Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. marts 2019

Afdelingen gav i første kvartal 2019 et afkast på 2,0 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år steg 1,5 pct. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

De globale obligationsmarkeder har i første kvartal 2019 været præget af den amerikanske (Fed) og den europæiske centralbank (ECB), der begge foretog markante U-vendinger i deres retorik i forhold til 2018.

På Feds rentemøde lige før jul 2018 hævede de renten 0,25 procentpoint, sænkede forventningerne lidt til fremtidige renteforhøjelser og fastholdt deres plan for kvantitative stramninger (tilbagesalg af tidligere opkøbte obligationer til markedet). I løbet af første kvartal 2019 har Fed annonceret, at de stopper deres kvantitative stramninger i september i år og ikke forventer at hæve renten i 2019. Obligationsmarkedet har sendt de amerikanske obligationsrenter markant ned, således at den 10-årige amerikanske statsobligationsrente nu er 2,41 pct. mod 2,72 pct. ved årsskiftet. Ydermere er rentekurven inverteret, hvilket betyder, at obligationsmarkedet nu forventer rentenedsættelser fra Fed i 2019.

ECB har fulgt trop og været lige så lempelig og forventer nu ikke at sætte renten op i flere år. Også her er obligationsrenterne faldet, eksempelvis den 10-årige tyske statsobligationsrente, som endte kvartalet på -0,1 pct. mod 0,28 pct. ved indgangen til året. Dermed er den tyske statsobligationsrente på niveau med den japanske, på trods af at Japan har døjet med nulrenter, deflation og kronisk lavvækst i mere end to årtier. Tankevækkende.

Ud over markante rentefald har vi i første kvartal set solid performance i flere emerging markets-lande samt indsnævring af kreditspænd på alle fronter.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast i første kvartal kan tilskrives et generelt rentefald samt solid performance på både kreditobligationer og emerging markets-obligationer. Porteføljens kvartalsafkast var det højeste siden første kvartal 2015. Især porteføljens eksponering mod faldende statsobligationsrenter i USA og Australien har bidraget positivt, men også porteføljerne af kreditobligationer og emerging markets-obligationer med afkast på henholdsvis 4,4 og 5,1 pct. trak porteføljens afkast op.

Overordnet set blev der ikke ændret væsentligt på porteføljens allokering hen over kvartalet. Porteføljens eksponering mod kreditobligationer blev øget en smule og udgør ved kvartalsskiftet 17 pct. af porteføljen mod 15,7 pct. ultimo 2018. Der er ved kvartalsskiftet fortsat tale om en relativt defensivt sammensat portefølje af kreditobligationer.

Porteføljens andel af emerging markets-obligationer blev øget ca. 0,5 procentpoint til 9 pct., hovedsageligt via køb af en mexicansk statsobligation med udløb i 2042. Mexico var blandt de emerging markets-lande med de højeste realrenter ved kvartalsskiftet, og vi vurderede, at det ville kunne medføre et betydeligt rentefald over en årrække.

Vi reducerede lidt i en russisk statsobligation, som med afkast på ca. 11 pct. i første kvartal var porteføljens bedste investering.

Download seneste Kvartalsnyt.