Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 3. kvartal 2018

30. september 2018

Afdelingen gav i tredje kvartal 2018 et afkast på 0,0 pct. Afkastet er tilfredsstillende og bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset Bloomberg DK SBI, der gav -0,5 pct. Isoleret set er kvartalets resultat tilfredsstillende i forhold til sammenligningsindekset. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

I tredje kvartal steg de danske obligationsrenter en anelse. Renten på den toneangivende 10-årige danske statsobligation steg fra 0,31 pct. ved udgangen af andet kvartal til 0,40 pct. ved udgangen af tredje kvartal. Rentestigningen i den 10-årige danske statsobligation er lidt mindre end i den tilsvarende 10-årige tyske statsobligation, hvilket betyder, at renteforskellen mellem de to nu er på det laveste niveau siden kronekrisen i første kvartal 2015. Obligationsrenterne på realkreditobligationerne steg ligeledes generelt en anelse i løbet af kvartalet, men rentestigningerne var mindre end for statsobligationerne. Eksempelvis steg renten på den toneangivende 30-årige realkreditobligation kun fra 2,02 pct. til 2,05 pct. i kvartalet.

Samlet set betød rentestigningerne i kvartalet, at statsobligationer gav et negativt afkast, mens realkreditobligationer gav et afkast omkring 0 pct. Disse afkast illustrerer meget godt udfordringen for en obligationsinvestor i danske obligationer. Da renteniveauet i de seneste år er faldet, og obligationsrenterne for mange obligationer er negative eller lave, er der ikke meget kuponrente at stå imod med, hvis obligationsrenterne stiger, og kurserne falder. I afdelingen har vi over de seneste år reduceret porteføljens rentefølsomhed, som ved udgangen af kvartalet var omkring det laveste niveau, vi har haft. Det betyder, at det potentielle kurstab er relativt begrænset, såfremt renten stiger, men omvendt også, at det potentielle afkast må forventes at være beskedent, med mindre obligationsrenterne falder yderligere, hvilket ikke er vores forventning.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. I tredje kvartal var der positive bidrag fra realkreditobligationer og kreditobligationer, mens statsobligationer gav et negativt afkast. I løbet af kvartalet blev der ikke ændret nævneværdigt på porteføljens sammensætning. Statsobligationer udgjorde ved udgangen af kvartalet ca. 6,4 pct. af porteføljen, og eksponeringen er primært i en inflationsindekseret statsobligation. I realkreditporteføljen reducerede vi andelen af konverterbare obligationer yderligere.

De konverterbare realkreditobligationer vægtede ved indgangen til fjerde kvartal ca. 20 pct. mod ca. 21 pct. ved indgangen til tredje kvartal. Andelen kan mindskes yderligere, hvis obligationsrenterne falder yderligere, og/eller risikopræmierne på de konverterbare indsnævres. Vi forventer ikke, at andelen bliver sænket yderligere med mindre et (eller begge) scenarier indtræffer. Porteføljens andel af kreditobligationer var ved udgangen af kvartalet ca. 9 pct. Vi har ikke planer om at øge andelen af kreditobligationer, før kreditspændene bliver udvidet. Kontantandelen udgjorde ved indgangen til fjerde kvartal ca. 5 pct. Overordnet set er eksponeringen i porteføljen fortsat relativt defensiv og mere eksponeret mod rentestigninger end rentefald. Porteføljevarigheden var ved kvartalsskiftet ca. 1,6 år mod ca. 1,7 år ved udgangen af andet kvartal.

Download seneste Kvartalsnyt.