Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2019

Afdelingen Makro gav i fjerde kvartal 2019 et afkast på 5,7 pct., mens sammenligningsindekset steg 1,8 pct. målt i danske kroner. For hel 2019 blev afkastet 15,4 pct., mens sammenligningsindekset steg 15,1 pct. Afkastet bør som altid bedømmes minimum over mindst tre år.

Afdeling Makro er et balanceret produkt, der investerer i en blanding af aktier og obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. I august måned hævede vi aktieandelen fra 33 pct. til 50 pct. Da MSCI World steg 5,5 pct. og indekset for danske obligationer faldt 1,8 pct. i fjerde kvartal var den højere aktieandel gunstig for porteføljens afkast.

Fjerde kvartal var præget af noget mere ro end i de foregående kvartaler, og aktiestigningerne var pænt fordelt over oktober, november og december. Den makroøkonomiske bekymring aftog, som følge af at flere indikatorer ikke længere pegede nedad. Det er efter vores opfattelse tegn på, at den lagerkorrektion, der medførte recessionsbekymringer, blev afsluttet i kvartalet. Samtidig blev handelsdialogen mellem USA og Kina genoptaget. Det gav næring til en række cykliske aktier, herunder emerging markets-aktier, der er et af temaerne i afdeling Makro. Endelig endte de amerikanske renter højere, efter at den amerikanske centralbank, Fed, i oktober gav udtryk for, at den seneste rentesænkning var den sidste i denne omgang.

Ved udgangen af fjerde kvartal fastholdt vi vores allokering på 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Aktierne er steget meget, men med en prissætning på 17 gange næste års indtjening er prissætningen ikke anstrengt. Vi holder dog øje med indtjeningsudviklingen, da der risici både knyttet til aktiemarkedets forventninger, men også den rapporterede indtjening. Sidstnævnte afviger fra den indtjening, som vi kan se ud af nationalregnskaberne, som beskrevet på side 7. Afdeling Makro inkluderer temaer indenfor sundhedspleje, elektriske biler, emerging markets, europæiske aktier og guld. De blev alle fastholdt ved udgangen af kvartalet, ligesom afdelingens afdækning i det australske aktiemarked er fastholdt.

Investeringsvalg
Aktieporteføljen gav 10,7 pct. i afkast, og dermed betydeligt mere end indekset for globale aktier, MSCI World. De største bidragsydere til porteføljens merafkast var afdelingens investeringer i temaerne sundhedspleje, elektriske biler, vækstaktier og emerging markets, der steg henholdsvis 29 pct., 17 pct., 12 pct. og 9 pct. Porteføljens største aktiefald var i Vestjysk Bank, der faldt 12 pct. i fjerde kvartal. Aktien steg dog 53 pct. i 2019 som helhed. Indenfor sundhedsplejetemaet investeres i en række amerikanske sundhedsaktier, der i fjerde kvartal fik et comeback, i takt med at de politiske meningsmålinger for Elisabeth Warren, der ønsker store sundhedsreformer, pegede nedad. Afdelingens investeringsvalg er blandt andet skabt af, at en række sundhedsplejeaktier er faldet som følge af reformbekymringer; reformer, som efter vores vurdering bliver vanskelige at gennemføre. Indenfor elektriske biler, hvor der investeres i forsyningskæden til elektriske biler, har vendingen i flere makroøkonomiske indikatorer været understøttende for kursudviklingen.

Obligationsporteføljen gav et afkast på 0,2 pct., som er højere end indekset for danske statsobligationer. Statsobligationer fra emerging markets-lande bidrog gennem stigninger på samlet 1,5 pct., hvor bl.a. russiske statsobligationer gav afkast på 6-8 pct. Blandt de sikre obligationer var der også stigninger, særligt på britiske statsobligationer, mens amerikanske statsobligationer gav et beskedent negativt afkast som følge af rentestigningen.

Download seneste Kvartalsnyt.