Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2019

Afdelingen gav i tredje kvartal 2019 et afkast på 2,6 pct. Afkastet skal som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning.

I samme periode steg aktieindekset MSCI World omregnet til danske kroner med 5,1 pct., og indekset for danske statsobligationer steg med 0,7 pct. Tredje kvartal begyndte med en forholdsvis rolig juli måned, hvor aktierne steg beskedent, og guld- og sølvpriserne fortsatte stigningen fra første halvår. August var mere urolig, da recessionsfrygten atter fandt vej ind i finansmarkedet. Det sendte renterne nedad, og den amerikanske 10-årige rente lå under 1,5 pct. for første gang siden 2016. Aktierne måtte også give sig, mens guldet handlede over 1.500 dollar/ounce for første gang siden eurokrisen i 2013. Sølvet nåede ligeledes nye højder, og samlet set var det en god cocktail for afdeling Kontra. I september vendte noget af optimismen i finansmarkedet tilbage, hvilket gav beskedne aktiestigninger og fald i guld- og sølvprisen, der ved udgangen af kvartalet dog stadig lå væsentligt højere end ved indgangen til kvartalet.

Finansmarkedet balancerer efter vores vurdering på en knivsæg mellem optimisme og frygt. Det giver relativt store udsving i perioder, og årsagen er dels den verserende handelskrig og dels bekymringerne for, om en recession er nært forestående. Analytikerne i rentemarkedet forventer, at den amerikanske centralbank, Fed, vil reducere renterne yderligere tre gange, og hældningen på rentekurven indikerer, at sandsynligheden for en recession er høj. Omvendt forventer analytikerne i aktiemarkedet en omsætningsvækst på ca. 4 pct. og en indtjeningsvækst på ca. 10 pct., hvilket ikke er foreneligt med en recession. Ganske vist er aktiemarkedets vækstforventningerne til 2019 faldet, men de er fortsat positive og for 2020 forventes omkring 10 pct. indtjeningsvækst.

Prissætningen på aktierne er ved kvartalsskiftet 18x målt på nøgletallet kurs/indtjening, hvilket er omkring det historiske gennemsnit. Det kan virke paradoksalt, at aktierne kan holde sig oppe på trods af de makroøkonomiske bekymringer, men efter vores opfattelse skyldes det de lave renter, der både sikrer likviditet og ikke virker som et særligt interessant investeringsalternativ. Af samme årsager opfatter vi ædelmetaller som interessante ved kvartalsskiftet.

Investeringsvalg
Vi ser de dårlige makroøkonomiske nøgletal som en konsekvens af en lagertilpasning i fremstillingssektoren og handelskrigen. Efter vores vurdering er lagertilpasningen i sin sidste fase, og vi forventer på den baggrund, at de makroøkonomiske nøgletal vil blive bedre og recessionsfrygten aftage. Usikkerheden vil dog fortsat være høj.

Afdeling Kontra investerer overordnet i fire aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller og defensive aktier samt aktieafdækning, hvor sidstnævnte udgør det mest ”direkte” afdækning, en såkaldt hedge, mod faldende aktier. Porteføljen har gennem længere tid haft en høj hedgegrad og en stor andel af porteføljen i guld. I tredje kvartal var det netop Kontras investeringer i guld og sølv, der bidrog mest til afkastet. Interessen for guld og sølv er steget i takt med rentesænkninger og forøget usikkerhed.

I slutningen af august valgte vi som følge af stigningerne at reducere porteføljens andel af ædelmetaller fra ca. 38 pct., og eksponeringen mod guld, sølv og guldmineaktier udgjorde ved slutningen af kvartalet 27 pct. I slutningen af august nedbragte vi desuden afdelingens hedgegrad til 27 pct., hvilket betyder, at afdelingens værdi alt andet lige ville stige 0,27 procentpoint for hvert fald på 1 procentpoint på aktiemarkedet. En del af provenuet har vi bl.a. brugt på investeringer i stabile aktier indenfor sundhedspleje, telekom og forsyning.

Download seneste Kvartalsnyt.