Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. december 2018

Afkast bør altid vurderes på mindst tre års sigt, men isoleret set er et negativt kvartalsafkast for afdelingen på 13,6 pct. ikke tilfredsstillende. Sammenligningsindekset gav i samme periode et afkast på -11,6 pct.

Aktiemarkeder verden over havde et nærmest synkront kursfald på omkring 12 pct. i fjerde kvartal. Internationalt set er der også meget at bekymre sig om. Renteniveauet i USA er stadigt stigende, og dette, sammenkoblet med frygten for en eskalerende handelskrig mellem USA og Kina, gør investorerne bekymrede for, hvorvidt væksten skal ned i et lavere gear og virksomhedernes indtjening ligeså. Oven i det er der stadig stor usikkerhed om, hvorledes Brexit vil udspille sig både på kortere og længere sigt. Bekymringerne afspejlede sig også ganske tydeligt i kursreaktionerne på regnskaberne for tredje kvartal.

Store kursfald hørte til dagordenen, selv på regnskaber, der på overfladen så ganske fornuftige ud. Appetitten på risiko er forsvundet i aktiemarkedet, hvilket medførte, at teknologivirksomheden Adform måtte droppe sit ønske om at lade sig børsnotere i København. Investorinteressen var ikke til stede. Også i fjerde kvartal holdt hvidvasksagen i Danske Bank i både medier og aktiemarkedet beskæftiget. Først valgte man at fritstille adm. direktør Thomas Borgen og udnævnt chef for Banking Danmark Jesper Nielsen til midlertidig adm. direktør. Blot to uger senere underkendte Finanstilsynet Danske Banks ønske om at udpege Jacob Aarup som ny CEO med henvisning til hans manglende erfaring. Det slog ansættelsesprocessen tilbage til start, hvilket fik den største aktionær A.P. Møller - Mærsk Holding til at træde i karaktér og kræve en ekstraordinær generalforsamling med det formål at få valgt en ny formand, Karsten Dybvad, Dansk Industri, mens A.P. Møller - Mærsk Holdings egen Jan Thorsgaard Nielsen blev ny næstformand. Samlet set et uskønt og uforståeligt forløb. Hvem der bliver ny adm. direktør er endnu uklart, men det er ikke længere oplagt, at den midlertidige CEO Jesper Nielsen ikke er kandidat til stillingen.

Anderledes stærkt fremstår Ørsted, der sikkert nærmer sig sin målsætning om udelukkende at producere grøn energi, hovedsageligt ved at bevare sin lederposition indenfor havvind. På den netop afholdte kapitalmarkedsdag offentliggjorde Ørsted, at man frem mod 2025 vil investere 200 mia. kr. i ny grøn energi. Endelig har ISS opdateret sin strategi med markante ændringer. Man ønsker at øge fokus på storkundesegmentet og vil i den forbindelse frasælge sine aktiviteter i 13 lande svarende til 12 pct. af koncernomsætningen. Antallet af kunder vil blive halveret, og antallet af ansatte bliver reduceret med 20 pct.

Investeringsvalg
Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling.

Afdelingens to største positive relative performancebidrag kom fra Rockwool International og H. Lundbeck. Afdelingen var ikke investeret i de to aktier ved kvartalets indgang. Rockwools aktiekurs faldt ikke mindre end 40 pct. i kvartalet efter en regnskabsmeddelelse, hvor marginudviklingen godt nok skuffede, men hvor det største problem faktisk bare var, at aktien var blevet alt for højt prissat. Efter kursfaldet har afdelingen igen investeret i Rockwool. Prissætningen er tilbage på historisk niveau, men virksomheden vurderes at være i bedre forfatning end tidligere pga. en kompetent ledelse. H. Lundbecks aktiekurs faldt knapt 30 pct. i kvartalet. Kursfaldet var stort set udelukkende relateret til et forfejlet fase III-studie på Lu AF35700, et stof mod behandlingsresistent skizofreni. Investering i Vestjysk Bank, Vestas Windpower Systems og ALK bidrog ligeledes positivt til performance. Største negative performancebidrag kom fra investering i NKT Holding, der nedjusterede voldsomt og samtidig sagde farvel til sin adm. direktør. Investering i Solar, DSV og Per Aarsleff bidrog sammen med undervægt i Ørsted ligeledes negativt. Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, A.P. Møller - Mærsk, Vestas Wind Systems, Danske Bank og DSV.

I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Vestjysk Bank, DFDS, DSV, ALK og Per Aarsleff, mens de største undervægte findes i Ørsted, H. Lundbeck, Københavns Lufthavne, Chr. Hansen og Novozymes.

Download seneste Kvartalsnyt her.