Klik her for at printe

Månedsopdateringer

Månedsopdateringer for Investeringsforeningen Maj Invest

Udvalgte afdelinger laver månedsopdateringer. I månedsopdateringerne for Vækstaktier, Value Aktier og Globale Obligationer er der også generelle kommentarer til udviklingen på aktiemarkedet og obligationsmarkedet. For de øvrige afdelinger henvises til Kvartalsnyt. For alle afdelinger er der opdaterede afkast og nøgletal under den enkelte afdeling.

Udvalgte aktieafdelinger og Kontra

Vækstaktier Value Aktier Global Sundhed Kontra
Marts Marts Marts Marts
Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar

Obligationsafdelinger

Danske Obligationer Globale Obligationer High Income Obligationer
Marts Marts Marts
Februar Februar Februar
Januar Januar Januar

Se månedsopdateringer fra andre år her:

2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010