Klik her for at printe

Nyt fra Maj Invest

63. udgave - september 2017

Mød Maj Invest

Ses vi i Aarhus eller Aalborg?

Den 19. september besøger vi Aarhus, og den 21. september lægger vi vejen forbi Aalborg. Der er stadig ledige pladser begge steder. 

Læs mere og tilmeld dig her


Maj Invest Value Aktier holder fast i metoden

Aktiechef Kurt Kara ryster ikke på hånden i Maj Invest Value Aktier. Porteføljen har også tidligere oplevet modgang i kortere eller længere perioder. 2017 har været et skævt år. Sådan beskriver aktiechef i Maj Invest Value Aktier Kurt Kara året indtil nu.

Læs hele artiklen


Månedsopdateringer

For femte måned i træk betød en faldende dollarkurs, at afkastet fra det globale aktiemarked blev negativt målt i kroner. Der var lidt større udsving end tidligere i markedets udvikling på grund af missilaffyringer og forstærket støj omkring Donald Trump, men markedet blev hurtigt stabiliseret igen.

På det globale obligationsmarked er det manglen på attraktive investeringer, der præger stemningen. Det samlede afkastpotentiale ved investering i obligationer er næsten ikke set lavere i de seneste 20 år.

Læs månedsopdateringer for udvalgte afdelinger her.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.