Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2020

Maj Invest Makro gav i fjerde kvartal 2020 et afkast på 9,8 pct, mens sammenligningsindekset steg 4,7 pct. For hele 2020 gav afdelingen et afkast på 8,7 pct., mens sammenligningsindekset steg 3,8 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Fjerde kvartal var præget af fornyet tiltro til økonomien. Optimismen var skabt af vaccinegodkendelser og det amerikanske valg. Vaccinemeldingerne betød, at bekymringer om anden og tredje smittebølge forduftede som dug for solen, og det understøttede mange af de konjunktur- og inflationsfølsomme aktier. Der var ikke blot tegn på øget risikovillighed generelt, men tegn på en sektorrotation fra de aktier, der har klaret sig godt igennem hele 2020 i retning af de billigere såkaldte valueaktier. I november og december var rotationen kraftigst, og der var begyndende tegn på, at risikoappetitten steg meget hurtigt. CNN's Greed and Fear-indeks, der tager temperaturen på investorernes risikoappetit, nåede atter over 80, hvilket sidst blev set i januar måned 2020, umiddelbart før covid-19-korrektionen.

Afdeling Makro er et balanceret produkt, der investerer i en kombination af aktier og obligationer, både i andre Maj Invest-afdelinger og udvalgte investeringer inden for særlige temaer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. I november hævede vi aktievægten fra en neutral vurdering på ca. 50 pct. til overvægt og ca. 65 pct. Eksponeringen var dog højere som følge af optioner. Den højere aktieandel blev primært placeret i value- og emerging markets-aktier og var primært finansieret af solgte stats- og realkreditobligationer.

Aktieporteføljens afkast blev i fjerde kvartal 14,4 pct., hvilket var bedre end det globale aktieindeks MSCI World, der steg 9,2 pct. Valueaktier, der udgjorde knap halvdelen af den samlede aktieeksponering, steg 12,1 pct. og bidrog med 3,1 procentpoint af porteføljens afkast. Afdelingens investering i vækstaktier, der udgjorde knap en fjerdedel af aktieeksponeringen, steg med 11,3 pct. og bidrog med 1,7 procentpoint af afkastet. Emerging markets-aktierne steg 13,8 pct.

Investeringsvalg
Porteføljens aktietemaer bidrog samlet med 2,7 procentpoint af porteføljens afkast i fjerde kvartal. Blandt aktietemaerne så vi de største afkast i temaerne ”special cases” (SAS-aktier), der steg med 34 pct., ”elektriske biler”, der steg med 28 pct., og ”nordamerikanske gasselskaber”, der steg med 17 pct. ”Elektriske biler”, der er en portefølje bestående af aktier, der forventeligt vil blive understøttet, hvis efterspørgslen efter elektriske biler vinder frem, har generelt været understøttet af aktiemarkedets appetit på løsninger, der kan hjælpe med at optimere batteriteknologien. Temaet gav et afkast på 58 pct. i 2020.

Obligationsporteføljen gav et afkast på 1,9 pct. i fjerde kvartal. Det var bedre end indekset for danske statsobligationer, der steg 0 pct. Afkastet er bredt funderet på både stats-, kredit- og realkreditobligationer. De største afkast kom fra nogle af porteføljens kreditobligationer, hvor eksempelvis Green Cube Innovation og Ford Motors gav afkast på henholdsvis 10 og 13 pct. For hele 2020 gav obligationsporteføljen 8 pct. i afkast og bidrog med 2,6 procentpoint til afdelingens afkast. Afkastet blev skabt af både de traditionelle obligationer og investeringen i SAS’ konvertible hybridobligationer. Investeringen i SAS er solgt, og de tilbageværende temaer er: elektriske biler, nordamerikanske gasselskaber samt Japan og Vestjysk Bank (special case). Valueaktier udgør 31 pct., vækstaktier 15 pct. og emerging markets-aktier 8 pct. Den samlede aktieeksponering inkl. købte optioner lå i december i underkanten af 75 pct.

Download seneste Kvartalsnyt.