Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. december 2018

Afdeling Makro gav i fjerde kvartal 2018 et afkast på -3,5 pct. Det negative afkast skal ses i forhold til sammenligningsindekset, der består af både aktier og obligationer, som gav et afkast på -5,7 pct. Afkastet er utilfredsstillende, men en konsekvens af den omfattende korrektion på de globale aktiemarkeder i fjerde kvartal. Afdelingens afkast bør vurderes over en periode på minimum tre år.

Maj Invest Makro er et balanceret produkt, der investerer i en blanding af aktier og obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. I fjerde kvartal havde afdelingen en effektiv aktieandel på ca. 30 pct., hvilket er betydeligt under sammenligningsindeksets 50 pct. Årsagen til aktieundervægten, som vi forventer at fastholde, er en vurdering af, at dele af aktiemarkedet har været (for) højt prissat kombineret med en forventning om en vækstnedgang i realøkonomien, hvor aktiekurserne typisk vil klare sig mindre godt. Aktieundervægten har været hovedårsag til, at afdeling Makro klarede sig bedre end sammenligningsindekset i fjerde kvartal.

Der var tocifrede negative afkast på de fleste store aktieindeks med teknologitunge Nasdaq blandt de hårdest ramte. Det var egentlig ikke den helt store overraskelse, da Nasdaq til og med tredje kvartal var blandt de bedst performende af de store indeks. Emerging markets-aktier gjorde det omvendt mindst dårligt med et tab på ca. 6 pct. målt i danske kroner.

På obligationssiden faldt især de amerikanske statsobligationsrenter pænt i løbet af kvartalet, hvor den 10-årige statsobligationsrente faldt fra knap 3,1 pct. til knap 2,7 pct. Danske og tyske statsobligationsrenter faldt også, men dog i noget mindre grad. Afdelingen har i løbet af 2018 positioneret sig imod faldende amerikanske statsobligationsrenter, hvilket gav et pænt afkast i fjerde kvartal.

Investeringsvalg
Blandt de individuelle investeringsvalg gav emerging markets-obligationer et positivt afkast på 6,2 pct. i kvartalet og indhentede dermed noget af det tabte fra tredje kvartal. Det var primært investeringer i Argentina og Indien, der bidrog positivt. Ud over emerging markets-obligationerne var der et pænt positivt afkastbidrag fra afdelingens investering i sikre statsobligationer. Overordnet set gav obligationsporteføljen et pænt positivt afkast på knap 1 pct. i kvartalet.

Afdelingen har knap 4 pct. af formuen i guld via en ETF-investering. Denne investering gav et afkast på mere end 9 pct. i fjerde kvartal og var dermed en pæn bidragsyder til afkastet i kvartalet.

Aktierne var generelt hårdt ramt i fjerde kvartal, da både MSCI World og S&P 500 faldt ca. 12 pct. Det er særligt eksportorienterede og teknologiaktier, der blev ramt i kvartalet. Blandt aktierne i afdeling Makro blev det tyske kemiselskab Lanxess hårdt ramt og faldt 37 pct. Afdelingens investeringer i elektriske biler og vækstaktier faldt henholdsvis 19 pct. og 15 pct. Osram steg til gengæld 11 pct. efter opkøbsrygter. I fjerde kvartal solgte vi Taiwan Semiconductor, mens Intel og Southwest Airlines kom ind i porteføljen. I løbet af fjerde kvartal var der store forskelle i afkastene mellem aktierne, og vi ser på den baggrund efter muligheder for at samle op i de aktier, der efter vores vurdering blev for hårdt ramt.

Download seneste Kvartalsnyt.