Klik her for at printe

Nyt fra Maj Invest

66. udgave - december 2017

Forventede udbytter

De forventede udbytter for 2017 er offentliggjort. Udbytterne er opgjort i kr. pr. andel à nominelt kr. 100 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger/andelsklasser. Se udbytterne her

De endelige, reviderede udbytter, som ventes offentliggjort senest i løbet af marts måned 2018, kan afvige væsentligt fra de forventede udbytter.

Maj Invest tilbyder automatisk geninvestering af udbytte. Det betyder, at i stedet for at få udbytte fra en eller flere afdelinger kan du vælge at få dit udbytte geninvesteret automatisk og modtage et antal nye investeringsbeviser. Læs mere om automatisk geninvestering her


November måned var en begivenhedsrig måned på det danske obligationsmarked med både de årlige flexlånsauktioner og et nyt udkast til finansiering af statsstøttede almennyttige boliger. På det globale marked ser vi denne måned nærmere på Sverige, der gennem lang tid har haft en alt for lav rente i forhold til vækst, arbejdsløshed osv. 

På aktiemarkedet var billedet lidt blandet i november måned, hvor stigninger på det amerikanske marked blev neutraliseret af et fald i de europæiske aktier. 

Læs mere om udviklingen på finansmarkederne og effekten på Maj Invests afdelinger i månedsopdateringer for udvalgte afdelinger her.


Finanskalender 2018

Finanskalender for 2018 for Investeringsforeningen Maj Invest er offentliggjort:

  • 14. marts 2018: Årsrapporten for 2017 offentliggøres
  • 25. april 2018: Ordinær generalforsamling
  • 28. august 2018: Halvårsrapporten for første halvår 2018 offentliggøres

Hold øje med nyhedsbrevet i det nye år for nærmere information vedr. generalforsamlingen.


God jul

Investeringsforeningen Maj Invest ønsker alle nyhedsbrevets læsere en glædelig jul. Vi vender tilbage med flere nyheder i det nye år. 

Juletræ


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.