Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2019

Afdeling Makro gav i tredje kvartal 2019 et afkast på 1,2 pct., mens sammenligningsindekset steg 2,9 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Det globale aktiemarked steg 4,1 pct. Sammenligningsindekset, der består af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer, havde et afkast på 2,3 pct. Afdeling Makro er et balanceret produkt, der investerer i en blanding af aktier og obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct.

Finansmarkedet var præget af en fortsat frygt for handelskrig og mulig recession. Bekymringerne tiltog i løbet af august måned, hvor guldprisen for første gang siden 2013 handlede over 1.500 dollar/ounce. Den stigende guldpris var en konsekvens af den usikkerhed, der prægede finansmarkedet, og af at mange obligationsrenter på globalt plan efterhånden handlede med negative renter. I slutningen af august ændrede vi aktieeksponeringen fra ca. 33 pct., svarende til en undervægt, til ca. 50 pct., svarende til en neutral aktievægt.

Årsagen var, at den lagertilpasning, som efter vores vurdering har påvirket de makroøkonomiske nøgletal i negativ retning, er ved at være tilendebragt. Det kan over tid betyde, at nøgletallene bliver bedre og recessionsfrygten vil aftage. Det kan så medføre, at de meget lave renter kan stige. Der blev købt både value- og vækstaktier til porteføljen, og vi har i forbindelse med omlægningen åbnet et tema, der investerer bredt i emerging markets-aktier. Blandt de øvrige temabaserede investeringer hævede vi eksponeringen mod elektriske biler, sundhedspleje og lukkede det tema, der investerede i effektiv transport. Vi har fastholdt en overvægt på europæiske aktier og vores afdækning af det australske aktiemarked.

Investeringsvalg
I tredje kvartal var de største bidragsydere på aktiesiden porteføljens investeringer i valueaktier, emerging markets og elektriske biler, der steg henholdsvis 8,5 pct., 8,0 pct. og 4,5 pct. Valueaktierne er positivt påvirket af en generel rotation i aktiemarkedet, hvor de såkaldte momentumaktier, der ofte er dyre målt på traditionelle nøgletal, er blevet solgt til fordel for de billigere valueaktier. Da porteføljen har en stor vægt af valueaktier, var udviklingen positiv for afkastet i makro. Inden for elektriske biler, hvor der investeres i forsyningskæden til elektriske biler, foretog vi i midten af september måned en række omlægninger, hvor vi bl.a. investerede i Umicore, en belgisk katalyseproducent. Aktien er steget 30 pct. siden købet. På negativsiden tæller afdelingens investeringer i amerikansk sundhedspleje. Sundhedsplejesektoren blev ramt af den politiske udvikling i USA, hvor meningsmålingerne pegede mere og mere i Elisabeth Warrens retning, og dermed i retning af politisk fokus på omkostninger i sundhedssektoren. Endelig faldt afdelingens største enkeltinvestering, Vestjysk Bank, ca. 19 pct. Den er dog fortsat steget mere end 70 pct. siden årets begyndelse.

Obligationer gav som helhed et afkast på 1,0 pct. Særligt kreditobligationer og statsobligationer fra emerging markets-lande bidrog med stigninger på 3-4 pct. Blandt de sikre obligationer bidrog faldende amerikanske og australske statsobligationsrenter også positivt til performance i tredje kvartal. Til gengæld var der negative afkast på danske realkreditobligationer.

Download seneste Kvartalsnyt.