Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 4. kvartal 2018

31. marts 2019

Afdelingen gav i første kvartal 2019 et afkast på 12,0 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 14,6 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år, der er den korteste anbefalede investeringsperiode.

Første kvartal var præget af positiv stemning på de globale aktiemarkeder med høje afkast, hvilket også smittede positivt af på afkastet i Global Sundhed. Sektormæssigt var afkastet i sundhedspleje dog lavere end det generelle marked på grund af bekymringer om prispres og sværere markedsvilkår for leverandører til det offentlige sundhedssystem i USA. Dette påvirkede i sagens natur også afdelingens afkast. Klima- og miljøområdet klarede sig samlet set for sektoren en anelse bedre end markedet. Det dækker over både et forbedret vindmarked og et svært transportmarked, hvor aktier med fokus på mindre udledning fra biler var påvirket af en lavere aktivitet og bekymringer vedrørende den manglende handelsaftale mellem USA og Kina.

Sundhedsplejesektoren, der udgør 60 pct. af porteføljen, udviklede sig i perioden 4,4 procentpoint svagere end sammenligningsindekset. Sektoren var ramt af bekymringer om lavere priser og avancer i USA. Sundhedsudgifterne fylder meget på statsbudgettet i USA, og med flere ældre mennesker bevæger udgifterne sig opad, hvilket flere politikere gerne vil have gjort noget ved. Markedet har allerede indregnet, at der vil komme til at ske noget på dette punkt, uden at der dog er tegn på konkrete ændringer.

Klima- og miljøsektoren, der udgør 40 pct. af porteføljen, udviklede sig i kvartalet 0,6 procentpoint bedre end sammenligningsindekset, men med store udsving inden for de enkelte sektorer. Vindsektoren viste fortsatte tegn på bedring med en fortsat positiv ordreindgang til stabiliserede priser. Underleverandører til bilproducenter inden for alle områder, inkl. energieffektivitet og skiftet til elbiler, havde det derimod svært i perioden, idet handelskrigen fik aktiviteten til at falde, samtidig med at der var frygt for, at marginerne vil komme under pres.

Investeringsvalg
I kvartalet var afkastet især positivt påvirket af investeringerne i Celgene (USA, medicinal), Siemens Gamesa (Spanien, vindenergi), Sunrun (USA, solenergi), Alexion Pharmaceuticals (USA, medicinal) og Takeda (Japan, medicinal).

Afkastet var især negativt påvirket af Tenneco (USA, energieffektivitet), CVS Health (USA, apotek/forsikringer), Cigna (USA, forsikringer), Biogen (USA, biopharma) og Samsung SDI (Sydkorea, batterier til elbiler).

Der er i kvartalet frasolgt otte aktier og købt seks nye. Afdelingens aktieandel inden for sundhedspleje er i den forbindelse øget med 7 procentpoint til 60 pct., mens klima- og miljøaktiernes andel blev mindsket til 40 pct. Sundhedsplejeaktier vil efter vores vurdering langsigtet kunne klare sig bedre end markedet generelt pga. en relativt stabil vækst i sektoren. Klima- og miljøaktier vurderede vi ligeledes til at være et attraktivt langsigtet investeringsområde.

Afdelingen fastholder strategien om en eksponering mod flere stærke globale tendenser med fokus på flere ældre mennesker og en stigende efterspørgsel efter sundhedspleje samt politisk bestemte mål om, at den menneskeskabte CO2-udledning skal nedbringes. Fordelingen mellem sundhedspleje og klima- og miljøeksponerede selskaber var ved udgangen af kvartalet på 60 pct. og 40 pct. fordelt på henholdsvis 23 og 14 selskaber.

Download seneste Kvartalsnyt.