Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 2. kvartal 2018

30. juni 2018

Afdelingen gav i andet kvartal 2018 et afkast på -0,9 pct. Afkastet er isoleret set utilfredsstillende, men bør som altid bedømmes over minimum tre år, som er den korteste anbefalede investeringshorisont.

Andet kvartal fortsatte nogenlunde, som første kvartal sluttede. Tiden, hvor alle aktivklasser automatisk steg, er forbi, men stemningen var stadig generelt positiv. Særligt på aktiemarkederne, hvor de fleste investorer stadig lod til at vurdere, at tilbagefald var en købsmulighed. Måske ikke overraskende, da det har været tilfældet gennem 10 år.

Der er dog efter vores vurdering kommet flere og flere sprækker i de enorme stigninger i stort set alle finansielle aktiver, som den vestlige verdens centralbanker har skabt gennem ekstremt lempelige pengepolitikker. I andet kvartal kom flere sprækker til. Boligpriserne i Australien og Canada fortsatte ned. Flere af de kinesiske konglomerater, som har foretaget gældsfinansierede opkøb overalt i verden (tidligere set i Island) var ved halvårsskiftet begyndt at få problemer. En række emerging markets-lande har ligeledes problemer, og investorerne trækker kapital ud af landene med stigende renter og faldende valutakurser til følge. De to hårdest ramte lande er Argentina og Tyrkiet. Endelig så vi i andet kvartal, at den europæiske gældskrise blussede op igen med kraftigt stigende italienske renter til følge. Flere havde ellers konkluderet, at den europæiske gældskrise var løst. Et naivt udsagn i betragtning af, at gælden på ingen måde er tilbagebetalt, og i stedet er steget siden gældskrisen sidst blussede op. Problemet er blot udskudt til et senere tidspunkt, og måske er det tidspunkt nært forestående.

Generelt øgede vi i andet kvartal igen risikoafdækningen en anelse. Denne gang primært via mere aktieafdækning, som i kvartalet gik fra 27 til 30 pct. Derudover øgede vi varigheden fra 3 til 4,5, primært via køb af rentefutures på 10-årige amerikanske statsobligationer. Renterne i USA var ved halvårsskiftet kommet op på et niveau omkring 3 pct., hvorfra der er potentiale for et betydeligt fald, såfremt der opstår uro på finansmarkederne.

Investeringsvalg
Maj Invest Kontra gav i andet kvartal et afkast på -0,9 pct., mens aktiemarkedet målt ved MSCI World steg 7,2 pct. målt i kroner. På trods af en lurende uro klarede de globale aktier sig fornuftigt. Udviklingen dækkede over et forholdsvis nuanceret billede. Til eksempel faldt kinesiske og brasilianske aktier med næsten 15 pct. i andet kvartal. Samtidig steg det amerikanske S&P 500-indeks med knap 9 pct. målt i kroner. I afdeling Kontra har vi aktieafdækningen på S&P 500, Nasdaq, ASX 200 (Australien) og DAX. Aktieafdækningen kostede lidt mere end 1,2 procentpoint på det samlede afkast. Til gengæld tjente afdelingen ca. 0,9 procentpoint på obligations-afdækningen. Her har vi positioneret afdelingen til højere italienske renter, hvilket var rigtigt godt i andet kvartal. I løbet af perioden tog vi gevinst på halvdelen af denne position.

På valutasiden fortsatte svenske kroner med at falde i andet kvartal med ca. 1,5 pct. Til gengæld nød schweizerfranc godt af uroen og blev styrket med ca. 1,5 pct. Det samme kan man desværre ikke sige om guld, der særligt i juni måned havde det meget svært på trods af faldende renter, stigende inflation og en stabil dollar. Normalt et miljø, hvor guld klarer sig rigtigt fint.

Det er altid svært at forudsige, hvad der sker i fremtiden, men vi vurderer ved halvårsskiftet, at en del ting indikerer, at vi sagtens kan stå foran en længere periode med uro på finansmarkederne. Derfor forventer vi at opretholde en relativt høj afdækning i Kontra.

Download seneste Kvartalsnyt.