Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2020

Afdelingen gav i første kvartal 2020 et afkast på -1,9 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år faldt 0,1 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

Årets første kvartal bød samlet set på næsten uforandrede renter, men i perioden så vi markante udsving. Den danske 10-årige statsrente faldt fra januar til primo marts fra -0,16 pct. til -0,82 pct., men sluttede marts måned i -0,22 pct. Det markante rentefald skyldes covid-19-krisen og en eskalering heraf primo marts. De stigende renter derefter var drevet af spekulation om massiv statsfinansiering af enorme hjælpepakker samt en selvstændig renteforhøjelse fra Nationalbankens side.

Det vil sige, at ligesom 2019 viste sig ganske ekstrem på rentemarkedet, har 2020 allerede vist sig at være det samme. Vi så også markante bevægelser på realkreditmarkedet. De første par måneder var forholdsvis stabile på realkreditmarkedet, men på halvanden uge medio marts gik det gængse udstedelsespapir i lange realkreditobligationer fra at have en kupon på 0,5 pct. til en kupon på 2 pct., en bevægelse der med omvendt fortegn tog ca. ni måneder i 2019.

Lange 30-årige konverterbare realkreditobligationer tabte altså 9-10 kurspoint på lidt over en uge, og det var med betydelig underperformance til statsobligationer. Realkreditobligationerne har hentet en stor del af det tabte tilbage, men ser stadig noget billigere ud end tidligere.

Maj Invest Danske Obligationer blev i april 2020 for femte år i træk kåret af Dansk Aktionærforening som den bedste investeringsforening i Danmark i kategorien "Obligationer / Lav risiko". Kåringen sker på baggrund af afkast og risiko de seneste fem år samt omkostninger.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. I første kvartal var der et betydeligt negativt bidrag fra realkredit- og kreditobligationer og et mindre negativt bidrag fra en inflationsindekseret dansk statsobligation og fra afdelingens renteafdækning. Vi er isoleret set ikke tilfredse med kvartalets resultatet, men trods underperformance er vi positive på porteføljen fremadrettet. Afdelingen blev ramt på performance af de store spændudvidelser og derved underperformance i realkredit- og kreditsegmentet. De store udsving på real- og kreditmarkederne er benyttet til at sælge defensive obligationer, som variabelt forrentede realkreditobligationer, der kun havde tabt lidt, og købe op i lange konverterbare realkreditobligationer og kreditobligationer, der havde tabt 5-10 kurspoint. Det har øget porteføljens potentiale betydeligt. På kreditobligationssiden ser vi fortsat gode muligheder, da spændudvidelser har betydet markant højere renter.

Markedsbevægelserne og købet af flere lange konverterbare obligationer betyder, at porteføljen er mindre defensivt eksponeret end tidligere. Renterisikoen er stadig moderat, men løftet fra 1,8 ultimo 2019 til 3,0 ultimo kvartalet. Afdelingen er fortsat eksponeret mere mod svagt stigende renter end rentefald. Vurderingen er, at vi vil se svagt stigende renter på den anden side af covid-19-krisen, men at de kan falde på den korte bane.

Download seneste Kvartalsnyt.