Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2019

Afdeling Makro gav i andet kvartal 2019 et afkast på 2,4 pct., mens sammenligningsindekset steg 1,8 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Andet kvartal var omskifteligt, men endte dog med positive afkast. Det globale aktiemarked steg 2,5 pct. målt i danske kroner, og de globale obligationsindeks viste tilsvarende stigninger som følge af rentefald henover kvartalet. Eksempelvis faldt den 10-årige amerikanske statsobligationsrente fra ca. 2,4 pct. til 2,0 pct., og obligationsmarkedet inddiskonterede ved udgangen af kvartalet tre rentesænkninger fra Federal Reserve i 2019. Kvartalet var, som de to foregående kvartaler, præget af makroøkonomisk spænding relateret til handelskonflikten mellem USA og Kina, og en tiltagende nervøsitet i markedet for en yderligere nedgang i realøkonomien. Nervøsiteten var tydeligst i maj måned hvorefter centralbankernes udmeldinger om mulige rentesænkninger og yderligere QE fra ECB atter fik bragt ro på de finansielle markeder.

Sammenligningsindekset, der består af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer, steg 1,8 pct. Afdeling Makro er et balanceret produkt, der investerer i en blanding af aktier og obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. I andet kvartal havde afdelingen en gennemsnitlig aktieeksponering på 33 pct., hvilket er betydeligt under sammenligningsindekset, og derfor er det tilfredsstillende, at afkastet i afdelingen er højere end sammenligningsindekset.

Årsagen til undervægten af aktier er en vurdering af, at de makroøkonomiske konjunkturer, der i kvartalet pegede nedad, vil gøre det svært for et aktiemarked, der i forvejen ikke var billigt.

Vi fastholdt i løbet af andet kvartal de temaer, som er indarbejdet i porteføljen: effektiv transport, elektriske biler, faldende renter i USA og Australien samt udvalgte enkeltaktiehistorier.

Investeringsvalg
Blandt de individuelle investeringsvalg var højdespringerne Vestjysk Bank, der steg mere end 50 pct. Vestjysk Bank slap tidligere på året fri af et skærpet tilsyn, og stigende svinepriser gavnede bankens kunder indenfor landbruget, hvor banken har væsentlige udlån. De bidrog også positivt til kursen, at banken blev omtalt som et muligt opkøbsmål. Den japanske spilproducent Nintendo, den tyske softwarevirksomhed SAP, amerikanske Facebook og den tyske kemiproducent Lanxess steg alle mere end 10 pct. i kvartalet. Derimod trak jernbaneoperatøren Central Japan Railway, den danske smykkeproducent Pandora og teknologiselskabet Cognizant Tech ned. Alle faldt mere end 10 pct.

Der er i løbet af kvartalet blevet skiftet ud i porteføljen. Anthem, IAC og Parker Hannifin er nye selskaber i porteføljen. Osram, CVS og WHSmith blev til gengæld solgt helt ud af porteføljen. Afdelingen investerer primært i selskaber, der også indgår i afdelingerne Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Vækstaktier. Hertil kommer de tematiske investeringer som nævnt forrige side og særlige investeringer som Vestjysk Bank ovenfor.

Obligationsporteføljen gav som helhed et afkast på 1,2 pct. Især kreditobligationer og statsobligationer fra emerging markets-lande bidrog med stigninger på mere end 5 pct. Blandt de sikre obligationer bidrog faldende amerikanske og australske statsobligationsrenter også positivt til performance i andet kvartal.

Download seneste Kvartalsnyt.