Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. december 2018

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2018 et afkast på 0,7 pct. Afkastet er på niveau med den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år, der steg 0,7 pct. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

I fjerde kvartal var der ret markante bevægelser på de finansielle markeder. De store aktiemarkeder faldt omkring 12 pct., mens renterne på statsobligationer generelt også faldt. Kvartalet var præget af et klassisk risk off-scenario, hvor traditionelt sikre havne som yen og til dels schweizerfranc blev styrket, mens kreditspændende blev udvidet på investment grade-obligationer og i endnu højere grad på high yield-obligationer. Lidt bemærkelsesværdigt klarede flere emerging markets-lande sig forrygende henover kvartalet med Tyrkiet, Argentina og til dels Brasilien som de mest markante. Det er dog nok mere et udtryk for, at især Tyrkiet og Argentina var i vælten i tredje kvartal, hvor vi så markante svækkelser af deres valutaer og stigende renter, og at en del af denne bevægelse blot er reverseret i fjerde kvartal. Begge valutaer blev dog samlet set svækket markant i løbet af året.

Vi har i de seneste kvartaler øget afdelingens varighed fra et meget lavt niveau til omkring tre år ved udgangen af fjerde kvartal. Varigheden blev primært øget via eksponering mod 10-årige amerikanske statsobligationer og sekundært australske 10-årige statsobligationer. Disse to segmenter bidrager med omtrent halvdelen af afdelingens varighed. Den sidste halvdel udgøres primært af realkreditobligationer samt et mindre bidrag fra henholdsvis emerging markets-obligationer og kreditobligationer. De to sidstnævnte vil næppe korrelere meget med udviklingen i eksempelvis danske statsobligationsrenter.

Investeringsvalg
Porteføljens positive afkast i fjerde kvartal kan primært tilskrives et generelt rentefald i kølvandet på aktieuroen. Især porteføljens eksponering mod faldende statsobligationsrenter i USA og Australien bidrog positivt, men også porteføljen af realkreditobligationer gav et positivt afkast.

Generelt var kvartalet kendetegnet ved stigende risikoaversion, faldende aktier og flugt mod sikre havne som statsobligationer, yen, schweizerfranc og guld. Derfor er det lidt bemærkelsesværdigt, at det segment, der gav det højeste afkast i porteføljen i fjerde kvartal, var porteføljens investeringer i emerging markets-obligationer. Stort set alle afdelingens investeringer i dette segment gav et positivt afkast i danske kroner, med investeringerne i Argentina, Indonesien og Indien som de bedste. For alle tre investeringer, primært Argentina, gjaldt dog, at de havde et skidt tredje kvartal, som man skal have in mente, når man betragter dette kvartal.

Henover kvartalet blev kreditspændene på investment grade- og især high yield-obligationer udvidet pænt. Afdelingen fastholdt henover året en rimelig defensiv tilgang til segmentet, som samlet set blev mindsket. Ydermere øgede vi inden for segmentet eksponeringen mod amerikanske investment grade-obligationer, som gav et positivt afkast i fjerde kvartal på trods af en udvidelse af kreditpræmierne.

Download seneste Kvartalsnyt.