Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 1. kvartal 2018

31. marts 2018

Afdelingen gav i første kvartal 2018 et afkast på -2,3 pct., mens afdelingens nyindførte sammenligningsindeks faldt 2,0 pct. Indekset består af 50 pct. MSCI World omregnet til danske kroner og 50 pct. Bloomberg SBI 1-10.

Maj Invest Makro er en balanceret afdeling, hvor der investeres i både aktier og obligationer. Fordelingen mellem disse kan svinge meget afhængig af vores vurdering af den globale økonomi og de finansielle markeder. I første kvartal fastholdt vi en neutral allokering til aktier. Det vil sige, at aktieandelen har ligget på ca. 50 pct. gennem hele kvartalet. Både aktier og obligationer havde det svært i første kvartal, som generelt var præget af svagt stigende renter og ligeledes en vigende tendens på aktiemarkedet. Året begyndte med betydelige aktiestigninger, som siden februar er blevet afløst af pæne fald. Derfor sidder investorerne nok tilbage med en fornemmelse af, at første kvartal var forfærdeligt. Reelt er resultatet ikke så forfærdeligt, og slet ikke hvis man holder det op imod de seneste mange års generelt gode afkast på både aktier og obligationer.

Ved indgangen til 2018 var vi ret bekymrede for prisfastsættelsen på obligationsmarkederne. Både renter og kreditpræmier var så lave, at det var svært at forestille sig, at de kunne falde yderligere. Året begyndte også med rentestigninger. Som det ofte er tilfældet blev konverterbare danske realkreditobligationer hårdt ramt, mens virksomhedsobligationer kun blev påvirket marginalt. Efter aktieuroen begyndte i starten af februar måned faldt renterne lidt tilbage, mens kreditpræmierne steg lidt. Samlet set var der dog tale om begrænsede udsving.

Aktieafkastet for kvartalet var negativt som følge af øget usikkerhed omkring den globale samhandel, samt som følge af stigende renter. Under kampagnen ”America First” begyndte Trump i slutningen af kvartalet at implementere en ny handelsrebalacering i form af tariffer på importerede varer fra især Kina. Kina har valgt at svare igen med tariffer på amerikanske importvarer, og disse skridt har udløst en frygt for en regulær global handelskrig. I en sådan handelskrig vil især forbrugerne tabe, og dette sendte alle aktiemarkeder ned.

Investeringsvalg
Afkastet blev negativt påvirket af valutakursudviklingen. Renset for valutaeffekter gav aktierne et afkast på -4,0 pct., mens obligationerne gav et svagt positivt afkast.

I aktieporteføljen var der fald over en bred kam. De bedste aktier i årets første kvartal var det japanske biotekselskab Peptidream, og der var også positive afkast fra Simcorp og Criteo, som begge havde stigninger på over 10 pct., målt i danske kroner. Kvartalets ringeste aktier var Deutsche Bank og det amerikanske sundhedsforsikringsselskab Cigna, som faldt mere end henholdsvis 25 og 20 pct. på nyheden om deres opkøb af ExpressScripts. Derudover faldt både Eurofins Scientific og Daito Trust Construction mere end 15 pct.

Der blev foretaget en del omlægninger i løbet af kvartalet. Således blev der solgt helt ud af Davita Healthcare, Gentex, og franske Criteo, og i stedet blev der etableret nye positioner i Osram, Simcorp og Time Warner.

I obligationsporteføljen gav de risikable statsobligationer et afkast på -1,0 pct. Realkreditobligationerne gav et afkast på -0,4 pct., mens kreditobligationerne og de sikre statsobligationer gav et afkast på henholdsvis -0,7 og -1,0 pct. Afdelingens svenske obligationer klarede sig ringest, da svenske kroner blev svækket med 4,5 pct. i forhold til danske kroner. Svenske obligationer udgjorde 10 pct. af obligationsporteføljen ved kvartalets udgang.

Download seneste Kvartalsnyt.