Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2020

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2020 et afkast på 5,9 pct., mens sammenligningsindekset steg 3,3 pct. For 2020 som helhed gav afdelingen et afkast på 1,0 pct., mens sammenligningsindekset steg 3,0 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I fjerde kvartal var det især to begivenheder, der prægede markederne: det amerikanske præsidentvalg og lanceringen af vacciner mod covid-19. Med succesfulde vacciner kunne markederne øjne en ende på corona-restriktioner i løbet af 2021, og sammen med generel økonomisk optimisme betød det pæne afkast på de finansielle markeder for især risikoaktiver. Mange aktieindeks viste tocifrede stigninger i kvartalet. Emerging markets-aktier lå i spidsen med stigninger på 15 pct. På obligationsmarkederne så vi en moderat stigning i den 10-årige amerikanske statsobligationsrente, der steg knap 0,25 procentpoint til godt 0,9 pct. i rente. Den tilsvarende tyske og danske statsobligationsrente faldt omvendt en smule hen over kvartalet til hhv. -0,6 pct. og -0,5 pct.

I porteføljer med både aktier og obligationer vil fordelingen mellem aktier og obligationer typisk have større betydning på det langsigtede afkast end de konkrete valg af værdipapirer. Maj Invest Pension arbejder med en aktieandel mellem 25 og 49 pct. Ved indgangen til 2020 udgjorde aktier ca. 37 pct. af porteføljen og ved indgangen til fjerde kvartal var aktieandelen knap 40 pct.

Efter det amerikanske præsidentvalg og nyheden om en succesfuld covid-19-vaccine valgte vi at øge aktievægten i porteføljen. Aktieporteføljen består udelukkende af valueaktier og afspejler aktieporteføljen Maj Invest Value Aktier. Denne type aktier ser fortsat billige ud relativt til andre dele af aktiemarkedet. Ved udgangen af kvartalet udgjorde aktier ca. 44 pct. af porteføljen.

Investeringsvalg
Porteføljens aktier gav et afkast på knap 13 pct., hvilket var højere end verdensindekset MSCI World, der steg godt 9 pct. i kvartalet mål i danske kroner. Obligationsporteføljen gav et afkast på ca. 1,4 pct. i kvartalet, hvilket også var højere end sammenligningsindekset for afdeling Globale Obligationer, der gav 0,0 pct. i kvartalet.

Obligationsporteføljens afkast var især trukket op af porteføljens virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer, der gav afkast på 3-4 pct. på trods af en svækket dollar.

Periodens bedste aktier var den sydkoreanske elektronikproducent Samsung, der steg 38 pct. efter et godt regnskab og selskabets forventninger om gode udsigter for nærmest alle dele af forretningen, MTU Aero Engines, der steg med ca. 50 pct. på forventninger om en tilbagevenden for flytrafikken og den japanske elektronikproducent Sony, der steg med ca. 25 pct. efter udmelding om en stærk efterspørgsel på deres nye spillekonsol PS5.

Kvartalets ringeste aktie var den amerikanske semiconductorproducent Intel Corp., der faldt med 7 pct., tankstationskæden Alimentation Couche- Tard, som faldt 6 pct., og den hollandske dagligvarekæde Ahold Delhaize Group, der faldt 8 pct.

Download seneste Kvartalsnyt.