Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2019

Afdelingen gav i første kvartal et afkast på 10,5 pct., mens sammenligningsindekset steg 12,0 pct. Afkastet skal som altid ses over tre år, som er den korteste anbefalede investeringshorisont.

Aktiechef Klaus Bockstaller overtog ansvaret for afdelingen primo februar måned og har i løbet af første kvartal lavet en række omlægninger af porteføljen. Efter omlægningerne handler porteføljen med betydelige rabatter i forhold til indekset målt på nøgletal som kurs/indtjening og pris/bogført værdi. Samtidig forventes porteføljen efter omlægningen at give højere udbytter. Læs mere under investeringsvalg på næste side.

Emerging markets-aktier steg generelt kraftigt i første kvartal efter faldet i aktiekurserne i slutningen af 2018. Mod slutningen af februar mistede markederne dog momentum. Mens makroøkonomiske nøgletal antydede, at en af de længste højkonjunkturer i historien kunne nærme sig sin afslutning, ændrede den amerikanske centralbank sin strategi. Det gav investorerne udsigt til fortsat rigelig likviditet, hvilket understøttede aktiemarkederne. Dette blev dog for emerging markets - og særligt for Kina - til en vis grad overskygget af de igangværende forhandlinger om handelsaftalen mellem USA og Kina. På samme tid blev indtjeningsforventningerne generelt nedjusteret.

I slutningen af kvartalet led Tyrkiet og Brasilien af tilbagesalg i markedet af forskellige årsager. I Tyrkiet blev valutaen angrebet af hedgefonde i forventning om, at det massive tab af valutareserver var forårsaget af centralbankens desperate forsøg på at holde valutaen stabil op til kommunalvalget i Istanbul i slutningen af marts.

I Brasilien kom den nyvalgte præsident, Jair Bolsonaro, under pres som følge af forskellige skandaler i et omfang, der betød, at det næppe ville være muligt at få reformer af de offentlige pensioner vedtaget i kongressen. Reformen vurderes at være afgørende for at konsolidere den usikre finanspolitiske situation i Brasilien.

Investeringsvalg
Omlægningen af porteføljen betød, at vægten af kinesiske virksomheder blev øget efter en vurdering af, at et negativt scenario for resultatet af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina allerede var priset ind i aktiekurserne. Kinesiske industriselskaber forekom at være meget lavt prissat i forhold til, at mange af dem fortsat har skabt betydelige pengestrømme og betalt høje udbytter.

Undervægten inden for råvarer blev fastholdt efter en vurdering af prisniveauet i forhold til den fremskredne fase af konjunkturcyklen.

Russiske aktier er overvægtet. Ved kvartalsskiftet var der fortsat betydelige politiske risici, men de blev vurderet at være priset ind i aktiekurserne. Den makroøkonomiske situation i Rusland var fortsat gunstig med lave gældsniveauer, samtidig med at centralbanken har rum til at sænke renten.

Eksponeringen mod Brasilien blev reduceret, da vi vurderede, at markedet negligerede politiske og makroøkonomiske risici. Vores begrænsede eksponering er koncentreret mod selskaber som Vale og Petrobras, hvis primære indtjening er i dollar. Regeringen under den nyvalgte præsident, Jair Bolsonaro, er med stor sandsynlighed ikke stærk nok til at tackle et finanspolitisk underskud på syv procent og en offentlig gæld på 85 pct. af BNP.

Download seneste Kvartalsnyt.