Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2019

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2019 et afkast på 0,1 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år faldt 1,8 pct. For 2019 som helhed gav afdelingen et afkast på 0,6 pct., men sammenligningsindekset steg 1,3 pct. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

Årets sidste kvartal bød på moderate rentestigninger, og vi så den danske 10-årige statsrente stige fra -0,55 pct. til -0,16 pct. Vi så fornyet risikoappetit efter risikoaktiver som følge af forhåbninger om en delaftale i handelskonflikten mellem USA og Kina. Det gav aktieafkast på 5-10 pct. i fjerde kvartal, og rentestigninger på 0,25 og 0,40 procentpoint i hhv. USA og Europa. Overordnet set faldt renterne de første otte måneder af 2019, men steg de sidste fire, og efterlader os på et noget lavere niveau ultimo året end ved årets begyndelse.

2019 viste sig som et ekstremt år på det danske obligationsmarked. Den danske 10-årige statsrente faldt omkring 1 procentpoint til -0,70 pct. ultimo august. Og på realkreditmarkedet så vi et fald på 1,5 procentpoint. Primo 2019 kunne fastforrentede låntagere låne til 2 pct., mens de i august kunne optage et 0,5 pct.’s 30-årigt realkreditlån i underkanten af kurs 99.

Grundet disse markante rentebevægelser blev porteføljens flexlånsobligationer og variabelt forrentede realkreditobligationer omlagt til gamle ’højtforrentede’ konverterbare realkreditobligationer og flere kreditobligationer i løbet af sommeren og efteråret. Afkastpotentialet var faldet for meget i de førstnævnte segmenter, men omvendt steget i de segmenter, vi købte. Omlægningen har givet porteføljen et bedre afkastpotentiale og har også medvirket til den solide performance i fjerde kvartal. Vi mener, at rentestigningerne fortsætter om end i et moderat tempo, men vi er fortrøstningsfulde angående porteføljen.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. I fjerde kvartal var der et beskedent positivt bidrag fra investering i en inflationsindekseret dansk statsobligation, vores renteafdækning samt kreditobligationer, mens vi så et lille negativt bidrag fra de konverterbare realkreditobligationer. Det er positivt, at porteføljen er så robust, at den kan give et svagt positivt afkast ved en rentestigning på 0,40 pct. Det er vi tilfredse med.

I fjerde kvartal benyttede vi likviditeten fra udtræk til køb af lange konverterbare obligationer, der var kommet pænt ned i kurs pga. rentestigningen. Derudover købte vi 5-årige flexlånsobligationer, hvor de estimerede horisontafkast igen var i positivt terræn.

Overordnet set var eksponeringen i porteføljen ved kvartalets udgang fortsat relativt defensiv og mere eksponeret mod rentestigninger end rentefald. Porteføljens varighed steg fra omkring 1 år ved udgangen af tredje kvartal til ca. 1,8 ultimo året. Vi vil være klar til at købe mere varighed i tilfælde af fortsat stigende renter eller flere konverterbare realkreditobligationer eller kreditobligationer, hvis risikopræmierne udvides. Vi er samtidig komfortable med porteføljens robusthed overfor lidt højere renter i 2020.

Download seneste Kvartalsnyt.