Klik her for at printe

Udbytter for 2017 og acontoudlodning

16. jan. 2018

Nedenfor er angivet udbytter i kr. pr. andel à nominelt kr. 100 for 2017 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger/andelsklasser. Udbytterne til udbetaling a conto i januar er endelige og reviderede. Udbytterne til udbetaling i april måned er forventede.

Maj Invest tilbyder automatisk geninvestering af udbytte. Det betyder, at i stedet for at få udbytte fra en eller flere afdelinger kan du vælge at få dit udbytte geninvesteret automatisk og modtage et antal nye investeringsbeviser. 

Hvis du ønsker at gøre brug af automatisk geninvestering, skal du rette henvendelse til egen bank i god tid inden udbyttebetalingen. Du kan evt. gøre brug af denne blanketLæs mere om automatisk geninvestering af udbytte. 

Af skemaet fremgår, hvilke afdelinger/andelsklasser der foretager acontoudlodning den 22. januar 2018. Investeringsbeviserne handles uden udbytte første dag den 23. januar 2018 og udbyttet er til disposition på investors konto den 25. januar 2018. Bemærk, at denne dato er flyttet to dage i forhold til tidligere udmeldt.

Acontoudlodningen vil udgøre hele udbyttet for 2017. Foreningen vil forinden offentliggøre en meddelelse herom. Øvrige afdelinger udbetaler udbytter efter den ordinære generalforsamling, der afholdes 25. april 2018.

Afdeling

ISIN

 

Udbytte for 2017
kr. pr. andel

   

Revideret
Udbetales i januar

Ej revideret
Udbetales i april

Vækstaktier

DK0060005254

25,80

-

Vækstaktier W

DK0060825560

26,10

-

Danske Aktier

DK0060005171

25,20

-

Danske Aktier W

DK0060825487

25,60

-

Global Sundhed

DK0060157196

22,30

-

Global Sundhed W

DK0060825800

22,90

-

Value Aktier

DK0060005338

11,70

-

Value Aktier W

DK0060825644

12,20

-

Emerging Markets

DK0060522316

20,70

-

Emerging Markets W

DK0060825990

21,20

-

Pension

DK0060004877

-

5,60

Danske Obligationer

DK0060005098

-

2,00

Globale Obligationer

DK0060004950

3,10

-

High Income Obligationer

DK0060642809

7,80

-

 

De reviderede udbytter for afdeling Pension og Danske Obligationer vil blive offentliggjort sammen med årsrapport for 2017 den 14. marts 2018.

Alle udbytter for 2017 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling.