Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2020

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2020 et afkast på 19,1 pct. Afkastet er 9,9 procentpoint bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner steg 9,2 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år. For 2020 som helhed gav afdelingen et afkast på 40,9 pct., mens sammenligningsindekset steg 5,9 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Global Sundhed er sundhed i bred forstand, hvor der investeres i traditionelle sundhedsplejeaktier og aktier inden for miljø og klima. Sidstnævnte er væsentlig for sikringen af vores alles langsigtede sundhed, og det er noget, der er kommet mere fokus på i løbet af året i befolkningen og blandt politikere og investorer. Afdelingens afkast nød i fjerde kvartal godt af positive aktiemarkeder, som var understøttet af positive udmeldinger om covid-19-vacciner med høj effekt. Markedet understøttes fortsat af centralbanker og regeringer med lave renter og hjælpepakker for at sikre, at økonomierne kommer på ret fode igen.

Sundhedsplejesektoren gav i 2020 et afkast lidt under det generelle aktiemarked. I første halvår nød sektoren godt af coronakrisen med mindre fald end de andre sektorer. Det ændrede sig dog i andet halvår som følge af bekymringer om fremtidige nedskæringer på sundhedsbudgettet i USA og et fornyet fokus på cykliske aktier. Uanset periodevis mod– og medvind til sektoren understøttes denne på langt sigt af en voksende population af ældre og en deraf følgende øget efterspørgsel efter sundhedspleje.

Miljø- og klimasektoren udviklede sig i 2020 en del bedre end markedet generelt. Dette var i det væsentligste drevet af politiske udmeldinger fra Europa, Kina og Joe Biden i USA om, at man vil understøtte en nedbringelse af CO2-udledningen. Historisk har sektoren været præget af store udsving i takt med politiske udmeldinger, hvilket formentlig vil fortsætte. På trods af de senere års politiske tiltag for at nedbringe CO2-udledningen har denne været stigende. Der er derfor en voksende holdning hos befolkningen og politikerne om, at der er kritiske klimaproblemer, der skal gøres noget ved, hvilket understøtter sektorens nuværende og fremtidige vækst.

Investeringsvalg
Afkastet blev i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i JinkoSolar (Kina, solpaneler), AMG Advanced (Holland, CO2-reducerende råvarer), First Solar (USA, solparker), Samsung SDI (Sydkorea, elbilbatterier) og Canadian Solar (Canada, solpaneler). Afkastet blev i kvartalet især negativt påvirket af Sunrun (USA, solpaneler), Borgwarner (USA, mindre forurening fra biler), Quest Diagnostics (USA, testklinikker), Teva (Israel, generisk medicin) og Centene (USA, sundhedsforsikringer).

Nye aktier i porteføljen er: Tenet Healthcare (USA, hospitaler), Darling Ingredients (USA, bæredygtige produkter), Rockwool International (Danmark, isolering), Signify (Holland, LED), PerkinElmer (USA, testudstyr), Hologic (USA, testudstyr), Quest Diagnostics (USA, testklinikker) og Renewable Energy Group (USA, biodiesel). Solgte aktier er Demant (Danmark, høreapparater), Suez (Frankrig, forsyning) og Genmab (Danmark, medicin).

Vi vurderer, at Global Sundhed indeholder et attraktivt langsigtet potentiale. Sundhedsplejesektoren (vægt 38 pct. ultimo kvartalet) er interessant, fordi medicin og sundhedsydelser er svært at skære ned på og vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien samt det forhold, at der bliver flere ældre mennesker på jordkloden. Miljø- og klimaaktier (vægt 62 pct. ultimo kvartalet) er interessante som følge af et stort politisk fokus på, at CO2-udledningen skal nedbringes.

Download seneste Kvartalsnyt.