Klik her for at printe

Emerging Markets

Maj Invest Emerging Markets

Maj Invest Emerging Markets investerer i aktier i emerging markets-lande og har fokus på vækstmulighederne i en række af verdens økonomier, der er på vej frem. Mens mange har fokus på store lande som Brasilien og Kina, ser vi også på mulighederne i næste generation af emerging markets-lande, herunder Indonesien, Vietnam og Mexico. Afdelingen investerer typisk i 30-40 aktier blandt de mere end 10.000 selskaber, der findes i emerging markets-kategorien.

 
Klaus Bockstaller, aktiechef
Ansvarlig for Maj Invest Emerging Markets

Investeringsfilosofi
Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber, der er hjemmehørende eller har hovedaktivitet i emerging markets-lande. Selskaberne kan være noteret på børser i eller uden for emerging markets. Afdelingen investerer i 30-40 selskaber.

Filosofien er at investere i kvalitetsselskaber, der opererer i et favorabelt makroøkonomisk miljø, og som kontinuerligt vil levere indtjening og vækst, samtidig med at deres fair værdi øges. Vi analyserer derfor både de makroøkonomiske forhold og den enkelte virksomhed grundigt, inden vi investerer.

Inden for emerging markets-aktier er det lige så vigtigt at eliminere de forkerte investeringskandidater som at vælge de rette. Investeringsfilosofien er funderet i en disciplineret fravælgelsesproces, hvor investeringsuniverset reduceres til en væsentligt mindre gruppe af kvalitetsselskaber med den ønskede profil. Vejen til udvælgelse af de rette aktier begynder ovenfra. Politisk usikkerhed, stor statsindblanding i landets virksomheder, generel uforudsigelighed eller etiske overvejelser gør, at lande nogle gange sorteres helt fra.

Ligeledes kan skæv fordeling af velstand med en lille rig elite og stor underklasse gøre landet ustabilt og dermed ikke attraktivt for porteføljen. Industrier med stor uforudsigelighed, høj konkurrence og dårlige udbuds- og efterspørgselsforhold sorteres ligeledes fra. Når processen med at udpege de rette lande og sektorer er overstået, er der omkring 150-200 kvalitetsaktier tilbage, hvorefter selskaberne granskes nøje enkeltvis.

Det fører normalt til en pulje med 75-100 selskaber, der er relevante at investere i. Af dem vælges 30-40 af de mest attraktive til porteføljen ud fra en samlet vurdering af risiko og afkastpotentiale.

Hvorfor investere i emerging markets?
Historien har vist, at urbanisering og økonomisk udvikling fører til dannelse af større grupper af købedygtige forbrugere. Det giver virksomheder nye muligheder for afsætning, indtjening og vækst. Og da væksten skal finansieres, er der brug for investorer, der kan tilvejebringe den nødvendige kapital. Det er i dette perspektiv, Maj Invest Emerging Markets skal ses.

Emerging markets-selskaber er ofte forbundet med stor usikkerhed og er ikke altid styret af ledelser af høj kvalitet. Vi søger at finde selskaber med særdeles gode og vedvarende konkurrencemæssige fordele samt effektive og pålidelige ledelser med høj etik og virksomhedsstandard. Vi går kun ind i selskaber, vi har stor tillid til, og som har en 5-10 års forretningshorisont med en stærk, forudsigelig og vedvarende konkurrencemæssig fordel, og som har kontrol over deres egen skæbne. Porteføljen skal bestå af kvalitetsselskaber, men samtidig er det vigtigt med spredning, hvis et bestemt marked eller segment falder sammen. Vi er meget selektive og investerer ikke i selskaber eller lande, blot fordi de har en høj markedsandel eller udgør en stor del af segmentet. 

Maj Invest Emerging Markets er en specialafdeling. Læs om afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt. Afdelingen er udbyttebetalende.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Kvartalsnyt