Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2019

Afdelingen gav i andet kvartal 2019 et afkast på 1,8 pct., mens sammenligningsindekset steg 2,4 pct. omregnet til danske kroner. Afkastet bør som altid ses over en længere periode på tre år eller mere.

For mindre end et år siden stod vi i en situation med stigende renter og en generel forventning om, at rentestigningen skulle fortsætte. I andet og tredje kvartal af 2018 balancerede de 10-årige amerikanske renter omkring 3 pct. Ved udgangen af andet kvartal 2019 så situationen lidt anderledes ud. Markedet har i første halvår 2019, og især i andet kvartal, indpriset rentenedsættelser og en øget sandsynlighed for nye opkøbsprogrammer (QE). Det betød, at renterne overordnet set faldt pænt i løbet af kvartalet, og eksempelvis de 10-årige amerikanske renter ved udgangen af kvartalet lå omkring 2 pct., mens de 10-årige tyske lå på et rekordlavt niveau på under -0,3 pct.

Udviklingen i løbet af kvartalet satte også sit præg på risikoobligationer. Ikke nok med at de faldende basisrenter påvirkede aktivklassen positivt, så har stort set alle former for virksomheds- og emerging markets-obligationer oplevet en indsnævring af kreditpræmier. Præcis som det var tilfældet i første kvartal. For virksomhedsobligationer, og især investment grade-obligationer, nærmer vi os så småt de rekordlave renteniveauer, som vi så tilbage i slutningen af 2017. Eksempelvis lå europæiske investment grade-obligationer ved udgangen af kvartalet med en rente på ca. 0,5 pct. På indeksniveau endte de europæiske og de amerikanske investment grade-obligationer med afkast på hhv. 2,2 pct. og 3,0 pct. målt i kroner, og de europæiske og amerikanske high yield-obligationer endte med afkast på 2,4 pct. og 1,1 pct. målt i kroner.

For emerging markets-obligationer er billedet lidt det samme med et fornuftigt kvartalsafkast. Både obligationer i hård valuta (dollar) og lokal valuta gav i kvartalet afkast på omkring 3 pct. målt i kroner. For emerging markets-valutaer var der dog store variationer. Russiske rubler og thailandske baht steg henholdsvis 2,4 pct. og 2,1 pct., mens tyrkiske lira og kinesiske renminbi faldt henholdsvis 5,2 og 3,6 pct. Sidstnævnte påvirkede de fleste asiatiske valutaer.

Investeringsvalg
Blandt porteføljens virksomhedsobligationer klarede europæiske og amerikanske investment grade-obligationer sig bedst i kvartalet og gav afkast på henholdsvis 1,7 pct. og 1,3 pct. De bidrog tilsammen med 0,4 procentpoint til porteføljens samlede afkast i kvartalet. Europæiske og amerikanske high yield-obligationer var dog ikke langt fra og gav afkast på henholdsvis 1,0 pct. og 1,2 pct. og et samlet afkastbidrag på 0,4 procentpoint.

Porteføljens emerging markets-obligationer gav et afkast på 2,8 pct. for kvartalet. De lande, der har klaret sig bedst, var Argentina, Rusland og Mexico med afkast på henholdsvis 14,0 pct., 6,8 pct. og 4,9 pct. og et afkastbidrag på samlet 0,7 procentpoint i kvartalet. Uruguay og Colombia klarede sig mindre godt med afkast på henholdsvis -3,8 pct. og -0,3 pct. Samlet bidrog disse lande med -0,2 procentpoint til afkastet i kvartalet, hvoraf primært Uruguay trak afkastet ned.

Porteføljens afdækning af dollar bidrog positivt med 0,1 procentpoint til afkastet, da dollar blev svækket med 1,4 pct. overfor kroner i kvartalet. Det positive bidrag herfra opvejer dog kun delvist tabet fra valutakursreguleringen af dollar fra de amerikanske virksomhedsobligationer, da porteføljen som en del af den overordnede strategi ikke afdækker hele porteføljens eksponering mod dollar.

Download seneste Kvartalsnyt.