Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 2. kvartal 2018

30. juni 2018

Afdelingen gav i andet kvartal 2018 et positivt afkast på 2,7 pct. Afkastet er 4,4 procentpoint lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner gav et afkast på 7,1 pct. For hele 2018 har afdelingen givet et afkast på 1,8 pct., hvilket er 1,6 procentpoint lavere end sammenligningsindekset. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Andet kvartal var præget af en positiv stemning på de fleste aktiemarkeder verden over, hvilket også smittede af på afdelingens afkast. Afdelingen klarede sig dog alligevel svagere end markedet generelt, fordi klima- og miljøsektoren blev hårdt ramt af bekymringer om følgerne af handelskrigen mellem USA og de øvrige nationer. Det betød kursfald i flere aktier inden for bl.a. vind og sol. Sundhedsplejedelen klarede sig lidt svagere end sektoren generelt pga. eksponeringen mod Genmab. For hele 2018 har afdelingens investeringsområder samlet set klaret sig svagere end sammenligningsindekset. Forventningen er, at det vil udjævne sig over tid.

Sundhedsplejesektoren udviklede sig i perioden lidt bedre end sammenligningsindekset efter en længerevarende periode, hvor sektoren har haft det svært. Det vurderes, at den forbedrede udvikling skyldes uro inden for andre sektorer relateret til handelskrigen, hvilket fik investorerne til at øge vægten af sundhedsplejeaktier. Vægten i sundhedsplejeaktier blev øget lidt i perioden til 45 pct.

Klima- og miljøsektoren (ca. 55 pct. af porteføljen) udviklede sig i perioden noget svagere end sammenligningsindekset. Tilbagegangen ramte især aktier inden for sol- og vindenergi. Inden for sol er der bekymringer i relation til told, og samtidig var der rygter om, at Kina ville mindske tilskuddet til solenergi. Inden for vind var der bekymringer om prispres og højere råvarepriser. Dette ramte også flere af de øvrige industrirelaterede aktier inden for klima og miljø, herunder bilunderleverandører, idet det frygtedes, at nye toldsatser kan få aktiviteten til at falde.

Investeringsvalg
I kvartalet blev afkastet især positivt påvirket af investeringerne i Sunrun (USA, solenergi), AMG Advanced (Holland, råvarer rettet mod en mindskning af CO2-udledningen), Shire Plc (UK, biopharma), Samsung SDI (Sydkorea, batterier til elbiler) og Intuitive Surgical (USA, robotoperationer).

Afkastet var især negativt påvirket af Genmab (Danmark, bioteknologi), First Solar (USA, solpaneler til store solenergi parker), Omron (Japan, fabriksautomatisering), Owens Corning (USA, isolering af byggeri) og Applied Materials (USA, underleverandør til solenergi).

Der blev i begyndelsen af kvartalet frasolgt en position (PeptiDream, bioteknologi) efter en længere optur i aktiekursen. Der blev ikke købt nye positioner. Vægten af sundhedsplejeaktier blev i kvartalet øget med ca. 3 procentpoint, mens vægten af klima- og miljøandelen faldt tilsvarende. Den øgede vægt i sundhedspleje skyldes en flerårig periode med høje afkast til klima- og miljøaktier og øget usikkerhed på aktiemarkederne generelt.

Andelen af klima- og miljøeksponerede selskaber og sundhedspleje var ved udgangen af kvartalet henholdsvis 55 og 45 pct. fordelt på 20 og 17 selskaber. Afdelingens strategi er uændret at være eksponeret mod flere stærke globale tendenser med fokus på elektrificeringen af biler, energi- og ressourceoptimering, vind- og solenergi samt bedre og billigere sundhedspleje.

Download seneste Kvartalsnyt.