Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. december 2018

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2018 et negativt afkast på 13,2 pct. Afkastet er 1,2 procentpoint lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner gav et negativt afkast på 12,0 pct. For hele 2018 har afdelingen givet et afkast på -7,8 pct., hvilket er 3,9 procentpoint lavere end sammenligningsindekset. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Fjerde kvartal var præget af en negativ stemning på de globale aktiemarkeder pga. en tiltagende bekymring om, at en opbremsning i økonomien er vej som følge af handelskrigen. Dette påvirkede tilsvarende afdelingens afkast negativt. Afdelingen klarede sig i perioden svagere end markedet generelt pga. flere af aktierne inden for klima og miljø havde det svært. Dette relaterer sig først og fremmest til aktier inden for transporteffektivitet og skiftet til elbiler, som blev ramt af bekymringer om følgerne af handelskrigen mellem USA og de øvrige nationer. Sundhedsplejeaktier klarede sig derimod bedre end markedet generelt.

Sundhedsplejesektoren (ca. 53 pct. af porteføljen) udviklede sig i kvartalet bedre end sammenligningsindekset. Den positive udvikling skyldes uro inden for andre sektorer relateret til handelskrigen, hvilket fik investorerne til at øge eksponeringen mod sundhedsplejeaktier. Sektoren blev dog i årets sidste måned ramt af bekymringer om, at væksten inden for bl.a. forsikringer og hospitaler ikke vil blive helt så høj som i de senere år.

Klima- og miljøsektoren (ca. 47 pct. af porteføljen) udviklede sig i perioden generelt bedre end sammenligningsindekset, men med store udsving inden for de enkelte sektorer. Vindsektoren viste fortsatte tegn på bedring med en fortsat positiv ordreindgang til stabiliserede priser. Underleverandører til bilproducenter inden for alle område inkl. transporteffektivitet og skiftet til elbiler havde det derimod svært i perioden, idet told forventes at få aktiviteten til at falde, samtidig med at indtjeningsmarginen ventes lavere.

Investeringsvalg
I kvartalet var afkastet især positivt påvirket af investeringerne i Vestas (Danmark, vindenergi), Genmab (Danmark, bioteknologi), Siemens Gamesa (Spanien, vindenergi), Agilent Technologies (USA, måleinstrumenter) og Merck & Co. (USA, medicinalselskab).

Afkastet var især negativt påvirket af Delphi Technologies (USA, transporteffektivitet), Celgene (USA, medicinalselskab), AMG Advanced (Holland, råvarer rettet mod en mindskning af CO2-udledningen), Itron (USA, smartmåling af energi) og Mylan (USA, generiske produkter). Der blev i kvartalet frasolgt to aktier og købt to nye aktier.

Det er fortsat vores vurdering, at sundhedsplejeaktier vil kunne klare sig bedre end markedet generelt pga. en relativ stabil vækst i sektoren. Klima- og miljøaktier, vurderer vi, er kommet ned i pris, især inden for bilområdet, og fastholder en høj eksponering her, da det langsigtede potentiale vurderes at være intakt. Afdelingen fastholder strategien om en eksponering mod flere stærke globale tendenser med fokus på elektrificeringen af biler, energi- og ressourceoptimering, vind- og solenergi samt bedre og billigere sundhedspleje.

Fordelingen mellem sundhedspleje og klima- og miljøeksponerede selskaber var ved udgangen af kvartalet på henholdsvis 53 pct. og 47 pct. fordelt på henholdsvis 19 og 18 selskaber.

Download seneste Kvartalsnyt.