Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2019

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2019 et afkast på 1,0 pct., mens sammenligningsindekset ligeledes steg 1,0 pct. For hele 2019 blev afkastet 9,5 pct. for afdelingen, mens sammenligningsindekset steg 13,2 pct.

Renterne på statsobligationer steg i fjerde kvartal, på trods af at Federal Reserve sænkede styringsrenterne yderligere, og at Den Europæiske Centralbank (igen) begyndte at opkøbe obligationer i markedet. Årsagen er formodentlig primært, at begge centralbanker signalerede, at der ikke er flere pengepolitiske lempelser på programmet for nu. En anden vigtig faktor var nok, at USA og Kina indgik en såkaldt fase 1-handelsaftale, hvilket antyder en vis opblødning i den verserende handelskrig. Samlet set ser det ud til, at investorerne skubbede recessionsfrygten endnu længere i baggrunden og fortsatte deres hunt-for-yield, hvilket var positivt for virksomheds- og emerging markets-obligationer.

På indeksniveau faldt kreditspændene for virksomhedsobligationer således i alle tre måneder i kvartalet. Samlet faldt kreditspændet for globale investment grade-obligationer ca. 0,2 procentpoint og ca. 0,5 procentpoint for globale high yield-obligationer, hvilket var pæne fald givet de allerede relativt lave niveauer. Afkastene endte dog med ikke at være prangende grundet stigningen i de underliggende statsrenter og en svækkelse af dollar i perioden på ca. 2,8 pct. Målt i danske kroner var afkastene henholdsvis -1,1 pct. og 0,5 pct. For emerging markets-obligationer var hunt-for-yield-stemningen kombineret med en svagere dollar ganske positivt. Således havde de fleste emerging markets-lande faldende statsrenter og en styrket valuta overfor dollar i perioden. Nogle få undtagelser var Chile, der var præget af folkelig uro, og et par andre latinamerikanske lande. Overfor danske kroner var udviklingen svagere grundet førnævnte dollar-svækkelse. På indeksniveau gav obligationer i lokal valuta et afkast på 1,5 pct. målt i danske kroner og obligationer i hård valuta et afkast på -0,7 pct.

Vi fastholder overordnet set vores strategi med at holde risikoen til den lidt forsigtige side. Primært grundet de lave renteniveauer og den deraf følgende ufordelagtige ”skævhed” i afkastudfaldsrummet.

Investeringsvalg
Både virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer gav positive afkast. Samlet set gav porteføljens virksomhedsobligationer et afkast på 0,2 pct. målt i danske kroner og et afkastbidrag på 0,1 pct. til porteføljen som helhed. Europæiske high yield-obligationer gav det bedste afkast på 2,7 pct., mens europæiske investment grade-obligationer gav 0,9 pct. De amerikanske virksomhedsobligationer blev ramt af dollar-svækkelsen på ca. 2,8 pct. i kvartalet. De amerikanske high yield-obligationer gav et afkast på -1,0 pct., mens amerikanske investment grade-obligationer gav -1,3 pct. På segmentniveau var det primært subordinerede finansielle obligationer, der bidrog positivt til afkastet og dernæst obligationer udstedt i svenske kroner, idet denne blev styrket overfor kronen.

Porteføljens emerging markets-obligationer gav i kvartalet et afkast på 1,8 pct. og et afkastbidrag på 0,7 pct. til porteføljen. De russiske obligationer klarede sig bedst med et afkast på 6,5 pct. Andre positive bidragsydere var colombianske obligationer med et afkast på 4,0 pct. og mexicanske obligationer med 3,8 pct. Indonesiske obligationer var endnu engang på listen over positive bidragsydere med 3,8 pct. i afkast. Desværre trak nogle af afdelingens større positioner ned. Det var primært indiske obligationer med et afkast på -1,7 pct. og obligationer udstedt i uruguayansk peso med -1,2 pct. Porteføljens dollar-afdækning bidrog positivt med et bidrag på 0,4 pct.

Download seneste Kvartalsnyt.