Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2020

Afdelingen gav i andet kvartal 2020 et afkast på 1,9 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år steg 0,4 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

Andet kvartal bød samlet set på stort set uforandrede amerikanske og tyske 10-årige statsrenter. Om end vi i perioden så udsving, så sluttede den tyske 10-årige amerikanske og tyske statsrente i hhv. 0,65 pct og -0,45 pct. Den danske 10-årige statsobligation klarede sig bedre sammenlignet med den tyske, idet renten faldt med ca. 0,1 procentpoint til -0,33 pct. Vi ser det som et efterslæb fra en selvstændig dansk renteforhøjelse for at forsvare kronen, der fik rentespændet mellem Danmark og Tyskland til at køre ud ultimo marts.

Andet kvartal 2020 var mere roligt end de udsving, vi så i marts, hvor lange konverterbare realkreditobligationer tabte 9-10 kurspoint på halvanden uge. Som tidligere beskrevet hentede realkreditobligationer en del af det tabte tilbage allerede i marts måned, men har efterfølgende fortsat med at klare sig betydeligt bedre sammenlignet med både statsobligationsmarkedet og swapmarkedet. Den 30-årige konverterbare realkreditobligation, 1 pct. 2050 med afdrag, steg fra kurs 96,5 til 99,5, men er kursmæssigt stadig et stykke fra toppen primo marts. Det er en pæn kursstigning, der kan sammenlignes med den 10-årige danske statsobligation, der kun steg 0,4 kurspoint i samme periode.

Vi er tilfredse med resultatet i andet kvartal, og vil forsøge at fortsætte de gode takter ind i tredje kvartal, selvom det bliver en smule sværere at opnå et tilsvarende afkast. Modsat første kvartal bød andet kvartal på markante indsnævringer i risikopræmierne på realkredit- og kreditobligationerne. Realkreditobligationerne har generelt klaret sig godt i perioden, men særligt de lange konverterbare realkreditobligationer gjorde det godt.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer.

I andet kvartal var der et betydeligt positivt bidrag fra realkreditobligationer og kreditobligationer og et mindre positivt bidrag fra en investering i en inflationsindekseret dansk statsobligation og et lille negativt bidrag fra afdelingens renteafdækning. Vi benyttede de store kursfald i marts til at købe op i lange konverterbare obligationer og kreditobligationer, hvilket har bidraget betydeligt til performance, både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Vi ser stadig et potentiale, men forventer ikke tilsvarende performance i andet halvår.

I begyndelsen af andet kvartal solgte vi ud af 30-årige 2 pct.’s obligationer, da vi så risiko for store udtræk til oktober-terminen. Vi købte i stedet lange konverterbare 30-årige realkreditobligationer under kurs 100, hvilket har været fordelagtigt i perioden. Derudover købte vi flexlånsobligationer for at øge andelen af meget likvide papirer i porteføljen. Vi supplerede også i efterstillet gæld fra et par pengeinstitutter, da de gav en relativt god rente. Samlet set er afdelignen fortsat eksponeret lidt mindre defensivt end i 2019, men ligger stadig eksponeret mere mod svagt stigende renter end mod rentefald.

Download seneste Kvartalsnyt.