Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2020

Afdelingen gav i første kvartal 2020 et afkast på -11,2 pct., mens sammenligningsindekset faldt 8,9 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

Første kvartal 2020 stod på alle måder i covid-19-virussens tegn. Mens januar og det meste af februar forløb nogenlunde roligt med generelt set stigende markeder, herunder også stigende risikoobligationer, begyndte uroen så småt at melde sig mod slutningen af februar. I marts var der reel krise, efterhånden som det ene land efter det andet blev ramt af nedlukning med deraf følgende massive negative indvirkninger på økonomien. Læg dertil udbrud af en oliepriskrig mellem Saudi-Arabien og Rusland, og resultatet er en af de dårligste måneder nogensinde for risikoobligationer. For både virksomheds- og emerging markets-obligationer betød udviklingen panikstemning og et massivt frasalg af alle typer af obligationer uanset kreditkvalitet af frygt for, hvordan lande og virksomheder ville blive ramt økonomisk, men også af frygt for, at markederne ville bryde sammen. Først da centralbankerne intervenerede massivt i kombination med store finansøkonomiske hjælpepakker fra omtrent samtlige udviklede økonomier kom der en smule ro på.

Hvad angår virksomhedsobligationer faldt globale investment grade-obligationer ca. 3,3 pct. i første kvartal, men faldet fra top til bund var 11,9 pct. Globale high yield-obligationer faldt i kvartalet 13,7 pct. Også emerging markets-obligationer blev hårdt ramt med stærkt stigende renter for obligationer i hård valuta og betydelige valutasvækkelser for obligationer i lokal valuta. På indeksniveau var faldet i kvartalet 9,7 pct. for obligationer i hård valuta og 9,5 pct. for obligationer i lokal valuta. Hvilken vej risikoobligationer tager som det næste skridt er selvfølgelig nærmest umuligt at forudsige og vil afhænge af, om økonomierne bliver ramt som forventet eller værre eller mindre slemt. Når det er sagt, er der priset en hel del dårligdom ind, og stort set alle segmenter er blevet skåret over en kam og ramt negativt. Vi søger derfor efter relativ værdi og forsøger at finde lommer, som vi mener, er blevet for hårdt ramt, men som, vi mener, kan give et fornuftigt afkast selv i en recession.

Investeringsvalg
Afdelingens virksomhedsobligationer gav et afkast på -9,7 pct. De amerikanske investment grade-obligationer klarede sig mindst ringe efterfulgt af europæiske investment grade-obligationer. Begge med encifrede negative afkast. Både amerikanske og europæiske high yield-obligationer gav tocifrede negative afkast. Det var især subordinerede finansielle obligationer, obligationer udstedt af bilproducenter og obligationer udstedt af olie- og gassektoren, der gav negative afkast. Derudover bidrog afdelingens eksponering mod norske kroner negativt, idet denne blev svækket med over 10 pct. Porteføljens emerging markets-obligationer gav i kvartalet et afkast på -12,8 pct., og de fleste lande gav negative afkast i kvartalet. Rusland, Brasilien og Mexico var ringest med afkast i størrelsesordenen -20 pct. Indien var dog en undtagelse med et afkast tæt på nul. Porteføljens dollarafdækning bidrog negativt til porteføljens afkast som helhed, idet dollaren blev styrket henover kvartalet.

Vi foretog i kvartalet en del omlægninger mod obligationer, som vi vurderede relativt set var ramt for hårdt og derfor kan give et fornuftigt afkast selv i en recession. Blandt andet blev afdelingens tjekkiske og polske statsobligationer og nogle korte investment grade-obligationer solgt til fordel for køb af subordinerede finansielle obligationer og deltagelse i nyudstedelser med en merpræmie i forhold til eksisterende obligationer. Endelig blev der købt mexicanske, russiske og indonesiske obligationer.

Download seneste Kvartalsnyt.