Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 3. kvartal 2018

30. september 2018

Afdelingen gav i tredje kvartal 2018 et positivt afkast på 4,3 pct. Afkastet er 1,3 procentpoint lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner gav et afkast på 5,6 pct. For årets tre første kvartaler har afdelingen givet et afkast på 6,2 pct., hvilket er 3,0 procentpoint lavere end sammenligningsindekset. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Tredje kvartal var præget af en positiv stemning på de fleste aktiemarkeder verden over, hvilket også smittede positivt af på afdelingens afkast. Afdelingen klarede sig dog alligevel svagere end markedet generelt, idet klima- og miljøsektoren var ramt af bekymringer om følgerne af handelskrigen mellem USA og de øvrige nationer. Dette betød kursfald i flere aktier inden for bl.a. vind, sol og elektrificeringen af biler. Sundhedsplejeaktier klarede sig derimod bedre end markedet og udlignede noget af den negative effekt fra klima og miljø. Ligesom i det foregående kvartal var perioden negativt påvirket af, at stigningerne i sammenligningsindekset i stor grad relaterede sig til få indekstunge teknologiselskaber.

Sundhedsplejesektoren udviklede sig i perioden bedre end sammenligningsindekset. Det vurderes, at den forbedrede udvikling skyldes uro inden for andre sektorer relateret til handelskrigen, hvilket har fået investorerne til at øge ekspone-ringen af sundhedsplejeaktier. Vægten i sundhedsplejeaktier blev i kvartalet øget til 56 pct.

Klima- og miljøsektoren (ca. 44 pct. af porteføljen ved kvartalets udgang) udviklede sig i kvartalet svagere end sammenligningsindekset. Tilbagegangen ramte især aktier inden for sol- og vindenergi. Inden for sol er der bekymringer i relation til told, og en negativ effekt af mindskede tilskud til solenergi i Kina. Inden for vind er der bekymringer om prispres og højere råvarepriser. Dette har også ramt flere af de øvrige industrirelaterede aktier inden for klima og miljø, herunder underleverandører til biler, idet det frygtes, at told kan få aktiviteten til at falde.

Investeringsvalg
I kvartalet var afkastet især positivt påvirket af investeringerne i Biogen (USA, bioteknologi), CVS Health (USA, apotekter), Samsung SDI (Sydkorea, batterier til elbiler), Cigna (USA, sundhedsforsikrin-ger) og Intuitive Surgical (USA, robotoperationer).

Afkastet var især negativt påvirket af Delphi Technologies (USA, transporteffektivitet), SolarEdge (solenergi udstyr), AMG Advanced (Holland, råvarer rettet mod en mindskning af CO2-udledningen), Owens Corning (USA, isolering af byggeri) og Applied Materials (USA, underleverandør til bl.a. solenergi).

Der blev i kvartalet frasolgt seks aktier og købt seks nye aktier. I forbindelse med handlerne er der sket en stigning i vægtningen af sundhedsplejeandelen og en tilsvarende reduktion i vægtningen af klima- og miljøaktier. Den øgede vægt i sundhedspleje sker på basis af, at sektoren oplever en øget investorinteresse, samtidig med at prissætningen fortsat er på et attraktivt niveau. Vægten af klima- og miljøaktier blev mindsket lidt, om end det langsigtede potentiale vurderes at være intakt. Afdelingen fastholder strategien om en eksponering mod flere stærke globale tendenser med fokus på elektrificeringen af biler, energi- og ressourceoptimering, vind- og solenergi samt bedre og billigere sundhedspleje. Fordelingen mellem sundhedspleje og klima- og miljøeksponerede selskaber var ved udgangen af kvartalet på 56 pct. og 44 pct. fordelt på hhv. 20 og 17 selskaber.

Download seneste Kvartalsnyt.