Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. december 2018

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2018 et afkast på -0,1 pct. Afkastet er lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år, der steg 0,7 pct. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

Årets sidste kvartal bød på noget af en rutschebanetur på de finansielle markeder. De store aktieindeks faldt omkring 12 pct. drevet af dels en nedgang i de økonomiske indikatorer og dels et skifte i investorernes risikoappetit. Med undtagelse af en kort periode i januar-februar i 2018 har investorerne generelt set muligheder frem for risici henover året, men den dynamik blev reverseret i løbet af kort tid i fjerde kvartal. Flere og flere så mulige tegn på, at væksten skal aftage i både USA og Europa. Ydermere så aktieinvestorerne nu hullerne i osten, og indtjeningsestimaterne for 2019 er blevet revideret ned. Det sendte aktierne sydpå, og samtidigt faldt obligationsrenterne på sikre statsobligationer i Danmark, Europa og USA.

I afdelingen reducerede vi i løbet af året porteføljens rentefølsomhed og eksponeringen mod kreditobligationer og konverterbare realkreditobligationer. Det betyder, at den overordnede risiko i afdelingen ved udgangen af kvartalet var tæt på det laveste niveau, afdelingen har haft i mange år. Det betyder dog også, at afdelingen ikke fik stor glæde af rentefaldet i fjerde kvartal, da afdelingen ikke har væsentlige investeringer i obligationer med høj varighed. Omvendt betyder det også, at det potentielle fremtidige kurstab, såfremt obligationsrenterne skulle stige, er relativt begrænset. Tilsvarende er risikoen i porteføljen af kredit-obligationer relativt begrænset. Her er vi klar til at øge eksponeringen, såfremt kreditpræmierne bliver udvidet i forbindelse med markedsuro.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: stats-, realkredit- og kreditobligationer. I fjerde kvartal var der et beskedent positivt bidrag fra realkreditobligationer, mens kredit- og statsobligationer gav et negativt afkast. Årsagen til statsobligationernes negative afkast, var, at afdelingen primært har investeringer i en inflationsindekseret dansk statsobligation, og den gav et negativt afkast pga. en skuffende (dvs. lav) dansk inflation og en nedrevidering af forventningerne til fremtidig dansk inflation. Vi deler ikke denne bekymring og overvejer, om der skal suppleres i afdelingens position.

I kvartalet blev der ikke ændret nævneværdigt på porteføljens sammensætning. Statsobligationer udgjorde ved udgangen af kvartalet ca. 6 pct. af porteføljen. I realkreditporteføljen reducerede vi yderligere i andelen af konverterbare obligationer i lighed med bevægelserne i de forrige kvartaler. De konverterbare realkreditobligationer udgjorde knap 20 pct. ved indgangen til fjerde kvartal. Vi har dog set en udvidelse af risikopræmierne i de konverterbare obligationer henover kvartalet. Porteføljens andel af kreditobligationer var ved udgangen af kvartalet ca. 8 pct. mod ca. 9,5 pct. ved indgangen til kvartalet, da to obligationer er udløbet. Vi har ikke planer om at øge andelen af kreditobligationer, selv om vi har set en mindre udvidelse af kreditspændene i kvartalet. Før vi øger afdelingens eksponering kræves en yderligere udvidelse af kreditspændene.

Download seneste Kvartalsnyt.