Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2019

Afdelingen gav i første kvartal 2019 et afkast på 0,7 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år steg 1,5 pct. Afdelingens afkast bør altid ses over en periode på minimum tre år.

Rentefaldet i det danske og europæiske obligationsmarked begyndte i fjerde kvartal sidste år i kølvandet på negative aktiemarkeder og økonomiske nøgletal, der indikerede en vækstnedgang. I løbet af årets første tre måneder er dette rentefald for alvor taget til som konsekvens af nye og mere lempelige udmeldinger fra både den amerikanske (Fed) og europæiske centralbank (ECB). Konsekvensen på de globale obligationsmarkeder har da heller ikke været til at tage fejl af. Den 10-årige amerikanske statsobligationsrente er faldet fra 2,7 pct. ved indgangen til 2019 til 2,4 pct. pr. ultimo marts. Renten på 10-årige danske statsobligationer faldt fra 0,2 pct. til -0,2 pct., mens renten på de tilsvarende tyske statsobligationer faldt fra 0,2 pct. til -0,1 pct. Det betyder, at obligationsmarkedet nu forventer, at Fed sænker renten inden for de kommende 12 måneder, hvor der til sammenligning var inddiskonteret omkring to renteforhøjelser tilbage i november 2018. Faldet i tyske og danske statsobligationsrenter betyder, at den 10-årige tyske statsobligationsrente ved kvartalsskiftet var på niveau med den tilsvarende japanske statsobligationsrente. Det er senest sket i 2015 og 2016, men kun kortvarigt.

I realkreditmarkedet betød rentefaldet, at realkreditinstitutterne åbnede en ny 30-årig fastforrentet realkreditobligation med en rente på 1 pct., da obligationen med rente på 1,5 pct. kom over kurs 100. Det gik tankevækkende hurtigt, da kun få tre måneder tidligere forventede, at 1,5 pct.-obligationen overhovedet ville komme højt nok i kurs til at blive ”attraktiv nok”.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer, der i første kvartal alle gav positive afkast. Højest på konverterbare realkreditobligationer og sekundært på kreditobligationer. Samlet set gav konverterbare obligationer med høj varighed et afkast på knap 5 pct. Dog havde afdelingen kun en begrænset andel af disse, der dog blev øget med 4 procentpoint omkring årsskiftet. I lyset af markedsudviklingen havde en større andel været fordelagtigt.

Bortset fra mindre omlægninger blev der ikke ændret nævneværdigt på porteføljens sammensætning i kvartalet. Statsobligationer udgjorde ultimo kvartalet 7 pct. af porteføljen mod 6 pct. ved indgangen til året. De konverterbare realkreditobligationer udgjorde 22 pct. ved indgangen til andet kvartal, hvilket er omtrent samme andel, som de har udgjort det seneste år. Andelen af kreditobligationer blev øget en smule og udgjorde ultimo kvartalet 12 pct. mod 7 pct. ved indgangen til kvartalet. Der blev blandt andet investeret i nye seniorgældsudstedelser fra Danske Bank, Sydbank og Nykredit, som vi vurderede kom på relativt attraktive niveauer.

Overordnet set er eksponeringen i porteføljen ved kvartalsskiftet fortsat relativt defensiv og mere eksponeret til rentestigninger end rentefald. Porteføljevarigheden var 1,3 år, hvilket var det laveste i mange år.

Download seneste Kvartalsnyt.