Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder W efter navnet?

Specialafdelingerne fra Maj Invest er opdelt i to andelsklasser. En børsnoteret andelsklasse og en unoteret andelsklasse med tilnavnet W. Den børsnoterede andelsklasse kan handles gennem alle danske banker og er åben for alle investorer.

Andelsklassen med tilnavnet W er et ’engrosprodukt’, som kan købes af distributionsbanker, til brug i bankernes fuldmagtsaftaler. Den unoterede andelsklasse kan også købes af professionelle kunder i Fondsmæglerselskabet Maj Invest. Vilkår fremgår af afdelingernes prospekter.

Afkast og omkostninger i børsnoterede og unoterede andelsklasser er ikke nødvendigvis sammenlignelige, da investorer i unoterede andelsklasser må forvente yderligere rådgivningsomkostninger til investors egen bank.

Se flere spørgsmål og svar