Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2019

Afdelingen gav i andet kvartal 2019 et afkast på 0,9 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år ligeledes steg 0,9 pct. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

Både den amerikanske centralbank, Federal Reserve, og Den Europæiske Centralbank, ECB, har varslet nye lempelser af pengepolitikken. Det var medvirkende til, at obligationsrenterne faldt yderligere i løbet af kvartalet. Fed signalerede, at de ville sænke renten på næste møde i slutningen af juli, mens ECB’s chef, Mario Draghi, dels signalerede en sænkelse af ECB’s ledende rente, dels at QE vil blive genoptaget. Det kan på mange måder virke paradoksalt, at ECB skal sætte renten yderligere ned, når den i forvejen er på laveste niveau nogensinde (-0,4 pct.), og QE-programmet netop var afsluttet ved indgangen til 2019. Især i lyset af, at eksempelvis arbejdsløsheden i eurozonen er faldet til det laveste niveau siden juli 2008.

ECB’s bekymring skyldes, at inflationen, og måske især inflationsforventningerne, var relativt lave i forhold til målsætningen om en inflation på 2 pct. ECB har kun denne ene målsætning, og i lyset af en nedgang i de økonomiske tillidsindikatorer var ECB bekymret for en yderligere nedgang i inflationsforventningerne. Man kan dog stille sig selv det spørgsmål, om det overhovedet gør en forskel for inflationen, om renten hedder -0,4 pct. eller -0,6 pct. Centralbankernes ageren rejser bekymringer for den længere horisont, men indtil videre ignorerer markedet denne bekymring.

Ud over markante rentefald så vi solid performance i emerging markets-lande samt indsnævring af kreditspænd på alle fronter.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast i andet kvartal kan tilskrives et generelt rentefald samt solid performance på især porteføljen af emerging markets-obligationer, men alle segmenter bidrog med positive afkast i kvartalet. Blandt de sikre statsobligationer trak især porteføljens eksponering mod faldende statsob-ligationsrenter i USA og Australien op, men også porteføljen af kreditobligationer og realkreditobligationer bidrog positivt.

Overordnet set ændrede vi ikke væsentligt på porteføljens allokering henover kvartalet, men vi har søgt at fintune porteføljen af danske realkreditobligationer. Her øgede vi eksponeringen mod 20-årige konverterbare realkreditobligationer med en kuponrente på 2-3 pct. Generelt har de højere forrentede realkreditobligationer haft det svært i lyset af rentefaldet, men vi har vurderet, at de 20-årige var faldet for meget, og at der var et pænt potentiale for kursstigninger på sigt. Det vil dog formentlig kræve en mindre rentestigning for, at det materialiserer sig.

Overordnet set er porteføljen fortsat relativt defensivt sammensat selv om eksponeringen mod risikoobligationer (kreditobligationer og emerging markets) blev øget lidt i kvartalet. Porteføljens varighed blev dog samtidigt mindsket en anelse fra ca. 3 år til 2,2 år. Porteføljen er uændret positioneret mod faldende amerikanske og australske 10-årige statsobligationsrenter.

Download seneste Kvartalsnyt.