Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2019

Afdeling Kontra gav et afkast på -1,5 pct. i fjerde kvartal 2019. Afkastet for hele 2019 blev -0,6 pct. Afkastet skal som altid ses over en periode på minimum tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning.

Fjerde kvartal 2019 lignede på ingen måde fjerde kvartal 2018, der huskes for en aktiekorrektion med et fald på mere end 10 pct. I fjerde kvartal 2019 steg aktieindekset MSCI World omregnet til danske kroner med 5,5 pct., indekset for danske statsobligationer faldt med 1,8 pct., og guldprisen var uændret. Fremgangen i aktiemarkedet var fordelt stort set ligeligt henover oktober, november og december. Den recessionsbekymring, der prægede rentemarkedet de første ni måneder af 2019, blev væsentligt nedtonet i fjerde kvartal som følge af gradvist bedre makroøkonomiske nøgletal og ro om handelskonflikten mellem USA og Kina. Afdeling Kontra har til formål at klare sig godt i perioder, hvor bekymringen er høj. Derfor er det ikke overraskende, at afkastet er negativt, når optimismen tager over.

Fokuspunkterne i fjerde kvartal var makroøkonomiske nøgletal, pengepolitikken fra den amerikanske centralbank og amerikansk politik, herunder rigsretssagen mod Trump, handelskonflikten med Kina og optakten mod præsidentvalget i 2020. Den amerikanske centralbank, Fed, valgte at sænke styringsrenten i oktober og signalerede samtidig, at de ikke umiddelbart så behov for yderligere rentesænkninger i nær fremtid. Til gengæld valgte de at tilføre likviditet til repomarkedet og fik dermed udvidet balancen i et omfang, der ikke er set siden QE-programmerne. Konsekvensen var, at forward-renterne steg fra 1,1 pct. til 1,4 pct., uden negativ effekt på aktiemarkedet. Da aktieanalytikernes indtjeningsforventninger samtidig faldt i fjerde kvartal, var afstanden mellem rente- og aktiemarkedets divergerende fremtidssyn ikke helt så skæv, som vi så i tredje kvartal. Indtjeningsforventningerne i aktiemarkedet var dog stadig så høje, at der ikke er plads til økonomisk opbremsning.

Finansmarkedet balancerer stadig på en knivsæg mellem optimisme og pessimisme, hvilket giver relativt store udsving i perioder. Det er efter vores opfattelse vigtigt for aktiemarkedet, at der ikke kommer negative overraskelser, og det kan efter vores opfattelse virke paradoksalt, at finansmarkedet her ti år efter krisen stadig er så afhængig af, at Fed fører en ekspansiv balancepolitik.

Investeringsvalg
Afdeling Kontra investerer overordnet i fire aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller og defensive aktier samt aktieafdækning. Sidstnævnte udgør den mest ”direkte” afdækning, en såkaldt hedge, mod faldende aktier. Porteføljen har gennem længere tid haft en høj hedgegrad og en stor andel af porteføljen i guld. Forud for fjerde kvartal valgte vi at nedbringe både aktieafdækningen og guldinvesteringerne samt øge eksponeringen mod defensive aktier indenfor sundhedspleje og telekom. I fjerde kvartal var det netop investeringer indenfor sundhedspleje og telekom, der bidrog mest til afkastet. De negative bidrag kom primært fra aktieafdækningen og obligationsporteføljen, og i det lys var de porteføljetilpasningerne i tredje kvartal gunstige i fjerde kvartal.

Ultimo december reducerede vi porteføljens andel af sundhedsplejeaktier til 4,5 pct. Vi ser dog stadig et potentiale i sundhedsplejeaktier. Derudover reducerede vi eksponeringen mod pund forud for valget samt mod svenske kroner. Vi fastholdt en aktieafdækning på 29 pct. samt guld og mineaktierne på 27 pct. Efter vores vurdering kan guld blive understøttet af centralbankernes fortsatte likviditetstilførsler og har vist sig som en sikker havn, når der har været optræk til bekymringer i finansmarkedet. Bekymringerne kan efter vores opfattelse opstå pludseligt, da aktiemarkedet har haft en lang periode med stigninger og de spekulative positioner i volatilitetsmarkedet er historisk lave. Endelig er amerikanske virksomheders rapporterede indtjening væsentlig højere, end nationalregnskabet afspejler. Det giver risiko for pludselige skuffelser.

Download seneste Kvartalsnyt.