Klik her for at printe

2012

21. dec. 2012 Opdatering af fællesprospekt

Meddelelse om opdatering af fællesprospektet for 9 afdelinger

18. dec. 2012 Ekstraordinær generalforsamling i Miljø & Klima 2012

Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen Maj Invest afdeling Miljø & Klima

14. dec. 2012 Forventede udbytter for 2012 - opdateret december

De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter for 2012 for Investeringsforeningen Maj Invest fremgår af skemaet.

29. aug. 2012 Halvårsrapport offentliggjort

Foreningens halvårsrapport er dags dato blevet godkendt af bestyrelsen i Investeringsforeningen Maj Invest.

21. maj 2012 Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2012

Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest

26. apr. 2012 Ordinær generalforsamling 2012 (1)

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 21. maj 2012, kl. 9.30 på foreningens kontor Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby.

10. apr. 2012 Ophør af børspause

De tekniske forhold vedrørende kursdata er blevet løst, hvorfor der anmodes om ophør af midlertidig børspause for afdelinger under ovennævnte forening.

10. apr. 2012 Anmodning om børspause 10/4-2012

På grund af tekniske forhold vedrørende kursdata anmodes om midlertidig børspause på afdelinger under ovennævnte forening, indtil situationen er afklaret.

2. apr. 2012 Anmodning om ophør af børspause_

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest 

2. apr. 2012 Anmodning om børspause 2/4-2012

Anmodning om børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

13. mar. 2012 Ordinær generalforsamling 2012

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest torsdag den 29. marts 2012, kl. 17.00.

12. mar. 2012 Årsrapport 2011

Hermed offentliggøres Årsrapport 2011 for Investeringsforeningen Maj Invest.

19. jan. 2012 Finanskalender 2012

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen Maj Invest i 2012.

3. jan. 2012 Anmodning om ophør af børspause 3/1-2012

Anmodning om ophør af børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.

3. jan. 2012 Anmodning om børspause 3/1-2012

Anmodning om børspause i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Maj Invest og Specialforeningen Danske Invest.