Klik her for at printe

Bestyrelse

Henrik Normann (formand)
Valgt første gang i 2016
Henrik NormanHenrik Normann har siden 2012 været adm. direktør og præsident i den Nordiske Investeringsbank. Forud for dette havde han en direktørpost i Danske Bank, hvor han var i mere end 25 år. Her havde Henrik Normann blandt andet ansvar for Danske Markets og for Danske Bank Danmark. Derudover har han været formand for Danske Capital og medlem af Executive Committee i Danske Bank. Henrik Normann er medlem af bestyrelsen i Syfoglomad, Nordsøenheden, Saga Private Equity og Saxo Bank.


Mads Bryde Andersen (næstformand)
Næstformand siden 2017, valgt første gang i 2017
Mads Bryde, næstformandMads Bryde Andersen er dr.jur. og har siden 1991 været professor i formueret ved Københavns Universitet. Han har i en årrække beklædt et stort antal tillidsposter i ind- og udland, bl.a. som Danmarks medlem i UNCITRAL (the U.N. Commission on International Trade Law), som formand for Finanstilsynet (2014-2016), for Radio- og tv-nævnet (2011-2016) og for regeringens IT-sikkerhedsråd (1995-2002). Mads Bryde Andersen har siden 2003 været hovedredaktør for den litterære afdeling af Ugeskrift for Retsvæsen og siden 1992 været redaktionel koordinator for samme tidsskrifts domssamling. Han er formand for Juridisk Forening i København og forfatter til en lang række lærerbøger og artikler. Mads Bryde Andersen er medlem af bestyrelsen i Alfred Benzons Fond og Danmarks Statistik.


Mads Krage
Valgt første gang i 2005, formand 2005-2016
Mads KrageMads Krage har gennem 24 år som administrerende direktør for Netto stor købmandsmæssig erfaring med private kunder inden for en branche med meget hård konkurrence og store krav til styring af investeringer og omkostninger. Mads har på bestyrelsesniveau erfaring inden for forskellige brancher, herunder produktion og investering. Mads Krage er medlem af bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S, F. A. Thiele A/S og Fair Trade Mærket Danmark.


Mette Kynne Frandsen
Valgt første gang i 2012
Mette Kynne Frandsen i bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj InvestMette Kynne Frandsen har siden 2003 været administrerende direktør i den skandinaviske arkitektvirksomhed Henning Larsen Architects og står i spidsen for +300 medarbejdere fordelt på kontorer i København, New York, München, Riyadh, Hongkong, Oslo og Færøerne. Hun har mere end 25 års erfaring med projekt-, innovations- og virksomhedsledelse, samt ledelseserfaring med strategi, internationalisering og virksomhedsøkonomi. Mette har desuden erfaring med investering og udvikling af ejendomme, såvel nationalt som internationalt. Tidligere tillidshverv tæller næstformand i Danmarks Eksportråd, medlem af regeringens vækstforum, bestyrelsesmedlem i JP Politiken og næstformand i bestyrelsen for Kunstakademiets skoler. Mette Kynne Frandsen er medlem af bestyrelsen for rådgiverne i DI, hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Industri og bestyrelsesmedlem i foreningen Realdania.


Carsten Koch
Valgt første gang i 2011
Carsten KochCarsten Koch har stor erfaring inden for investering i såvel noterede selskaber som private equity og venture samt erfaring med økonomi og regnskab, bl.a. som formand for revisionskomiteen i Sund & Bælt Holding-selskaber og som menigt medlem af revisionskomiteen i en række andre selskaber. Carsten har ledelseserfaring bl.a. som administrerende direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Danske Invest Management A/S. Carsten er tidligere skatte- og sundhedsminister og har været formand for Skattekommissionen og ekspertudvalget om den aktive beskæftigelses indsats. Carsten Koch er medlem af bestyrelsen i FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S, NærHeden P/S og Deeds Capital.