Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2019

Afdelingen gav i tredje kvartal 2019 et afkast på 3,7 pct. Afkastet er isoleret set tilfredsstillende og bedre end sammenligningsindekset, der steg 2,2 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på minimum tre år.

Ved indgangen til tredje kvartal var porteføljens aktieeksponering omkring 31,5 pct. Aktieandelen har været i omegnen af 30 pct. siden april 2018. Det er i den lavere ende af intervallet på 25-49 pct. aktier, som afdelingen arbejder med, og afspejlede Maj Invests bekymringer for den fremtidige udvikling på finansmarkederne. I slutningen af august måned blev aktieandelen øget til ca. 38 pct. efter en periode med pæne kursfald på aktier og rentefald på især amerikanske statsobligationer. Den højere aktieandel svarer til en neutral allokering mellem aktier og obligationer.

Den lavere aktieandel var gunstig i perioden indtil slutningen af august, og porteføljens opvægtning af aktier var ligeledes positiv, da aktier efterfølgende gav et højere afkast end obligationer. Ydermere har aktieporteføljen relativt set performet bedre end globale aktier generelt siden opvægtningen, hvilket trak afkastet yderligere op. Samlet set var der henover kvartalet positiv performance på såvel aktieporteføljen i forhold til sammenligningsindeks for aktier, på obligationsporteføljen i forhold til sammenligningsindeks for obligationer og fra allokeringen mellem aktier og obligationer.

På lang sigt vil allokeringen mellem aktier og obligationer være den væsentligste årsag til afdelingens afkast og performance. På lang sigt forventer vi højest afkast på aktier, men også større udsving. Den nuværende aktieallokering på 38 pct. afspejler denne forventning, men med respekt for, at vi fortsat ser et forhøjet risikoniveau fra handelskonflikten mellem USA og Kina og risiko for, at markedet ser tegn på en kommende recession, hvilket kan sende aktiekurserne ned. Vi vurderer dog fortsat, at en recession ligger nogle år ude i fremtiden.

Investeringsvalg
Afkastet på 3,7 pct. i tredje kvartal er fordelt på et obligationsafkast på ca. 0,8 pct. og et aktieafkast på knap 9 pct. Som beskrevet ovenfor har beslutningen om at øge porteføljens eksponering mod aktier i august måned været gunstig. Blandt andet derfor gav porteføljen et noget højere afkast end sammenligningsindekset i kvartalet. Den samlede performance i forhold til sammenligningsindekset siden årets start er en underperformance på ca. 0,5 procentpoint. Det skyldes primært en lavere vægt af aktier i forhold til sammenligningsindekset indtil slutningen af august. I obligationsporteføljen var der positive bidrag fra især emerging markets- og kreditobligationer, men der var også pæne afkast på porteføljen af sikre statsobligationer, hvor afdelingen har nydt godt af de faldende statsobligationsrenter i USA og Australien.

Kvartalets bedste aktier var det amerikanske telefon- og medieselskab AT&T, der steg med 19 pct., den tyske jetmotorproducent MTU Aero Engines, der steg med 16 pct., og den amerikanske producent af papir- & bølgepap American Packaging Corp, der ligeledes steg 16 pct. Kvartalets ringeste aktier var sundhedsforsikringsselskabet UnitedHealth Group, der faldt med ca. 6 pct. og livsforsikringsselskabet Aflac, der sammen med det amerikanske jernbaneselskab Union Pacific Corp. ikke fulgte med det overordnede marked og lå fladt gennem perioden. I løbet af første og andet kvartal blev der foretaget en del omlægninger i porteføljen, og i tredje kvartal valgte vi at sælge helt ud af vores position i den hollandske terminaludlejer Vopak.

Download seneste Kvartalsnyt.