Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 2. kvartal 2018

30. juni 2018

Afdelingen gav i andet kvartal 2018 et afkast på 0,2 pct. Afkastet er isoleret set tilfredsstillende, men lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset Bloomberg DK SBI 1-10 år, der steg 0,9 pct. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

Mens første kvartal bød på noget af en rutchebanetur, hvad angår udviklingen i de danske obligationsrenter, så var renteudviklingen i andet kvartal noget mindre volatil. Samlet set bød kvartalet på et mindre rentefald, hvor renten på den toneangivende 10-årige danske statsobligation faldt fra 0,53 pct. til 0,31 pct. i kvartalet. I samme periode faldt renten på den toneangivende 30-årige realkreditobligation ligeledes, men dog langt fra så meget som statsobligationsrenten. Renten på den toneangivende 30-årige realkreditobligation, 2 pct. 2050, faldt i andet kvartal i fra 2,06 pct. til 2,02 pct., svarende til et kurshop fra 99,4 til 99,9.

Med rentefaldet i andet kvartal er både stats- og realkreditrenterne meget tæt på de laveste niveauer, vi har set siden årsskiftet. Afdelingen har gennem en længere periode haft en relativt begrænset rentefølsomhed på 2-2,5 år, hvilket betyder, at afdelingen ikke har fået så stor glæde af rentefaldet, som hvis rentefølsomheden havde været højere.

Det lave renteniveau betyder fortsat, at der fremadrettet ikke kan forventes et højt afkast i afdelingen. Omvendt vil den relativt begrænsede risiko i afdelingen også betyde, at et eventuelt negativt afkast som følge af rentestigninger kan forventes at være af begrænset karakter, med mindre obligationsrenterne stiger markant, hvilket ikke er vores forventning.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i statsobligationer, realkreditobligationer og kredit-obligationer. I andet kvartal var der positive bidrag fra alle tre aktivklasser, hvor de højeste afkast blev opnået i porteføljens statsobligationer og sekundært i porteføljen af konverterbare realkreditobligationer. I løbet af kvartalet blev porteføljens sammensætning justeret. Statsobligationer udgjorde ved kvartalets udgang dog fortsat ca. 7 pct. af porteføljen, primært i en inflationsindekseret statsobligation. I realkreditporteføljen blev andelen af konverterbare obligationer reduceret yderligere i lighed med bevægelserne i de forrige kvartaler.

De konverterbare realkreditobligationer vægtede ved udgangen af andet kvartal ca. 21 pct. mod ca. 26 pct. ved indgangen til kvartalet. Vi fortsatte med at nedbringe porteføljens andel af konverterbare obligationer, da vi stadig ikke vurderede, at det potentielle afkast stod helt i mål med risikoen. Andelen kan mindskes yderligere, men vi forventer ved halvårsskiftet ikke, at andelen bliver meget lavere. I stedet for de konverterbare øgede vi andelen af variabelt forrentede realkreditobligationer samt flexlånsobligationer. Porteføljens andel af kreditobligationer var ved udgangen af kvartalet 10 pct. mod ca. 11,5 pct. ved indgangen til andet kvartal. Overordnet set var eksponeringen i porteføljen ved halvårets udgang fortsat relativt defensiv og mere eksponeret mod rentestigninger end rentefald. Porteføljevarigheden var ved udgangen af andet kvartal ca. 1,7 år mod ca. 2,1 år ved udgangen af første kvartal.

Download seneste Kvartalsnyt.