Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 2. kvartal 2018

30. juni 2018

Afdelingen gav i andet kvartal 2018 et afkast på 0,6 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg DK SBI 1-10 steg 0,9 pct. Afdelingens afkast bør altid ses over en periode på minimum tre år.

Andet kvartal mindede en del om slutningen af første kvartal. Volatiliteten på de finansielle markeder var tilbage, men der var langt fra tale om noget, der mindede om generel panik. Dele af aktiemarkedet klarede sig stadig imponerende godt ved udgangen af kvartalet, mens en række andre områder havde det rigtigt svært. Der er næppe tvivl om, at perioden, hvor alting steg, er overstået. Emerging markets havde det svært, og især Argentina og Tyrkiet havde store fald i deres valuta og kraftigt stigende renter, som følge af at investorer trak deres investeringer tilbage. Årsagen skal måske findes i de stigende renter i USA kombineret med en stærkere dollar. Investorerne var nervøse for, om emerging markets-lande fremadrettet vil være i stand til at finansiere deres budget- og betalingsbalanceunderskud. En anden forklaring kan være, at dette var de første tegn, vi ser på den strammere globale pengepolitik. USA er begyndt at sælge de obligationer, de købte under deres QE-programmer. Sammen med rentestigningerne betyder det, at der er færre penge til at jagte de samme aktiver.

Derudover har Italien igen, langt om længe, fundet vej til overskrifterne og investorernes liste af potentielle problemer. Bekymringen skyldes den nye euroskeptiske regering, som i deres oprindelige udkast til regeringsgrundlaget havde skrevet, at de ville bede om eftergivelse for den gæld, som ECB har opkøbt. Derudover har de leget med tanken om at indføre en parallelvaluta til euro. Indtil videre har de trukket begge ideer tilbage, men Italien skylder EU så mange penge, at de sidder i en – set fra deres synspunkt – fantastisk forhandlingsposition. Det kan ende med, at ECB fortryder deres meget store opkøb af statsobligationer gennem de seneste tre år.

Investeringsvalg
Ser man på afkastet fordelt på de forskellige obligationskategorier, gav de risikable statsobligationer et afkast på -7,2 pct. Disse obligationer udgjorde i andet kvartal 8 pct. af porteføljen. Det var især en investering på ca. 1 pct. i argentinske obligationer, som med et afkast på -30 pct. trak ned. Derimod bidrog obligationsafdækningen, hvor vi reducerede rentefølsomheden via italienske statsobligationer, positivt til afkastet. Kreditobligationerne gav et afkast på 3,5 pct., mens de sikre statsobligationer gav et afkast på 2,5 pct. Endelig gav realkreditobligationerne et mindre positivt afkast.

For første gang i længere tid så vi i andet kvartal større fald i obligationskurserne og valutaerne for udvalgte emerging markets-lande. Det kan derfor være relevant at overveje, om det i andet halvår er tid til at øge investeringerne i denne aktivklasse. Ved udgangen af andet kvartal var det stadig vores vurdering, at det ikke er tid. Vi så en betydelig risiko for, at det, der skete i emerging markets, var optræk til en korrektion, som også vil ramme kreditobligationer og dermed med meget stor sandsynlighed også aktier. Derfor forholder vi os ved kvartalsskiftet afventende, men følger udviklingen tæt og evaluerer kontinuerligt de muligheder, der er.

Download seneste Kvartalsnyt.