Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 2. kvartal 2018

30. juni 2018

Afdelingen gav i andet kvartal 2018 et afkast på -0,5 pct. Afdelingen har intet sammenligningsindeks, men er hos Morningstar blevet inkluderet i kategorien fleksibel aktivallokering, der gav et afkast på 4,1 pct. i samme periode. Afkastet bør som altid ses over mindst tre år eller mere.

Maj Invest Makro er en balanceret afdeling, hvor der investeres i både aktier og obligationer. Fordelingen mellem disse kan svinge meget afhængig af vores vurdering af den globale økonomi og de finansielle markeder. I første kvartal valgte vi at nedbringe allokeringen til aktier fra 50 pct. til 30 pct., hvilket svarer til det, vi kalder undervægt. Årsagen var, at vi forventede en nedgang i den økonomiske vækst som følge af, at varelagrene var blevet meget store, og det derfor var sandsynligt, at virksomhederne vil reducere produktionen. Samtidig var de estimater, der lå for virksomhedernes fremtidige indtjening, meget optimistiske og efter vores vurdering ikke realistiske. Ved indgangen til 2018 var vi bekymrede for prisfastsættelsen på obligationsmarkederne. Med få undtagelser havde obligationer det også svært i andet kvartal og 2018 generelt. Udsvingene var de fleste steder forholdsvis begrænsede. Dog var der enkelte steder, hvor renterne steg kraftigt. De italienske statsrenter kørte kraftigt op i kølvandet på den nye regering, mens flere emerging markets-lande ligeledes havde det meget svært. Generelt steg kreditpræmierne langt de fleste steder. Et af de få steder, hvor renterne faldt, var på sikre nordeuropæiske statsobligationer som danske og tyske.

Kvartalet begyndte med betydelige aktiekursstigninger over en bred kam, i takt med at med regnskaberne for hovedparten af selskaberne generelt viste fornuftig fremgang, samt at en række geopolitiske konflikter ikke eskalerede yderligere, herunder situationen på den koreanske halvø. Den positive stemning ændrede sig dog til mere negativt i løbet af juni måned, hvor udviklingen af de handelspolitiske forhandlinger mellem USA og dets store handelspartnere dominerede overskrifterne over hele verden. Der var en eskalering af retorikken og de faktiske toldsatser begyndte at påvirke markederne negativt. Især så selskaber i bilindustrien deres aktiekurs falde. Flere selskaber inden for denne industri havde allerede sænket indtjeningsforventningerne på grund af usikkerhed om fremtidige handelsforhold på tværs af kontinenterne.

Investeringsvalg
Aktieporteføljen gav -0,4 pct. mens obligationerne gav 0,6 pct. i afkast. Valutaafdækningen bidrog negativt som følge af en styrket dollar. I aktieporteføljen var der betydelig udsving. Bedst var Facebook, som steg 25 pct. og O’Reilly Automotive og Aetna, som begge steg omkring 15 pct. målt i kroner. Kvartalets ringeste aktie var den tyske producent af lyskilder, Osram AG, som faldt 40 pct. i kølvandet på flere nedjusteringer. Derudover faldt Pandora og Samsonite International med henholdsvis 30 og 16 pct. Blandt porteføljens særlige cases og makrotemaer klarede 'effektiv transport' sig bedst med en stigning på 12 pct. i kvartalet, drevet af kursstigninger efter et godt regnskab fra tyske MTU Aero Engine. Derimod trak makroteamet 'europæiske banker' ned med et samlet fald på 13 pct. Der blev foretaget en del omlægninger i kvartalet. Makroteamet 'europæiske banker' blev nedlagt, da usikkerheden ved udgangen af kvartalet var øget betydeligt i særligt Sydeuropa. Provenuet blev dels investeret i en række eksisterende positioner dels i to nye positioner i Samsung Electronics og den japanske producent af onlinespil, Nexon Co. Begge aktier virkede billigt prisfastsatte på købstidspunktet. Derudover blev salget af Time Warner godkendt af de amerikanske myndigheder, og aktierne blev ombyttet til AT&T-aktier.

I obligationsporteføljen klarede de risikable statsobligationer sig dårligst med -7 pct. i afkast. Til gengæld tjente afdelingen godt på obligationsafdækningen, hvor rentefølsomheden blev nedbragt via italienske statsobligationer. Stigende renter gav et væsentligt positivt bidrag til afkastet. Kreditobligationerne gav et afkast på godt 3 pct., de sikre statsobligationer godt 2 pct., og endelig gav realkreditobligationerne et afkast tæt på 0.

Download seneste Kvartalsnyt.