Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 2. kvartal 2018

30. juni 2018

Afdelingen gav i andet kvartal 2018 et afkast på -0,6 pct., mens sammenligningsindekset faldt 0,8 pct. i samme periode. Som altid bør afkastet ses over mindst tre år, der er den korteste anbefalede investeringshorisont.

Andet kvartal bød på en del overskrifter, der påvirkede finansmarkederne. Blandt andet en politisk krise i Italien, en tilspidset handelskonflikt mellem USA og andre nationer og et G7-topmøde, der ikke gik helt som forventet. Mange aktivklasser havde det lidt hårdt i kvartalet, hvilket påvirkede risikoobligationer. I USA sås en tendens med stigende renter, hvor den 10-årige rente kortvarigt var over 3 pct. for første gang i fire år. I Europa faldt de tyske renter med ca. 0,20 procentpoint i kvartalet. Den politiske situation i Italien fik investorer til at søge mod den sikre havn Tyskland. Begge bevægelser var ikke gode for virksomhedsobligationer, hvor kreditpræmierne generelt blev kørt ud i både USA og Europa, især for europæiske high yield-obligationer.

Stigende renter og frygt for yderligere stigninger var ikke godt for emerging markets-obligationer, der i kvartalet havde et mærkbart outflow. I starten påvirkede det kun obligationer i hård valuta (dollar), men i takt med at stemningen blev en anelse mere negativ på finansmarkederne, ramte det også obligationer i lokal valuta. Herudover havde en del emerging markets-lande stadig interne og eksterne ubalancer og høje gældsniveauer. Disse lande kom atter i fokus, i takt med at de amerikanske renter så småt begyndte at stige. Efter flere kvartaler med en faldende dollar bød andet kvartal på en stigning på godt 6 pct. Dette var positivt for de amerikanske virksomhedsobligationer, men gjorde ondt på de fleste emerging markets-valutaer. Værst gik det ud over Argentina, Tyrkiet og Sydafrika.

De absolutte niveauer for risikoobligationer virkede ved kvartales udgang overordnet set stadig lave. Nok steg renterne på de fleste risikoobligationer i løbet af kvartalet, men i et historisk perspektiv virker det stadig lavt. Det fremtidige afkast forventes fortsat at være forholdsvis begrænset, og derfor holdes risikoen i porteføljen relativt lav.

Investeringsvalg
Ser man på de forskellige aktivklasser i porteføljen, klarede de amerikanske investment grade- og high yield-virksomhedsobligationer sig bedst trukket af en stigende dollarkurs. De tilsvarende europæiske obligationer blev også påvirket positivt af valutakurser, hvor norske kroner steg med 2 pct. i kvartalet. Virksomhedsobligationerne gav samlet 3,8 pct. i afkast i andet kvartal.

Emerging markets-obligationerne havde samlet set et svært kvartal med et afkast på -4,7 pct. De dominikanske og colombianske obligationer gav henholdsvis 8,2 og 3,7 pct. Sidstnævnte hjulpet godt på vej af en stigende oliepris samt et markedsvenligt udfald af præsidentvalget i landet. De dominikanske obligationer blev hjulpet af den stigende dollar, da den dominikanske peso lå stabilt overfor dollar i kvartalet. De argentinske, uruguyanske og de russiske obligationer bidrog mest negativt og gav henholdsvis -29,2 pct., -7,2 pct. og -5,2 pct. i afkast. Argentina var i kraftig modvind som følge af fortsat stigende inflation, en utroværdig centralbank og stigende ekstern gæld. Udviklingen i Uruguay skyldes afhængigheden til Argentina og argentinske peso. Landet har fortsat flotte nøgletal, og valutaen stabiliserede sig mod slutningen af kvartalet. Rusland var ramt af frygt for yderligere sanktioner.

Dollarkursen steg og dollarafdækningen bidrog med -0,9 pct. til det samlede afkast. Ved udgangen af kvartalet var ca. 15 pct. af porteføljens position i dollar afdækket og nettopositionen i dollar var lidt over 21 pct.

Download seneste Kvartalsnyt.