Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2019

Afdelingerne Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende gav i tredje kvartal 2019 afkast på henholdsvis 8,5 og 8,6 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 5,1 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år, der er den korteste anbefalede investeringsperiode.

Den volatile, men dog positive, start på 2019 fortsatte ind i tredje kvartal, hvor de globale aktiemarkeder for en periode lagde nogle af bekymringerne for handelskrigen bag sig. Markedet udviste en form for ”handelskrigstræthed” og ignorerede de mange negative nyheder om den verserende globale handelskrig. Derudover kom der også for hele kvartalet fornuftige regnskaber over en bred kam, hvilket var med til at understøtte de globale aktiemarkeder. Slutteligt opførte de lange renter i USA sig pænt, idet de faldt en anelse og kun i september måned viste en stigende tendens. Dermed understøttede udviklingen i rentemarkederne de globale aktiemarkeder. Indenfor det globale aktiemarked var det især de japanske aktier, der klarede sig godt. De brede japanske indeks steg med over 3 pct. i lokal valuta, mens Europa steg 2,6 pct. i lokal valuta . I samme periode steg USA 1,5 pct. målt i dollar, og dermed gav alle lokale markeder gode afkast for kvartalet.

Hertil kommer, at den amerikanske dollar steg med godt 3 pct. overfor danske kroner.

Afdelingen har fortsat en betydelig andel af investeringer i USA. Selvom denne vægt i et historisk perspektiv er blevet lavere i løbet af de seneste år, vil afdelingen på den korte bane fortsat være påvirket af udsving i dollar overfor andre landes valutaer. Dog er denne effekt over lidt længere tid temmelig neutral, hvilket skyldes, at afdelingen har store investeringer i bl.a. amerikanske eksportselskaber.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var det amerikanske telefon- og medieselskab AT&T, der steg med 19 pct. på nyheden om, at en aktivistisk investor træder ind for at guide selskabet mht. frasalg af aktiver. Derudover var der store stigninger i den tyske jetmotorproducent MTU Aero Engines, der steg med 16 pct. Slutteligt nød afdelingen godt af stigninger i den amerikanske producent af papir- & bølgepap American Packaging Corp, der i kvartalet steg 17 pct.

Kvartalets ringeste aktie var sundhedsforsikringsselskabet UnitedHealth Group, der faldt med 7 pct. som følge af debatten om USA’s sundhedssystem og en evt. reform af dette. Derudover var livsforsikringsselskabet Aflac også skuffende i denne periode, idet aktien lå flad trods et stigende marked. Det samme galdt det amerikanske jernbaneselskab Union Pacific Corp., der ikke kunne følge med det overordnede marked og lå fladt gennem perioden.

I løbet af første og andet kvartal blev der foretaget en del omlægninger i porteføljen, og i tredje kvartal valgte vi at sælge helt ud af vores position i den hollandske terminaludlejer Vopak. Bortset fra dette og almindelige porteføljemæssige forøgelser samt reduktioner i allerede eksisterende positioner, blev der ikke foretaget større ændringer i dette kvartal.

Download seneste Kvartalsnyt.