Klik her for at printe

Nyt fra Maj Invest

67. udgave - januar 2018

Udbytter udbetales 25. januar - sidste chance for automatisk geninvestering

Igen i 2018 har vi som en service til medlemmerne fremrykket udbyttebetalingen til januar måned. Det sker i alle afdelinger bortset fra afdeling Danske Obligationer og afdeling Pension, der udbetaler udbytte efter generalforsamlingen den 25. april 2018. For dig som investor betyder det tre ting:

Dispositionsdag
Udbyttet går fra den 22. januar, og beviserne handles første gang uden udbytter den 23. januar. Dvs. kursen falder som følge af udbetalingen af udbytte. Udbyttet er til disposition den 25. januar. Denne dato er rykket to dage i forhold til tidligere udmeldt.

Nye investeringer
Du kan investere nye penge i afdelingerne fra den 23. januar uden at få dele af investeringen retur som skattepligtigt udbytte i april 2018.

Automatisk geninvestering uden omkostninger
Hvis du ønsker at geninvestere dit udbytte, bør du overveje hurtigst muligt at tilmelde dig automatisk geninvestering. Med automatisk geninvestering får du uden omkostninger til handel og kurtage udbetalt dit udbytte i form af nye investeringsbeviser. Ved investering for frie midler tilbageholdes acontoskat for aktieindkomst. Brug blanketten her. Det med småt: Enkelte banker yder ikke denne service, og enkelte banker opkræver gebyrer i forbindelse med automatisk geninvestering.

Vælg selv dit udbytte
Omkostningerne ved at købe og sælge investeringsbeviser er faldet i 2017. Derfor kan det som investor være en fordel at tilmelde sig automatisk geninvestering af udbytte og i stedet sælge et antal investeringsbeviser den dag, der passer dig at få "udbytte".

Husk
Når udbyttet udbetales, falder kursen tilsvarende.

De forventede udbytter kan ses her. De endelige, reviderede udbytter offentliggøres inden udbetalingen af udbytter.


Kurt Kara: Sådan finder vi undervurderede aktier

”Valueaktier er ca. lige så spændende som at se græsset gro. Men vi kan godt lide at kigge på græs. Vi kan lide at kigge ned – i stedet for at kigge på stjernerne." Sådan siger Kurt Kara om sin tilgang til investering i Maj Invest Value Aktier i et interview med Danske Aktionærforening. Hvad er hemmeligheden bag at finde de rigtige, undervurderede aktier, spørger Dansk Aktionærforening.

Læs hele artiklen "Kurt Kara: Sådan finder vi undervurderede aktier".


Månedsopdateringer

December måned var en stille måned på finansmarkederne. Mens verdensindekset for aktier steg 0,7 pct., gav danske statsobligationer et minus.

I månedsopdateringerne for december ser vi tilbage på det forgangne år. Det markante fald i dollar på ca. 12 pct. over for euro og dermed også kroner kendetegnede 2017. Mens verdensindekset MSCI World i 2017 er steget mere end 20 pct. målt i dollar, så er det målt i danske kroner steget med 7,7 pct., hvilket stadig et godt afkast. På aktiemarkedet herskede optimismen om den globale konjunkturcyklus de fleste steder, og generelt havde alle de store regioner pæne kursstigninger i lokal valuta i 2017.

Den betydelige styrkelse af euro og kroner i forhold til langt de fleste øvrige globale valutaer, har især haft betydning i afdelingerne med udenlandske obligationer.

Læs mere om udviklingen på de finansielle markeder i månedsopdateringerne for udvalgte afdelinger


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.