Klik her for at printe

Klageansvarlig

Klageansvarlig for Investeringsforeningen Maj Invest er Peter Kock, direktøren for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Klager modtaget af den klageansvarlige videreformidles til Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S.

Såfremt De ønsker at klage over sagsbehandlingen eller resultatet heraf, rettes skriftlig henvendelse stilet til den klageansvarlige på adressen eller mailadressen nedenfor. Øvrige oplysninger om klagebehandling findes på Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S’ hjemmeside.

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
SEB-huset
Bernstorffsgade 50
1550 København V
Att.: Direktør Peter Kock
E-mail: peter.kock@seb.dk

Såfremt Deres klage til os ikke fører til et tilfredsstillende resultat for Dem, har De (hvis privat kundeforhold) mulighed for at klage til Ankenævnet for Investeringsfonde, Østerbrogade 62, 2100 København Ø. Læs mere på Ankenævnets hjemmeside.