Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. december 2018

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2018 et afkast på -3,4 pct., mens afdelingens sammenligningsindeks faldt 3,8 pct.

Ved indgangen til fjerde kvartal var porteføljens aktieeksponering omkring 32 pct., hvilket den har været mere eller mindre, siden vi nedvægtede aktieandelen i slutningen af april. Det er i den lavere del af intervallet på 25-49 pct. aktier, som afdelingen arbejder med, og afspejlede, at vi var – og fortsat er - lidt bekymrede for den fremtidige udvikling på finansmarkederne. Den lavere aktieandel har været fordelagtig i fjerde kvartal, da de globale aktiemarkeder faldt markant. Det brede verdensindeks faldt ca. 13 pct. målt i danske kroner. Aktiefaldene var større i USA end i Europa. Samlet set over 2018 har amerikanske aktier dog givet et mindre fald end de europæiske, til dels også hjulpet af en styrket dollar ift. euro og danske kroner. Ved udgangen af kvartalet var porteføljens aktieandel på ca. 30 pct.

På obligationssiden bød kvartalet på faldende renter på statsobligationer. Kvartalet var præget af et klassisk risk off-scenario, hvor traditionelt sikre havne som den japanske yen og til dels schweizerfrancen blev styrket, mens kreditspændende blev udvidet på investment grade-obligationer og i højere grad på high yield-obligationer. Lidt bemærkelsesværdigt har flere EM-lande dog klaret sig flot henover kvartalet. Det er dog nok mere et udtryk for at flere EM-lande var i vælten i andet og især tredje kvartal, hvor vi så markante svækkelser af flere valutaer og stigende renter. Henover fjerde kvartal er en del af denne bevægelse reverseret.

Investeringsvalg
Afkastet på -3,4 pct. i fjerde kvartal var fordelt på et obligationsafkast på 0,8 pct. og et aktieafkast på -11,6 pct.

I obligationsporteføljen var der positive bidrag fra alle segmenter, inkl. kreditobligationer og emerging markets-obligationer, hvilket kan synes bemærkelsesværdigt. EM-obligationerne gav det højeste afkast i porteføljen henover kvartalet. Her gav stort set alle afdelingens investeringer et positivt afkast i danske kroner, med investeringerne i Argentina og Indien som de bedste. For begge investeringer gælder dog, at de havde et forfærdeligt tredje kvartal, som man skal have in mente, når man betragter dette kvartal. Ydermere bidrog afdelingens eksponering mod faldende amerikanske statsobligationsrenter pænt til afkastet.

På aktiesiden var kvartalets bedste aktie det japanske ejendomsselskab Daito Trust Construction, som steg med over 7 pct. Derudover steg det japanske jernbaneselskab Central Japan Railway med 3 pct. på grund af et stærkt regnskab. Slutteligt steg bilproducenten General Motors med 2 pct., hvilket set i forhold til det stærkt faldende marked er tilfredsstillende. Kvartalets dårligste aktie var den britiske tøjkæde Next Plc., der faldt med mere end 27 pct. som følge af den kaotiske stemning omkring Brexit. Derudover faldt også det amerikanske luftfartsselskab Southwest Airlines og sundhedsforsikringsselskabet CVS Caremark begge med over 20 pct. i fjerde kvartal. Det er svært at pege på en reel årsag til disse kursfald, eftersom der ikke var de store nyheder på selskaberne.Afkastet på 1,2 pct. hovedsageligt Kina og Mexico.

Download seneste Kvartalsnyt.