Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. december 2018

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2018 et afkast på 0,8 pct., mens sammenligningsindekset steg 0,4 pct. målt i danske kroner. År-til-dato er afkastet -0,8 pct. for afdelingen. Sammenligningsindekset faldt ligeledes 0,8 pct.

Årets sidste kvartal var en modsætning til årets første tre kvartaler. Kvartalet bød på kraftige fald på aktiemarkederne, hvor indekset MSCI World faldt med ca. 12 pct. målt i kroner. Det betyder, at aktiemarkedet sluttede året lavere, end det begyndte. I løbet af kvartalet søgte investorer mod de mere sikre aktivklasser, og det drev bl.a. renten på sikre obligationer nedad samt styrkede dollar og guldprisen.

Generelt lod det til, at investorerne er blevet mere nervøse for fremtiden, hvor især tiltagende frygt for recession i de udviklede lande, stigende frygt for eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina samt stramningen af pengepolitikken i både USA og Europa dominerede overskrifterne. Udviklingen i løbet af kvartalet påvirkede til en vis udstrækning også udviklingen af risikoobligationer, hvor især virksomhedsobligationer havde det svært. I første omgang så det ud til, at de fleste virksomhedsobligationer ikke var voldsomt påvirket af udviklingen på aktiemarkedet, men i løbet af november måned ændrede dette sig, og kreditspænd på de langt de fleste virksomhedsobligationer blev kørt pænt ud. Hårdest gik det ud over high yield-obligationer i både Europa og USA.

De lidt mere sikre virksomhedsobligationer, dvs. investment grade-obligationer, blev reddet af de generelt faldende renter, men endte kvartalet med et lidt højere absolut renteniveau. Efter tre kvartaler med modvind havde emering markets-obligationer en flot afslutning på året. Aktivklassen gav et afkast for hele 2018 på 0-1 pct. målt på indeksniveau i danske kroner. Det gælder både for obligationer i hård valuta (euro og dollar) og lokal valuta. Det kan måske virke besynderligt, da kvartalet generelt var kendetegnet ved et klassisk risk off-scenarie, men udviklingen skal netop ses i lyset af, hvor svært aktivklassen har haft det siden årets begyndelse.

Vi havde i 2018 fokus på at reducere og begrænse porteføljens overordnede risiko, da vi ikke vurderede, at man blev godt nok betalt for at påtage sig yderligere risiko. Indtil videre er vi fortsat af den overbevisning, i håb om at der på et tidspunkt kan investeres på mere interessante renteniveauer, end det aktuelt er muligt.

Investeringsvalg
Virksomhedsobligationer bidrog med 0,1 procentpoint til porteføljens samlede afkast. De amerikanske klarede sig bedst, hvor investment grade- og high yield-obligationerne bidrog med hhv. 0,1 og 0,4 procentpoint til kvartalsafkastet. Fælles er, at dollarkursen trak afkastet op, men uden dollareffekten giver de amerikanske high yield-obligationer et negativ afkast pga. af de tidligere omtalte udvidelser på kreditpræmierene. For de europæiske virksomhedsobligationer betød valutakurser og spændudvidelser, at de europæiske investment grade- og high yield-obligationer bidrog negativt med henholdsvis 0,1 og 0,3 procentpoint. Særligt norske kroner havde det svært i kvartalet og blev svækket med 5 pct.

Emerging markets-obligationerne bidrog med 1,2 procentpoint, efter at have haft det svært i årets første tre kvartaler. I porteføljen bidrog Indien, Indonesien, Argentina og Uruguay tilsammen med 1,5 procentpoint, mens Rusland, Mexico og Colombia sammen bidrog med -0,3 procentpoint. Årsagen skal formentlig findes i olieprisen, der i kvartalet faldt med 34 pct. målt i danske kroner. Som følge af styrkelsen af dollar på ca. 1,3 pct. bidrog porteføljens dollarafdækning negativt med 0,4 procentpoint. Dollarafdækningen skal ikke ses isoleret, men ses i lyset af den overordnede porteføljestrategi, hvor amerikanske obligationer kan overvægtes uden nødendigvis at øge dollareksponeringen tilsvarende.

Download seneste Kvartalsnyt.