Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2019

Afdelingen gav i andet kvartal 2019 et afkast på 1,0 pct. Afkastet skal som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning.

Kvartalet var præget af forholdsvis store udsving mellem månederne. Efter en optimistisk start på aktiemarkederne i april måned blussede handelskrigen og en fornyet recessionsfrygt op i maj, men aktiemarkedet genvandt det meste i løbet af juni måned. En stor del af æren for stigningen i juni måned blev tilskrevet den amerikanske centralbank, der indikerede, at rentesænkninger kan komme på tale i andet halvår 2019. Yderligere varslede ECB’s chef, Mario Draghi, rentesænkninger og genopstart af QE-programmet. Alene i juni måned var konsekvenserne af primært centralbankens udmeldinger, at det globale aktieindeks MSCI World steg mere end 4 pct. målt i danske kroner. Renten på amerikanske statsobligationer med 10 års løbetid faldt til ca. 2 pct. (laveste niveau siden 2016), og guldet nåede over 1.400 dollar/ounce for første gang siden 2013.

Faldende renter og højere guldpris er positivt for afdeling Kontras afkast, mens højere aktiepriser påvirker negativt. Da andet kvartal gav et positivt afkast på aktier, er det derfor tilfredsstillende, at afdelingen gav et positivt afkast.

Begge centralbanker signalerede som nævnt gennem kvartalet, at de er villige til at lempe pengepolitikken for at undgå en eventuel recession. Det tog rentemarkedet til sig, og ved udgangen af kvartalet var markedets forventninger 2-3 rentesænkninger allerede i 2019 og yderligere to i 2020. Aktiemarkedet forekom derimod ikke helt så klar på recession. Ganske vist faldt vækstforventningerne til 2019, men de var fortsat positive, og for 2020 var forventningen en indtjenningsvækst omkring 10 pct. Prissætningen på aktier var omkring 18 gange indtjeningen og lå dermed omkring det historiske gennemsnit. Det kan virke paradoksalt, at aktierne kan holde sig på dette niveau på trods af de makroøkonomiske bekymringer. Efter vores opfattelse skyldes det de lave renter, der både sikrer likviditet og betyder, at obligationer for mange ikke er virker som et særligt interessant alternativ til aktier. Af samme årsager opfatter vi ædelmetaller som interessante for afdeling Kontra.

Investeringsvalg
Afdeling Kontra investerer overordnet i fire aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller og defensive aktier samt aktieafdækning, hvor sidstnævnte udgør den mest direkte afdækning, en såkaldt hedge, mod faldende aktier. Ved indgangen til andet kvartal 2019 havde afdelingen en hedgegrad på 37 pct., hvilket løst sagt betyder, at afdelingens værdi ville stige 0,37 procentpoint for hvert fald på 1 procentpoint på aktiemarkedet. Hedgegraden er fastholdt ved udgangen af juni.

Aktieafdækningen i afdelingen trak i andet kvartal afdelingens afkast ned med ca. 2 procentpoint. Omvendt bidrog defensive aktier med ca. 0,4 procentpoint til afdelingens afkast. Blandt afdelingens investeringer i defensive aktier inden for guld og sølvmineselskaber, farma, forsyning, varigt forbrug samt telekom, der samlet udgør ca. 15 pct. af porteføljens værdi, var der positive afkast. Særligt inden for mineselskaberne var der positive bidrag, da de nyder godt af den høje guldpris. Afdelingens guld- og sølvmineaktier steg samlet ca. 15 pct. i juni.

Ud over ovenstående nød afdelingen godt af faldende amerikanske og australske statsobligationsrenter. Obligationsporteføljen bidrog med ca. 0,9 procentpoint til afdelingens afkast, mens fysisk guld via ETF’er bidrog med ca. 1,7 procentpoint som de væsentligste bidragsydere i kvartalet.

Download seneste Kvartalsnyt.