Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. juni 2020

Afdelingen gav i andet kvartal 2020 et afkast på 11,4 pct., mens sammenligningsindekset steg 8,3 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

Afdeling Makro er et balanceret produkt, der investerer i en både aktier og obligationer. Det sker dels ved at investere i andre Maj Invest-afdelinger og direkte i udvalgte investeringer inden for særlige temaer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. Afdelingen havde igennem kvartalet en aktieandel på omkring 50 pct., hvilket var på niveau med sammenligningsindekset. Som følge af store markedsbevægelser blev porteføljen rebalanceret i flere omgange. Første gang efter de store fald i marts og senest i juni efter de hurtige kursstigninger på aktier.

Andet kvartal gav markante kursstigninger på både aktier og obligationer. Kursstigningerne begyndte efter annonceringen af penge- og finanspolitiske tiltag og fortsatte i takt med, at covid-19-smitten tilsyneladende slap sit tag, først i Europa og sidenhen i USA. Covid-19 hærgede dog stadig ved udgangen af kvartalet. Smitten har ramt de folkerige udviklingslande, og også i en række af de sydlige stater i USA steg antallet af indlæggelser. Finansmarkedernes fokus var dog i højere grad på, at likviditeten var sikret af centralbankerne, og det skabte forhåbning om, at korrektionen ganske vist bliver dyb, men kortvarig. I slutningen af kvartalet var risikospændene på kreditobligationer bragt tilbage under det historiske gennemsnit, og prissætningen på aktier var målt på P/E (kurs/indtjening) højere end det historiske gennemsnit. Risikoappetitten har dermed fået sit tag i investorerne, præcis som ønsket fra centralbankerne. Det store spørgsmål ved udgangen af kvartalet var, om den økonomiske aktivitet kan understøtte det meget store rekyl, også frem mod et amerikansk valg i november, eller om finansmarkederne har haft lidt for travlt. Der er flere risici, men den lave rente virkede i andet kvartal som et sikkerhedsnet. Investeringsstrategien i afdeling Makro har i kvartalet været at finde investeringer, der tilbyder et attraktivt forhold mellem afkast og risiko.

Investeringsvalg
Aktieporteføljens afkast var 17,7 pct, hvilket var højere end for det globale aktieindeks MSCI World, der omregnet til danske kroner steg 16,5 pct. Alle hovedbestanddelene af aktieporteføljen steg. De største stigninger var i temaet elektriske biler, der steg 42 pct. Maj Inves Vækstaktier fulgte efter med en stigning på 24 pct., og gav det største afkastbidrag. Udvalgte japanske aktier bidrog også til aktieporteføljens merafkast. Afdelingens investeringer i value- og emerging markets-aktier samt udvalgte aktier inden for sundhedspleje gav positive afkast, men kunne ikke følge med det globale aktieindeks.

Obligationsporteføljen gav et afkast på 4,6 pct., hvilket var markant højere end afkastet for sammenligningsindekset på 0,4 pct. Statsobligationerne gav 3,8 pct., realkreditobligationerne gav 2,4 pct. og kreditobligationerne gav 10,6 pct. i afkast. Blandt kreditobligationerne sås markante kursstigninger i takt med, at risikospændene kørte ind. Porteføljen er begunstiget af meget store afkast på investeringer i Fords erhvervsobligationer og statsobligationer fra Uruguay, der steg henholdsvis 44 pct og 20 pct.

I andet kvartal rebalancerede vi porteføljen, og undervejs har vi reduceret vægten af sundhedsplejeaktier, men øget vægten af japanske aktier. Som følge af store forskelle i kursbevægelserne har vi øget antallet af aktier i temaerne elektriske biler og japanske aktier. Nye aktier inkluderer LG Chem, Boliden og Johnson Matthey samt Shiseido, Hoya og Hoshizaki.

Download seneste Kvartalsnyt.