Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2020

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2020 et afkast på 0,8 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år steg 0,0 pct. For 2020 som helhed gav afdelingen et afkast på 1,8 pct., mens sammenligningsindekset steg 0,6 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Afdelingen investerer i tre obligationstyper: stats-, realkredit- og kreditobligationer. I fjerde kvartal kom omkring to tredjedele af afkastet fra realkreditobligationer, mens en tredjedel kom fra kreditobligationer.

Fjerde kvartal begyndte med stor usikkerhed, da vi i oktober måned så anden bølge af covid-19-pandemien. Derudover var der fokus på det amerikanske valg og politisk uenighed om endnu en hjælpepakke. Stemningen vendte rundt i starten af november efter det amerikanske valg, særligt da vi fik nyheden om en nyudviklet coronavaccine. Efterfølgende blev kongressen enige om en ny hjælpepakke, og i december øgede og forlængede ECB ligeledes nødhjælpsopkøbsprogrammet (PEPP).

Vi så en lille rentestigning lige efter nyheden om en ny coronavaccine, men siden er renterne i Europa faldet tilbage. Samlet set bød fjerde kvartal på en moderat rentestigning i USA og omvendt moderate rentefald i Europa. Den tyske og danske 10-årige statsrente faldt fra henholsvis -0,5 og -0,4 pct. til -0,6 og -0,5 pct., mens den tilsvarende amerikanske steg fra 0,7 til 0,9 pct.

De 30-årige konverterbare realkreditobligationer fortsatte med at klare sig godt og steg i absolutte termer 1-1,25 kurspoint, mens den 10-årige statsobligation måtte nøjes med en kursstigning på 0,25 kurspoint. En stor del af performance i realkreditobligationerne skete i december, hvor faldende renterisiko i markedet gav investorerne fornyet appetit på lange realkreditobligationer. Det store spørgsmål ved årsskiftet er, om 0,5’53 omkring et kursniveau på 98-99 kan udløse en ny konverteringsbølge i 2 pct.’s-obligationerne (2’47 og 2’50). Vi vil være klar til at samle disse obligationer op, hvis kurserne presses ned i et attraktivt niveau.

Investeringsvalg
Det kan lyde som en gentagelse, men yderligere, moderate rentefald i fjerde kvartal og faldende risikopræmier på realkredit- og virksomhedsobligationer fik disse segmenter til at se endnu dyrere ud ved årsskiftet. Det er vanskeligt at se væsentlige rentefald herfra, og stramninger fra centralbanker eller indikationer herpå er en risiko for rentemarkedet i 2021. Dog må vi forvente, at centralbankerne vil gå langt for at understøtte økonomierne, og ændringer i pengepolitikken (symmetrisk inflationsmålsætning) kan medføre meget lave renter i endnu længere tid, hvilket fortsat kan understøtte lange obligationer.

I fjerde kvartal solgte vi en stor del af de mellemlange flexlånsobligationer i porteføljen, da denne del af rentekurven var blevet for flad. De 5-årige flexlånsrenter var -0,3 pct., hvilket vi havde svært ved at se potentialet i. Derudover købte vi kort efter nyheden om den nye vaccine lange konverterbare realkreditobligationer, da kurserne faldt. Vi byttede også gamle 0,5’50-serier til nye 0,5’53, da der var en god rabat på kursen. På kreditsiden solgte vi bl.a. ’ikke foranstillet seniorgæld’ med nulrente, og købte nye udstedelser, der med 2 pct. i effektiv rente. I november købte vi også nye udstedelser af ’supplerende kapital’ fra lokale pengeinstitutter, der gav en rente på 2,5-4 pct. Derudover solgte vi en position ’hybrid kernekapital’, der var steget 5 kurspoint. Samlet set udgjorde kreditobligationer 17,5 pct. af porteføljen ved udgangen af kvartalet mod ca. 20 pct. ved indgangen til fjerde kvartal.

Download seneste Kvartalsnyt.