Klik her for at printe

Fradrag ved indbetaling

Kapitalpension
Det er ikke længere muligt at oprette en kapitalpension.

Aldersopsparing 
Til gengæld er det nu muligt at oprette en aldersopsparing, hvor du i 2015 maksimalt kan indsætte 28.600 kr. (2014: 28.100 kr.). Hvis du indbetaler mere, skal du betale en afgift på 20 procent. Du kan få mindsket afgiften på indbetalinger over beløbsgrænsen, hvis du overfører dem til en pensionsordning med løbende udbetaling eller en ratepension. Afgiften af det overførte beløb nedsættes da til 4 procent.

Der kan ikke opnås fradrag for indbetalinger, og der er ingen skat eller afgift ved udbetaling. Afkastet bliver årligt beskattet med 15,3 procent.

Ratepension og ophørende livrente
En ratepension udbetales hver måned i en nærmere aftalt periode - mindst 10 år og højst 25 år. En ophørende livrente er en pension, der udbetales løbende fra et aftalt tidspunkt. Udbetalingen stopper efter en bestemt periode. Indbetalingerne er fradragsberettigede.

Det samlede årlige fradrag for indbetalinger til ratepension og ophørende livrente kan i 2015 højst udgøre 51.700 kr. (50.900 kr. i 2014). Du får dit fradrag automatisk.

Du kan få fradrag for indbetalinger ud over dette beløb, hvis du overfører dem til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger.

Ved udbetaling betaler du indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag. Du skal betale udligningsskat på 5 procent på pensionsudbetaling over 374.800 kr.

Livsvarige pensionsordninger
For livsvarige pensionsordninger er fradragsreglerne forskellige, alt efter om du selv har oprettet pensionsordningen, eller den er oprettet af din arbejdsgiver.

  • Fradrag ved livsvarige livrenter oprettet gennem arbejdet 
    Har du en livsvarig livrente, der er oprettet som en arbejdsmarkedspension eller firmapension, er der ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale til pensionsordningen. Dog kan du ikke indbetale mere end din løn. Alle indbetalinger er fuldt fradragsberettigede i det år, de indbetales.

  • Fradrag ved livsvarige livrenter, du selv har oprettet
    Har du selv købt en livsvarig livrente, er der ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale. Indbetalingerne er fradragsberettigede. Er indbetalingen i 2015 47.600 kr. (2014: 46.900 kr.) eller derunder, kan du altid få fuldt fradrag i indbetalingsåret. Indbetaler du det samme beløb årligt i en periode på mindst ti år, får du fuldt fradrag i indbetalingsåret uanset beløbets størrelse. Indbetaler du i 2015 mere end 47.600 kr. (2014: 46.900 kr.) som engangsbeløb eller årligt i en aftalt periode, der er under 10 år, skal fradraget fordeles over en periode på op til 10 år.

Selvstændig erhvervsdrivende
Hvis du er selvstændig og driver din virksomhed i personligt regi, kan du benytte dig af en række særlige skatteregler. Du kan oprette en livrente/livsvarig pension, hvor du kan trække hele beløbet fra i din personlige indkomst i indbetalingsåret, når indbetalingen ikke overstiger 30 pct. af overskuddet fra din virksomhed.

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform som et aktieselskab, kan du oprette en arbejdsmarkedspension efter reglerne ovenfor.

Er du fyldt 55 år, og står du over for at skulle sælge/afhænde din virksomhed, har du mulighed for på visse betingelser at tegne en ophørspension, hvor der kan indbetales op til 2.590.700 kr. (2015) med fuldt fradrag.

Læs mere om skatteregler, regler for udbetaling og pension med Maj Invest.