Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2020

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2020 et afkast på 1,2 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år steg 0,0 pct. For 2020 som helhed gav afdelingen et afkast på 2,8 pct., mens sammenligningsindekset steg 0,6 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Fjerde kvartal var præget af to begivenheder: det amerikanske præsidentvalg og vaccinegodkendelser. Sammen med fornyet økonomisk optimisme var disse med til at gøre fjerde kvartal til et forrygende kvartal på de finansielle markeder for risikoaktiver. Mange aktieindeks viste tocifrede afkast, da kvartalet var slut, med emerging markets-aktier i spidsen med ca. 15 pct. i afkast. På obligationsmarkederne så vi en moderat stigning på knap 0,25 procentpoint til godt 0,9 pct. i rente i den 10-årige amerikanske statsobligationsrente. Den tilsvarende tyske og danske statsobligationsrente faldt omvendt en smule hen over kvartalet til henholdsvis -0,6 pct. og -0,5 pct.

Rentefaldet i Europa og Danmark betød sammen med faldende kreditpræmier stigende obligationskurser på danske konverterbare realkreditobligationer, hvor kursen på de toneangivende 30-årige obligationer steg 1,25 kurspoint. Kursen på 0,5 pct. 2053 var over 97,5 ved årets afslutning, og falder renterne yderligere i løbet af januar, kan det udløse endnu en stor nedkonverteringsrunde i det danske realkreditmarked.

Kreditpræmierne på kreditobligationer kørte pænt ind i sympati med de positive aktiemarkeder og obligationsrenterne på kreditobligationer ligger nu tæt på eller lavere end før markedsuroen i februar-marts for mange kreditobligationer.

I emerging markets så vi generelt styrkede valutaer og faldende obligationsrenter. En pæn svækkelse af dollar på ca. 5 pct. trak dog afkastet ned, men samlet set endte dette segment med at give rigtigt pæne afkast til afdelingen i fjerde kvartal.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast var i fjerde kvartal en del højere end afdelingens sammenligningsindeks, som kun består af danske statsobligationer.

Hen over kvartalet var der positive afkast på porteføljens beholdning af danske realkreditobligationer, der udgør ca. halvdelen af porteføljen. De gav i fjerde kvartal et afkast på ca. 0,7 pct. De højeste afkast i porteføljen i kvartalet kom fra emerging markets-obligationer, der udgjorde 12 pct. af porteføljen og gav et afkast på 4,2 pct. Kreditobligationer, der udgjorde 20 pct. af porteføljen, gav et afkast på 3,0 pct.

Hen over kvartalet foretog vi en del mindre omlægninger i porteføljen. I realkreditporteføljen solgte vi 5-årige flexlånsobligationer og købte i stedet 30-årige konverterbare og helt korte flexlånsobligationer. Denne omlægning gav et positivt bidrag til afkastet.

Derudover solgte vi stort set alle porteføljens amerikanske investment grade-kreditobligationer og købte i stedet konverterbare danske realkreditobligationer. Afkastpotentialet var stort blevet ens for de to i takt med, at kreditspænd var kørt markant ind siden foråret. Tilsvarende reducerede vi en del i de europæiske kreditobligationer, hvor renten var på niveau med konverterbare danske realkreditobligationer. I stedet købte vi et par nye kreditobligationer inden for danske finansielle selskaber, mens et par nye nordiske og europæiske navne også fandt vej til porteføljen.

Download seneste Kvartalsnyt.