Klik her for at printe

Nyt fra Maj Invest

69. udgave - februar 2018

Begyndelsen af februar har budt på store kursudsving på de finansielle markeder. For en vurdering af, hvad året kan bringe, henvises til artiklen Investeringsstrategi og risiko på hjemmesiden for Fondsmæglerselskabet Maj Invest, der rådgiver investeringsforeningen. Artiklen er offentliggjort 29. januar.

Månedsopdateringen for afdeling Kontra beskriver nogle af de kræfter, der har præget markedet primo februar. Obligationschef Peter Mosbæk skriver: 

Dette er egentlig en månedsopdatering for januar, men da starten af februar har været uendeligt mange gange mere interessant end januar, og da jeg først har haft tid til at skrive denne opdatering den 6. februar, så vil jeg også kommentere på begivenhederne i begyndelsen af februar. Jeg tror, at den 5. februar vil være en dag, som vil blive husket meget længe. Ikke så meget fordi S&P 500-indekset faldt med mere end 4 pct., men primært fordi det var dagen, hvor markedet for aktievolatilitet brød fuldstændigt sammen og ”investorer”, som havde solgt volatilitet, trykkede på panikknappen og forsøgte at lukke deres positioner ned. I kampens hede er der meget som pt. tyder på, at et par ETF’er, som har som formål at sælge aktievolatilitet, måtte lukke og slukke (blev tvangslikvideret for at beskytte udstederen mod tab). Disse meget store bevægelser i volatilitetsmarkedet er med stor sandsynlighed den primære årsag til, at aktierne faldt med 4-5 pct. på globalt plan.

Læs hele månedsopdateringen for afdeling Kontra her og læs månedsopdateringerne før øvrige udvalgte afdelinger her.


Kursen faldt, da udbyttet blev udbetalt

Syv af foreningens afdelinger udbetalte udbytter i januar måned, og kursen faldt pr. 23. januar tilsvarende. Udbyttet var til disposition på investors konto den 25. januar 2018.

Maj Invest Pension og Maj Invest Danske Obligationer udbetaler udbytte efter generalforsamlingen i april måned.

Udbytterne kan ses her.

Har du spørgsmål til udbetalingen af udbytte eller mulighederne for geninvestering, er du velkommen til at kontakte foreningens hotline.


Skattemæssige ultimokurser for 2017

Til brug for selvangivelse og årsopgørelse kan foreningens skattemæssige ultimokurser for 2017 ses her.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.