Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 3. kvartal 2018

30. september 2018

Afdelingen gav i tredje kvartal 2018 et afkast på -0,5 pct., hvilket er tilfredsstillende og på niveau med sammenligningsindekset Bloomberg DK SBI.

Tredje kvartal bød generelt set på stigende renter langt de fleste steder i verden. Der var dog ret stor forskel på, hvor meget renterne steg rundt omkring. I Tyskland og USA steg de 10-årige renter med omkring 0,20 procentpoint til henholdsvis 0,5 og 3,0 pct. Det er selvfølgeligt bedre, end det har været, men det får stadig ikke en til at hæve armene over hovedet og købe, det der er tilbage. Sammenholder man de 10-årige renter med inflationen, så ser billedet ikke særligt attraktivt ud. I Tyskland er inflationen (som den måles i dag) krøbet op over 2 pct., hvilket vil sige, at realrenten er negativ med 1,5 pct., vel at mærke for en 10-årig obligation. I USA er inflationen nærmere 2,5 pct., så her er billedet ikke helt så slemt. Dog skal man tage med i vurderingen, at USA kører med et voldsomt stort budgetunderskud, som skal finansieres via obligationsudstedelser, og det er lidt usikkert, hvad investorerne vil forlange i rente.

Der, hvor vi så de største rentestigninger, var i emerging markets, hvor mange valutaer også faldt, samt ikke mindst i Italien, hvor den nye regering, ikke overraskende, er i gang med at udfordre EU på deres muligheder for at køre med et større underskud, end EU har givet dem lov til. De italienske renter steg med ca. 0,50 procentpoint til godt 3 pct. Der er næppe tvivl om, at det kommer til en konfrontation mellem Italien og EU. Personligt tvivler jeg på, at Italien retter ind. Nogle skriver, at der er risiko for en ny gældskrise i Italien. Det er en lidt underlig formulering, i og med den forrige jo ikke er løst endnu. Gælden er dog nu flyttet fra en række udenlandske investorer til den europæiske centralbank og de italienske banker. Men gælden er ikke blevet mindre, tværtimod. Det gælder både i Italien og på globalt plan.

Investeringsvalg
Det negative afkast i tredje kvartalt på 0,5 pct. kan tilskrives en relativt lille del af porteføljen, som har haft det meget svært. Det er den del af porteføljen, som er investeret i det, vi kalder risikable statsobligationer, hvilket i øjeblikket dækker over udvalgte emerging markets-lande. Denne del af porteføljen gav i tredje kvartal et afkast på -7,5 pct. Disse obligationer udgjorde ved kvartalets udgang ca. 8 pct. af den samlede portefølje, hvilket svarer til et samlet bidrag på ca. -0,6 procentpoint af det samlede afkast for hele porteføljen. Blandt emerging markets-obligationerne var det især en investering i Argentina, som påvirkede afkastet negativt. Valutaen faldt kraftigt, hvilket fik centralbanken til at hæve renten til hele 60 pct. Det betød, at obligationerne faldt i kurs, så vi har tabt på begge ben.

Bortset fra emerging markets er der ikke sket det helt store. Både de sikre statsobligationer og realkreditobligationerne gav et afkast forholdsvis tæt på 0, mens kreditobligationerne gav et positivt afkast på 1,5 pct. Det positive afkast på kreditobligationer blev drevet af faldende kreditpræmier på virksomhedsobligationer. Det er lidt tankevækkende, at virksomhedsobligationer klarede sig så relativt godt, samtidig med at emerging markets havde det så svært. Ved udgangen af kvartalet overvejede vi derfor at øge investeringerne i emerging markets, hvor afkastpotentialet er blevet forbedret på bekostning af virksomhedsobligationer generelt.

Download seneste Kvartalsnyt.