Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2020

Afdelingen gav i andet kvartal 2020 et afkast på 7,8 pct., mens sammenligningsindekset steg 5,9 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

Efter de store fald på aktier og risikoobligationer i første kvartal bød andet kvartal på et helt modsat billede. Kursstigningerne begyndte efter annonceringen af massive penge- og finanspolitiske tiltag på begge sider af Atlanten og fortsatte i takt med, at covid-19 gradvist slap sit tag i flere lande, der kunne begynde en genåbning. Selv om vi ser en ubehagelige stigninger i omfanget af covid-19 i flere amerikanske stater mod slutningen af kvartalet, er det ikke noget, som præger finansmarkederne ved halvårsskiftet. Formentligt skyldes det en kombination af succes med behandling med Remdesivir, en forventning om en ”fase 2” og en markant forhøjet risikoappetit drevet af ultralempelig pengepolitik og ekstreme QE-programmer.

Ved indgangen til første kvartal var porteføljens aktieeksponering omkring 38 pct., hvilket svarer til en neutral allokering mellem aktier og obligationer. Undervejs i kvartalet har vi to gange rebalanceret porteføljens forhold mellem aktier og obligationer, da store kursstigninger på aktier betød, at andelen af aktier i porteføljen steg. Vi har undervejs gennem hele 2020 fastholdt en aktievægt på neutral, men rebalanceret flere gange: køb af aktier i marts og de to førnævnte reduktioner. Ved udgangen af andet kvartal var porteføljens aktievægt ca. 35 pct.

Porteføljen har hen over kvartalet givet et betydeligt højere afkast end afdelingens sammenligningsindeks, hvilket primært skyldes et markant højere afkast på porteføljens obligationer relativt til sammenligningsindekset. Obligationsporteføljen gav et afkast på ca. 4,4 pct., hvilket var ca. 4 procentpoint mere end sammenligningsindekset, mens porteføljens aktier gav 14,1 pct. mod en stigning MSCI World-indekset på 16,5 pct. målt i danske kroner.

Investeringsvalg
Obligationsporteføljens afkast i kvartalet var især drevet af kreditobligationer, som gav 11,6 pct. i afkast. Især de mange omlægninger, vi foretog inden for denne del af porteføljen, har været yderst gunstige hen over andet kvartal. Især skal fremhæves en 26-årig obligation fra Ford, der blev købt i begyndelsen af kvartalet, og som givet et afkast på næsten 50 pct. Der har også været fornuftige afkast på porteføljens sikre stats- og realkreditobligationer med knap 2 pct. og små 7 pct. på porteføljens emerging markets-obligationer.

I aktieporteføljen viste investeringen i den amerikanske byggemarkedskæde Lowes Corp. periodens største kursstigning med 55 pct. målt i danske kroner, mens det amerikanske industriselskab Parker-Hannifin steg 39 pct. Den amerikanske forhandler af bilreservedele O’Reilly Automotive viste en stigning på 36 pct.

Kvartalets ringeste aktie var det japanske jernbaneselskab Central Japan Railways, som faldt 6 pct. målt i danske kroner, Derudover faldt det japanske teleselskab Nippon Telegraph & Telephone 5 pct. og det japanske byggefirma Daito Trust Construction faldt 4 pct. i løbet af kvartalet.

Download seneste Kvartalsnyt.