Klik her for at printe

Månedsopdateringer

Månedsopdateringer for Investeringsforeningen Maj Invest

Udvalgte afdelinger laver månedsopdateringer. I månedsopdateringerne for Vækstaktier, Value Aktier og Globale Obligationer er der også generelle kommentarer til udviklingen på aktiemarkedet og obligationsmarkedet. For de øvrige afdelinger henvises til Kvartalsnyt. For alle afdelinger er der opdaterede afkast og nøgletal under den enkelte afdeling.

For obligationsafdelingerne og de blandede afdelinger udgives endvidere en række udvidede faktaark med mere information om porteføljen i de enkelte afdelinger.

Månedsopdateringer for udvalgte aktieafdelinger og Kontra

Vækstaktier Value Aktier Global Sundhed Kontra
November November November Oktober
Oktober Oktober Oktober September
September September September August
August August August Juli
Juli Juli Juli Juni
Juni Juni Juni Maj
Maj Maj Maj April
April April April Marts
Marts Marts Marts Februar
Februar Februar Februar Januar
Januar Januar Januar  

Månedsopdateringer for obligationsafdelinger

Danske Obligationer Globale Obligationer High Income Obligationer
Oktober November November
September Oktober Oktober
August September September
Juli August August
Juni Juli Juli
Maj Juni Juni
April Maj Maj
Marts April April
Februar Marts Marts
Januar Februar Februar
  Januar Januar

Se månedsopdateringer fra andre år her:

2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Udvidede faktaark

Danske Obligationer Globale Obligationer High Income Obligationer Pension Kontra Makro
November November November November November November
Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober
September September September September September September
August August August August August August
Juli Juli Juli Juli Juli Juli
Juni Juni Juni Juni Juni Juni
Maj Maj Maj Maj Maj Maj
April April April April April  
Marts Marts Marts Marts Marts