Klik her for at printe

Bestyrelse

Henrik Normann (formand)
Valgt første gang i 2016
Henrik NormanHenrik Normann har siden 2012 været adm. direktør og præsident i den Nordiske Investeringsbank. Forud for dette havde han en direktørpost i Danske Bank, hvor han har været i mere end 25 år. Her havde Henrik Normann ansvar for Danske Markets og privatkundeaktiviteterne i Danmark. Derudover har han været formand for Danske Capital og medlem af Executive Committee i Danske Bank. Henrik Normann er bestyrelsesformand i Syfoglomad, Nordsøenheden og Saxo Bank.


Mads Bryde Andersen (næstformand)
Næstformand siden 2017, valgt første gang i 2017
Dr.jur. Mads Bryde Andersen er professor i formueret ved Københavns Universitet, hvor han fra 2007 til 2013 var leder af af Center for Pensionsret. Mads Bryde Andersen er desuden dansk repræsentant ved UNCITRAL (FN’s Commission on International Trade Law). Mads Bryde Andersen har tidligere været formand for Finanstilsynet (2014 – 2016), formand for Radio- og tv-nævnet (2011-2016), formand for Voldgiftsinstituttet (2006-2008) og formand for IT-sikkerhedsrådet (1995-2002). Mads Bryde Andersen er endvidere forfatter til en lang række lærerbøger og artikler.


Mads Krage
Valgt første gang i 2005, formand 2005-2016
Mads KrageMads Krage har gennem 24 år som administrerende direktør for Netto stor købmandsmæssig erfaring med private kunder inden for en branche med meget hård konkurrence og store krav til styring af investeringer og omkostninger. Mads har på bestyrelsesniveau erfaring inden for forskellige brancher, herunder produktion og investering, og i dag varetager Mads Krage bestyrelsesopgaver i Emmerys, Imerco, F.A. Thiele og Harboes Bryggeri. Mads er også medlem af investeringskomitéen for LD Equity 2.


Mette Kynne Frandsen
Valgt første gang i 2012
Mette Kynne Frandsen i bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj InvestMette Kynne Frandsen har siden 2003 været administrerende direktør i den skandinaviske arkitektvirksomhed Henning Larsen Architects og står i spidsen for +300 medarbejdere fordelt på kontorer i København, München, Riyadh, Hongkong, Oslo og Færøerne. Hun har mere end 20 års erfaring med projekt-, innovations- og virksomhedsledelse, samt ledelseserfaring med strategi, internationalisering og virksomhedsøkonomi. Mette har desuden erfaring med investering og udvikling af ejendomme, såvel nationalt som internationalt. Mette er formand for bestyrelsen for rådgiverne i DI, næstformand i bestyrelsen for Kunstakademiets skoler for arkitektur, design og konservering (KADK) og bestyrelsesmedlem i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Industri og i foreningen Realdania.


Carsten Koch
Valgt første gang i 2011
Carsten KochCarsten Koch har stor erfaring inden for investering i såvel noterede selskaber som private equity og venture samt erfaring med økonomi og regnskab, bl.a. som formand for revisionskomiteen i Sund & Bælt Holding-selskaber og som menigt medlem af revisionskomiteen i en række andre selskaber. Carsten har ledelseserfaring bl.a. som administrerende direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Danske Invest Management A/S. Carsten er tidligere skatte- og sundhedsminister og har været formand for Skattekommissionen og ekspertudvalget om den aktive beskæftigelses indsats. Carsten er formand for bestyrelsen i Udviklingsselskabet By & Havn, Københavns Havns Pensionskasse, FredericiaC Arealudviklingsselskab, NærHeden, Forca, Vækstfonden, Liva Health Care samt Professionshøjskolen UCC. Carsten er også bestyrelsesmedlem i Femern Bælt, Sund & Bælt Holding, Øresundsbrokonsortiet, AS3 og CMP Copenhagen Malmo Port. Desuden er Carsten formand for Beskæftigelsesrådet.