Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2020

Afdelingen gav i første kvartal 2020 et afkast på -2,6 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år faldt 0,1 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

Første kvartal kommer på mange måder til at skrive sig ind i historiebøgerne. Det altdominerende tema var covid-19, og det, der initialt lignede et kinesisk problem, blev med ét en global pandemi, da sygdommen bredte sig hastigt i især Europa. I kølvandet på pandemien fulgte en nedlukning af mange lande med rejseforbud, forbud mod forsamlinger, skolelukninger og nogle steder udgangsforbud. De mulige økonomiske konsekvenser er beskrevet i større detaljer først i denne publikation, men det væsentligste er, at global økonomi er ramt af et eksogent chok, som med ét får berørte lande til at gå fra opsving til hård recession i løbet af få dage. En af de økonomiske konsekvenser ved nedlukningen er, at de forskellige lande har måttet træde til med enorme finanspolitiske hjælpepakker for at holde hånden under virksomheder, som rammes af nedlukning. De store finanspolitiske pakker skal blandt andet finansieres ved udstedelse af statsobligationer, hvilket for visse lande kan betyde højere renter, da deres statsgæld allerede inden dette var høj.

Reaktionen på finansmarkederne hen over kvartalet har også været bemærkelsesværdig. Aktiemarkederne satte en ny rekord medio februar for kort efter at falde små 40 pct. En så hurtig og kraftig aktiekorrektion er aldrig set tidligere. Også på obligationsmarkedet så vi voldsomme bevægelser. I USA faldt statsobligationsrenterne, mens de i Danmark steg en smule. Inden for kredit- og emerging markets-obligationer steg renterne markant med en hastighed, vi ikke har set siden finanskrisen.

Den amerikanske centralbank har reageret hurtigt og nedsat renten med 1,5 procentpoint til 0 og yderligere lanceret et gigantisk QE-program for at understøtte obligationsmarkederne. ECB har ligeledes introduceret et massivt opkøbsprogram for at understøtte især prisfastsættelsen af de sydeuropæiske landes statsobligationer.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast i kvartalet var betydeligt lavere end afdelingens sammenligningsindeks, som kun består af danske statsobligationer. Det skyldes primært markante rente- og spændudvidelser på porteføljens beholdninger af realkredit-, kredit- og emerging markets-obligationer. Særligt de sidstnævnte kategorier trak det samlede afkast ned, og de to kategorier var alene årsag til porteføljens negative afkast i kvartalet med afkast på henholdsvis -10 og -13 pct. Inden for porteføljen af sikre statsobligationer var der betydelige positive afkast fra faldende statsobligationsrenter i USA og Australien, mens porteføljens danske realkreditobligationer har givet et beskedent negativt afkast.

Der blev foretaget væsentlige omlægninger af porteføljen i særligt marts måned, hvor bevægelserne i markederne var ekstreme. I porteføljen af danske realkreditobligationer blev de store kursfald og spændudvidelser benyttet til at købe betydeligt op i 1 pct. 30-årige konverterbare obligationer, som på købstidspunktet var faldet knap 10 kurspoint. I stedet blev variabelt forrentede obligationer og højere forrentede konverterbare obligationer, som kun var faldet beskedent i kurs, solgt. Timingsmæssigt var omlægningerne gunstige og medvirkede til, at realkreditporteføljen gav et højere afkast end markedsafkastet. Inden for kredit- og emerging markets-obligationer blev spændudvidelserne benyttet til at supplere op i disse segmenter. Vi forventer at øge porteføljens eksponering yderligere i løbet af det næste kvartal.

Download seneste Kvartalsnyt.