Bestyrelse

Henrik Normann (formand)
Valgt første gang i 2016
Henrik NormanHenrik Normann har siden 2012 været adm. direktør og præsident i den Nordiske Investeringsbank. Forud for dette havde han en direktørpost i Danske Bank, hvor han har været i mere end 25 år. Her havde Henrik Normann ansvar for Danske Markets og privatkundeaktiviteterne i Danmark. Derudover har han været formand for Danske Capital og medlem af Executive Committee i Danske Bank. Henrik Normann er bestyrelsesformand i Syfoglomad og Nordsøenheden, og er medlem af bestyrelsen for Saxo Bank.


Mads Bryde Andersen (næstformand)
Næstformand siden 2017, valgt første gang i 2017
Dr.jur. Mads Bryde Andersen er professor i formueret ved Københavns Universitet, hvor han fra 2007 til 2013 var leder af af Center for Pensionsret. Mads Bryde Andersen er desuden dansk repræsentant ved UNCITRAL (FN’s Commission on International Trade Law). Mads Bryde Andersen har tidligere været formand for Finanstilsynet (2014 – 2016), formand for Radio- og tv-nævnet (2011-2016), formand for Voldgiftsinstituttet (2006-2008) og formand for IT-sikkerhedsrådet (1995-2002). Mads Bryde Andersen er endvidere forfatter til en lang række lærerbøger og artikler.


Mads Krage
Valgt første gang i 2005, formand 2005-2016
Mads KrageMads Krage har gennem 25 år stået i spidsen for Netto, som han nærmest har bygget op fra bunden. Han har stor bestyrelseserfaring inden for brancher som produktion og investering, og i dag varetager Mads Krage bestyrelsesopgaver, bl.a. som formand i Fair Trade Mærket Danmark og Emmerys A/S. Han er endvidere bestyrelsesmedlem i Imerco A/S, Hans Just A/S, F.A. Thiele A/S, Harboes Bryggeri A/S, Holberg Fenger Invest A/S og Plast Team A/S. Han er også medlem af investeringskomitéen for LD Equity 2.


Mette Kynne Frandsen
Valgt første gang i 2012
Mette Kynne FrandsenMette Kynne Frandsen er adm. direktør, partner og arkitekt i Henning Larsen Architects. Mette Kynne Frandsen har 20 års erfaring med projekt-, innovations- og virksomhedsledelse. Hun er formand for regeringens markedsføringspanel og tidligere næstformand i Danmarks eksportråd og medlem af regeringens vækstforum. Endvidere er Mette Kynne Frandsen bestyrelsesmedlem i Kunstakademiets skoler for arkitektur, design og konservering (næstformand), Dansk Arkitektur Center (næstformand), JP Politiken Hus og Wonderful Copenhagen. Hun er også medlem af Olympisk Idrætsforening og designrådet.


Carsten Koch
Valgt første gang i 2011
Carsten KochCarsten Koch har stor erfaring inden for investering, økonomi og regnskab, bl.a. som formand for revisionskomiteen i Sund & Bælt Holding-selskaber. Carsten Koch har haft flere ministerposter i perioden 1994-2000 som hhv. skatteminister og sundhedsminister. Herefter var han adm. direktør for Danske Invest Management og adm. direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond fra 2009 til april 2011. I 2008 blev han udpeget som formand for regeringens Skattekommission, og i 2010 blev han udpeget som formand for Beskæftigelsesrådet.