Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2020

Afdelingen gav i tredje kvartal 2020 et afkast på 0,4 pct. Afkastet er lidt bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset BLB Barcs Series-E DK Govt 1-10 år, der steg 0,2 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på minimum tre år.

Efter et markant rebound til risikoaktiver i andet kvartal, hvor globale aktier steg mere end 15 pct., var udviklingen i afkast i tredje kvartal mere moderat og lidt mere blandet. Amerikanske aktier steg fortsat, endnu engang med teknologiaktier i front, hvor Nasdaq-indekset steg med omkring 10 pct.i tredje kvartal. Europa oplevede generelt faldende aktiekurser, mens Asien var lidt blandet.

På rentemarkederne var der ganske lav volatilitet, og de 10-årige statsobligationsrenter i Europa og USA sluttede kvartalet mere eller mindre uforandrede. Den amerikanske 10-årige statsrente steg således fra 0,66 pct. til 0,68 pct., mens den tyske og danske 10-årige statsrente faldt med 0,07-0,08 procentpoint til hhv. -0,52 pct. og -0,41 pct. Den toneangivende 30-årige danske realkreditobligation fortsatte sine kursstigninger, om end også i et mere moderat tempo, hvor den steg fra kurs 99,50 til 100,70. Det betød, at på trods af serieskift lå de nye serier med udløb i 2053 i et ganske attraktivt kursniveau lige under kurs 100 ved kvartalsskiftet.

Danske investorer blev ramt af et fald i dollaren på 4 pct. over for danske kroner. Globale investment grade-obligationer gav et afkast på -1,2 pct. målt i danske kroner og globale high yield-obligationer gav et afkast på 0,5 pct. Emerging markets-obligationer gav afkast på -2,1 pct. for obligationer i hård valuta og -3,1 pct. for obligationer i lokal valuta. Det negative afkast for obligationer i lokal valuta skyldtes især valutasvækkelser over for danske kroner, hvor stort set samtlige valutaer faldt.

Investeringsvalg
Det største bidrag til afdelingens afkast i tredje kvartal kom fra afdelingens eksponering mod lange danske realkreditobligationer. Derudover var der et lidt mindre positivt bidrag fra virksomhedsobligationer og valutaafdækning, mens EM-obligationer og globale statsobligationer trak lidt ned.

I tredje kvartal solgte vi en del korte investment grade-obligationer, hvor afkastpotentialet næsten var udtømt. Vi tog også profit i nogle af de kreditter, vi samlede op til favorable priser, da coronakrisen eskalerede i marts måned. I stedet deltog vi i en række nyudstedelser, hvor vi så et et godt forhold mellem afkast og risiko. Inden for EM-obligationer har vi kun bevæget os lidt ud af den russiske rentekurve, fordi den havde stejlet op, hvorfor man fik en pæn merrente ved at bevæge sig lidt ud på kurven. Vi har gjort lidt det samme på den danske flexkurve, da vi vurderedeat 2-5 årige flexlånsobligationerne var lidt for dyre.

Samlet set står vi ved kvartalsskiftet igen med den udfordring, at renter på obligationer generelt set er lave, men anerkender, at der samtidig er uhørt stor understøttelse fra penge- og finanspolitikken, hvilket holder en hånd under obligationspriserne. Samtidig har den amerikanske centralbank lagt en ny pengepolitisk strategi, der yderligere understøtter markederne, da det formentlig betyder lave renter i længere tid.

Download seneste Kvartalsnyt.