Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 1. kvartal 2018

31. marts 2018

Afdelingen gav i første kvartal 2018 et afkast på -2,1 pct. Afkastet er ikke tilfredsstillende, men på niveau med den sammenlignelige Morningstar Kategori™. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Som noget nyt har afdelingen fået et sammenligningsindeks. Indekset tager udgangs punkt i afdelingens neutrale fordeling mellem aktier og obligationer og er sammensat af 35 pct. MSCI World omregnet til danske kroner og 65 pct. Bloomberg Danmark SBI 1-10 år med månedlig rebalancering. Det er samme indeks, som er valgt til henholdsvis afdeling Value Aktier og afdeling Globale Obligationer. Dette nye sammenligningsindeks faldt 1,4 pct. i første kvartal.

Vi fastholdte gennem første kvartal aktieeksponeringen på omkring 37 pct. Det er nogenlunde midt i intervallet på 25-49 pct. aktier, som afdelingen arbejder med. Både obligationer og aktier havde et svært første kvartal. Aktierne klarede sig dog lidt dårligere end obligationer. S&P 500-indekset faldt med 1,2 pct., mens DAX-indekset faldt med mere end 6 pct. Emerging markets-aktierne fortsatte de stærke takter fra 2017 og steg med mere end 4 pct. Obligationsrenterne indledte året med relativt pæne stigninger, men som følge af de faldende aktier i februar og marts blev en del af stigningerne reverseret. Generelt steg renterne dog, og langt de fleste obligationer gav et negativt afkast.

Et af de vigtigste temaer for første kvartal var genkomsten af volatilitet. 2017 var præget af unaturligt små udsving på de finansielle markeder. Ikke overraskende kunne det ikke blive ved, og efter at proppen blev hevet af flasken i begyndelsen af februar måned 2018, har markederne været præget af betydelige udsving, særligt på aktiemarkederne. Både aktier og obligationer er relativt dyre, så derfor er det forståeligt, at der er en vis nervøsitet blandt investorerne, og der skal næppe meget til, før de trykker på salgsknappen igen. Man kan stadig argumentere for, at obligationer ikke giver noget i afkast, så derfor er man bedre stillet ved at eje aktier. Man skal dog huske på, at det ikke er risikofrit at eje aktier. Skulle aktierne falde med 20 pct., vil man være meget bedre stillet med en obligationsportefølje, som giver 0 i rente. Indtil videre fastholder vi en neutral aktieeksponering på mellem 35 og 40 pct.

Investeringsvalg
Afkastet på -2,1 pct. i første kvartal er fordelt på et obligationsafkast på -0,7 pct. og et aktieafkast på -4,4 pct. Begge afkast er negativt påvirket af valutakursudviklingen i løbet af kvartalet. Renset for valutaeffekter gav obligationsporteføljen et afkast på 0,1 pct., mens aktierne gav -3,3 pct.

I obligationsporteføljen gav de risikable statsobligationer et afkast på -1,1 pct. Realkreditobligationerne gav et afkast på -0,4 pct., mens kreditobligationerne og de sikre statsobligationer gav et afkast på henholdsvis -0,7 og -1,3 pct. Den store synder i første kvartal var afdelingens investering i svenske obligationer. Svenske kroner blev svækket med 4,5 pct. i forhold til danske kroner. Da svenske obligationer ved kvartalets udgang udgjorde ca. 10 pct. af obligationsporteføljen, kan det forklare godt halvdelen af det negative afkast.

På aktiesiden solgte vi i kvartalet helt ud af selskaberne Davita og IBM. For Davitas vedkommende skyldes det, at aktien steg meget hurtigt på kort tid, og at omvæltningen i den amerikanske sundhedssektor også vil ramme dialyseområdet. IBM blev frasolgt, da den turn-around, selskabet har præsteret, ikke var tilfredsstillende. I løbet af første kvartal blev der investeret i tre nye selskaber: den sydkoreanske mobil- og elektronikproducent Samsung Electronics, det amerikanske luftfartsselsab SouthWest Airlines og det amerikanske medieselskab Time Warner. Alle selskaber er veldrevne og meget attraktivt prismæssigt.

Download seneste Kvartalsnyt.