Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2020

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2020 et afkast på 4,1 pct., mens sammenligningsindekset steg 3,3 pct. For 2020 som helhed gav afdelingen et afkast på 2,1 pct., mens sammenligningsindekset faldt 0,1 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Fjerde kvartal var samlet set et godt kvartal for virksomheds- og emerging markets-obligationer, som blev positivt påvirket af gode nyheder om vacciner mod covid-19. Således kom der positive testresultater for hele tre vacciner mod covid-19, og en eller flere af disse blev ligeledes endeligt godkendt i langt de fleste lande. Dermed kunne der påbegyndes vaccinationsprogrammer i slutningen af 2020 i både USA og Europa (og mange andre lande), og der var håb om en gradvis normalisering af verden i 2021. Et relativt tydeligt udfald af præsidentvalget i USA i november var også positivt, idet en opslidende og usikkerhedsskabende kamp om udfaldet undgås. Her vandt demokraten Joe Biden over den siddende præsident Donald Trump, og det forventes at medføre en mindre konfrontatorisk udenrigs- og handelspolitik samt en mere ekspansiv finanspolitik.

For en danskbaseret investor blev de pæne afkast dog hevet ned af en dollarsvækkelse på 4 pct. Globale investment grade-obligationer gav et afkast på -0,1 pct. målt i danske kroner (4,3 pct. i dollar) og globale high yield-obligationer gav et afkast på 2,7 pct. (7,2 pct. i dollar). For begge indeks gælder, at kreditspændene faldt betydeligt. Emerging markets-obligationer gav afkast på 0,6 pct. for obligationer i såkaldt hård valuta (5,0 pct. i dollar) og 4,1 pct. for obligationer i lokal valuta (8,6 pct. i dollar). Det positive afkast for obligationer i lokal valuta skyldtes især valutakursstyrkelser over for dollar.

Samlet set er det fortsat en udfordring, at renter på obligationer generelt set er (alt for) lave, og at kurserne nok er steget en anelse for hurtigt relativt til risici. Samtidig er der uhørt stor understøttelse fra penge- og finanspolitik og udsigt til en vis grad af økonomisk normalisering i 2021. Vi fastholder strategien og søger efter muligheder i relativ værdi frem for at øge eller reducere risikoen på porteføljen markant.

Investeringsvalg
Afdelingens virksomhedsobligationer gav et afkast på 3,0 pct. målt i danske kroner. De europæiske investment grade-obligationer gav det højeste afkast tæt efterfulgt af europæisk high yield. En dollarsvækkelse på over 4 pct. i kvartalet gav amerikanske obligationer de laveste afkast i kvartalet, hvor amerikansk investment grade endte med et negativt afkast målt i danske kroner. På en væsentlig del af afdelingens obligationer udstedt i dollar var valutaeksponeringen dog afdækket, hvilket i fjerde kvartal gav et positivt afkastbidrag på 0,7 procentpoint. På undersegmenter var det igen både finansielle og ikke-finansielle subordinerede obligationer, der gav de bedste afkast. Afdelingens emerging markets-obligationer gav i kvartalet et afkast på 4,5 pct. målt i danske kroner. Her bidrog især obligationer udstedt i mexicanske pesos, colombianske pesos og indonesiske rupiah med væsentlige, positive afkast. Obligationer udstedt i indiske rupees og uruguayanske pesos gav som de eneste segmenter negative afkast i kvartalet.

Der blev foretaget en del handler i kvartalet. Den væsentligste bevægelse var, at vi generelt set har solgt ud af en række obligationer med for lave effektive renter efter vores vurdering. Vi deltog i en række nyudstedelser, som vi fandt mere attraktive herunder en række danske finansielle udstedelser. På emerging markets har vi åbnet en ny (lille) position i Sri Lanka og ellers kun lavet mindre justeringer.

Download seneste Kvartalsnyt.