Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2019

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2019 et afkast på 0,1 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år faldt -1,8 pct. For 2019 som helhed blev afkastet 4,0 pct., mens sammenligningsindekset steg 1,3 pct. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

Den amerikanske centralbank, Fed, sænkede renten med 0,25 procentpoint i oktober måned. Det var den tredje rentesænkning i 2019, og den ledende amerikanske rente lå ved udgangen af kvartalet i intervallet 1,5-1,75 pct. Fed signalerede samtidigt, at de anså renteniveauet for passende, og det så ved indgangen til 2020 ud til, at deres mid-cycle-tilpasning var overstået for denne gang. Hvorvidt, der kommer flere rentesænkninger i 2020, vil i høj grad afhænge af udviklingen i den amerikanske økonomi. På den økonomiske front er den væsentligste nyhed, at USA og Kina er nået til enighed om fase 1 af en handelsaftale, hvilket kan tale for en forbedring. De væsentligste udeståender i handelsaftalen er dog fortsat ikke på plads, hvorfor det formentlig kan blive et markedstema igen i 2020.

På trods af en rentesænkning fra Fed og ECB’s genstart af opkøbsprogrammet i obligationer fra 1. november steg obligationsrenterne samlet set hen over kvartalet. Den 10-årige amerikanske statsobligationsrente steg fra ca. 1,67 pct. ultimo tredje kvartal til ca. 1,92 pct. ved årsskiftet. Den tilsvarende 10-årige tyske statsobligationsrente steg fra -0,57 pct. til -0,19 pct. i samme periode.

De længere obligationsrenter i 10-årige statsobligationer og lange konverterbare realkreditobligationer var ved udgangen af året steget ca. 0,5 procentpoint siden bunden primo september. Der er dog fortsat tale om relativt lave renteniveauer, som ved indgangen til 2020 var markant lavere end ved indgangen til 2019.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast i fjerde kvartal er markant bedre end afdelingens sammenligningsindeks. Det skyldes en kombination af dels god performance på porteføljen af kredit- og emerging marketsobligationer, dels på porteføljens sikre stats- og realkreditobligationer. På sidstnævnte skyldes performance bl.a. en lidt lavere rentefølsomhed på porteføljens obligationer end i afdelingens sammenligningsindeks, hvilket i lyset af de stigende obligationsrenter har været positivt. Derudover trak valget inden for især porteføljen af realkreditobligationer afdelingens afkast op.

Porteføljen af emerging markets-obligationer gav det højeste afkast i kvartalet. Især porteføljens russiske statsobligationer bidrog med afkast på mere end 8 pct. og derudover gav afdelingens investeringer i obligationer udstedt i indonesiske rupiah og mexicanske statsobligationer et pænt afkast på 4 til 5 pct.

Overordnet set ændrede vi ikke nævneværdigt på porteføljens overordnede allokering i løbet af kvartalet. Samlet set blev eksponeringen mindsket en smule mod emerging markets- og kreditobligationer, mens afdelingens eksponering mod danske realkreditobligationer blev øget en smule. Overordnet set var porteføljen ved indgangen til 2020 fortsat relativt defensivt sammensat med en begrænset varighed omkring tre år og fortsat en moderat eksponering mod kredit- og emerging markets-obligationer.

Download seneste Kvartalsnyt.