Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 3. kvartal 2018

30. september 2018

Afdelingen gav i tredje kvartal 2018 et afkast på 1,2 pct., mens afdelingens sammenligningsindeks steg 1,6 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Vi fastholdt i tredje kvartal aktieeksponeringen på omkring 32 pct. Det er i den lavere del af intervallet på 25-49 pct. aktier, som afdelingen arbejder med, og afspejler, at vi er lidt bekymrede for den fremtidige udvikling på finansmarkederne og ser flere risici. Indtil videre har det dog ikke materialiseret sig, snarere tværtimod. Særligt amerikanske aktier klarede sig imponerende i tredje kvartal. Til gengæld bød kvartalet på faldende aktiepriser i både Europa og ikke mindst i mange emerging markets-lande. Samlet set steg globale aktier med 5,8 pct. målt i danske kroner. På obligationssiden bød kvartalet på stigende renter. Tyske og amerikanske renter steg med ca. 0,20 procentpoint, hvilket betyder, at de 10-årige statsrenter sluttede kvartalet på henholdsvis 0,5 pct. og 3,0 pct. Selvom renterne steg en anelse, er niveauerne stadig meget lave, og den helt store joker på obligationsmarkedet er, hvad det kommer til at betyde, når Den Europæiske Centralbank efter planen stopper sit opkøbsprogram 1. januar. Det sker samtidig med, at den amerikanske centralbank er i gang med at sælge ud af de obligationer, den tidligere har opkøbt, og at USA skal finansiere et historisk stort budgetunderskud via obligationsmarkedet. At dømme på, hvordan renterne allerede er steget i Italien og mange emerging markets-lande kunne noget tyde på, at det kan blive det, som får renterne til at stige. Spørgsmålet er, hvor centralbankernes smertegrænse går.

På aktiemarkedet var tredje kvartal efter et par volatile kvartaler i højere grad kendetegnet ved lavere kursudsving og støt stigende aktiekurser, understøttet af både positive regnskaber fra hovedparten af selskaberne og robuste makroøkonomiske nøgletal fra USA, Japan og Europa. Der var især stor investorinteresse for teknologiaktier i USA. Til gengæld fortsatte emerging markets med at falde over en bred kam, anført af Tyrkiet og Argentina, der begge havde store aktie- og valutakursfald. Dele af den usikkerhed skyldes, at Donald Trump fyrede yderligere op under handelskrigen med Kina ved at indføre nye toldsatser på en lang række kinesiske eksportvarer.

Investeringsvalg
Afkastet på 1,2 pct. i tredje kvartal var fordelt på et obligationsafkast på -0,4 pct. og et aktieafkast på 4,9 pct.

I obligationsporteføljen var især de risikable statsobligationer og helt konkret Argentina den store synder i tredje kvartal. Den argentinske peso faldt kraftigt, samtidig med at renterne steg kraftigt. For at dæmme op for kapitalflugt hævede centralbanken renten til 60 pct. Dette ramte selvfølgelig obligationerne hårdt og trak dermed det samlede afkast i obligationsporteføljen ned. Både de sikre statsobligationer og realkreditobligationerne gav et afkast meget tæt på 0, mens virksomhedsobligationerne klarede sig noget bedre og gav et afkast på 1,5 pct.

Kvartalets bedste aktie var den amerikanske forhandler af biludstyr O’Reilly Automotive, der steg med godt 28 pct. drevet af gode regnskabstal, som blandt andet viste en stigende butiksomsætning i kølvandet på, at bilejerne generelt brugte flere penge på reservedele. Derudover steg det amerikanske luftfartsselskab Southwest Airlines og sundhedsforsikringsselskabet Cigna med over 20 pct. i tredje kvartal. Periodens dårligste aktie var det japanske ejendomsselskab Daito Trust Construction, som faldt med over 19 pct. Derudover faldt det japanske bryggeri Asahi Group med 15 pct. på grund af et svagt regnskab, suppleret med ligeledes skuffende tal fra resten af branchen. Slutteligt faldt bilproducenten General Motors med 13 pct. som følge af usikkerhed om den globale handelskrig mellem USA og hovedsageligt Kina og Mexico.

Download seneste Kvartalsnyt.