Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 2. kvartal 2018

30. juni 2018

Afdelingen gav i andet kvartal 2018 et afkast på 3,9 pct. Afkastet er utilfredsstillende, da det er lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 7,1 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I kvartalet gav det globale aktieindeks MSCI World et afkast på 1,7 pct. målt i dollar, men for en dansk investor blev afkastet positivt påvirket af valutakurseffekter, da dollar steg overfor kroner. Igennem kvartalet skiftede stemningen hyppigt mellem stigninger og fald som en afspejling af, at markedet på den ene side var understøttet af positive datapunkter på væksten i økonomien og i virksomhedernes indtjening, og på den anden side skulle forholde sig til en stor mængde af støj angående handelskrigen initieret af Trump og fornyet politisk uro i Europa. I gennemsnit var de regnskaber, der blev aflagt i kvartalet, positiv læsning for investorerne. Efterspørgslen efter såvel forbrugsgoder som kapitalgoder til virksomheder var stærk, og indtjeningsforventningerne udviklede sig positivt. Særligt i USA hvor højkonjunkturen forstærkedes af skattelettelser. Senere i kvartalet kom imidlertid en række selskabsannonceringer, der illustrerede risikoen ved de protektionistiske tiltag, som USA havde taget initiativ til i handelspoli-tikken. Den tyske bilproducent Daimler, og sidenhen også underleverandøren Osram, annoncerede, at forventningerne til årets resultat måtte justeres ned, da usikkerheden om toldsatser ville føre til lavere produktion af biler til eksport til og fra USA.

Blandt de store regioner var afkastet højest i USA målt i kroner, mens emerging markets og Japan, der begge er meget afhængige af global samhandel, klarede sig ringest. På sektorbasis var det energisektoren, der klarede sig bedst på grund af en fortsat stigende oliepris. Også it og varigt forbrug klarede sig godt, hvilket i høj grad var drevet af store stigninger i nogle af de største selskaber i sektorerne. I bunden lå industri og finans, idet henholdsvis risikoen for højere toldsatser og en fladere rentekurve skabte bekymring om indtjeningen for sektorernes selskaber. Få selskaber i form af de helt store amerikanske virksomheder som Apple, Amazon, Netflix, Microsoft og Facebook har fortsat drevet markedet. I kvartalet stod ni selskaber for mere end 60 pct. af den samlede stigning i det amerikanske S&P 500-indeks.

Investeringsvalg
Det største bidrag til afdelingens afkast i kvartalet kom fra det britiske it-sikkerhedsselskab Sophos, der steg godt 40 pct., efter at et godt regnskab gjorde markedet mere optimistisk på selskabets vækstudsigter. Derudover var der væsentlige positive bidrag fra det amerikanske softwareselskab Tableau og Centene, der administrerer sundhedspleje i USA.

Afdelingens afkast blev negativt påvirket af især tyske Osram og danske Pandora. Osram, der leverer LED-lyskilder til bl.a. autoindustrien, faldt mere end 45 pct. i kvartalet som følge af hele to nedjusteringer af selskabets forventninger til indtjeningen i 2018. Den øgede nervøsitet i bilindustrien rammer Osram markant hårdere end forventet og flytter fokus fra de – i vores øjne – attraktive nye anvendelsesmuligheder for selskabets produkter, som forventes at udfolde sig i de kommende år. Herunder bl.a. sensorer eller radarsystemer til selvkørende biler samt iris-scannere til mobiltelefoner. Pandora faldt også markant i kvartalet, efter at selskabets regnskab for årets første kvartal skuffede markedet. Derudover var der væsentligt negative bidrag fra amerikanske Applied Materials, der leverer udstyr til produktion af mikrochips, og den japanske biotekvirksomhed PeptiDream.

Der blev i kvartalet foretaget to salg samt tre nye investeringer. Positionerne i japanske Sysmex og amerikanske Nutanix blev solgt fra til fordel for investeringer i amerikanske Centene, tyske RIB Software og israelske Radware.

Download seneste Kvartalsnyt.