Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 1. kvartal 2018

31.  marts 2018

Afkast bør altid vurderes på mindst tre års sigt, men isoleret set er et negativt kvartalsafkast for afdelingen på 0,6 pct. mindre tilfredsstillende. Sammenligningsindekset gav i samme periode gav et afkast på 0,2 pct.

For det danske aktiemarked blev første kvartal 2018 et relativt udramatisk et af slagsen. Da markedet lå lavest, var det 5 pct. under slutniveauet for 2017, og da det lå højest, var det blot 2 pct. højere end ultimokurserne. Volatiliteten er fortsat ganske lav, men dog højere end det yderst lave niveau, der sås igennem 2017. Af udefra kommende begivenheder, der kan rokke båden, er begyndende rentestigninger særligt i USA. Dertil kommer, at den amerikanske præsident, Donald Trump, for nærværende ser ud til at optrappe en handelskrig, mest udtalt i forhold til Kina.

Efter flotte kursstigninger over en længere årrække har det danske aktiemarked trådt vande de seneste godt ni måneder. Hovedforklaringen på dette skal findes i valutakursudviklingen, hvor euroen og dermed den danske krone har ligget ganske stærkt i forhold til de væsentligste samhandelsvalutaer, hvilket rammer bundlinjen for de danske eksportvirksomheder. Især faldet i dollar på 15 pct. siden indgangen til 2017 gjorde ondt, og det sås tydeligt i de netop aflagte helårsregnskaber.

Kvartalets væsentligste nyheder vedrørte uden tvivl TDC, der i begyndelsen af februar meldte ud, at man ville overtage MTG Nordic Entertainment og MTG Studios og skabe en fuldt integreret medie- og kommunikationsudbyder. Et træk af hovedsageligt defensiv karakter, da TDC’s TV-forretning er under pres fra udbydere som eksempelvis Netflix og HBO. Betalingen for MTG skulle fortrinsvis finansieres ved udstedelse af nye TDC-aktier. Dette tog markedet negativt op og sendte aktiekursen ned fra kurs 40 til 37. Få dage senere ændrede situationen sig dog 180 grader, da et konsortium bestående af tre danske pensionskasser og australske Macquarie meldte sig på banen med et bud på 50,25 kr. pr. aktie for hele TDC. Bestyrelsen opgav hurtigt kampen for selvstændighed og anbefalede konsortiets bud, der værdisætter TDC til 40 mia. kr. Efterfølgende har konsortiet fået accept for mere end 90 pct. af kapitalen og har til hensigt at gennemføre tvangsindløsning af de resterende aktier.

Investeringsvalg
Kvartalets største positive relative performancebidrag kom fra Novozymes, som afdelingen ikke er investeret i. Her kom helårsmeddelelsen inklusive forventningerne til indeværende år ud lidt lavere end forventet. Det var især det store område med vaskemiddelenzymer, der skuffede markedet. Novozymes har netop lanceret en ny platform for enzymer til vask, men selskabskommentarerne vedr. salget inden for området var ikke særligt præcise. Også investering i Per Aarsleff bidrog positivt til performance. Efter et svært 2017, hvor Aarsleff af en række forskellige årsager måtte nedjustere sine forventninger, ser det ud til, at man har rundet hjørnet, og ordrebogen virker i stigende grad potent. Investering i TDC samt undervægte i Chr. Hansen, Alm. Brand og Tryg bidrog ligeledes positivt.

Største negative bidrag til den relative performance kom fra undervægt i Ørsted. Regnskabet var i sig selv en non-event, så kursstigningen er mere et udtryk for markedets forventninger til fremtidige muligheder uden for det europæiske hjemmemarked, i første omgang Taiwan og USA. NKT, Nilfisk og ISS bidrog sammen med undervægte i Ambu og H. Lundbeck ligeledes negativt. Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, A.P. Møller - Mærsk, Pandora, Danske Bank og Vestjysk Bank, der alle udgør 5-10 pct. af den samlede beholdning. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Vestjysk Bank, Pandora, ISS, Per Aarsleff og SimCorp, mens de største undervægte findes i Novozymes, Ørsted, Danske Bank, Københavns Lufthavne og Tryg.

Download seneste Kvartalsnyt her.