Klik her for at printe

Nyt fra Maj Invest

64. udgave - oktober 2017

Maj Invest Value Aktier: Fra bronze til sølv

Morningstar har netop tildelt Maj Invest Value Aktier en sølvmedalje, og dermed løfter de deres rating fra den bronzemedalje, som de gav fonden i efteråret 2016, da de begyndte deres analysedækning. 

Morningstar Analytiker Ratingen er fremadskuende og forsøger at forudsige en fonds fremtidige succes.

Læs hele nyheden "Value Aktier: Fra bronze til sølv".


The Big Picture trækker fulde huse

The Big Picture-møderne har trukket fulde huse i hele landet. Vi er glade for den store interesse for møderne. Hvis du ikke nåede at få en plads, kommer hele Jeppe Christiansens oplæg om global økonomi på foreningens hjemmeside i løbet af oktober måned. Hold øje med nyhedsbrevet for at høre mere.

Sidste chance for at deltage er i Herning den 9. november. Læs mere og tilmeld dig her


De globale aktiemarkeder gav endnu engang et positivt afkast i september måned målt i dollar, idet MSCI World steg 2,2 pct. Med endnu en positiv måned har MSCI World-indekset givet 11 positive måneder i træk, hvilket er den næstlængste periode siden 1969. 

På obligationsmarkedet var det en relativt stille måned uden de store begivenheder. Der var en lille stigning i renterne og en styrkelse af dollar. Man skal dog være feinschmecker for reelt at se det som stigende renter. 

Læs månedsopdateringer for udvalgte afdelinger her.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.