Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. december 2018

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2018 et afkast på 7,5 pct.

Det positive afkast står i kontrast til det globale aktiemarked, der gav et afkast på -12 pct., og et obligationsmarked, der gav ca. 1 pct. Fjerde kvartal var vanskeligt for stort set alle mere risikobetonede finansielle aktiver, som f.eks. aktier og kreditobligationer. Derfor er det også meget tilfredsstillende, at afdeling Kontra gav et positivt afkast og har levet op til sin målsætning om et højt afkast, når der er uro på de finansielle markeder.

Der var flere bidragsydere til den markedsuro, der prægede kvartalet, uden det dog er muligt at udpege en enkelt, da alle efter vores opfattelse var med til at forårsage stemningsskiftet på de finansielle markeder. Først og fremmest var centralbankernes støtteopkøbsprogrammer aftagende, som de dog har været gennem 2018 som helhed, handelskrigen mellem USA og Kina satte også sit aftryk, og i de afsluttende dage af året fik præsident Trump ikke godkendt sit budget for 2019. En mulig årsag var efter vores opfattelse, at der var en tiltagende bekymring om, hvorvidt den underliggende økonomi er stærk nok til at absorbere yderligere rentestigninger, samt at forskellige tillidsindikatorer pegede på en vækstnedgang. Summen af det hele var, at det, som forud for fjerde kvartal lignede et positivt afkast for året, for de fleste risikoaktivers vedkommende blev vendt til et negativt afkast i løbet af fjerde kvartal.

Dermed endte 2018 med negative afkast på globale aktier for første gang i en årrække. Hvorvidt 2019 byder på positive eller negative aktieafkast er svært at spå om, men målsætningen for afdeling Kontra er fortsat at give et positivt afkast, såfremt 2019 byder på endnu et negativt aktieår.

Investeringsvalg
Stemningsskiftet på de finansielle markeder henover kvartalet illustrerer fint den form for eufori, som afdeling Kontra forsøger at undgå. Afdelingen investerer bredt i obligationer, defensive aktier, ”stærke” valutaer og guld/ædelmetaller, og dertil anvender vi løbende en afdækning af aktierisikoen. For os er det tankevækkende, hvorledes de finansielle markeder på ryggen af centralbankernes støtteopkøb gennem flere år har bevæget sig i én retning og skabt bobler inden for kryptovalutaer og teknologiaktier, samt historisk høje boligpriser i eksempelvis byer som London, Hong Kong, Sydney, Vancouver og Stockholm. Vi har igennem 2018 løbende øget afdelingens aktieafdækning og opretholdt en høj andel af investeringerne i guld og guldmineaktier. Det kostede på afkastet i tredje kvartal, hvor euforien var høj, men det er blevet betalt tilbage, og mere til, i fjerde kvartal.

I kvartalet bidrog særligt aktieafdækningen, bl.a. via teknologiaktier, og investeringerne i guld positivt. Vi vurderer, at særligt guldinvesteringerne er interessante i et finansielt marked, der er præget af lave eller negative renter på statsobligationer i Vesteuropa, og vi forventer fortsat at opretholde en høj andel i guldinvesteringer. Afdeling Kontra har fortsat sin primære rentefølsomhed i amerikanske statsobligationer og til dels også i australske statsobligationer frem for danske/tyske statsobligationer. Denne strategi har været fordelagtig, da amerikanske og australske statsobligationsrenter faldt mere end tilsvarende danske/tyske statsobligationsrenter i kvartalet.

Download seneste Kvartalsnyt.