Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2020

Afdelingen gav i første kvartal 2020 et afkast på -21,2 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World faldt 19,3 pct. omregnet til kroner. Afdelingens afkast bør som altid ses over en periode på mindst tre år.

De globale aktiemarkeder var i årets første kvartal ramt af store kursfald som følge af bekymringer om covid-19 pandemiens effekt på verdensøkonomien. Sektormæssigt klarede begge afdelingens investeringsområder sundhedspleje samt klima og miljø sig bedre end det gennemsnitlige marked. Inden for de enkelte sektorer var især valueaktier hårdt ramt af store kursfald, mens vækstaktier klarede sig væsentligt bedre med mindre fald. Afdelingens overvægt mod lavt prisfastsatte aktier (value) bidrog derfor negativt. Afdelingen må på grund af sit investeringsområde i perioder klare sig væsentligt forskelligt fra det bredere sammenligningsindeks MSCI World.

Sundhedsplejesektoren (62 pct. af porteføljen, 22 selskaber) klarede sig i første kvartal bedre end markedet generelt, da sektoren faldt mindre end markedet generelt. Sektoren er generelt mindre ramt af coronapandemien pga. nødvendig medicin, men der er også områder inden for løbende behandlinger og ydelser, som er bremset op. Der har gennem det seneste års tid været stor fokus i USA på, at sundhedsudgifterne skal nedbringes. Med Bidens føring som kandidat for Demokraterne er dette aftaget lidt. Langsigtet understøttes sektoren af en voksende ældre population og en deraf følgende øget efterspørgsel efter sundhedspleje.

Klima- og miljøsektoren (38 pct. af porteføljen, 13 selskaber) klarede sig i årets første kvartal lidt bedre end markedet generelt. Dette er i det væsentligste drevet af en øget investorinteresse for selskaber, som gør noget for at sikre en nedbringelse af CO2-udledningen. Sektoren understøttes langsigtet af ambitiøse politiske tiltag og en voksende holdning hos befolkningen om, at der er kritiske klimaproblemer, der skal gøres noget ved. Covid-19 pandemien kan dog bremse udviklingen i en periode, fordi politikkerne for nuværende har fokus på at afhjælpe krisen.

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i Samsung SDI (Sydkorea, batterier til elbiler), Exelixis (USA, kræft), Centene (USA, sundhedsforsikringer), Novo Nordisk (Danmark, diabetes) og Genmab (Danmark, kræft).

Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af Tenneco (USA, mindre transportforurening), AMG Advanced Metal (Holland, CO2-mindskende råvarer), Johnson Matthey (Storbritannien, mindre transportforurening), HCA Healthcare (USA, hospitaler) og First Solar (USA, solparker).

Der blev i kvartalet købt en ny aktie, Demant (Danmark, høreapparater), og frasolgt en aktie, Biogen (USA, sklerose).

Aktiemarkedet begyndte negativt i 2020 som følge af covid-19-pandemien og store bekymringer om udviklingen i verdensøkonomien. Uanset dette vurderer vi, at sundhedsplejesektoren langsigtet er et godt sted at være investeret. Dette skyldes, at medicin og sundhedsydelser er svært at skære ned på og vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien, samt det forhold at der bliver flere ældre mennesker på jordkloden. Klima- og miljøaktier vurderer vi ligeledes indeholder et attraktivt langsigtet investeringspotentiale, om end staternes økonomiske hjælpepakker i forbindelse med coronapandemien kan bremse udviklingen en periode.

Download seneste Kvartalsnyt.