Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2019

Afdelingen gav i andet kvartal 2019 et afkast på 0,2 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år steg 0,9 pct. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

Over de seneste mange år er udtrykket ”historisk lave renter” blevet udvandet, idet obligationsrenterne successivt er faldet, og nye rekorder er blevet sat løbende. Andet kvartal var endnu sådan en periode, idet vi har nået nye rekordlave renteniveauer i det danske obligationsmarked. Henover andet kvartal faldt renten på den toneangivende 10-årige danske statsobligation fra 0,0 pct. til knap -0,3 pct., hvilket er det laveste nogensinde. Hvad, der dog næsten er mere bemærkelsesværdigt, er, at renten på den 20-årige danske statsobligation kun var ca. 0,01 pct. ved kvartalets udløb. Dermed er Danmark tæt på at følge efter Schweiz som det andet land i verden, hvor alle statsobligationer handler med negativ obligationsrente.

I realkreditmarkedet så vi også en række nye ”rekorder”. Den 30-årige fastforrentede realkreditobligation, der blev åbnet ved indgangen til andet kvartal, handlede i slutningen af juni måned omkring kurs 99. Dermed blev renten på den toneangivende 30-årige realkreditobligation halveret i løbet af første halvår 2019. Først fra 2 pct. til 1,5 pct. henover første kvartal og så fra 1,5 pct. til 1 pct. i andet kvartal.

I samme periode faldt renten på 5-årige flexlånsobligationer fra ca. 0,3 pct. ved indgangen til 2019 til -0,05 pct. ved indgangen til andet kvartal og nu til ca. -0,4 pct. ved halvårets afslutning. Det markante rentefald betyder, at låntagerne nedkonverterer i stor stil, og der er potentiale for, at de gamle konverteringsrekorder fra 2005 bliver slået markant til terminen den 1. oktober.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. I andet kvartal gav alle tre aktivklasser positive afkast og med det højeste afkast i porteføljen af kreditobligationer. Afdelingen havde ved indgangen til andet kvartal en meget begrænset eksponering mod obligationer med høj varighed, og i det lys fik afdelingen ikke stor glæde af rentefaldet.

Imod slutningen af kvartalet ændrede vi på porteføljens sammensætning. Vi øgede afdelingens eksponering mod især 20-årige konverterbare realkreditobligationer med en kuponrente på 2-3 pct. Generelt tabte segmentet af højere forrentede obligationer markant henover kvartalet i takt med rentefaldet, hvor flere investorer var presset af faldende varigheder. Det betød et salgspres i segmentet. I lyset af et meget beskedent afkastpotentiale i det danske obligationsmarked var de 20-årige højere forrentede et af de få segmenter, vi mente, var rimeligt fornuftigt prisfastsat, og som samtidigt ville klare sig rimeligt ved en rentestigning. For at finansiere købene reducerede vi beholdningen i flexlånsobligationer.

Overordnet set er eksponeringen i porteføljen fortsat relativt defensiv og positioneret mere mod rentestigninger end rentefald. Porteføljevarigheden er nu ca. 1,0 år; det laveste i mange år.

Download seneste Kvartalsnyt.