Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2019

Afdelingen gav i andet kvartal 2019 et afkast på -1,7 pct. Afkastet er 4,2 procentpoint lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner steg 2,5 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Begge afdelingens investeringsområder, sundhedspleje samt klima- og miljøområdet, klarede sig i andet kvartal svagere end markedet generelt. Det påvirkede afdelingens afkast negativt, når der sammenlignes med sammenligningsindekset MSCI World. År-til-dato har sundhedsplejesektoren givet et afkast, der er 7 procentpoint lavere end markedet generelt, mens klima- og miljøsektoren klarede sig 5 procentpoint svagere. Afdelingen vil i perioder klare sig bedre end det brede indeks MSCI World, mens den i andre perioder vil klare sig dårligere. Over tid vurderer vi uændret, at begge afdelingens investeringsområder vil kunne give afkast på niveau med det generelle aktiemarked.

Sundhedsplejesektoren (60 pct. af porteføljen) har i 2019 været påvirket af bekymringer om, at sektoren kan blive negativt ramt af en mulig ændring af det amerikanske sundhedssystem fra private forsikringer til offentligt administrerede. Herudover tales der om, at priserne på medicin er for høje, og der har været flere sagsanlæg i relation hertil. Uanset at året begyndte uroligt, ændrer det ikke på, at sektoren understøttes af en voksende ældre population og en deraf følgende øget efterspørgsel efter sundhedspleje.

Klima- og miljøsektoren (40 pct. af porteføljen) begyndte også året med modvind i forhold til det generelle marked. Udviklingen er dog mere uensartet. Vind og sol klarede sig godt, mens aktier relateret til bilsektoren (mindre forurening og skiftet til elbiler) har været hårdt ramt af lavere aktivitet, handelskrigen og bekymringer om væksten. Set i et langsigtet perspektiv understøttes sektoren af politisk besluttede tiltag og en voksende holdning hos befolkningen om, at der er kritiske klimaproblemer, som der skal gøres noget ved.

Investeringsvalg
I kvartalet var afkastet især positivt påvirket af investeringerne i Sunrun (USA, solenergi), First Solar (USA, solparker), Owens Corning (USA, isolering), Hoya (Japan, optiske produkter) og Boston Scientific (USA, medicinsk udstyr). Afkastet var især negativt påvirket af Teva (Israel, generisk medicin), Mylan (USA, generisk medicin), Tenneco (USA, mindre forurening fra transport), Takeda (Japan, medical) og Exelixis (USA, biotek).

Der blev i kvartalet frasolgt fire aktier (Celgene, LabCorp, Owens Corning og Rockwell Automation) og købt tre nye aktier (Exelixis, Umicore og Stericycle). Fordelingen mellem sundhedspleje og klima- og miljøeksponerede selskaber har gennem hele kvartalet været på omkring 60 pct. og 40 pct., som er fordelt på henholdsvis 22 og 14 selskaber. Dette er udfra en vurdering af, at aktier inden for sundhedspleje langsigtet vil kunne klare sig bedre end markedet generelt pga. en relativ stabil vækst i sektoren. Klima- og miljøaktier vurderes ligeledes at være et attraktivt langsigtet investeringsområde.

Afdelingens strategi er uændret at være eksponeret mod flere stærke globale tendenser med fokus på flere ældre mennesker og en stigende efterspørgsel efter sundhedspleje samt politisk besluttede mål om, at den menneskeskabte CO2-udledning skal nedbringes.

Download seneste Kvartalsnyt.