Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Betaler man emissionstillæg, når man handler investeringsbeviser i netbank?

Der betales emissionstillæg, når foreningen udsteder nye investeringsbeviser for at dække efterspørgslen. På samme måde betales der indløsningsfradrag, når foreningen tilbagekøber investeringsbeviser og indløser (nedlægger) dem, fordi udbuddet af investeringsbeviser er større end efterspørgslen. 

Det foregår i praksis sådan:

  • Flere gange dagligt opgøres den samlede formue i den enkelte afdeling. Formuen divideres med antallet af investeringsbeviser. På denne måde findes den indre værdi af det enkelte investeringsbevis.
  • Af foreningens website fremgår maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag.
  • Foreningen vil altid udstede nye investeringsbeviser, sådan at børskursen aldrig kan overstige indre værdi + emissionstillæg, og aldrig kan være mindre end indre værdi – indløsningsfradrag. (Afrundinger kan forekomme). 

På den måde er investor sikker på altid at kunne købe og sælge investeringsbeviser til kurser tæt på den indre værdi. Se evt. de relevante satser og kurser i fanebladende ’administration’ og ’kurser’ under "Vores afdelinger". 

Så hvorvidt man betaler emissionstillæg og indløsningsfradrag afhænger af, hvor mange andre købere og sælgere der er i markedet. Emissionstillæg og indløsningsfradrag er investors garanti for, at investeringsbeviserne altid kan handles til kurser tæt på indre værdi. Hvis man køber på et tidspunkt, hvor mange andre også ønsker at købe, vil man med stor sandsynlighed betale emissionstillæg. Hvis man vil købe, når andre sælger, kan man fra tid til anden få tilbudt børskurser under indre værdi og dermed få investeringsbeviset til en lavere pris end den indre værdi.

Se flere spørgsmål og svar.