Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Er der et minimumsbeløb for investering?

Der er ingen nedre grænse for investeringer i Investeringsforeningen Maj Invest. Formelt set kan du købe præcis det antal investeringsbeviser, du ønsker, så mindstebeløbet for investering er kursværdien af et investeringsbevis, ca. 100 til 200 kr. alt efter, hvilken afdeling du ønsker.

Du bør dog sætte det investerede beløb i forhold til den mindstekurtage, banken kræver ved handel, sådan at kurtagen ikke udgør en uforholdsmæssig stor del af beløbet til investering. Ved løbende investering af mindre summer, f.eks. månedlige indbetalinger til en pensionsopsparing, kan man overveje at samle opsparing sammen for flere måneder, inden man investerer.

Se flere spørgsmål og svar