Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2019

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2019 et afkast på 4,8 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 5,5 pct. For hele 2019 har afdelingen givet 25,6 pct., mens sammenligningsindekset steg 30,2 pct.

2019 blev året, der lukkede med en stor stigning på alle globale markeder i fjerde kvartal. Det amerikanske S&P 500-indeks steg næsten 9 pct. i lokal valuta, mens det europæiske, brede Bloomberg Euro 500-indeks steg 6 pct. også målt i lokal valuta. Selv Japan, der generelt har været et utilfredsstillende marked igennem en lang årrække steg 5 pct. Det er vanskeligt at finde en entydig årsag bag de store stigninger, idet indtjeningen i selskaberne ikke stiger overnormalt i forhold til de forrige år. Den utroligt gode stemning på aktiemarkedet i fjerde kvartal kan formentlig tilskrives psykologi, idet der ikke med det blotte øje kan observeres en bagvedliggende, faktuel årsag. Sammenholdt med centralbankernes jerngreb om renterne er optimisme og troen på en bedre fremtid formentlig den drivende faktor for kvartalet.

På valutamarkedet var der ikke store afsluttende bevægelser for kvartalet, og dollaren var nærmest uændret overfor euro og yen. Dermed lader det til, at den nye rentepolitik i USA, foranlediget af præsident Donald Trumps tweets, formentligt er priset ind.

Afdelingen har fortsat en betydelig andel af investeringer i USA. Selvom denne vægt i et historisk perspektiv er blevet lavere i løbet af de seneste år, vil afdelingen på den korte bane være påvirket af udsving i dollar overfor andre landes valutaer. Dog er denne effekt over den lidt længere bane temmelig neutral, hvilket skyldes, at afdelingen har store investeringer i bl.a. amerikanske eksportselskaber.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktier var det amerikanske sundhedsforsikringsselskab UnitedHealth Group, der steg 32 pct., og det amerikanske livsforsikringsselskab Cigna, der steg 29 pct. Den engelske tøjkæde Next Plc. steg 20 pct. i fjerde kvartal.

Kvartalets ringeste aktie var den amerikanske logistikvirksomhed CH Robinson Worldwide, der faldt 10 pct. efter et blødt og dårligt regnskab. Derudover tabte afdelingen på investeringerne i det japanske bryggeri Asahi Group, som faldt 9 pct., og den japanske konstruktions- og entreprenørvirksomhed Daito Trust, som faldt 6 pct.

I løbet af kvartalet er der foretaget en række større omlægninger. For det første blev det amerikanske sundhedsforsikringsselskab Cigna solgt helt ud. Provenuet blev anvendt til at købe op i eksisterende beholdninger.

Derudover blev den sidste del af den tyske, München-baserede jetmotorproducent MTU Aero Engines solgt ud. Det sker som følge af, at selskabet nu fuldt ud er prissat til den meget optimistiske side. Provenuet fra frasalget blev brugt til at etablere en ny position i det tyske forsikringsselskab Allianz, som er attraktivt prisfastsat. Allianz er som MTU Aero Engines baseret i München.

Download seneste Kvartalsnyt.