Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2020

Afdelingen gav i tredje kvartal 2020 et afkast på 0,9 pct., mens afdelingens sammenligningsindeks faldt 0,6 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på minimum tre år.

I tredje kvartal fortsatte priserne på virksomheds- og emerging markets-obligationer samlet set med at stige. Indeksene for virksomhedsobligationer målt i dollar lå ved udgangen af kvartalet højere, end før frasalgene i foråret begyndte. Det skal bemærkes, at det primært var i juli og august, at udviklingen var positiv, mens priserne generelt set faldt en anelse tilbage i september.

Den samlet set positive udvikling skyldes nok en fortsættelse af det økonomiske genopsving, især i juli og august med f.eks. væsentligt faldende arbejdsløshed, kombineret med den massive finans- og pengepolitiske understøttelse. I september steg antallet af Covid-19-smittede dog igen, især i Europa, og der blev i flere lande genindført visse restriktioner. Samtidigt aftog tempoet i det økonomiske genopsving, der var i USA politisk uenighed om de finanspolitiske hjælpepakker, og der var et mindre sell-off af teknologiaktier, hvilket smittede negativt af på risikoobligationer.

For danske investorer blev afkastene for kvartalet hevet ned af, at dollar faldt over for danske kroner med ca. 4 pct. Globale investment grade-obligationer gav et afkast på -1,2 pct. målt i danske kroner og globale high yield-obligationer gav et afkast på 0,5 pct. Emerging markets-obligationer gav afkast på -2,1 pct. for obligationer i hård valuta og -3,1 pct. for obligationer i lokal valuta. Det negative afkast for obligationer i lokal valuta skyldes især valutasvækkelser over for danske kroner, hvor stort set samtlige valutaer faldt. Samlet set står vi stadig med den udfordring, at renter på obligationer generelt set er lave, men at der samtidig er uhørt stor understøttelse fra penge- og finanspolitik, hvilket holder en hånd under obligationspriserne. Her bemærkes især Feds lempelse af inflationsmålsætningen med større fokus på fuld beskæftigelse, hvilket alt andet lige vil betyde, at styringsrenterne forbliver meget lave i endnu længere tid. Vi fortsætter med at søge efter relativ værdi frem for at ændre risikoprofilen på porteføljen markant.

Investeringsvalg
Afdelingens virksomhedsobligationer gav et afkast på 1,2 pct. målt i danske kroner. Det var især europæiske high yield-obligationer, der bidrog positivt i dette kvartal efterfulgt af amerikanske high yield-obligationer. Det var både finansielle og ikke-finansielle subordinerede obligationer, som generelt set gav gode afkast, og der var visse enkeltnavne, som bidrog meget positivt i kvartalet, herunder Ford, SAS og B2Holding.

Afdelingens emerging markets-obligationer gav i kvartalet et afkast på -0,8 pct. målt i danske kroner. Her bidrog især obligationer udstedt i uruguayanske og dominikanske pesos med væsentlige positive afkast, mens blandt andet obligationer udstedt i russiske rubler og brasilianske real trak ned. Valutaafdækning hjalp afdelingen i dette kvartal, idet dollaren blev svækket væsentligt, og det primært er denne valuta, vi afdækker. Afkastbidraget til den samlede portefølje herfra var 0,9 procentpoint.

Vi foretog i kvartalet en række handler. Vi solgte pænt ud af korte investment grade-obligationer, hvor potentialet var tæt på udtømt, herunder en del korte obligationer i dollar, efter at renterne også i USA nærmede sig nul. Vi tog også profit ved at sælge eller reducere i nogle af de kreditter, vi samlede op til favorable priser under frasalgene i marts. Til gengæld deltog vi i en flere nyudstedelser, som vi fandt attraktive. På EM-siden rykkede vi lidt længere ud i løbetid i russiske rubler.

Download seneste Kvartalsnyt.