Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 1. kvartal 2018

31. marts 2018

Afdelingen gav i første kvartal 2018 et afkast på -0,8 pct. Afkastet er mindre tilfredsstillende og lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset Bloomberg DK Gov 1-10, der faldt 0,2 pct. Afdelingens afkast bør altid ses over en periode på minimum tre år.

Freden er forbi. Det er i hvert fald en nærliggende konklusion at drage efter et første kvartal, hvor de unaturligt små udsving på finansmarkederne i 2017 blev afløst af noget, der mindede om normale forhold. Især aktiemarkederne havde pæne udsving i begge retninger, mens der ikke for alvor kom liv i obligationsmarkedet. Der er næppe tvivl om, at såfremt udsvingene på aktiemarkederne fortsætter, vil det også få betydning for priserne på kreditobligationer. Kreditpræmierne var ved kvartalets udgang meget lave, og som investor er det yderst begrænset, hvad man har at stå i mod med i form af merrente på de mere risikable obligationer.

Der er meget, som taler for, at renterne skal op. Inflationen er steget og særligt i Europa er realrenterne absurd lave. Det er selvfølgelig en forudsætning for, at der bare er den mindste chance for at tilbagebetale hovedparten af den gæld, som er blevet opbygget gennem de seneste 25 år. Udfordringen er, at de lave renter (igen) har været med til at opbygge en uholdbar prissætning af en række aktivklasser, ikke mindst ejendomme. Derfor er centralbankerne nok modvilligt tvunget til at hæve renterne for at mindske risikoen for endnu mere uholdbare aktivpriser. Spørgsmålet er imidlertid, om økonomien kan håndtere højere renter. Der er blevet opbygget voldsomt meget gæld i forventning om, at de lave renter vil vare ved. Selvom mindre rentestigninger næppe vil føre til masser af konkurser og tvangsauktioner, er det meget sandsynligt, at det vil kvæle den økonomiske vækst og tvinge centralbankerne til at sænke renterne endnu engang.

Investeringsvalg
Afkastet i første kvartal var som i det meste af 2017 negativt påvirket af valutakursudviklingen. Renset for valutakursbevægelser var afkastet 0,0 pct.

Ser man på afkastet fordelt på de forskellige obligationskategorier, gav de risikable statsobligationer et afkast på -0,9 pct. Realkreditobligationerne gav et afkast på -0,4 pct., mens kreditobligationerne og de sikre statsobligationer gav et afkast på henholdsvis -0,7 og -1,3 pct. Den helt store synder i første kvartal var afdelingens investering i svenske obligationer. Svenske kroner blev svækket med hele 4,5 pct. i forhold til danske kroner. Da svenske obligationer udgjorde ca. 10 pct. af obligationsporteføljen i første kvartal, kan det forklare ca. halvdelen af det negative afkast. Eksponeringen mod svenske obligationer er en kombination af statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer.

Porteføljens relativt lave rentefølsomhed på 2,3 år samt den begrænsede kreditrisiko betød, at den hverken blev væsentligt påvirket af rentestigningerne eller den begrænsede udvidelse af kreditpræmier. Derfor er udviklingen i særligt svenske kroner og til dels dollar lidt ærgerlig, og vi havde forventet at klare os bedre relativt i det miljø, vi så i første kvartal. Selvom obligationer generelt blev en anelse billigere gennem kvartalet, var bevægelsen ikke så stor, at vi forventer at ændre væsentligt på sammensætningen. Vi overvejer at øge varigheden lidt via køb af amerikanske statsobligationer.

Download seneste Kvartalsnyt.