Kvartalsnyt - 4. kvartal 2017

31.  december 2017

Afkast bør altid vurderes på mindst tre års sigt, men isoleret set er et negativt kvartalsafkast for afdelingen på 3,9 pct. ikke tilfredsstillende. Sammenligningsindekset gav i samme periode et afkast på -2,2 pct. Samlet set har afdelingen i 2017 givet et afkast på 18,8 pct. mod 16,8 pct. for det danske aktiemarked som helhed. Dette er meget tilfredsstillende såvel absolut som relativt.

Efter næsten et år med støt stigende kurser faldt det danske aktiemarked en smule tilbage i årets sidste kvartal. Den væsentligste forklaring på tilbagefaldet skal findes i skuffende regnskaber for årets første ni måneder. På overfladen udlignede op- og nedjusteringerne godt nok stort set hinanden, men faktum er, at mens opjusteringerne i det store hele var inddiskonteret i markedet, medførte en del af de øvrige regnskabsaflæggelser betydelige negative estimatændringer.
Ikke blot for 2017, men for de flestes tilfælde også for de efterfølgende år. Blandt de større ”syndere” på den front kan nævnes A.P. Møller - Mærsk, Coloplast, ISS, Vestas Wind Systems samt FLSmidth – hvert selskab med sin egen specifikke historie bag nedrevideringerne.

På trods af den lidt sivende investorinteresse så to nye aktier alligevel dagens lys på Københavns Fondsbørs, nemlig biotekvirksomheden Orphazymes og køkkenproducenten
TCM. Modsat gik det med Nykredit, hvor markedet helt klart havde forventet en børsintroduktion i løbet af foråret 2018. På trods af at konsortiet så ud til at være på plads, valgte man efter modstand i baglandet at aflyse en kommende børsnotering. I stedet købte fem større danske pensionskasser med PFA i spidsen knap 17 pct. af kapitalen med lovning om tilførsel af kapital i tilfælde af fremtidigt behov.

Aktivist-hegdefonden Primestone Capital ejer nu mere end 5 pct. i både Nilfisk og Tennant, der er de to største spillere i markedet for industrielle rengøringsmaskiner. Primestone mener, at en fusion mellem de to virksomheder vil skabe stor værdi for aktionærerne og anbefaler bestyrelserne at arbejde videre ad det spor. Foreløbigt er både Nilfisk og Tennant steget omkring 15 pct. på Primestones udspil. Det bliver spændende at følge fortsættelsen.

Investeringsvalg
Største positive performancebidrag kom fra investering i Pandora. På trodsaf et regnskab for de første ni måneder uden de store overraskelser, steg aktien 10 pct. i fjerde kvartal. Stigningen må ses som en modreaktion på et ellers yderst trist år som aktionær i Pandora, hvor aktien samlet set er faldet mere end 20 pct. Pandora har i årets løb været et yndet mål for hedgefonde, der har shortet aktien i stor stil, men i årets sidste måneder er disse begyndt at dække deres shorts ind. Undervægt i H. Lundbeck bidrog ligeledes positivt på linje med overvægte i Nilfisk og Per Aarsleff.

Største negative bidrag kom fra investering i Vestjysk Bank, som afdelingen købte ind i porteføljen tidligere på året i forbindelse med statens salg af deres ejerandel samt rekapitalisering af banken. Kursen faldt ikke overraskende tilbage, efter at den i en periode omkring emissionen havde ligget kunstigt højt. Set på årsbasis har Vestjysk Bank dog bidraget markant positivt til afdelingens performance. Undervægte i Novozymes, Chr. Hansen og Tryg bidrog ligeledes negativt til performance.

Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, A.P. Møller - Mærsk, Pandora, Danske Bank samt Vestjysk Bank, der alle udgør 5–10 pct. af den samlede beholdning. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Vestjysk Bank, Pandora, ISS, Solar og Per Aarsleff, mens de største undervægte findes i Novozymes, Danske Bank, Chr. Hansen, Ørsted og Tryg.

Download seneste Kvartalsnyt her.