Klik her for at printe

Nyt fra Maj Invest

65. udgave - november 2017

Se eller gense The Big Picture

The Big Picture-møderne har trukket fulde huse i hele landet. Vi takker for den store interesse for møderne. Hvis du ikke nåede at få en plads, kan du se hele Jeppe Christiansens oplæg The Big Picture her

Sidste chance for at deltage er i Herning den 9. november. Læs mere og tilmeld dig her


Aktierne steg i alle de store regioner i oktober måned drevet af stærke økonomiske nøgletal, fortsat lave renter og en positiv start på tredje kvartals regnskabssæson. En høj andel af de selskaber, der aflagde regnskab i oktober, slog markedets forventninger og udtrykte samtidig forventninger for de kommende kvartaler, der overraskede positivt.

På obligationsmarkedet er der ikke langt mellem pessimisme og optimisme. I øjeblikket er der på dele af de globale marked en optimisme, der ikke er set siden før finanskrisen. På det danske obligationsmarked nåede konverterbare realkreditobligationer i slutningen af oktober det dyreste niveau for relativ prisfastsættelse, vi hidtil har set. 

Læs mere om udviklingen på finansmarkederne og effekten på Maj Invests afdelinger i månedsopdateringer for udvalgte afdelinger her.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.