Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2019

Afdelingen gav i første kvartal 2019 et afkast på -2,6 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I fjerde kvartal 2018 faldt globale aktier 12 pct. opgjort i danske kroner, mens afdelingen gav et positivt afkast på 7,5 pct. I første kvartal 2019 gav globale aktier målt i danske kroner et afkast på 14,5 pct., mens afdelingen gav et afkast på -2,6 pct. Naturligvis er det aldrig tilfredsstillende med negative afkast, men i lyset af den kraftige, positive korrektion vi så på de globale aktiemarkeder i første kvartal, var det ikke overraskende, at afdeling Kontra havde det lidt svært.

Efter et forfærdeligt fjerde kvartal for aktier indhentede de fleste aktieindeks det meste af det tabte igen i første kvartal. Det er altid svært at komme med entydige forklaringer på udviklingen i de finansielle markeder, men det positive rebound på aktiemarkederne skyldes formentlig dels en tiltro til, at handelskonflikten mellem USA og Kina ender med en aftale inden længe, dels at både den amerikanske (Fed) og den europæiske centralbank (ECB) har understøttet finansmarkederne med ændrede signaler. Fed meddelte i første kvartal, at de stopper deres tilbagesalg af opkøbte obligationer i september, og at de ikke forventer flere renteforhøjelser. ECB annoncerede nye likviditetstiltag til de europæiske banker, fjernede ethvert signal om mulige renteforhøjelser, og sidst, men ikke mindst, signalerede de et mulig todelt system for bankers indeståender hos ECB. Sidstnævnte var klart det vigtigste, idet de negative konsekvenser for bankerne ved negative renter kan opblødes, og dermed kan renten muligvis sænkes yderligere uden negativ påvirkning af bankerne. Resultatet har været massive globale rentefald, hvorved obligationsmarkedet nu inddiskonterer rentesænkninger fra Fed allerede i 2019. Den 10-årige tyske statsobligationsrente faldt til -0,04 pct. Det er et niveau, der ikke er set siden 2016, og den tyske statsobligationsrente var dermed på samme niveau som den japanske. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at obligationsmarkedet og aktiemarkedet priser to forskellige makroscenarier ind. Hvis obligationsmarkedet ”får ret”, og der kommer rentesænkninger på grund af realøkonomien, er det svært at se, at indtjeningsestimaterne i aktierne ikke skal justeres ned. Det kan give en ny negativ korrektion på aktier.

Investeringsvalg
Afdeling Kontra investerer overordnet i fire aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller og defensive aktier samt aktieafdækning, hvoraf sidstnævnte udgør den mest ”direkte” afdækning i form af en såkaldt hedge mod faldende aktier. Ved indgangen til fjerde kvartal 2018 havde afdelingen en hedgegrad på 35 pct., hvilket løst sagt betyder, at afdelingens værdi alt andet lige ville stige 0,35 procentpoint for hver 1 procentpoints fald på aktiemarkedet. Ved udgangen af fjerde kvartal 2018 var hedgegraden nedbragt til 27 pct. I lyset af korrektionen på aktiemarkederne i første kvartal blev hedgegraden øget til 37 pct. ved udgangen af marts 2019.

Aktieafdækningen i afdelingen har i første kvartal trukket afdelingens afkast ned med ca. 3,7 procentpoint. Omvendt har defensive aktier bidraget med ca. 0,4 procentpoint til afdelingens afkast. Afdelingen nød godt af faldende amerikanske og australske statsobligationsrenter. De væsentligste bidragsydere i kvartalet var obligationsporteføljen, der bidrog med ca. 0,9 procentpoint af afdelingens afkast, og fysisk guld via ETF’er, der bidrog med ca. 0,6 procentpoint.

Vi har i slutningen af kvartalet øget afdelingens eksponering mod defensive aktier fra ca. 6 pct. til 10 pct. ved køb inden for pharma, utilities, consumer staples samt telecom. I samme anledning øgede vi afdelingens afdækning af australske aktier, så afdelingens samlede aktieeksponering var uændret.

 

Download seneste Kvartalsnyt.