Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes afdelingens indre værdi (NAV)?

En central opgave for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest, som forestår den daglige administration af Investeringsforeningen Maj Invest, er at beregne afdelingernes indre værdi også kaldet NAV (Net Asset Value).

NAV udtrykker ganske enkelt afdelingens samlede formue divideret med antal investeringsbeviser, der er udstedt i den enkelte afdeling. En afdeling med en formue på 100 mio. kr. og 1 mio. udstedte investeringsbeviser vil have en NAV på 100,00.

Der arbejdes med to typer af NAV: én type kaldet verificeret NAV, og én type kaldet intradag NAV.

Verificeret NAV baseres på de officielle lukkekurser på de aktier, der ligger i afdelingen. Disse opgøres hver nat kl. 03.00 dansk tid, hvor man har lukkekurser på samtlige verdens børser. En afdeling med aktier i Novo Nordisk og Apple (noteret i USA), vil således have en verificeret NAV, der baserer sig på lukkeprisen på Novo Nordisk fra Nasdaq i København kl. 17.00 dansk tid og på lukkeprisen på Apple på Nasdaq i New York kl. 17.00 NYC tid, altså kl. 23.00 dansk tid. Valutakurserne, der indgår i beregningen af verificeret NAV f.eks. i omregningen af værdien af Apple-aktier fra dollar til kroner, er de valutakurser, der er gældende kl. 17.00 dansk tid.

Intradag NAV beregnes præcis som verificeret NAV, altså formue i forhold til antal udstedte beviser. Men de instrumentkurser og valutakurser, der indgår i beregningen er realtidspriser, som hentes fra de forskellige børser. Det betyder, at intradag NAV ændrer sig i løbet af dagen i takt med, at kurserne på porteføljens aktier ændrer sig. Dette foregår kontinuerligt over dagen, og der udsendes nye NAV til Nasdaq København og til market maker i børsens åbningstid fra 09.45 til 17.00. Det betyder, at børskursen på investeringsbeviset afhænger af det aktuelle intradag NAV.

Se flere spørgsmål og svar.