Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 2. kvartal 2018

30. juni 2018

Afdelingen gav i andet kvartal 2018 et afkast på 2,8 pct. Afkastet er næsten på niveau med afdelingens sammenligningsindeks, der steg 3,1 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Vi nedbragte i løbet af andet kvartal aktieeksponeringen til ca. 37 pct. Det er i den nedre del af intervallet på 25-49 pct., som er afdelingens rammer. Årsagen var, at vi forventede en nedgang i den økonomiske vækst som følge af, at varelagrene var blevet meget store, og det derfor var sandsynligt, at virksomhederne ville reducere produktionen. Samtidig var de estimater, der lå for virksomhedernes fremtidige indtjening, meget optimistiske og efter vores vurdering ikke realistiske. Derfor valgte vi at nedbringe risikoen i afdelingen ved at sælge aktier og købe obligationer

På obligationsmarkederne var et af de dominerende temaer i andet kvartal stigende renter i Italien som følge af en ny euroskeptisk regering. Det var med til igen at trække renterne på de ”sikre” europæiske statsobligationer ned, mens obligationer fra Sydeuropa og kreditobligationer havde det svært. Derudover var emerging markets under stort pres. En stigende dollar og stigende renter i USA har fået investorerne til at trække penge ud af emerging marktets, og særligt Argentina og Tyrkiet var hårdt ramt.

På aktiemarkederne sås både stigende aktiekurser og valutakurser, herunder især dollar. En del af den positive stemning kom på baggrund af, at de politiske spændinger, særligt på den koreanske halvø, blev nedtonet, og at der kom fokus på forhandlingsløsninger. I begyndelsen af kvartalet var der ligeledes tegn på, at den lurende globale handelskrig ikke ville eskalere yderligere, men G7-mødet i Canada blev et vendepunkt for den positive stemning på den front. I kølvandet på dette møde blev det klart, at USA med præsident Trump i spidsen ikke havde intentioner om at nedtone de verserende handelskonflikter. I stedet eskalerede Trump både retorik og handlinger.

Investeringsvalg
Afkastet på 2,8 pct. i andet kvartal var fordelt på et obligationsafkast på 0,8 pct. og et aktieafkast på 6,8 pct. Aktieafkastet blev positivt påvirket af valutakursudviklingen i kvartalet. Renset for valutaeffekter gav aktierne 2,9 pct., mens obligationsafkastet er nogenlunde det samme renset for valutaeffekter.

Som nævnt havde emerging markets det svært i andet kvartal, og det påvirkede også obligationsporteføljen. De risikable statsobligationer, som ved halvårets udgang udgjorde 8 pct., gav et afkast på -7 pct. Særligt en mindre investering i Argentina bidrog negativt. En betydelig del af det tabte blev dog tjent på afdelingens obligationsafdækning, hvor vi reducerede rentefølsomheden via italienske statsobligationer og dermed tjente på de stigende renter. Kreditobligationerne gav et afkast på ca. 3,5 pct., mens de sikre statsobligationer gav knap 3 pct. i afkast. Endelig gav realkreditobligationerne et mindre positivt afkast.

Kvartalets bedste aktier var den engelske tøjkæde Next Plc, som steg med godt 26 pct. Derudover steg den tyske producent af jetmotorer MTU Aero Engine, og det amerikanske sundhedsforsikringsselskab UnitedHealth begge med over 20 pct. i løbet af andet kvartal. Periodens dårligste aktier var den danske smykkeproducent Pandora, som faldt 30 pct., den taiwanesiske halvlederproducent TSMC, der faldt 9 pct. og den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, der faldt 7 pct. i kvartalet.

Download seneste Kvartalsnyt.