Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2019

Afdelingen gav i tredje kvartal 2019 et afkast på -1,7 pct. Afkastet er 6,8 procentpoint lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner steg 5,1 pct. For årets første tre kvartaler har afdelingen givet et afkast på 8,2 pct., hvilket er 15,2 procentpoint lavere end sammenligningsindekset. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Begge afdelingens investeringsområder, sundhedspleje og klima og miljøaktier fortsatte udviklingen fra seneste kvartal med en svagere afkastudvikling end markedet generelt. Afkastet for årets tre første kvartaler er derudover negativt påvirket af, at valueaktier inden for de to sektorer har klaret sig en del svagere end sektorafkastet som helhed. Stigningerne er primært sket i høj P/E-vækstaktier, hvor afdelingen er undervægtet. Afdelingen vil i perioder have fordel af at have MSCI World som sammenligningsindeks, mens det i andre perioder kan være en ulempe. Over tid vurderer vi, at begge afdelingens investeringsområder vil kunne give et afkast på niveau med det generelle aktiemarked.

Sundhedsplejesektoren (60 pct. af porteføljen) er ramt af, at politikerne i USA har sat fokus på, at sundhedsplejeomkostningerne skal nedbringes. Herudover har der været flere sagsanlæg om snyd med priser og salg. Sundhedsplejeaktier i USA har år-til-dato klaret sig 15 procentpoint ringere end markedet generelt og er den primære årsag til, at sundhedsplejeaktier globalt har klaret sig godt 10 procentpoint svagere end markedet generelt. Uanset at året er begyndt uroligt, ændrer det ikke på, at sektoren understøttes af en voksende ældre population og en deraf følgende øget efterspørgsel efter sundhedspleje, samt at besparelser er svære at gennemføre i praksis.

Klima og miljøsektoren (40 pct. af porteføljen) har i årets tre første kvartaler klaret sig ca. 6 procentpoint svagere end markedet generelt. Udviklingen i sektoren er dog mere uensartet. Et område som sol har klaret sig godt, mens aktier relateret til bilsektoren (mindre forurening og skiftet til elbiler) har været hårdt ramt af lavere aktivitet som følge af handelskrigen. Set i et langsigtet perspektiv understøttes sektoren af politisk besluttede tiltag og en voksende holdning hos befolkningen om, at der er kritiske klimaudfordringer, der skal gøres noget ved.

Investeringsvalg
I kvartalet var afkastet især positivt påvirket af investeringerne i Umicore (Belgien, cleantech), CVS Health (USA, apotek/forsikringer), Tenneco (USA, mindre transportforurening), Genmab (Danmark, kræft) og Owens Corning (USA, isolering). Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af Delphi Technologies (Storbritannien, mindre transportforurening), Alexion (USA, sjældne sygdomme), AMG Advanced Metal (Holland, CO2-reducerede råvarer), Teva (Israel, generisk medicin) og Siemens Gamesa (Spanien, vindmøller). Der blev i kvartalet frasolgt to aktier, Novo Nordisk og Owens Corning, og købt to nye aktier, Universal Health Services og Magna International.

Vi vurderer, at aktier inden for sundhedspleje langsigtet vil kunne klare sig bedre end markedet generelt pga. en relativ stabil høj vækst i sektoren. Klima- og miljøaktier vurderer vi ligeledes indeholder et attraktivt langsigtet investeringspotentiale. Valget i USA i 2020 og handelskrigen kan dog give udsving på kort sigt. Afdelingen fastholder strategien om en eksponering mod flere stærke globale tendenser med fokus på flere ældre mennesker og en stigende efterspørgsel efter sundhedspleje, samt politisk besluttede mål om at nedbringe den menneskeskabte CO2-udledning.

Fordelingen mellem sundhedspleje og klima- og miljøeksponerede selskaber har gennem hele kvartalet været på hhv. ca. 60 pct. og 40 pct., som er fordelt på henholdsvis 22 og 14 selskaber.

Download seneste Kvartalsnyt.