Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2019

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2019 et afkast på 1,9 pct., mens sammenligningsindekset steg 0,7 pct. For 2019 som helhed gav afdelingen et afkast på 11,6 pct., mens sammenligningsindekset steg 10,8 pct.

Ved indgangen til og gennem hele fjerde kvartal var porteføljens aktieeksponering omkring 38,5 pct., hvilket svarer til en neutral allokering mellem aktier og obligationer.

Porteføljen gav for kvartalet et højere afkast end afdelingens sammenligningsindeks, hvilket primært kan tilskrives en betydelig positiv performance på obligationsporteføljen, som har givet et merafkast på godt 2 procentpoint højere end afdelingens sammenligningsindeks for obligationer. Aktieporteføljen gav et afkast på niveau med sammenligningsindekset for aktier, mens den overordnede allokering mellem aktier og obligationer gav et mindre positivt bidrag, da aktier gav et højere afkast end obligationer i kvartalet.

På lang sigt vil allokeringen mellem aktier og obligationer være den væsentligste årsag til afdelingens afkast og performance. På lang sigt forventer vi fortsat et højere afkast på aktier, men også større udsving. Den nuværende aktieallokering på 38,5 pct. afspejler denne forventning, men med respekt for, at vi er ti år inde i et aktieopsving. Derudover er vi i stigende grad bekymrede for, at den indtjening, der i øjeblikket rapporteres, er overvurderet i forhold den faktiske indtjening, som beskrevet på side 7. Så længe den underliggende økonomiske vækst kan fastholdes, vil virksomhederne dog formentlig fortsat kunne rapportere indtjeningsfremgang, hvilket bør understøtte aktier. Vi tror fortsat, at en recession ligger nogle år ude i fremtiden.

Investeringsvalg
Afkastet på obligationsporteføljen blev 0,6 pct., og aktieporteføljen gav 5 pct. Beslutningen om at øge porteføljens eksponering mod aktier i august måned har været gunstig.

Periodens bedste aktier var det amerikanske sundhedsforsikringsselskab UnitedHealth Group, der steg 32 pct., og det amerikanske livsforsikringsselskab Cigna, der steg 29 pct. Den engelske tøjkæde Next Plc. steg 20 pct. i fjerde kvartal.

Kvartalets ringeste aktie var den amerikanske logistikvirksomhed CH Robinson Worldwide, der faldt 10 pct. efter et blødt og dårligt regnskab. Derudover tabte afdelingen på investeringerne i det japanske bryggeri Asahi Group, som faldt 9 pct., og den japanske konstruktions- og entreprenørvirksomhed Daito Trust, som faldt 6 pct.

Download seneste Kvartalsnyt.