplyst forkert indre værdi.

28. aug. 2018 Halvårsrapport for første halvår 2018

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt halvårsrapporten for første halvår 2018.

27. aug. 2018 Offentliggørelse af vedtægter august 2018

Hermed offentliggøres vedtægter godkendt af Finanstilsynet.

22. jun. 2018 Meddelelse ang. forkert indre værdi

I medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, skal Investeringsforeningen Maj In-vest (”Foreningen”) hermed meddele, at nedenstående afdelinger den 20 Juni 2018 i tidsrum-met kl. 09:39 til kl. 12:52 har oplyst forkert indre værdi.

11. jun. 2018 Offentliggørelse af vedtægter, Investeringsforeningen Maj Invest

Under henvisning til meddelelser af den 4. april og 25. april offentliggøres hermed vedtægter godkendt af Finanstilsynet.  

26. apr. 2018 Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest

Investeringsforeningen Maj Invest har i dag den 25. april 2018 afholdt ordinær generalforsamling.

4. apr. 2018 Ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018.

19. mar. 2018 Opdaterede prospekter marts 2018

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for Investeringsforeningen Maj Invest.

14. mar. 2018 Offentliggørelse af årsrapport 2017

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt årsrapporten for 2017. 

23. jan. 2018 Information om fejl i NAV i forbindelse med acontoudbetaling

Som følge af acontoudlodning var NAV som udsendt kl 09.39 ikke korrekt. 

1. dec. 2017 Finanskalender 2018

Årets generalforsamling 2018 afholdes den 25. april. Årsrapporten for 2017 offentliggøres 14. marts 2018.

30. maj 2017 Udpegning af hoveddistributør

Det meddeles herved, at bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest på et bestyrelsesmøde d.d. har besluttet at udpege Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S som foreningens hoveddistributør med virkning pr. den 13. juni 2017.

26. apr. 2017 Generalforsamling 2017 afholdt

Medlemmerne godkendte bestyrelsens forslag, beretningen og årsrapporten for 2016, herunder de foreslåede udbytter for foreningens udbyttebetalende afdelinger for 2016.

21. mar. 2017 Årsrapport 2016 - sproglig justering

I forlængelse af en behandling af årsrapporten i bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har bestyrelsen ønsket at foretage visse mindre ændringer af sproglig art i ledelsesberetningen.

16. mar. 2017 Offentliggørelse af prospekter for alle foreningens afdelinger marts 2017

Hermed offentliggøres prospekter for samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest.

15. mar. 2017 Offentliggørelse af årsrapport for 2016

Udbytter for 2016 for Investeringsforeningen Maj Invest er opgjort. Maj Invest tilbyder automatisk geninvestering af udbytte.

1. mar. 2017 Tegningsprovision fjernes i alle afdelinger

Det meddeles herved, at Investeringsforeningen Maj Invest har besluttet at fjerne tegningsprovisionen i forbindelse med emissioner i samtlige af foreningens afdelinger med virkning pr. dags dato.

13. jan. 2017 Meddelelse om reviderede udbytter for 2016

Hermed offentliggøres de nu reviderede udbytter for de tre af foreningens afdelinger, der foretager aconto-udlodning af udbyttet for 2016 med aconto-dag den 20. januar.

6. jan. 2017 Meddelelse om forventede udbytter for 2016 (opdatering)

I forlængelse af meddelelse af 7. december 2016 om forventede udbytter for 2016 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger offentliggøres hermed en opdatering af de tidligere offentliggjorte udbytteforventninger. De opdaterede, forventede udbytter for 2016 fremgår af tabellen nedenfor og baserer sig på data pr. 31. december 2016.

5. jan. 2017 Offentliggørelse af opdaterede prospekter 4. januar 2017

Hermed offentliggøres prospekter for samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest.

2. jan. 2017 Meddelelse om aconto-udlodning 2017

I forlængelse af meddelelse af den 7. december 2016 kan vi herved meddele, at nedennævnte afdelinger forventes at foretage aconto-udlodning med aconto-dag den 20. januar 2017.

16. dec. 2016 Offentliggørelse af prospekter

Hermed offentliggøres prospekter for afdelingerne Pension, Makro og Kontra som følge af en reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag.

9. dec. 2016 Meddelelse om ændring i bestyrelsessammensætningen i Investeringsforeningen Maj Invest december 2016

Henrik Normann overtager pr. 1. januar 2017 formandsposten efter Mads Krage, der forbliver som menigt medlem af bestyrelsen.

7. dec. 2016 Finanskalender 2017

Hermed følger finanskalender for 2017 for Investeringsforeningen Maj Invest.

7. dec. 2016 Meddelelse om forventede udbytter for 2016

Forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel à nominelt kr. 100 for 2016 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger. Beregningerne er baseret på data pr. 30. november 2016.

