Klik her for at printe

Regler for udbetaling

Kapitalpension
En kapitalpension kan udbetales fem år før din folkepensionsalder og skal udbetales senest 15 år efter. En kapitalpension udbetales som et engangsbeløb. Du betaler 40 procent i skat ved udbetaling i 2016 og frem, hvis du ikke har fået pensionen udbetalt eller omlagt senest i 2015. I 2013-2015 er satsen 37,3 procent ved udbetaling eller omlægning.

Ratepension
En ratepension kan udbetales, fra du har nået pensionsudbetalingsalderen, og skal udbetales over minimum 10 og højst 25 år.

Pensionsudbetalingsalderen
Pensionsudbetalingsalderen er den tidligste alder, du kan få udbetalt dine pensionsordninger. Pensionsudbetalingsalderen er fastsat i skattereglerne og afhænger blandt andet af, hvornår du er født.

Pensionsudbetalingsalderen er 60 år for alle, der er født før 1. januar 1959.

For pensionsordninger, der er oprettet inden 1. maj 2007, er udbetalingsalderen 60 år uanset fødselsår.

Har Skatterådet godkendt en lavere pensionsudbetalingsalder for din arbejdsmarkedspension, er det denne lavere pensionsudbetalingsalder, der gælder for denne ordning.

For alle andre er pensionsudbetalingsalderen fem år før folkepensionsalderen.

Fra og med 1. januar 2014 vil folkepensionsalderen gradvist blive rykket.

Født i perioden Efterlønsalder Efterløn i Folkepensionsalder
før 1. januar 1954 60 år  5 år 65 år
1. januar 1954 til 30. juni 1954 60½ år 5 år 65½ år 
1. juli 1954 til 31. december 1954 61 år 5 år 66 år 
1. januar 1955 til 30. juni 1955 61½ år 5 år 66½ år 
1. juli 1955 til 31. december 1955 62 år 5 år 67 år 
1. januar 1956 til 30. juni 1956 62½ år  4½ år 67 år 
1. juli 1956 til 31.december 1958 63 år  4 år 67 år 
1. januar 1959 til 30. juni 1959 63½ år  3½ år 67 år 
1. juli 1959 til 31. december 1962 64 år 3 år 67 år 
*1. januar 1963 til 31. december 1966 65 år  3 år 68 år 
*1. januar 1967 og derefter 66 år  3 år 69 år 

*Hvert 5. år skal levetiden vurderes. I vurderingen vil man se på, hvornår man kan forvente at gå på efterløn og pension. Man forventer, at personer, der er født fra 1. januar 1963 til 31. december 1966, vil få en efterlønsalder på 65 år og en folkepensionsalder på 68 år. Personer, der er født fra og med 1. januar 1967, kan forvente en efterlønsalder på 66 år og en folkepensionsalder på 69 år. Første gang, levetiden skal vurderes, er i 2015 og næste gang i 2020.

Læs mere om skatteregler, fradrag ved indbetaling og pension med Maj Invest.