Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 1. kvartal 2018

31. marts 2018

Afdelingen gav i første kvartal 2018 et afkast på -0,4 pct., hvilket absolut set er utilfredsstillende, men bedre end sammenligningsindekset der omregnet til danske kroner faldt med 1,0 pct.

Første kvartal 2018 lignede til at begynde med en gentagelse af de seneste par kvartalers udvikling. Det ændrede sig i slutningen af januar med en mindre aktiekorrektion, som i begrænset omfang spredte sig til andre aktivklasser, heriblandt risikoobligationer. Herudover så vi i slutningen af kvartalet optræk til en global handelskrig, der dog mest så ud til at være mellem USA og Kina. Ikke desto mindre reagerede finansmarkederne nervøst, og mange aktivklasser fik det svært. Første kvartal bød også på en rutsjebanetur på rentemarkedet, især for de sikre statsobligationer. Frem til midten af februar steg renterne globalt set. Renterne på tyske 10-årige statsobligationer steg fra 0,43 pct. i starten af kvartalet til 0,77 pct. i midten af februar for derefter at falde tilbage til 0,50 pct. i slutningen af kvartalet. For virksomhedsobligationerne steg renterne i første halvdel af kvartalet ligesom for de sikre obligationer, men renterne faldt ikke tilbage igen. Hertil kommer, at risikopræmierne på de fleste virksomhedsobligationer også endte med at blive kørt ud i kvartalet. For emerging markets-obligationer var tendensen den samme. Generelt set steg renterne lidt, og hårdest gik det ud over obligationerne i hård valuta (dvs. dollar). Det var også her, man så det største outflow. Dollar fortsatte svækkelsen mod kroner, og sluttede kvartalet med at tabe ca. 2,5 pct. Det påvirkede det afkast, man som dansk investor fik ved at investere i amerikanske virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer. Sidstnævnte fordi de fleste emerging markets-landes valutaer handler mod dollar. Ydermere havde den svenske krone det svært i kvartalet, hvilket også trak afkastet ned. På trods af stigende renter og risikopræmier på de fleste risikoobligationer var de absolutte niveauer forsat meget lave ved kvartalets udgang, og de forventede fremtidige afkast er derfor fortsat forholdsvis begrænsede. Fokus er stadig på at nedbringe porteføljens risiko frem for at købe noget, vi mener, man ikke bliver betalt godt nok for. Vi ser fortsat amerikanske investment grade-obligationer og emerging markets-obligationer i lokal valuta som de meste attraktive.

Investeringsvalg
I porteføljen klarede de europæiske investment grade-obligationer og high yield virksomhedsobligationer sig bedst. Det var dog primært enkeltnavne og valutakursbevægelser, der trak afkastet op. Norske kroner sluttede kvartalet med en stigning på ca. 2,1 pct. og bidrog positivt til afkastet. For de tilsvarende amerikanske virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer havde valutakursbevægelser også stor betydning for afkastet, da faldet i dollar trak afkastet ned.

Kreditpræmierne på amerikanske virksomhedsobligationer havde det svært især i slutningen af kvartalet og påvirkede også afkastet negativt. Virksomhedsobligationerne gav samlet -0,5 pct. i afkast i første kvartal. De europæiske virksomhedsobligationer gav positive afkast, mens de amerikanske virksomhedsobligationer gav negative afkast. Emerging markets-obligationerne i lokal valuta gav et afkast på -0,2 pct. i første kvartal. Russiske, colombianske og især de mexicanske obligationer klarede sig bedst i kvartalet med afkast på hhv. 1,8 pct., 5,8 pct. og 9,7 pct. Tilsammen bidrog de tre lande med et afkast på ca. 0,8 pct. til det samlede porteføljeafkast. Afkastet blev dog trukket ned af de argentinske, dominikanske og indiske statsobligationer, der gav afkast på hhv. -7,2 pct., -7,4 pct. og -4,0 pct. De bidrog tilsammen med et negativt afkast på ca. 0,7 til afdelingens samlede afkast. Pga. af den fortsat svækkede dollar bidrog porteføljens dollarafdækning positivt med ca. 0,3 pct. til det samlede afkast.

Download seneste Kvartalsnyt.