Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2019

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2019 et afkast på 12,1 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World steg 5,5 pct. omregnet til kroner. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år. For 2019 som helhed blev afkastet 41,7 pct., mens sammenligningsindekset steg 30,2 pct.

Årets sidste kvartal gav det bedste afkast siden første kvartal i 2019, selvom udviklingen på valutamarkederne ikke var til gunst for danske investorer og skar godt 3 pct. af markedsafkastet målt i lokal valuta. Den positive markedsudvikling var drevet af, hvad markedet opfattede som betydelige fremskridt i handelskonflikten mellem USA og Kina. Gennem kvartalet blev kommunikationen fra de forhandlende parter løbende mere positiv, og i december måned blev det så meddelt, at man var nået til enighed om en fase 1 af en samlet handelsaftale.

Samtidig fortsatte de fleste økonomiske nøgletal med at bevæge sig i positiv retning. Samlet set bidrog udviklingen til at holde nervøsiteten på et lavt niveau og sende markedet mod kursmæssige rekorder. Henover oktober og november aflagde hovedparten af de børsnoterede selskaber regnskaber for tredje kvartal. Indtjeningsvæksten var den laveste i tre år i både USA og Europa, men dog bedre end frygtet. Det bidrog til, at markedet bevægede sig opad gennem regnskabssæsonen. Det overordnede billede er fortsat, at forventningerne til årets indtjening løbende sænkes, men dette er et forholdsvist normalt fænomen på aktiemarkedet, hvor de indledende forventninger næsten altid viser sig at være for positive. Så længe indtjeningsudviklingen er positiv, har aktierne ofte klaret sig godt på trods af sådanne faldende forventninger.

Målt i kroner var der positive afkast fra alle store regioner og med relativt små forskelle mellem de regionale markeder. I toppen af afkastskalaen lå emerging markets, der blev løftet af udsigten til en afklaring på handelskonflikten mellem USA og Kina. Det japanske marked lå lidt under gennemsnittet. På sektorbasis gik det bedst for it og sundhedspleje, der begge steg mere end 10 pct. målt i kroner, mens de traditionelt defensive sektorer som forsyning og stabilt forbrug viste små fald. Det var til gavn for afdelingen, der har en overvægt af investeringer indenfor netop it og sundhedspleje og meget lav eksponering mod defensive sektorer.

Investeringsvalg
Omkring to tredjedele af afdelingens investeringer klarede sig bedre end markedet i kvartalet. Det største positive bidrag til afdelingens afkast kom fra amerikanske Centene, der varetager sundhedspleje for amerikanere, der er forsikrede gennem offentlige programmer eller gennem arbejdsgiverbetalte forsikringer. Inden for samme branche leverede også Anthem og UnitedHealth pæne afkastbidrag. Flere faktorer hjalp disse aktier på vej i kvartalet, men den vigtigste udvikling var formentligt, at de toneangivende bejlere til at blive det demokratiske partis kandidat ved det forestående amerikanske præsidentvalg trak lidt i land vedrørende forslag til reformer af det amerikanske sundhedssystem.

I den modsatte ende af afkastskalaen trak især investeringerne i det amerikanske medtechselskab Abiomed ned. Selskabets aktie faldt efter en artikel i en lægefaglig publikation, der såede tvivl om effekten af selskabets kunstige hjertepumper i forbindelse med kritiske hjerteoperationer. Også den amerikanske butikskæde Tractor Supply og den australske vinvirksomhed Treasury Wine Estates leverede negative afkastbidrag.

Der blev i kvartalet foretaget tre frasalg og to nyinvesteringer. De amerikanske selskaber Littelfuse, Samsonite og Cognizant forlod porteføljen, mens amerikanske Tractor Supply Corporation og australske Treasiry Wine Estates blev tilføjet. Ved kvartalets udgang bestod porteføljen af 34 investeringer.

Download seneste Kvartalsnyt.