Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 3. kvartal 2018

30. september 2018

Afdelingen gav i tredje kvartal 2018 et afkast på -1,3 pct. Afkastet er ikke tilfredsstillende og lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 5,6 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

For andet kvartal i træk gav det globale aktiemarked et positivt afkast og modsat forrige kvartal var afkastet i højere grad drevet af kursstigninger end valutakurseffekter. I lighed med de foregående kvartaler skortede det ikke på dramatiske nyheder på den politiske front, men aktiemarkedet valgte at fokusere på den positive effekt af det igangværende opsving frem for risikoen for, at handelskrigen mellem USA og Kina kunne medvirke til at fremskynde en vending i konjunkturcyklen. Det gik samlet set godt med indtjeningen i de børsnoterede selskaber rundt omkring i verden. Særligt førte USA an, godt hjulpet af de gennemførte selskabsskattelettelser, der gav bundlinjen i de amerikanske selskaber et boost. I gennemsnit havde selskaberne i det tonegivende amerikanske S&P 500 indeks en indtjeningsfremgang på 23 pct. i kvartalet, hvilket er markant foran indtjeningsvæksten i Europa og Japan, selvom udviklingen også her er ganske pæn med stigninger på 7-10 pct. Det amerikanske marked er verdens største og gav i kvartalet også det højeste afkast. Kombinationen af disse to faktorer betød, at USA alene tegnede sig for mere end 90 pct. af det samlede afkast fra det globale aktiemarked i kvartalet. Udover at være understøttet af den høje indtjeningsfremgang, var en medvirkende årsag formentligt, at de globale investorer fandt USA som en mere sikker havn under det igangværende stormvejr vedrørende betingelserne for global samhandel.

På sektorbasis var det sundhedsplejesektoren, der klarede sig bedst, efterfulgt af it og industri. Sektorerne for råvarer, olie og forsyning klarede sig dårligst. Den amerikanske centralbank hævede i september endnu en gang renten og erklærede sig parate til at følge op med yderligere stigninger for at mindske risikoen for en overophedning af den amerikanske økonomi. Afdelingen har en overvægt af selskaber i cykliske sektorer, men fokuserer omvendt især på at investere i selskaber, der vil være i stand til at vokse også i en lavkonjunktur. Alt andet lige vil det dog sandsynligvis være en modvind for afdelingens relative afkast, hvis renten stiger væsentligt fra sit nuværende niveau.

Investeringsvalg
Relativt til markedet bidrog omtrent halvdelen af afdelingens investeringer positivt i kvartalet, mens den anden halvdel trak ned. Beklageligvis trak de investeringer, der klarede sig relativt dårligt, markant mere ned end de gode trak op, hvorfor afdelingens afkast lå væsentligt efter markedets.

Det største bidrag til afdelingens afkast i kvartalet kom fra amerikanske Universal Display Corp, der sælger teknologi og materialer til producenter af OLED-glas. Derudover var der pæne bidrag fra amerikanske Centene, der administrerer sundhedspleje, samt TJX, der driver et butikskoncept med mærkevarer til nedsatte priser.

Afdelingens afkast blev negativt påvirket af især Applied Materials, der leverer udstyr til produktion af mikrochips. Forsigtige udmeldinger vedrørende de kommende kvartaler igangsatte en negativ udvikling i selskabets aktiekurs. Derudover bidrog franske Criteo, der via software hjælper annoncører med at placere deres annoncer på internettet, samt engelske Sophos, der leverer software til IT-sikkerhed, markant negativt.

Der blev i kvartalet foretaget fire salg i form af israelske Orbotech, danske Pandora samt de amerikanske selskaber Verisk og Rockwell Automation. Ind i porteføljen kom tre nye investeringer i form af de amerikanske selskaber IPG Photonics, Versum Materials samt Teradyne.

Download seneste Kvartalsnyt.