Klik her for at printe

Meddelelse ang. forkert indre værdi

22. jun. 2018

Meddelelse ang. forkert indre værdi i to afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest FT nr: 11.158

I medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, skal Investeringsforeningen Maj In-vest (”Foreningen”) hermed meddele, at nedenstående afdelinger den 20 Juni 2018 i tidsrummet kl. 09:39 til kl. 12:52 har oplyst forkert indre værdi.

Afdeling ISIN Oplyst NAV Korr. NAV Fejl i % Emission/indløs?
Maj Invest Makro
FT nr: 11.158.013
DK0060442713 145,34 146,07 0,50 Nej
Maj Invest Kontra KL
FT nr: 11.158.008.001
DK0060037455 167,15 168,10 0,52 Nej

Fra 20. juni 2018 kl. 12:52 har NAV igen været korrekt.

På grund af en fejlagtigt pris på en future fra vores prisleverandør beregnes variation margin på et forkert grundlag. Den forkerte pris fanges i en af vores priskontroller og rettes efterfølgende, men der genberegnes ikke en ny variation margin, som således er beregnet på baggrund af den forkerte pris.

Den efterfølgende visuelle kontrol fanger ikke ændringerne, da der er relativt store bevægelser i markederne.

Meddelelsen er endvidere offentliggjort på foreningens, www.majinvest.com, hjemmeside og sendt til Finanstilsynet.