13. okt. 2016 Ekstraordinær generalforsamling oktober 2016

15. jun. 2016 Reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag juni 2016

Meddelelse vedrørende reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag for alle afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest

20. apr. 2016 Forløb af ordinær generalforsamling 2016

Investeringsforeningen Maj Invest har i dag den 20. april 2016 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte beretningen og årsrapporten for 2015, herunder tillige de foreslåede udbytter for 2015.

8. apr. 2016 Korrektion af Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Korrektionen er alene en præcisering af paragrafhenvisninger i forhold til foreningens gældende vedtægter i indkaldelsens bilag til dagsordenen. 

4. apr. 2016 Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 20. april 2016, kl. 17.00 på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, København K. Sidste frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den 13. april 2016.

15. jan. 2016 Reviderede og forventede udbytter for 2015

Som følge af at afdeling Value Aktier og afdeling Globale Obligationer i perioden 18. januar til og med 20. april 2016 udsteder andele uden ret til udbytte for 2015, offentliggøres det reviderede udbytte for de to afdelinger

13. jan. 2016 Andele ekskl. udbytte for 2015

Afdelingerne Value Aktier og Globale Obligationer udbydes som ex-kupon-afdeling.

7. dec. 2015 Midlertidig reduktion af handelsomkostninger

Meddelelse vedrørende midlertidig reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag for alle afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest. Meddelelse vedrørende midlertidig reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag for alle afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest.

3. dec. 2015 Forventede udbytter for 2015

Forventede udbytter til udbetaling efter generalforsamlingen 20. april 2016.

16. nov. 2015 Finanskalender 2016

Årets generalforsamling afholdes den 20. april 2016. 

3. nov. 2015 Formue og medlemmer i High Income Obligationer

I forlængelse af foreningens offentliggørelse af tegningsprospekt for afdeling High Income Obligationer den 14. oktober 2015 kan det herved oplyses, at tegningsperioden nu er overstået, og at afdelingens formue pr. dags dato udgør kr. 188.971.521 fordelt på 28 investorer.

14. okt. 2015 Maj Invest High Income Obligationer - Tegningsperiode

Offentliggørelse af tegningsprospekt

25. jun. 2015 Investeringsforeningen Maj Invest, afd. Value Aktier Akk.

Offentliggørelse af prospekt

25. jun. 2015 Formue og medlemmer i Maj Invest Value Aktier Akk.

Investeringsforeningen Maj Invest, afdeling Value Aktier Akkumulerende optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 29. juni 2015. 

16. jun. 2015 Reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Det er blevet billigere at købe og sælge investeringsbeviser i seks af foreningens afdelinger. 

15. jun. 2015 Sådan ombyttes Europa Aktier til Value Aktier

En andel i afdeling Europa Aktier ombyttes til 0,507663 andele i afdeling Value Aktier. 

3. jun. 2015 Nye vedtægter og navneændringer

De nye vedtægter besluttet på foreningens generalforsamling betyder, at afdeling Obligationer og afdeling Aktier skifter navn. 

3. jun. 2015 Fusion af Europa Aktier

Afdeling Europa Aktier fusioneres ind i afdeling Value Aktier. Sidste handelsdag for Europa Aktier er 12. juni. Fusionen har ikke betydning for investorerne i Value Aktier. 

16. apr. 2015 Forløb af ordinær generalforsamling 2015

Årets udbytter er vedtaget og til rådighed på investors konto 20. april. 

24. mar. 2015 Forkert indre værdi i afdeling Danske Aktier

Fejlen er rettet.

23. mar. 2015 Ordinær generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 15. april 2015 kl. 17.00 på Nationalmuseet.

18. mar. 2015 Årsrapport og udbytter offentliggjort

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt årsrapporten for 2014. 

26. feb. 2015 Europa Aktier

Forslag om fusion af afdeling Europa Aktier med afdeling Value Aktier 

26. feb. 2015 Opdateret prospekt for afdeling Europa Aktier

Offentliggørelse af opdateret prospekt for afdeling Europa Aktier

10. feb. 2015 Indre værdi i afdeling Value Aktier

Indre værdi i afdeling Value Aktier

10. feb. 2015 Indre værdi i afdeling Kontra

Meddelelse om forkert indre værdi i afdeling Kontra 

19. jan. 2015 Reviderede udbytter for 2014

For afdelingerne Value Aktier og Obligationer 

19. jan. 2015 Ex-kuponprospekt for afdeling Obligationer

Hermed offentliggøres i henhold til meddelelse af 15. januar 2015 ex-kuponprospekt for ovennævnte afdeling.

19. jan. 2015 Ex-kuponprospekt for afdeling Value Aktier

Hermed offentliggøres i henhold til meddelelse af 15. januar 2015 ex-kuponprospekt for ovennævnte afdeling.

15. jan. 2015 X-kupon i Value Aktier og Obligationer

Investeringsforeningen Maj Invest udsteder andele ekskl. udbytte for 2014, der sælges fra den 20. januar 2015 og indtil foreningens generalforsamling. 

13. jan. 2015 Finanskalender 2015

Årets generalforsamling afholdes den 15. april 2015.