Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 3. kvartal 2018

30. september 2018

Afdelingen gav i tredje kvartal 2018 et afkast på -3,5 pct. Afkastet er isoleret set utilfredsstillende, men bør som altid bedømmes over minimum tre år, som er den korteste anbefalede investeringshorisont.

Tredje kvartal bød globalt set på positive aktiemarkeder. Det globale aktieindeks MSCI World steg med 5,6 pct. De amerikanske aktier målt ved S&P 500 steg med 7 pct., mens europæiske aktier lå nogenlunde uændret ved udgangen af kvartalet. Til gengæld havde emerging markets det lidt svært og faldt med 4 pct. Alle målt i danske kroner. Ser man på hele 2018, kan man konstatere, at emerging markets er faldet med ca. 7 pct., mens Nasdaq steg med næsten 17 pct. Denne udvikling giver et godt billede af, hvad der er sket i 2018. Investorerne tror på, at de største amerikanske teknologiselskaber kan blive ved med at vokse, samtidig med at emerging markets vil blive hårdt ramt af stigende renter i USA, en stærkere dollar samt den handelskrig, som Trump har indledt med det meste af verden. Det er svært at forestille sig, at USA kan undgå at blive ramt, hvis emerging markets for alvor kommer under pres. I dag udgør BNP i emerging markets 40 pct. af globalt BNP, ligesom mange globale virksomheder satser på, at den fremtidige vækst skal komme ved at sælge til den voksende middelklasse i emerging markets-lande. Samlet set er det usandsynligt, at USA ikke vil blive ramt af den handelskrig, som de selv har startet.

Den helt store udfordring er dog, at langt de fleste finansielle aktiver er dyrt eller meget dyrt prissat. Det er et direkte resultat af den pengepolitik, som er ført gennem de seneste ti år. Det er tankevækkende, at vi det seneste år har oplevet, at flere af de aktivklasser, som er steget kraftigt drevet af ekspansiv pengepolitik, er begyndt at få det meget svært. Det drejer sig bl.a. om boligmarkedet, især de meget dyre boliger i populære storbyer som London, Stockholm, Sydney og måske også København. Det er tankevækkende, at udviklingen er bremset så meget op på trods af de meget lave renter. Spørgsmålet er, om dette bare er problemer, eller om det er starten på en længere periode, hvor flere aktivklasser inkl. aktier vil få problemer.

Investeringsvalg
Med et afkast i tredje kvartal på -3,5 pct. har perioden langt fra været sjov for medlemmerne i Kontra. Gennem det seneste halvandet år har vi langsomt øget afdækningen i Kontra, som følge af at vi er blevet mere og mere bekymrede, samtidig med at finansielle aktiver er blevet dyrere og dyrere. Dette er primært sket via en øget aktieafdækning samt delvist via en større eksponering mod guld. Derudover har vi foretaget obligationsafdækning via italienske statsobligationer og øget eksponeringen mod schweizerfranc.

I tredje kvartal var det i meget stor udstrækning aktieafdækningen og guldeksponeringen, der var årsag til det lave afkast. Den største del af aktieafdækningen er koncentreret om de amerikanske aktieindeks S&P 500 og Nasdaq, da disse aktier efter vores vurdering er de dyreste. Det har dog desværre ikke afholdt dem fra at stige i tredje kvartal. Både S&P 500 og Nasdaq steg med mere end 7 pct. Så på trods af at den resterende del af aktieafdækningen i Europa har givet et lille plus, ender det samlede resultat med et negativt bidrag på ca. 1,5 procentpoint. Det samme er tilfældet med eksponeringen mod ædelmetaller, hvor særligt guldmineaktierne havde det meget svært, drevet af en faldende guldpris. Til gengæld tjente afdelingen relativt pænt på obligationsafdækningen via italienske statsobligationer på grund af de stigende renter. Desværre er det dog langt fra nok til at opveje de øvrige tab. På trods af at udviklingen er gået os imod, er det ikke noget, som for alvor får os til at ændre på investeringerne i afdeling Kontra.

Download seneste Kvartalsnyt.