Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 3. kvartal 2018

30. september 2018

Afdelingen gav i tredje kvartal 2018 et afkast på -0,4 pct., mens afdelingens sammenligningsindeks steg 2,6 pct. Afkastet bør som altid ses over mindst tre år eller mere.

Maj Invest Makro er en balanceret afdeling, hvor der investeres i både aktier og obligationer. Fordelingen mellem disse kan svinge meget afhængig af vores vurdering af den globale økonomi og de finansielle markeder. I tredje kvartal fastholdt vi en undervægt af aktier. Det betyder, at aktieandelen har ligget på ca. 35 pct. gennem hele kvartalet. Globale aktier klarede sig i tredje kvartal betydeligt bedre end obligationer, så på den baggrund har det ikke været optimalt at være lavt vægtet i aktier i tredje kvartal. Globale aktier målt i danske kroner gav et afkast på næsten 6 pct. i kvartalet. Det dækker dog over en relativ stor spredning. De amerikanske aktier målt ved S&P 500 og Nasdaq steg med ca. 7 pct., mens de europæiske aktier stort set var uændrede. Derudover faldt mange emerging markets-aktier ret kraftigt. Udviklingen er en smule tankevækkende, da de amerikanske aktier klart er de aktier, som er dyrest prissat globalt. Investorerne fokuserede tilsyneladende på den vækstimpuls, som skattelettelserne i USA har givet, og krydsede fingre for, at væksten ville vare ved, samtidig med at konsekvenserne af handelskrigen med det meste af verden negligeres.

På obligationssiden bød kvartalet generelt på stigende renter. Tyske og amerikanske renter steg med ca. 0,20 procentpoint, hvilket betyder, at de 10-årige statsrenter sluttede kvartalet på henholdsvis 0,5 pct. og 3,0 pct. Den helt store joker for obligationsmarkedet er, hvad det kommer til at betyde, når Den Europæiske Centralbank (ECB) efter planen stopper sit opkøbsprogram den 1. januar 2019. Vil det være det, der endelig skubber de absurd lave europæiske renter i vejret? Ser man på de stigende renter i Italien og emerging markets, er der en del, som tyder på, at obligationsinvestorerne er bekymrede.

Investeringsvalg
Den bedste aktie i tredje kvartal var O’Reilly Automotive, som steg med næsten 28 pct. Derudover gav Cigna Corp og Taiwan Semiconductor afkast på mere end 20 pct. Kvartalets værste aktie var det japanske ejendomsselskab Daito Trust Construction, som faldt 19 pct. Derudover faldt både Applied Materials og Facebook med hhv. 15 pct. og 14 pct. Blandt porteføljens makrotemaer var det effektiv transport, som steg med over 16 pct. i kvartalet, drevet af tyske MTU Aero Engine og Meggitt Plc. Til gengæld trak de to særlige cases General Motors og Vestjysk Bank ned med et samlet fald på over 12 pct. Vi foretog i løbet af kvartalet en enkelt omlægning i aktieporteføljen. United Technologies blev solgt helt ud, og provenuet blev brugt til supplement i eksisterende positioner samt etablering af en ny position i det japanske detailselskab Sundrug.

I obligationsporteføljen var særligt de risikable statsobligationer (-7,9 pct.) og helt konkret Argentina den store synder i tredje kvartal. Den argentinske peso faldt kraftigt, samtidig med at renterne steg kraftigt. For at dæmme op for kapitalflugt har centralbanken hævet renten til 60 pct. Dette ramte selvfølgelig obligationerne hårdt og trak det samlede afkast i obligationsporteføljen ned. Både de sikre statsobligationer og realkreditobligationerne gav et afkast meget tæt på 0, mens virksomhedsobligationerne klarede sig noget bedre og gav et afkast på 1,3 pct.

Download seneste Kvartalsnyt.