Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 2. kvartal 2018

30. juni 2018

Afdelingen gav i andet kvartal 2018 et afkast på 6,5 pct. Afkastet er lidt lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner steg 7,1 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år, som er den korteste anbefalede investeringshorisont.

Afkastet for kvartalet var positivt, og fremgangen var skabt af en kombination af både stigende aktiekurser og valutakurser, herunder især dollar. En del af den positive stemning kom på baggrund af, at de politiske spændinger, særligt på den koreanske halvø, blev nedtonet, og at der kom fokus på forhandlingsløsninger. I begyndelsen af kvartalet var der ligeledes tegn på, at den lurende globale handelskrig ikke ville eskalere yderligere, men G7-mødet i Canada blev et vendepunkt for den positive stemning på den front. I kølvandet på dette møde blev det klart, at USA med præsident Trump i spidsen ikke havde intentioner om at nedtone de verserende handelskonflikter. I stedet eskalerede Trump både retorik og handlinger. Især faldt aktiekursen for selskaber i bilindustrien og traditionelle industriselskaber. Flere selskaber relateret til bilindustrien sænkede ved halvårets udgang indtjeningsforventningerne på grund af usikkerhed om fremtidige handelsforhold på tværs af kontinenterne.

På valutamarkedet steg den amerikanske dollar ca. 5 pct. i kølvandet på de stigende amerikanske renter, og denne rentebevægelse førte til en udvidelse af rentespændet til især Tyskland, som modsat oplevede et rentefald i løbet af andet kvartal. Dette rentebillede og den fortsatte stærke amerikanske vækst bidrog til en øget efterspørgsel på dollar.

Afdelingen har fortsat en betydelig andel af investeringer i USA, og derfor vil afdelingen på den korte bane være påvirket af udsving i dollar over for andre landes valutaer. Dog er denne effekt på den lidt længere bane temmelig neutral, hvilket skyldes, at afdelingen har store investeringer i bl.a. amerikanske eksportselskaber.

Investeringsvalg
Kvartalets bedste aktier var den engelske tøjkæde Next Plc, som steg med godt 26 pct. drevet af et godt regnskab, der på de fleste punkter overgik investorernes forventninger, og hvor ledelsen samtidig opjusterede forventningerne til 2018. Derudover steg den tyske producent af jetmotorer MTU Aero Engine, og det amerikanske sundhedsforsikringsselskab UnitedHealth begge med over 20 pct. i løbet af andet kvartal.

Periodens dårligste aktier var den danske smykkeproducent Pandora, som faldt med over 30 pct., hvilket skyldes, at regnskabet for første kvartal lidt uventet viste svaghed i salget i primært Kina og Australien. Derudover faldt den taiwanesiske halvlederproducent TSMC med 9 pct. som følge af usikkerhed om selskabets afhængighed af udvindingen af kryptovalutaer. Slutteligt faldt den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs med ca. 7 pct. i kvartalet.

Udover omlægninger mellem eksisterende positioner skete der kun én større udskiftning i løbet af kvartalet. Time Warner blev opkøbt af AT&T, og i forbindelse med den transaktion skete en del af betalingen i AT&T-aktier, som derfor er en ny position i porteføljen.

Download seneste Kvartalsnyt.