Klik her for at printe

Månedsopdateringer

Månedsopdateringer for Investeringsforeningen Maj Invest

Udvalgte afdelinger laver månedsopdateringer. I månedsopdateringerne for Vækstaktier, Value Aktier og Globale Obligationer er der også generelle kommentarer til udviklingen på aktiemarkedet og obligationsmarkedet. For de øvrige afdelinger henvises til Kvartalsnyt. For alle afdelinger er der opdaterede afkast og nøgletal under den enkelte afdeling.

For obligationsafdelingerne og de blandede afdelinger udgives endvidere en række udvidede faktaark med mere information om porteføljen i de enkelte afdelinger.

Månedsopdateringer for udvalgte aktieafdelinger

Vækstaktier Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende Global Sundhed Emerging Markets
Marts Februar Marts Februar
Februar Januar Februar Januar
Januar   Januar  

Månedsopdateringer for obligationsafdelinger og Kontra

Danske Obligationer Globale Obligationer High Income Obligationer Kontra
Marts Marts Februar Marts
Februar Februar Januar Februar
Januar Januar   Januar

Se månedsopdateringer fra tidligere år her:

2019 2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Udvidede faktaark

Danske Obligationer Globale Obligationer High Income Obligationer Pension Kontra Makro
Februar Februar Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar Januar Januar