Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2020

Afdelingen gav i tredje kvartal 2020 et afkast på 0,5 pct., mens sammenligningsindekset steg 1,3 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

Den positive udvikling på finansmarkederne fra andet kvartal fortsatte ind i tredje kvartal. Globale aktier målt ved indekset MSCI World steg mere end 7 pct. opgjort i dollars i tredje kvartal, men en fortsat svækkelse af den amerikanske doller betød, at afkast endte på 3,2 pct. målt i danske kroner. På de globale obligationsmarkeder var renteniveauet på sikre statsobligationer nogenlunde uforandret med marginalt højere 10-årige amerikanske statsobligationsrenter og et beskedent faldt i den 10-årige danske og tyske statsobligationsrente.

Obligationsmarkederne var i høj grad præget af den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), som i slutningen af august annoncerede et nyt pengepolitisk mål. Tidligere var målet fuld beskæftigelse og en inflation omkring 2 pct., men efter en lang årrække med lavere realiseret inflation end 2 pct., har Fed valgt at ændre inflationsmålet til en gennemsnitlig inflation på 2 pct. Betydningen af dette er, at Fed fremover vil tolerere end moderat højere inflation end 2 pct. og derfor vil holde deres ledende rente lavere i længere tid end under deres gamle mål. Kort fortalt: Fed kommer til at holde renten på 0-0,25 pct. i en lang årrække. På sigt er risikoen, at inflationsforventningerne kan stige markant, men Fed har valgt, at de bedre kan håndtere den risiko end risikoen for det modsatte – altså for lav inflation.

Ved indgangen til tredje kvartal var porteføljens aktieeksponering knap 35 pct., hvilket svarer til en neutral allokering mellem aktier og obligationer, men dog i den lave ende. I løbet af kvartalet øgede vi aktieandelen en anelse efter en periode med underperformance på valueaktier. Ved udgangen af kvartalet var aktieandelen knap 40 pct., hvilket er i den høje ende i forhold til vores neutral anbefaling.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast på 0,5 pct. i kvartalet var nogenlunde ligeligt fordelt mellem porteføljens aktier og obligationer. Aktier gav 0,6 pct. i afkast, hvilket var noget lavere end globale aktier, mens obligationerne gav 0,3 pct., hvilket var lidt højere end obligationssammenligningsindekset.

Obligationsporteføljens afkast var trukket op af porteføljens konverterbare danske realkreditobligationer og virksomhedsobligationer, mens positionerne i globale statsobligationer og EM-obligationer trak ned qua den svækkede dollar og dermed styrkede danske krone.

Periodens bedste aktier var den britiske tøjkæde Next Plc, den amerikanske byggemarkedskæde Lowe’s Co., der steg med godt 17 pct. og det canadiske jernbaneselskab Canadian National Railways, der steg 15,5 pct.

Kvartalets ringeste aktier var den amerikanske halvlederproducent Intel Corp., der faldt 17 pct., det japanske teleselskab Nippon Telegraph & Telephone, der faldt 15 pct. og den tyske forsikringsgigant Allianz, der faldt med 10 pct. i kvartalet.

I løbet af kvartalet blev det japanske bryggeri Asahi Group solgt ud af portføljen, mens der blev reduceret i andre positioner. Provenuet blev anvendt til at etablere nye positioner i det japanske elektronikkonglomerat Sony Corp. og den hollandske supermarkedskæde Ahold-Delhaize.

Download seneste Kvartalsnyt.