Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. marts 2019

Afdelingen gav i første kvartal 2019 et afkast på 5,8 pct., mens afdelingens sammenligningsindeks steg 6,0 pct. Afkastet bør bedømmes over en periode på mindst tre år, der er den korteste anbefalede investeringsperiode.

Ved indgangen til første kvartal var porteføljens aktieeksponering omkring 30 pct., hvilket den omtrent har været, siden vi nedvægtede aktieandelen i slutningen af april 2018. Det er i den lavere del af intervallet på 25-49 pct. aktier, som er afdelingens rammer, og det afspejlede, at vi var – og ved kvartalsskiftet fortsat er - lidt bekymrede for den fremtidige udvikling på finansmarkederne. Den lavere aktieandel har været ugunstig i første kvartal, da de globale aktiemarkeder er steget markant, og de fleste aktieindeks er ikke langt fra niveauerne før korrektionen i fjerde kvartal 2018. Det brede verdensindeks MSCI World er steget 14,6 pct. opgjort i danske kroner – delvist trukket op af en svækket euro (og dermed danske kroner). Ved udgangen af kvartalet var porteføljens aktieandel 32 pct.

På obligationssiden har kvartalet budt på kraftigt faldende renter på sikre statsobligationer i både USA og Europa efter en mere lempelig retorik fra Fed og ECB. Samtidigt blev kreditspændene på erhvervsobligationer kørt betydeligt ind. Udviklingen i kreditspændene siden efteråret 2018 minder på mange måder om bevægelserne i aktiemarkederne, hvor vi først så en betydelig negativ performance og en udvidelse af kreditspænd i fjerde kvartal 2018 – særligt i december – for så at se en reversering i første kvartal 2019. Kreditspændene var ved udgangen af første kvartal ikke helt tilbage på niveauerne fra før fjerde kvartal, men da renteniveauerne generelt er faldet betydeligt – især i USA – siden fjerde kvartal, handler kreditobligationerne nu tæt på samme absolutte renter som før fjerde kvartal. Emerging markets-obligationer har ligesom kreditobligationer generelt klaret sig rigtigt flot i første kvartal, primært som konsekvens af en øget risikovillighed blandt investorerne samt de mere lempelige signaler fra Fed, som typisk er positivt for mange emerging markets-landes performance.

Investeringsvalg
Afkastet på 5,8 pct. i første kvartal er fordelt på et obligationsafkast på 2,2 pct. og et aktieafkast på 13,5 pct.

I obligationsporteføljen har der været positive bidrag fra alle segmenter, med kreditobligationer og emerging markets-obligationer som de primære bidragsydere med afkast på henholdsvis 4,6 og 5,2 pct. Der var dog også betydelige positive afkast på porteføljen af sikre statsobligationer, hvor afdelingen nød godt af faldende statsobligationsrenter i USA. I realkreditporteføljen bidrog de 30-årige konverterbare obligationer med afkast over 5 pct. på enkelte obligationer. I aktieporteføljen var periodens bedste investering den britiske tøjkæde Next Plc., som steg 45 pct. Amerikanske Aptiv steg 32 pct. efter et stærkt regnskab og i forventning om en snarlig løsning på handelskrigen mellem USA og Kina. Den britiske kioskkæde WH Smith Plc steg 31 pct. efter et bedre end forventet regnskab. Kvartalets ringeste aktier var sundhedsforsikringsselskaberne CVS Caremark og Cigna Corp., der faldt henholdsvis 16 og 14 pct. efter politiske udmeldinger om den fremtidige retning for det amerikanske sundhedssystem.

Der blev foretaget to større omlægninger: Det japanske handelsselskab Itochu Corp. blev solgt helt ud til fordel for en investering i det japanske teleselskab Nippon Telegraph & Telephone Co. (NTT). Derudover blev der solgt delvist ud af forskellige positioner, og provenuet herfra blev anvendt til at etablere en ny position i det amerikanske varehus Kohl’s Corp.

Download seneste Kvartalsnyt.