Kvartalsnyt - 4. kvartal 2017

31. december 2017

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2017 et positivt afkast på 1,6 pct. Afkastet er dårligere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 3,9 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år. For hele 2017 har afdelingen givet et afkast på 11,3 pct., hvilket er 3,7 procentpoint højere end sammenligningsindekset.

Fjerde kvartal var præget af en positiv stemning på de fleste aktiemarkeder verden over, hvilket smittede positivt af på afdelingens afkast. Relativt til MSCI World klarede afdelingens investeringsområder sundhedspleje samt miljø og klima sig i perioden negativt med en samlet negativ porteføljeeffekt på 2,6 procentpoint, som kun delvist blev udlignet af gode aktievalg. Den negative porteføljeeffekt fra afdelingens investeringsområder i fjerde kvartal skal dog ses i lyset af en stor positiv effekt i de foregående kvartaler. Sundhedsplejesektoren (ca. 45 pct. af porteføljen) udviklede sig i perioden 4,5 procentpoint dårligere end sammenligningsindekset. Faldet skyldes primært svage regnskaber fra flere selskaber samt nedjusterede vækstforventninger for enkelte selskaber. Sektorens højere afkast end markedet gennem årets første kvartaler blev dermed neutraliseret i årets sidste kvartal. Herudover blev flere selskaber negativt påvirket af en frygt for, at Amazon er på vej ind på markedet for salg og distribution af medicin.

Miljø- og klimasektoren (ca. 55 pct. af porteføljen) påvirkede også negativt med omtrent 1,0 procentpoint i perioden. Faldet her kan bl.a. tilskrives en stor tilbagegang
inden for vindmøllesektoren, hvor dagsordenen lød på et tiltagende prispres pga. en overgang til auktioner uden mindstepris på flere markeder. Herudover blev sektoren ramt af bekymringer omkring skattereformen i USA, hvor der blev talt om at sænke/fjerne tilskuddet til vindmøller samt elektriske biler.

Investeringsvalg
I kvartalet var afkastet især positivt påvirket af investeringerne i First Solar (USA, solceller), Mylan (USA, medicinalselskab), Owens Corning (USA, isoleringsmaterialer) og Denso (Japan, transporteffektivitet). Afkastet var negativt påvirket af Vestas (Danmark, vindmøller), Celgene (USA, medicinalselskab) og CVS Health (USA, apoteker). Der blev i kvartalet lavet to nye investeringer i hhv. biotekselskabet Genmab og råvareselskabet AMG Advanced, mens der blev solgt ud af fem investeringer: Roche Holdings, Umicore, Regal-Beloit, Wabtec og Andritz. Herudover er der justeret i vægtene for flere af selskaberne i porteføljen. I december måned investerede vi i Genmab efter et stort kursfald i aktien siden midten af oktober. Vi vurderer, at faldet, som er afledt af lavere end ventede Darzalex-salgstal og uklare udmeldinger om 2018, er overdrevet.

Underliggende set er selskabet inde i en positiv udvikling og har opjusteret forventningerne ad flere omgange i løbet af det seneste år. AMG Advanced har vi investeret i ud fra en forventning om, at indtjeningen vil stige væsentligt, når selskabet i midten af 2018 indleder produktion af litium. Fordelingen mellem miljø- og klimaeksponerede selskaber og sundhedspleje var ved udgangen af kvartalet på 55 pct. og 45 pct. fordelt på hhv. 20 og 19 selskaber. Afdelingen fastholder strategien om en eksponering mod flere stærke globale tendenser med fokus på elektrificeringen af biler, energi og ressourceoptimering samt bedre og billigere sundhedspleje.

Download seneste Kvartalsnyt.