Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. marts 2019

Afdelingen gav i første kvartal 2019 et afkast på 3,9 pct., mens sammenligningsindekset steg 5,7 pct. omregnet til danske kroner. Afkastet bør som altid ses over mindst tre år, der er den korteste anbefalede investeringsperiode i afdelingen.

Årets første kvartal var præget af en positiv stemning på de finansielle markeder, drevet af en vending i både Feds og ECBs udmeldinger, der blev meget ”dueagtige”. Især Feds indikation af, at der ikke forventes flere rentestigninger, og at balancen ikke vil blive reduceret yderligere, styrkede risikoappetitten. Brexit, handelskrig og italiensk statsgæld har derimod ikke haft den store betydning. Det er faktisk svært at finde en aktivklasse, der ikke har givet et positivt afkast i kvartalet, og for visse segmenter af virksomhedsobligationer er der tale om det bedste afkastmæssige kvartal siden reboundet efter finanskrisen i begyndelsen af 2009.

Udviklingen betød, at risikoobligationer generelt fik en flot start på året. Kreditpræmierne på samtlige segmenter inden for virksomhedsobligationer blev indsnævret væsentligt, og det samtidig med at basisrenterne også faldt pænt. Bedst har de amerikanske og europæiske high yield-virksomhedsobligationer gjort det, og deres kreditpræmier faldt med 1,20-1,35 procentpoint i løbet af kvartalet. Til sammenligning er kreditpræmierne for de tilsvarende investment grade-obligationer faldet med 0,30-0,35 procentpoint i løbet af kvartalet. Markederne nærmer sig så småt de samme absolutte niveauer, som vi så i begyndelsen af 2018. Forskellen er, at denne gang skyldes det mere de lave basisrenter end de rekordlave kreditpræmier, om end disse også nærmer sig med hastige skridt.

Emerging markets-obligationer fik også en god start på 2019. Det var obligationer i hård valuta, der gjorde det bedst, og som på indeksniveau endte med et afkast på ca. 8,4 pct. målt i danske kroner. Obligationer i lokal valuta endte med et afkast på ca. 5,5 pct. målt i danske kroner i første kvartal 2019. I lokal valuta var det kun enkelte landes obligationer, der ikke endte kvartalet med pæne plusser. Det drejer sig primært om ”specialtilfælde” med et meget idiosynkratisk risikobillede, f.eks. Argentina og Tyrkiet.

Investeringsvalg
Afkastet i første kvartal skyldes et generelt rentefald kombineret med en overordnet set positiv udvikling for de fleste risikoobligationer. Ser man på porteføljens virksomhedsobligationer, gjorde de amerikanske investment grade- og high yield-obligationer det bedst i kvartalet. Med afkast på henholdsvis 5,7 og 7,0 pct. bidrog disse tilsammen med 2,3 procentpoint til porteføljens samlede afkast. De tilsvarende europæiske investment grade- og high yield-obligationer gav afkast på henholdsvis 2,6 og 3,1 pct. og et samlet afkastbidrag på 0,7 procentpoint.

Porteføljens emerging markets-obligationer gav afkast på 4,9 pct. som følge af den positive stemning, der var omkring aktivklassen. Kun enkelte lande endte kvartalet med negative afkast. Argentina og Tjekkiet gav afkast på henholdsvis -6,9 og -0,7 pct. og et samlet afkastbidrag på -0,2 procentpoint. Rusland, Indonesien, Indien og Mexico bidrog mest til porteføljen og gav tilsammen et afkastbidrag på 1,4 procentpoint. Porteføljens dollarafdækning bidrog negativt med -0,6 procentpoint, da dollar blev styrket med 2,2 pct. over for kroner i kvartalet. Det bør nævnes, at afdækningen skal ses som element i den samlede investeringsbeslutning og overordnede strategi, hvor afdelingens investeringer i amerikanske virksomhedsobligationer indebærer en vis afdækning, der kan variere over tid.

Download seneste Kvartalsnyt.