Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2020

Afdelingen gav i første kvartal 2020 et afkast på -11,9 pct., mens sammenligningsindekset faldt 7,1 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

Ved indgangen til første kvartal var porteføljens aktieeksponering omkring 37 pct., hvilket svarer til en for porteføljen neutral allokering mellem aktier og obligationer.

I første kvartal var der voldsomme bevægelser på både aktie- og obligationsmarkedet som følge af covid-19. Globale aktier satte ny rekord medio februar, for så en måned efter at være faldet 40 pct. Det er en historisk hurtig korrektion fra et toppunkt. I obligationsmarkedet så vi faldende statsobligationsrenter i USA, mens de var svagt stigende i Danmark. Inden for de mere risikable dele af obligationsmarkedet så vi voldsomme spændudvidelser på både investment grade- og high yield-obligationer. Emerging markets-obligationer tabte ligeledes markant, dog primært som følge af svækkede valutaer.

Porteføljen gav hen over kvartalet et betydeligt lavere afkast end afdelingens sammenligningsindeks, hvilket primært skyldes et markant lavere afkast på aktieporteføljen aktier relativt til MSCI World, som er porteføljens sammenligningsindeks for aktier. Obligationsporteføljen gav ligeledes et lavere afkast end sammenligningsindekset, som alene består af danske statsobligationer.

På langt sigt vil allokeringen mellem aktier og obligationer være den væsentligste årsag til afdelingens afkast og performance. På lang sigt forventer vi fortsat, at aktier giver et højere afkast såvel som større udsving end obligationer. Medio marts, efter de værste kursfald, foretog vi en rebalancering og bragte aktieandelen tilbage til ca. 37,5 pct. Timingsmæssigt var dette køb set ved kvartalsskiftetfordelagtigt, da aktiekurserne efterfølgende steg. Vi vurderede dog, at risikoen i aktiemarkedet stadig var af en sådan karakter, at det var for tidligt at øge porteføljens aktieandel til ”overvægt”.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast i kvartalet skyldes et stort fald i aktieporteføljen på ca. 26 pct. i kvartalet og et negativt afkast på obligationsporteføljen på ca. 3 pct.

Hen over kvartalet blev der foretaget betydelige omlægninger inden for både obligationsporteføljen og aktieporteføljen. I obligationsporteføljen blev eksponering mod lavere forrentede konverterbare danske realkreditobligationer øget, efter at de faldt markant i marts måned. Ligeledes blev der i marts købt lidt op inden for kreditobligationer samt udvalgte emerging markets-obligationer.

Periodens relativt bedste aktieinvesteringer var japanske Nippon Telegraph & Telephone, der 'kun' faldt 3 pct. og amerikanske Intel Corp., der faldt 7 pct. Kvartalets ringeste investeringer var amerikanske Kohl’s Corp og engelske Next Plc, der faldt henholdsvis 69 og 45 pct. i kvartalet. Der blev i kvartalet foretaget større omlægninger som følge af de betydelige markedsudsving i særligt anden halvdel af kvartalet. Kohl’s Corp blev solgt ud til fordel for en ny position i Carnival Corp. Derudover blev der solgt ud af engelske WH Smith Plc, og reduceret i en række andre positioner. Der blev etableret nye positioner i tre amerikanske finansselskaber, og købt op i byggemarkedskæden Lowes Corp. og forhandlerkæden af dyrefoder og kæledyr Tractor Supply Co. Tyske MTU Aero Enegine blev generhvervet, da aktien igen var attraktivt prissat efter den tidligere blev solgt ud i 2019.

Download seneste Kvartalsnyt.