Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. marts 2019

Afdelingen gav i første kvartal 2019 et afkast på 20,3 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 14,6 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum 3 år.

I årets første kvartal foretog det globale aktiemarked en 180-graders vending fra betydelige fald i fjerde kvartal 2018 til store stigninger. Selvom de makroøkonomiske nøgletal indikerede, at de fleste store økonomier udviklede sig svagere end forventet, var aktiemarkedet præget af lettelse over, at centralbankerne hurtigt havde bremset op for den gradvise stramning af pengepolitikken. Denne opbremsning gav sig udslag i et nedadgående pres på statsrenterne, hvilket gav betydelig medvind til aktiemarkedet. Alt andet lige udvider lavere renter forskellen mellem det forventede afkast på aktier og obligationer til fordel for aktier. Det medførte øget allokering til aktier fra de store investorer rundt om i verden. Ved udgangen af marts måned var det globale aktieindeks 3 pct. fra sit højeste niveau i september 2018, hvorfra det faldt 18 pct., inden bunden blev nået i juledagene.

Første kvartals regnskabssæson viste, at det i gennemsnit fortsat gik fremad med salg og indtjening i de børsnoterede selskaber verden over, men også, at det gik lidt langsommere fremad end i de foregående kvartaler. Ud fra regnskaber og selskabernes udmeldinger om forventninger til de kommende kvartaler måtte markedet nedjustere forventningerne til indtjeningen i 2019. I USA forventes der ved kvartalsskiftet indtjeningstilbagegang, når regnskaberne for årets første kvartal aflægges i april og maj. Når indtjeningsforventningerne sænkes, bliver aktierne alt andet lige dyrere målt på forholdet mellem pris og forventet indtjening, men markedet lod sig altså ikke ryste af denne udvikling. Medvirkende hertil var formodentligt, at handelskrigen mellem USA og Kina af mange blev anset som hovedårsagen til opbremsningen, og at denne konflikt i årets begyndelse tilsyneladende bevægede sig i retning af en løsning.

Alle de store regionale markeder, med USA i spidsen og Japan i bunden, leverede positive afkast. På sektorbasis gik det bedst for it-aktierne, der steg 22 pct., mens sektoren for sundhedspleje gav det laveste afkast med en stigning på godt 10 pct. Afdelingen har en overvægt af investeringer inden for begge sektorer.

Investeringsvalg
To ud af tre af afdelingens investeringer klarede sig bedre end markedet i kvartalet. Det største positive bidrag til afdelingens afkast kom fra amerikanske Versum Materials, der leverer specialiserede kemikalier og gasser til produktion af mikrochips. To konkurrerende selskaber annoncerede købstilbud på selskabets aktier, hvilket pressede kursen op. Der var også væsentlige positive bidrag fra amerikanske Universal Display Corp., IPG Photonics og TJX Companies, der steg i forbindelse med regnskabsaflæggelser.

I bunden af afkastskalaen befandt amerikanske Centene sig, der administrerer sundhedsforsikringer for millioner af amerikanere. Selskabets aktiekurs blev tynget af politiske forslag fra såvel dele af den demokratiske opposition som fra Trump-administrationen om gennemgribende ændringer af det amerikanske sundhedssystem. Samtidig annoncerede Centene et stort opkøb af en konkurrent, hvilket markedet heller ikke så positivt på. Den tyske producent af belysning, sensorer og LED-chips, Osram, og det engelske it-sikkerhedsselskab Sophos bidrog også negativt.

Der blev i kvartalet foretaget fire frasalg og to nye investeringer. Investeringerne i engelske Asos og Merlin Entertainments blev solgt fra sammen med investeringerne i de to japanske selskaber Japan Lifeline og Sundrug. Ind i porteføljen kom til gengæld den japanske computerspilsproducent Nintendo samt det danske it-serviceselskab Netcompany.

Download seneste Kvartalsnyt.