Klik her for at printe

Nyt navn og nyt fokus

13. jun. 2017

Afdeling Maj Invest Globale Aktier har eksisteret, siden Investeringsforeningen Maj Invest blev lanceret i december 2005. Nu skal afdelingens profil snævres ind og gøres mere klar. Det betyder et navneskifte til Maj Invest Vækstaktier og en omlægning af porteføljen pr. 13. juni 2017.

”Vi tror, at vi kan skabe mere afkast ved at skærpe profilen på afdelingen,” siger porteføljemanager i afdelingen Mads Peter Søndergaard. Afdelingen kunne godt ændre porteføljen inden for de rammer, som afdelingen arbejder under i dag. Men det er en fordel for investorerne, at linjerne for afdelingen er klare og transparente.
”Det er vigtigt for os, at vores afdelinger har en præcis varedeklaration,” siger Mads Peter Søndergaard. Afdelingen vil fortsat investere globalt, så den del er uændret. Ændringerne handler om at få et mere fokuseret blik på, hvilke selskaber afdelingen vil investere i.

Strukturel vækst
Tidligere har afdelingen fortrinsvis investeret i modne selskaber og i selskaber, hvor den makroøkonomiske udvikling har været en parameter. Nogle af selskaberne har ikke været i vækst, men har været prissat attraktivt, når man så på den nuværende indtjening. Fremover vil afdelingen lede efter selskaber i organisk vækst. ”Vi vil finde virksomheder og områder i den globale økonomi, der er i strukturel vækst.” siger Mads Peter Søndergaard.

Strukturel vækst definerer Maj Invest Vækstaktier som en vækst i omsætning og et underliggende cash flow, der er mindst 50 procent højere end markedets gennemsnit. Det betyder, at afdelingen vil finde selskaber, som vokser uanset makroøkonomiske forhold, og som ikke i samme grad svinger i takt med konjunkturerne. Virksomhederne vil typisk være yngre end de virksomheder, som afdelingen tidligere har investeret i.

Som eksempler på områder i strukturel vækst nævner Mads Peter Søndergaard selskaber, der arbejder med internet of things, hvor flere og flere almindelige produkter kobles på internettet. Det kan være dataindsamling med kommerciel værdi, teknologier til at analysere data, forskellige services inden for sektoren eller fremstilling af hardware eller software. Et andet område i strukturel vækst er sundhedspleje. Andelen af ældre er støt stigende, de ældre er ofte økonomisk stærke og vil gerne holde sig raske og sunde så længe som muligt. Et tredje område kunne være automatisering af produktion i form af robotter og software. Et fjerde eksempel er turisme og oplevelsesøkonomien: Vi rejser mere og mere og bruger flere penge på oplevelser. Alle områder er kendetegnet ved strukturel vækst, og alle områder er knap så afhængige af konjunkturerne. Det giver investeringsmæssigt nye muligheder, som afdelingen gerne vil udnytte.

Derimod vil afdelingen ikke længere kunne investere i fossile brændstoffer som olie, gas eller kul. ”Mange kunder ønsker ikke, at deres penge er investeret i disse sektorer,” siger Mads Peter Søndergaard, der også peger på, at den type investeringer ikke er oplagte med den nye profil. Som de andre afdelinger i Maj Invest følger afdelingen derudover de internationale principper for ansvarlige investeringer.

Risiko
Fokus i den nye strategi vil i højere grad være på selskabernes muligheder for at skabe øget indtjening fremover. Det betyder at afdelingen sjældent vil lave de samme investeringer som hidtil i afdeling Globale Aktier. Men det betyder også, at udsvingene i afkast kan blive større i Maj Invest Vækstaktier. ”Der vil sandsynligvis komme større udsving med den nye portefølje, hvis man sammenligner med den gamle,” siger Mads Peter Søndergaard.

Dels vil der være færre selskaber i porteføljen, dels er udsvingene i vækstselskaber generelt større. Det skyldes, at når man investerer i selskabet, gør man det, fordi man forventer en vækst i fremtiden, og det giver en vis risiko.

”Opgaven bliver at investere i selskaber, der vil vokse flere år i træk, og som samtidig kan omsætte vækst i omsætningen til vækst i indtjening og cash flow,” siger Mads Peter Søndergaard.