Klik her for at printe

Nyt fra Maj Invest

74. udgave - juli 2018

Det globale aktiemarked bevæger sig fortsat mellem en grundlæggende optimisme om styrken af det igangværende opsving og en nervøs skelen til, hvad der kommer til at forårsage enden på det langstrakte bullmarked, som har givet de globale aktieinvestorer positive afkast i otte ud af de seneste ni år.

I de seneste måneder har nervøsiteten især kredset om risikoen for en decideret handelskrig mellem USA og en række af dets store handelspartnere. Det vil kunne skade vilkårene for eksporterende virksomheder samt føre til mindre købekraft hos forbrugerne som følge af prisstigninger. Den seneste eskalering i retorik og faktiske toldsatser er nu begyndt at påvirke markederne negativt.

Emerging markets blev som region hårdest ramt og indekset for emerging markets-aktierne faldt mere end 4 pct. i juni måned. Især de asiatiske udviklingsøkonomier har qua deres status som ”hele verdens fabrik” meget at miste i en eventuel handelskrig ført an af USA.

Mod slutningen af første halvår er der også kommet fokus på den politiske risiko i Italien og Tyskland, der potentielt kan true stabiliteten i eurozonen.

Læs månedsopdateringer for udvalgte afdelinger for juni måned.  


Behandling af personoplysninger

Samtykke til behandling af personoplysninger: Du er registreret som modtager af Investeringsforeningen Maj Invests nyhedsbreve. I Investeringsforeningen Maj Invest anvender vi dine kontaktoplysninger, herunder personoplysninger til brug herfor (fx navn, e-mail og andre almindelige oplysninger til brug for modtagelse af nyhedsbrevene). Vi har ud fra din tilmelding til at modtage nyhedsbrevet vurderet, at du har givet os dit samtykke til at anvende dine personoplysninger til forannævnte formål og beder dig reagere, hvis dette ikke er tilfældet. Dit samtykke kan på ethvert tidspunkt trækkes tilbage. Du trækker dit samtykke tilbage ved at give os oplysning herom fx på e-mail info@majinvest.dk. Du kan læse nærmere i politik for databehandling på investeringsforvaltningsselskabets hjemmeside, der beskriver håndtering af persondata og dine rettigheder.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.