Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kommer risikoskalaen for en afdeling til udtryk?

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering på indikatoren på 6-7. Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering på 1-2. Indikatoren giver således ikke det fulde billede af risikoen for den enkelte afdeling. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer.

Afdelingernes placering på den EU-standardiserede risikoskala i arket Central Investorinformation.

Se flere spørgsmål og svar