Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. december 2018

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2018 et afkast på -16,0 pct. Afkastet er utilfredsstillende og lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner faldt 12,0 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Fjerde kvartal bød på store fald på det globale aktiemarked. Faktisk var det kvartalsvise fald i det toneangivende globale indeks MSCI World det største siden 2011. Den negative udvikling på markederne afspejlede en kraftigt stigende nervøsitet om den globale økonomiske sundhedstilstand på et tidspunkt, hvor økonomien gerne skulle være stærk nok til at absorbere yderligere gradvise forhøjelser af de meget lave statsrenter, der har understøttet økonomien og de finansielle markeder siden finanskrisen i 2008. Hvor den dominerende stemning længe har været, at verden økonomisk set var på en relativt sikker kurs fremad, gav vigende nøgletal fra så godt som alle de dominerende økonomier anledning til, at investorerne begyndte at indprise en øget risiko for, at den økonomiske vækst har toppet for denne gang. Samtidig bidrog politiske forhold i form af uro om bl.a. Brexit, Italien og handelskrigen mellem USA og Kina til usikkerheden.

Kvartalets regnskabssæson var egentligt ganske god, idet selskaberne fortsat rapporterede en høj indtjeningsvækst, men de fremadrettede kommentarer var mere forsigtige, end tilfældet har været i de foregående kvartaler. Samtidig løjer den positive effekt af de amerikanske skattelettelser nu af, hvorfor indtjeningsvæksten forventes at blive væsentligt mindre i de kommende kvartaler. Først og fremmest er det spørgsmål, de globale investorer i øjeblikket stiller sig selv, dog formentligt i hvor høj grad den globale vækst vil bremse op, og hvor hårdt det vil ramme indtjeningen for de børsnoterede selskaber.

Alle de store regionale markeder faldt tilbage, men de største fald i kvartalet skete i Japan og USA, mens emerging markets klarede sig bedst. På sektorbasis gik det hårdest ud over energi, it og industri, hvilket afspejler en faldende oliepris og en generel bekymring om de økonomiske konjunkturer. Én sektor gav et positivt afkast i kvartalet, og det var forsyningssektoren, hvor selskabernes indtjening er mindre tæt forbundet med den generelle økonomiske udvikling.

Investeringsvalg
Den overvejende del af afdelingens investeringer klarede sig dårligere end markedet i kvartalet. De største negative bidrag til afdelingens afkast kom fra henholdsvis Japan Lifeline, der producerer og distribuerer medicinsk udstyr, engelske Asos, der sælger modetøj på internettet samt tyske Fresenius Medical Care, der udbyder dialysebehandling i en lang række markeder. I alle de ovennævnte tilfælde blev aktiekurserne tynget af nedjusteringer af indtjeningsforventningerne.

De største positive afkastbidrag kom fra tyske Osram og amerikanske Tableau. Osram, der producerer LED-lyskilder og produkter, der bygger på LED-teknologien, steg efter, der opstod rygter i markedet om interesse fra flere kapitalfonde for at købe selskabet. Tableau, der leverer software til virksomhedskunder, steg som følge af et positivt regnskab.

Der blev i kvartalet foretaget et enkelt frasalg og tre nye investeringer. Investeringen i franske Criteo, der leverer software til optimering af onlineannoncer, blev solgt fra. Til gengæld blev der investeret i japanske Tokyo Electron, der leverer udstyr til produktion af mikrochips, italienske Reply, der leverer konsulentydelser inden for it, samt amerikanske Anthem, der administrerer sundhedsforsikringer for amerikanere, der er forsikrede gennem enten arbejdsgivere eller offentlige programmer.

Download seneste Kvartalsnyt.