Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2019

Afdelingen gav i andet kvartal 2019 et afkast på -0,1 pct., mens sammenligningsindekset steg 1,5 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Ved indgangen til andet kvartal var porteføljens aktieeksponering omkring 32 pct. Aktieandelen har været i omegnen af 30 pct., siden vi nedvægtede aktieandelen i slutningen af april 2018. Det er i den lavere del af intervallet på 25-49 pct. aktier, som afdelingen arbejder med, og afspejlede, at vi var – og ved halvårsskiftet fortsat er - lidt bekymrede for den fremtidige udvikling på finansmarkederne. Den lavere aktieandel har været delvist ugunstig i andet kvartal, da de globale aktiemarkeder generelt steg henover kvartalet. Dog har porteføljens obligationsportefølje gjort det bedre end aktieporteføljen i andet kvartal, da aktieporteføljen var i stilmæssig modvind i andet kvartal.

Udviklingen i aktieporteføljen kan i store træk ses under afdeling Value Aktier, da afdelingens aktieportefølje følger samme strategi som afdeling Value Aktier.

På obligationssiden bød kvartalet på kraftigt faldende renter på sikre statsobligationer i både USA og Europa, primært drevet af mere lempelig retorik fra de store centralbanker Fed og ECB. Fed signalerede sænkning af renten, måske allerede i juli måned, mens ECB varslede dels en rentesænkning, dels en genoptagelse af QE-programmet.

Udsigterne til endnu lavere renter og endnu mere likviditet var en understøttende faktor for både aktier og de mere risikable dele af obligationsuniverset. Selvom kreditspændene ved udgangen af kvartalet ikke var helt tilbage på de niveauer, vi så primo 2018, så var renteniveauerne på europæiske investment grade-obligationer de laveste nogensinde. High yield-obligationer lå fortsat lidt højere, men samlet set på relativt lave niveauer. Ud over kreditobligationer klarede emerging markets-obligationer sig rigtigt flot i andet kvartal, primært som følge af en øget risikovillighed blandt investorerne samt de mere lempelige signaler fra Fed, som typisk er positivt for mange emerging markets-landes performance.

Investeringsvalg
Afkastet på obligationsporteføljen var 1,0 pct. mens aktieporteføljen gav -2,3 pct. For halvåret som helhed har aktier dog givet et betydeligt højere afkast end obligationer.

I obligationsporteføljen var der positive bidrag fra alle segmenter, med emerging markets- og kreditobligationer som de primære bidragsydere med afkast på henholsvis 3,5 og 1,9 pct. Der var dog også betydelige positive afkast på porteføljen af sikre statsobligationer, hvor afdelingen nød godt af faldende statsobligationsrenter i USA og Australien.

Periodens bedste aktie var den USA-baserede producent af komponenter til biler Gentex Corp. (+18 pct.) sammen med det amerikanske livsforsikringsselskab Aflac (+9 pct.) og det japanske teleselskab Nippon Telegraph & Telephone Corp. (+8 pct.). Kvartalets ringeste aktie var den amerikanske varehuskæde Kohl’s Corp. (-31 pct.), der faldt som følge af en mindre nedjustering til helårsresultatet. Derudover faldt Central Japan Railway Co. (-15 pct.) og den amerikanske semiconductor-producent Intel Corp. (-12 pct.).

Sundhedsforsikringsselskabet CVS Health Corp. og Delphi Technologies blev solgt ud af porteføljen til fordel for blandt andet investeringer i industriselskabet Parker-Hannifin Corp. og Autozone inc., der forhandler reservedele til biler. Alle fire selskaber er amerikanske.

Download seneste Kvartalsnyt.