Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2020

Afdelingen gav i andet kvartal 2020 et afkast på 11,4 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Global Emerging Markets steg 15,2 pct. omregnet til kroner. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

I begyndelsen af kvartalet, hvor coronakrisen tilsyneladende toppede i mange lande, stod en række emerging markets-lande over for nogle af de største kursstigninger i lang tid. Markederne blev drevet af rigelig global likviditet og økonomiske nøgletal, der viste markant fremgang i de lande, der var på vej op igen. Senere i kvartalet mindskedes momentum i takt med en erkendelse af, at økonomierne ikke vil være i stand til at komme sig helt i 2020, og derfor måtte virksomhedens forventede indtjening for 2021, og måske årene efter, nedjusteres.

Da pengepolitisk stimulans var den største drivkraft i markedet, var stigningerne i emerging markets overvejende synkrone på tværs af lande, regioner og sektorer. Det er værd at bemærke, at Brasilien klarede sig godt, selvom landet er hårdt ramt af coronavirus. Regeringen i Brasilien har ikke håndteret krisen, og situationen blev forværret af svag vækst allerede før covid-19. På grund af det svage økonomiske og politiske fundament og høje værdiansættelser er afdelingen undervægtet i Brasilien. Det trak ned i det relative afkast i andet kvartal. Afdelingen drog fordel af at være overvægtet i Taiwan, der tilbyder en god blanding af succesrige tech-selskaber og en række fornuftigt værdisatte hardwarefirmaer.

Antallet af covid-19-smittede og -dødsfald steg i flere store emerging markets-lande som Brasilien, Mexico og Indien i juni. Landene havde vanskeligt ved at reagere lige så kraftigt på krisen, som vi har set i Europa og de mere avancerede emerging markets-lande som Korea og Taiwan. I Brasilien og Mexico er der mangel på politisk ledelse, men mere generelt er årsagen manglende finanspolitiske frirum og kvaliteten af de nationale sundhedssystemer. Byerne er tæt befolkede, og fattigdom betyder, at mennesker er nødt til at tjene til livets ophold uanset smittefare og regler om nedlukning. Vi forventer, at disse lande vil have sværere ved at komme ud af covid-19-krisen end de mere udviklede asiatiske og østeuropæiske lande, medmindre medicin eller en vaccine mod virussen bliver tilgængelig. Vi ser derfor en betydelig forskel i de grundlæggende økonomiske forhold landene imellem. Når markederne bliver mindre drevet af likviditet, kan dette medføre store forskelle i kursudviklingen.

Investeringsvalg
Kinesiske internetaktier udgør en større andel af sammenligningsindekset end af afdelingen, og derfor påvirkede det afdelingens resultater negativt i relativ forstand. Modsat gav eksponering mod de markant billigere halvlederselskaber ikke kun stabilitet til porteføljen under uroen, men også i de efterfølgende kursstigninger kunne det taiwanesiske halvlederselskab Mediatek regnes til de største vindere. Afdelingens bedst præsterende aktie i kvartalet var Tianneng Power, en batteriproducent til tohjulede køretøjer. Aktien blev købt til en meget lav værdiansættelse.

Der er foretaget flere ændringer i kvartalet for at undgå aktier, som må forventes at klare sig uforholdsmæssigt ringe, hvis det økonomiske opsving kommer senere end forventet. Samtidig har vi søgt at undgå at gå glip af et potentielt tidligt og kraftigt opsving ved at tilvælge virksomheder, der kan drage fordel af finanspolitisk stimulans og lave renter.

Vi identificerede flere aktier, der kan drage fordel af nye infrastruktur- og byggeprojekter som koreanske Posco, China Oriental Group (begge stål), Taiwan Cement og China Railway Group (konstruktion). Vi frasolgte positioner i Puerto De Liverpool (stormagasiner i Mexico), Alliance Group International (konglomerat i Filippinerne) og Mediclinic (sydafrikansk hospitaloperatør). Vi tog også den sidste profit hjem i China Lesso, som har været en af afdelingens bedst præsterende aktier.

Download seneste Kvartalsnyt.