Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2019

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2019 et positivt afkast på 10,1 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World steg 5,5 pct. For hele 2019 har afdelingen givet et afkast på 19,1 pct., mens sammenligningsindekset steg 30,2 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Afdelingens investeringsområder, sundhedspleje og klima og miljø, rettede sig begge i kvartalet, så de to sektorers efterslæb til markedsafkastet i år blev mindsket til 4-5 procentpoint. Udover svære vilkår for de to sektorer var helårsafkastet negativt påvirket af, at valueaktier inden for de to sektorer klarede sig en del svagere end sektorafkastet som helhed. Stigningerne i aktiemarkedet skete primært i vækstaktier med høj P/E, hvor afdelingen er undervægtet. Afdelingen vil i perioder have fordel af at have MSCI World som sammenligningsindeks, mens det i andre perioder kan være en ulempe. Over tid vurderer vi, at begge investeringsområder vil kunne give et afkast på niveau med det generelle aktiemarked.

Sundhedsplejesektoren (60 pct. af porteføljen) var i 2019 ramt af et politisk fokus på, at det offentliges omkostninger skal nedbringes, foruden at der har været flere sagsanlæg i sektoren. Sektoren har derfor haft det svært afkastmæssigt i 2019. Amerikanske sundhedsaktier, hvor 7/10 af sektoren er hjemmehørende, klarede sig i året 10 procentpoint svagere end markedet generelt. På trods af et svært år for sektoren, ændrer det ikke på, at sektoren understøttes af en voksende befolkning af ældre og en deraf følgende øget efterspørgsel efter sundhedspleje, samt at besparelser er vanskelige at gennemføre i praksis.

Klima- og miljøsektoren (40 pct. af porteføljen) klarede sig i 2019 ca. 4 procentpoint svagere end markedet generelt. Vind og sol klarede sig godt, mens aktier relateret til bilsektoren (mindre forurening og skiftet til elbiler) var ramt af handelskrigen og en deraf følgende vækstopbremsning. Set i et langsigtet perspektiv understøttes sektoren af politisk besluttede tiltag og en voksende holdning hos befolkningen om, at der er kritiske klimaproblemer, der skal gøres noget ved.

Investeringsvalg
I kvartalet var afkastet især positivt påvirket af investeringerne i Cigna (forsikringer), CVS Health (USA, apotek/forsikringer), Teva (Israel, generisk medicin), Siemens Gamesa (Spanien, vindmøller) og Umicore (Belgien, bæredygtighed). Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af Sunrun (USA, solpaneler), First Solar (USA, solparker), Delphi Technologies (Storbritannien, mindre transportforurening), AMG Advanced Metal. (Holland, CO2-mindskende råvarer) og Mylan (USA, generisk medicin).

Der blev i kvartalet købt to nye aktier, AbbVie (USA, medicin) og Bristol-Myers Squibb (USA, medicin), og frasolgt tre aktier, Stericycle (USA, affaldshåndtering), Gilead (USA, medicin) og Demant (Danmark, høreapparater). Vi vurderer, at aktier indenfor sundhedspleje langsigtet vil kunne klare sig bedre end markedet generelt pga. en relativt stabil høj vækst i sektoren. Klima- og miljøaktier vurderer vi ligeledes indeholder et attraktivt langsigtet investeringspotentiale. Valget i USA i 2020 og handelskrigen kan dog give udsving. Afdelingen fastholder strategien om eksponering mod stærke globale tendenser med fokus på flere ældre mennesker og stigende efterspørgsel på sundhedspleje samt politisk besluttede mål om, at den menneskeskabte CO2-udledning skal nedbringes.

Fordelingen mellem sundhedspleje og klima- og miljøeksponerede selskaber har gennem hele kvartalet været omkring 60/40 pct., fordelt på henholdsvis 22 og 13 selskaber.

Download seneste Kvartalsnyt.