Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 1. kvartal 2018

31. marts 2018

Afdelingen gav i første kvartal 2018 et afkast på 2,2 pct. Afkastet er tilfredsstillende og bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner havde et afkast på -3,8 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Efter et 2017 præget af stabile stigninger og meget begrænsede udsving, blev aktiemarkedet i første kvartal 2018 mere uroligt. To gange i kvartalet havde det globale marked fald på mere end 5 pct., hvilket ikke skete på noget tidspunkt i hele 2017. VIX-indekset, der måler uroen på markedet, steg fra et niveau omkring 10, hvor det lå meget af 2017, til niveauer over 20 i store dele af kvartalet. Data, der viste en accelererende inflation i USA, gjorde i februar markedet nervøst for, om det amerikanske opsving nu er blevet så stærkt, at den amerikanske centralbank kommer til at reagere ved at sætte styringsrenten op i et hurtigere tempo, end man tidligere havde forventet. Højere renter vil give investorerne mulighed for at få et afkast gennem obligationer, ligesom de vil kunne lægge en dæmper på økonomiens udvikling og derigennem også på indtjeningsvæksten. Sidenhen fulgte uro omkring potentielt øget regulering af selskaber som Facebook og Amazon, der begge har været blandt de mest populære aktier gennem de seneste år.

Sidst i kvartalet annoncerede USA, at man vil indføre straftold på en række importvarer fra især Kina, hvilket fik kineserne til at svare igen med lignende annonceringer, og det skabte store bekymringer om en begyndende handelskrig. Markedets bekymringer forstærkedes af en generel frygt for, at det er gået godt så længe, at det ikke kan fortsætte. Både fordi aktierne ikke længere er billige målt på forholdet mellem pris og indtjening, og fordi opsvinget kan risikere at blive afsporet af rentestigninger eller en global handelskrig. Kvartalets økonomiske nøgletal og selskabernes regnskaber var dog overordnet set positiv læsning for investorerne. Der er fortsat tale om et globalt velfunderet opsving, og i regnskaberne fra de børsnoterede selskaber var der væsentligt flere positive end negative overraskelser.

Der var negative afkast i alle de store regioner, men kursfaldene var lavest i Japan og emerging markets, mens Europa klarede sig dårligst. På sektorniveau klarede IT sig bedst, efterfulgt af varigt forbrug, mens bekymringer om rentestigninger tog hårdt på stabilt forbrug samt telekom.

Investeringsvalg
Det største bidrag til afdelingens afkast i kvartalet kom fra to japanske selskaber inden for sundhedssektoren. Peptidream, der sælger en teknologiplatform til udvikling af nye pharmaprodukter, steg mere end 45 pct. efter en række annonceringer af nye milepæle for medicinalprodukter udviklet med selskabets teknologi. Japan Lifeline, der producerer og sælger medicinaludstyr, steg godt 35 pct. efter et opløftende regnskab. Der var også væsentlige positive bidrag fra det amerikanske softwareselskab Nutanix samt israelske Orbotech, der leverer udstyr til produktion af halvledere samt skærme. Orbotech accepterede i kvartalet et købstilbud fra amerikanske KLA-Tencor, hvilket sendte aktien i vejret.

Afdelingens afkast blev trukket ned af særligt Universal Display Corporation, som var en ny investering i kvartalet. Selskabet, der leverer teknologi og materialer til producenter af OLED-skærme, skuffede markedet markant med sine forventninger til 2018 og faldt med knap 45 pct. Der var også væsentlige negative bidrag fra tyske Osram, der leverer belysningsprodukter, samt det franske laboratorieselskab Eurofins.

Der blev i kvartalet foretaget tre nye investeringer i form af ovennævnte Universal Display Corporation, samt koreanske Nexon, der udvikler og sælger computerspil, og engelske Sophos, der leverer IT-sikkerhed. Positionerne i amerikanske Acuity Brands samt japanske Kakaku.com blev frasolgt.

Download seneste Kvartalsnyt.