Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2019

Afkast bør altid vurderes på mindst 3 års sigt, men isoleret set er et kvartalsafkast for afdelingen på 14,2 pct. meget tilfredsstillende. Sammenligningsindekset steg i samme periode med 12,6 pct.

På trods af bekymringer om et lavere vækstmomentum i verdensøkonomien samt et kaotisk forløb omkring Brexit steg aktiemarkeder verden over kraftigt i første kvartal. Generelt var regnskaberne for fjerde kvartal lidt skuffende, og da virksomhedernes forventninger til 2019 også lå til den svage side, blev danske aktier over en kam dyrere prissat i første kvartal. Ørsted blev fra årets start udfordret af det, administrerende direktør Henrik Poulsen kaldte ”den politiske virkelighed”, da Finansministeriet meget sent i forløbet meddelte, at der ikke længere var opbakning fra Christiansborg til at frasælge den danske eldistributions- og privatkundeforretning. Ørsted stoppede salgsprocessen, men arbejder videre på at finde en løsning. Med baggrund i det lave renteniveau og øget regulering kæmper den danske pengeinstitutsektor med indtjeningen i disse år. Senest har Jyske Bank sænket bunden af sin målsætning for egenkapitalforrentning med to procentpoint til 6–10 pct. Et logisk modtræk er ønsket om konsolidering og synergier. Dette besværliggøres af, at alle ønsker at sidde for bordenden og være den overtagende part. Således forsøgte Spar Nord Bank sig med et uinviteret bud på Danske Andelskassers Bank, men overtagelsen mislykkedes, da de bagvedliggende ejerfonde deltog i en rettet kapitaludvidelse og dermed udvandede Spar Nords ejerandel. Vi forventer flere konsolideringsforsøg i sektoren fremadrettet.

Strategien, der er fastholdt siden afdelingens start i 2005, fortsættes uforandret med en købmandsmæssig og pragmatisk tilgang, hvor der kontinuerligt afsøges investeringsmuligheder i det danske aktiemarked på tværs af sektorer, selskabsstørrelser og –typer. Fokus er på stockpicking frem for valg baseret på temaer eller makroøkonomiske forhold. Prisfastsættelsen af den enkelte aktie er et væsentlig parameter, hvor selskaberne vurderes enkeltvis ud fra en langsigtet fundamental betragtning. Yderligere parametre i selskabsudvælgelsen er ledelseskvalitet, forståelig strategi, konsekvent eksekvering samt en stærk markedsposition. Der lægges stor vægt på at vedligeholde kendskabet til det enkelte selskab; dels med jævnlige møder med selskabsledelsen, dels ved hjælp af andre kilder, der bringer forståelse for virksomheden og dens omgivende miljø.

Investeringsvalg
Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling. Afdelingens største positive performancebidrag kom fra Vestjysk Bank, hvor Maj Invest for knap to år siden deltog i et konsortium, der rekapitaliserede banken. På trods af modvind fra en stor landbrugseksponering har Vestjysk Bank klaret sig bedre end ventet og har allerede i 2019 opjusteret forventningerne ad to omgange. Investering i DSV, SimCorp og NKT Holding bidrog sammen med undervægt i H. Lundbeck ligeledes positivt. H. Lundbeck vil i løbet af en kortere årrække komme til at lide under patentudløb og en tynd pipeline. En ny strategi har investering, opkøb og indlicensering som væsentlige parametre. Disse usikkerheder bryder aktiemarkedet sig ikke om. Største negative performancebidrag kom fra Danske Bank, der skuffede både i forhold til det aflagte regnskab samt forventninger for 2019, hvor omkostningerne guides højere end forudsat af aktiemarkedet. Investeringer i DFDS, FLSmidth og Rockwool Intl. bidrog ligesom undervægt i Ørsted negativt. Aktiekursen i Ørsted ligger på trods af de ovenfor nævnte udfordringer ganske stærkt, godt hjulpet af temainvesteringer i grøn energi.

Absolut set var afdelingens største investeringer i Novo Nordisk, Vestas Wind Systems, DSV, A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank. I forhold til sammenligningsindekset var de største overvægte i Vestjysk Bank, DFDS, Per Aarsleff, ALK og Vestas Wind Systems, mens de største undervægte var i Ørsted, H. Lundbeck, Københavns Lufthavne, Chr. Hansen og Coloplast.

Download seneste Kvartalsnyt her.