Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2020

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2020 et afkast på 2,1 pct., mens sammenligningsindekset BLB Barcs Series-E DK Govt 1-10 år steg 0,0 pct. Afdelingens afkast bør altid ses over en periode på minimum tre år.

Afdelingen blev i fjerde kvartal i lighed med resten af obligationsmarkedet positivt påvirket af endelig godkendelse af flere vacciner mod covid-19 og udrulning af vaccinationsprogrammer i både USA og Europa (og mange andre lande). Det giver håb om en gradvis normalisering af verden i 2021. Derudover var det også positivt for grønne investeringer generelt, at demokraten Joe Biden vandt det amerikanske præsidentvalg, idet han forventes at stå for en væsentlig mere grøn politisk agenda end forgængeren Donald Trump. Derudover var der igen godt gang i udstedelser med ca. 52 mia. dollar nye grønne udstedelser i kvartalet og mange nye førstegangsudstedere. For helåret blev der udstedt 223 mia. dollar på trods af coronakrisen, hvilket var en vækst på næsten 30 pct. En af de nævneværdige udstedelser var fra Tyskland, som udstedte en 5-årig grøn benchmark-obligation i tillæg til den tidligere udstedte 10-årige, og dermed er der nu en ”benchmarkkurve” for grønne obligationer, hvilket er et væsentligt skridt i udviklingen af markedet.

Afdelingen oplever fortsat en relativt pæn vækst, og strategien er uændret løbende at få afdelingen investeret med en god diversifikation på obligationssegmenter og udstedere, især via løbende deltagelse i nyudstedelser.

ESG
Ved investering i afdeling Grønne Obligationer er man som investor med til at finansiere en lang række grønne projekter med klare miljømæssige fordele. I månedsopdateringerne for afdelingen rapporterer vi løbende på, hvilke grønne projekter obligationerne i porteføljen er med til at finansiere. Se under ’Månedsopdateringer’ på majinvest.dk/majgro. I den årlige impact-rapport gøres status på porteføljens samlede grønne profil. Se under ’Impact’ på majinvest.dk/majgro.

Investeringsvalg
I fjerde kvartal bidrog alle afdelingens segmenter positivt til afkast.

Grønne statsobligationer, som udgjorde ca. 20 pct. af porteføljen i kvartalet, gav et afkast på 2,4 pct. Her var der positive afkastbidrag fra både de mere sikre statsobligationer og fra emerging markets-obligationer som helhed. Grønne realkreditobligationer, som udgjorde 10-15 pct. af porteføljen i kvartalet, gav et positivt afkast på 0,5 pct. målt i kroner. Realkreditobligationer udstedt i svenske kroner bidrog mest på grund af en styrkelse af den svenske krone i kvartalet. Grønne virksomhedsobligationer, som udgjorde ca. 60 pct. i kvartalet, gav et afkast på 2,7 pct. målt i kroner. Her var det tre obligationstyper, der bidrog mest positivt: Lange obligationer, subordinerede obligationer og obligationer udstedt i svenske eller norske kroner, som begge blev styrket. Omvendt trak dollarobligationer ned, idet dollar blev svækket med over 4 pct. i kvartalet.

Afdelingens formue voksede fortsat som følge af løbende indskud fra nye investorer. Der har i kvartalet derfor primært været foretaget nye investeringer frem for udskiftninger, både via deltagelse i nyudstedelser og via køb i det sekundære marked. I løbet af kvartalet har vi således åbnet nye positioner i Just Group (Livsforsikring), Barclays (Bank), AES Gener (energiselskab) og VodafoneZiggo (teleselskab). Vi har også købt yderligere en grøn realkreditobligation. Vi solgte obligationer fra Koninklijke Phillips.

Download seneste Kvartalsnyt.