Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 2. kvartal 2018

30. juni 2018

Afkast bør altid vurderes på mindst tre års sigt, men isoleret set er et kvartalsafkast for afdelingen på -1,2 pct. utilfredsstillende. Sammenligningsindekset gav i samme periode et afkast på 2,5 pct.

På den internationale scene var den amerikanske præsident, Donald Trump, endnu engang i fokus. På den positive side fik han sat gang i dialogen med Nordkorea om afspænding på den koreanske halvø. Desværre fik Trump også initieret en handelskrig med både Kina og EU, som potentielt kan være gift for aktiemarkederne, hvis den eskalerer.

Herhjemme blev Netcompany ny aktie på Københavns Fondsbørs med en markedsværdi på knap 8 mia. kr. Børsnoteringen blev en stor succes for investorerne, da kursen ved kvartalets udgang tre uger senere var steget med 50 pct.

Nordjyske Bank måtte opgive sin selvstændighed, da Jyske Bank kom med et uinviteret bud på banken, hvor Jyske Bank i forvejen havde en væsentlig ejerandel. Dette tvang Nordjyske Bank i armene på Ringkøbing Landbobank, der med et overbud endte med at overtage Nordjyske Bank.

Regnskaberne for første kvartal blev aflagt med overraskende mange opjusteringer. Kursreaktionerne på regnskaberne var ganske voldsomme, og for en del selskabers vedkommende markant større end indtjeningsrevisionerne, både i positiv og negativ retning.

Som det ses af den relative underperformance har afdelingens strategi været udfordret i 2018. Afdelingen lægger stor vægt på prisfastsættelsen af de enkelte aktier i sin udvælgelse, og dette er ikke en parameter, markedet tillægger stor værdi for nærværende. Tværtimod er mange af de højt prissatte aktier blevet endnu dyrere, mens de billige aktier er blevet billigere. Tendensen i aktiemarkedet er stay with the winners, hvilket giver sig udslag i, at så længe en virksomhed leverer som forventet eller bedre, er værdifastsættelsen ikke væsentlig. Og modsat hvis en virksomhed er inde i en lidt hårdere periode, vil investorerne ikke eje den uanset prissætningen.

Investeringsvalg
I afdelingen fastholder vi strategien. Vi er overbeviste om, at prissætning igen vil blive et væsentligt element i aktieudvælgelse, og at risikoen i de dyrere aktier er ganske høj. Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling. Kvartalets største positive performancebidrag kom fra allergispecialisten ALK, der er en relativt ny aktie i afdelingen. Yderligere positive bidrag kom fra investering i DFDS, SimCorp og GN Store Nord.

Største negative bidrag kom fra Pandora, der fortsatte sit kursmæssige mareridt fra 2017. På overfladen levede regnskabet for første kvartal stort set op til forventningerne, men en uventet salgsnedgang i Kina rystede markederne. Aktiekursen faldt 33 pct., og aktien blev ca. 25 pct. billigere målt på nøgletallet P/E. H. Lundbeck og Ambu bidrog ligeledes negativt til den relative performance, og disse aktier blev henholdsvis ca. 30 pct. og 100 pct. dyrere i første halvår målt på P/E. De tre er eksempler på trenden med uanset prisen at købe selskaber, der klarer sig godt, og sælge dem, der skuffer.

Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, Danske Bank, A.P. Møller - Mærsk, Carlsberg og Pandora. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Vestjysk Bank, Pandora, ISS, DFDS samt Per Aarsleff, mens de største undervægte findes i H. Lundbeck, Ørsted, Chr. Hansen, Rockwool Intl. og Ambu.

Download seneste Kvartalsnyt her.