Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 3. kvartal 2018

30. september 2018

Afdelingen gav i tredje kvartal 2018 et afkast på -0,5 pct., mens sammenligningsindekset gav et afkast på 0,6 pct. omregnet til danske kroner. År-til-dato er afkastene henholdsvis -1,6 pct. for afdelingen og -1,2 pct. for sammenligningsindekset.

Årets tredje kvartal var ret blandet, hvor en positiv risikostemning i juli gled over til relativt stor risikoaversion i august for igen at skifte til mere risikotagning i september. Kvartalet var drevet af de samme hovedtemaer som tidligere: amerikanske rentestigninger, Italiens budgetholdbarhed og konflikten mellem USA og Kina. I USA steg de 10-årige renter i løbet af kvartalet med ca. 0,2 procentpoint bl.a. som følge af yderligere en rentehævelse fra Fed og endte igen over den ”magiske” 3-pct. grænse. De tyske 10-årige renter fulgte nogenlunde med og endte kvartalet i niveauet 0,5 pct. Dollaren blev styrket med ca. 0,7 pct. overfor kronen. I modsætning til tidligere i år, hvor de amerikanske renter første gang steg til over 3 pct., blev kreditspændet for virksomhedsobligationer ikke påvirket negativt. Amerikanske high yield-obligationer endte kvartalet med et kreditspænd, der kun lå en hårspids over forrige lavpunkt siden finanskrisen, opnået i januar 2018. Årsagerne skal nok primært findes i dels en fortsat fornuftig økonomisk vækst i USA og Europa og et fortsat hunt-for-yield. Emerging markets-obligationer havde på den anden side atter et hårdt kvartal. Det er især frygten for de stigende amerikanske renter og den stigende dollar, der har påvirket aktivklassen.

Overordnet er virksomhedsobligationer efter vores vurdering stadig dyrt prisfastsat, især high yield-obligationer, og vi foretrækker stadig kortere investment grade-obligationer i dollar. Hvad angår emerging markets, lader det til, at aktivklassen efter de seneste bevægelser (især valutakursbevægelserne) er blevet lidt mere attraktiv, men vi mener stadig, at man skal være forsigtig omkring aktivklassen.

Investeringsvalg
I porteføljen gav de amerikanske og europæiske high yield-obligationer det bedste afkast. Dette skyldes dels et fald i kreditspænd, men også valutastyrkelse i og med at både dollar, svenske kroner og norske kroner blev styrket overfor kronen i perioden. De europæiske investment grade- og high yield virksomhedsobligationer gav et afkast på hhv. -0,9 pct. og 2,1 pct., mens de amerikanske investment grade- og high yield virksomhedsobligationer gav et afkast på hhv. 1,3 pct. og 3,2 pct. målt i kroner. Emerging markets-obligationer gav samlet et afkast på -4,1 pct. i tredje kvartal. Afdelingens mexicanske obligationer gav 6,3 pct. som følge af en styrkelse af mexicanske peso, der steg med ca. 7,1 pct. overfor danske kroner.

Den positive udvikling i Mexico skyldes bl.a. udviklingen i forhandlingerne om fortsættelsen af NAFTA-aftalen, der endelig faldt på plads. Argentina var igen i fokus, og valutaen blev svækket med yderligere ca. 30 pct., hvilket betyder, at den argentinske peso ved kvartalets udgang var mere end halveret i værdi siden årets begyndelse. Landet står overfor flere strukturelle udfordringer. Landet har dog for nyligt fået forhøjet hjælpepakken fra IMF, hvilket sikrer landet finansiering mindst frem til udgange af 2019. Dette giver forhåbentlig den siddende regering arbejdsro til at få vedtaget de reformer, der er nødvendige for, at landet kommer på rette kurs igen. Pga. af den stigende dollar bidrog afdækningen af dollar med ca. –0,2 pct. til porteføljens samlede afkast. Ved udgangen af kvartalet var der afdækket ca. 15 procentpoint af porteføljens position i dollar, og dermed har porteføljen en netto dollar-position på ca. 22 pct.

Download seneste Kvartalsnyt.