Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2020

Afdeling Kontra gav et afkast på -2,6 pct. i andet kvartal 2020. Afkastet skal som altid ses over en periode på minimum tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning.

En historisk hurtig aktiekorrektion i første kvartal blev efterfulgt af en lige så hurtig aktiestigning i andet kvartal. De globale aktier var ved afslutningen af første halvår nede med blot 6 pct. for året. Afdeling Kontra gav i første halvår et positivt afkast på 1,5 pct. Andet kvartal vil blive husket for de enorme penge- og finanspolitiske pakker, som understøttede det finansielle system. Den amerikanske centralbank, Fed, begyndte i hidtil uset omfang at opkøbe obligationer og har på under tre måneder øget balancen fra 4.000 mia. til mere end 7.000 mia. dollar. Oveni dette kan lægges finanspolitiske pakker, og det forventes, at det amerikanske statsbudget vil få et underskud i 2020 på ca. 17 pct. af BNP. Pakkerne betød, at investorernes risikoappetit tog til i andet kvartal.

Det skete på trods af, at covid-19-smitten fortsat hærgede både i udviklingslandene og i flere sydlige og vestlige amerikanske stater. Oveni var der opstand i gaderne forbindelse med ”black lives matters”-bevægelsen, og præsident Trump måtte se sin popularitet falde. Endelig poppede handelskonflikten mellem USA og Kina op fra tid til anden. Kort sagt lå der i andet kvartal en række uløste risici og lurede i overfladen, som fra tid til anden fik kortvarigt fokus på finansmarkederne. Men bekymringerne blev hurtigt forsøgt dæmpet med udtalelser fra centralbankerne om planlagte stimuli. Den strategi virkede, men vi noterer os, at en række af de finanspolitiske tiltag, bl.a. jobunderstøttelsesprogrammerne i USA, udløber i tredje kvartal. Der vil derfor være behov for yderligere tiltag for at opretholde en status quo. Finansmarkederne vil holde et skarpt øje på udviklingen i forbruget vs. fortsatte stimul og selv små skuffelser kan få aktiemarkederne til at falde forholdsvis meget. Det så vi optræk til flere gange i andet kvartal, hvor covid-19-data for USA pegede i den forkerte retning, og aktiemarkedet efterfølgende satte sig mere end 5 pct. Derfor er strategien uændret at fastholde en høj aktieafdækning og en stor guldandel, der kan sikre et positivt afkast i afdelingen, hvis centralbankerne ikke formår at gyde olie på vandene. Den risiko er til stede, da centralbankerne ikke har så meget tørt krudt tilbage.

Investeringsvalg
Afdeling Kontra investerer overordnet i fire aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller og defensive aktier samt aktieafdækning. I begyndelsen af korrektionen virkede stort set alle ”byggeklodser” efter hensigten og bidrog positivt til afkast.

Afdelingen havde i andet kvartal en netto aktieafdækning på ca. 35 pct. Det betyder, at hvis det globale aktieindeks stiger 16,5 pct., som tilfældet var i andet kvartal, så vil det alt andet lige koste 6 procentpoint på afkastet. Reelt blev effekten dog højere, da de defensive aktier i porteføljen ikke kunne følge med det generelle aktieindeks.

Afdelingens investeringer i ædelmetaller og guldaktier bidrog med 3 procentpoint og obligationsinvesteringerne bidrog med 0,8 procentpoint. til kvartalets afkast.

I løbet af andet kvartal rebalancerede vi løbende investeringerne og tog gevinster hjem i nogle af de investeringer, der havde klaret sig godt. Det skete både inden for obligationer og de defensive aktier. Nettoafdækningen i aktier er gradvist øget som følge af kursstigninger på aktier og guldandelen blev ligeledes holdt høj.

Det er forventningen, at de komponenter kan skabe et positivt afkast, hvis risikoappetitten i finansmarkedet kort- eller langvarigt bliver svækket.

Download seneste Kvartalsnyt.