Klik her for at printe

Kvartalsnyt - 1. kvartal 2018

31. marts 2018

Afdelingen gav i første kvartal 2018 et afkast på -0,8 pct. Afkastet er 2,9 procentpoint bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner faldt 3,8 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Første kvartal var præget af en negativ stemning på de fleste aktiemarkeder verden over, hvilket også smittede negativt af på afdelingens afkast. Relativt til MSCI World klarede afdelingens investeringsområder sundhedspleje samt klima og miljø sig 0,4 procentpoint dårligere. Dette blev dog mere end opvejet af en generel positiv udvikling for afdelingens aktier.

Sundhedsplejesektoren (ca. 42 pct. af porteføljen) udviklede sig i perioden på niveau med sammenligningsindekset på trods af flere udfordringer. Der er fortsat en bekymring i markedet over vækstmulighederne for flere af de store medicinalselskaber, hvilket bl.a. kan tilskrives, at man på verdens største medicinalmarked USA gerne vil have priserne ned. Herudover er sektoren ramt af en lurende frygt for, om visse dele af sektoren vil blive ramt, hvis Amazon bevæger sig ind på markedet for salg og distribution af medicin. Omvendt er det positivt for sektoren, at der er afgivet købstilbud og indikeret købsinteresse på flere selskaber i sektoren.

Klima og miljø-sektoren (ca. 58 pct. af porteføljen) udviklede sig i perioden 0,7 procentpoint svagere end sammenligningsindekset. Tilbagegangen i sektoren skyldes først og fremmest et stort aktiekursdyk for elbilsproducenten Tesla. Vindmøllesektoren viste tegn på en forbedret udvikling, idet prispresset lader til at være aftagende. Solenergisektoren har generelt leveret gode kvartalstal i perioden, hvilket sektoren er blevet belønnet for. I relation til batterier til elektriske biler er litiumprisen, og dermed litiumrelaterede aktier, faldet tilbage på en frygt for, at produktionsudvidelser over de kommende år vil medføre et overudbud af denne råvare.

Investeringsvalg
I kvartalet var afkastet især positivt påvirket af investeringerne i Peptidream (Japan, bioteknologi), Sunrun (USA, solenergi), Solaredge (USA, solenergi) og Genmab (Danmark, bioteknologi). Afkastet var negativt påvirket af Biogen (USA, biopharma), Albemarle (lithium), CVS Health (USA, apoteker) og Celgene (USA, medicinal).

Der blev i kvartalet foretaget tre nye investeringer i hhv. Sunrun (USA, solenergi), Solaredge (USA, solenergi) og Cigna (USA, sygeforsikring), mens der er solgt ud af fire investeringer: Cerner (USA, hospitalssoftware), Novo Nordisk (Danmark, medicinal), Johnson Controls (USA, energieffektivitet) og Albemarle (USA, litium). Herudover er der justeret i vægtene for flere af selskaberne i porteføljen.

To af de tre nyindkøbte aktier er amerikanske selskaber inden for solenergi. Det første selskab er Solaredge, som har stor global succes med salg af udstyr, der kan omsætte den strøm, som optages i solcellerne, til brugbar strøm direkte på elnettet i boligen. Det andet selskab, Sunrun, er førende inden for salg af solpaneler og lagringsudstyr til private i USA. Fordelingen mellem miljø- og klimaeksponerede selskaber og sundhedspleje var ved udgangen af kvartalet 58 og 42 pct. fordelt på hhv. 20 og 18 selskaber. Afdelingen fastholder strategien om en eksponering mod flere stærke globale tendenser med fokus på elektrificeringen af biler, energi- og ressourceoptimering samt bedre og billigere sundhedspleje.

Download seneste Kvartalsnyt.