Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 3. kvartal 2018

30. september 2018

Afdelingen gav i tredje kvartal 2018 et afkast på -2,9 pct., hvilket er ringere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets, der omregnet til danske kroner faldt 0,5 pct. Som altid bør afkastet ses over mindst tre år, der er den korteste anbefalede investeringshorisont.

Ikke overraskende er investorerne blevet bekymrede for udviklingen i emerging markets på grund af udmeldinger fra den amerikanske centralbank og udsigten til rentestigninger, handelssituationen mellem Kina og USA samt usædvanlige indenlandske begivenheder i flere emerging markets-lande.

Samlet set er det makroøkonomiske klima for vækst i emerging markets blevet mere udfordrende gennem de seneste måneder. Helt overordnet er der fire faktorer, der udfordrer vækstudsigterne for emerging markets-økonomierne og prisfastsættelsen af aktiver: 1) langsommere vækst i udviklede markeder, 2) generel stramning i de finansielle forhold både globalt og for emerging markets, 3) en stigning i oliepriserne på ca. 20 pct. siden fjerde kvartal 2017, hvilket er positivt for olieeksporterende emerging markets-lande, men negativt for olieimporterende emerging markets lande med energiintensiv industriproduktion og 4) indførelsen af told og risikoen for en handelskrig med USA.

I dette mere udfordrende miljø er svagheden i nogle emerging markets-økonomier blevet tydelig, især i Tyrkiet og Argentina, og risikoen for, at markedet fortsætter længere ned vurderes ved kvartalsskiftet af være høj i begge lande. På den anden side er de økonomiske fundamentaler i størstedelen af emerging markets-landene blevet bedre.

I løbet af sommeren er der skruet op for såvel retorikken som risikoen for en reel handelskrig mellem Kina og USA, men samtidig har USA afsluttet en ny NAFTA-aftale med Mexico og Canada, hvilket giver plads til håb.

Investeringsvalg
Overordnet set viste tredje kvartal tegn på faldende indtjening. Vi ser bedre potentiale for stigninger i indtjeningen i emerging markets end i de udviklede lande, men den seneste nedgang i indtjeningen har været skuffende og er sandsynligvis koblet til den generelle opbremsning i væksten. Fra et værdiansættelsesperspektiv ligger emerging markets-aktierne overordnet set på attraktive multipler, når man ser på price earning og kurs-indre værdi.

Fonden er placeret konservativt i defensive virksomheder og defensive sektorer. Virksomhederne er ved kvartalets udgang værdiansat med en betydelig rabat i forhold til deres historiske værdiansættelser, men alligevel med meget attraktive langsigtede vækstudsigter.

Der er ikke investeret i nye aktier eller solgt ud af eksisterede positioner i løbet af tredje kvartal.

Download seneste Kvartalsnyt.