Klik her for at printe

Læs årsrapport 2017 - Et travlt år i Maj Invest

14. mar. 2018

2017 har været et travlt år, hvor vi og resten af branchen har omstillet os til de nye regler, der er trådt i kraft som følge af MiFID II-direktivet. Direktivet har til formål at synliggøre omkostninger og øge gennemsigtigheden. Det er forhold, der altid har ligget Maj Invest på sinde, og vi hilser udviklingen velkommen. Direktivet betyder blandt andet, at medlemmer, der har valgt at give deres bank fuldmagt til at styre deres investeringer, fremover skal betale banken direkte for dette arbejde, mens distributionsbankerne uændret modtager en provision fra foreningens specialafdelinger for at stille rådgivning til rådighed for foreningens øvrige medlemmer. For at kunne håndtere dette har vi i 2017 delt specialafdelingerne op i to andelsklasser, så der nu er en ’engros’-andelsklasse og en børsnoteret andelsklasse. For begge andelsklasser bestræber vi os på at holde omkostningerne under gennemsnittet for tilsvarende afdelinger i andre foreninger.

I 2017 omlagde vi også afdeling Globale Aktier til Maj Invest Vækstaktier, som er kommet rigtig godt for start. Ændringen er sket for at styrke afkastforudsætningerne og skabe en mere klar profil for afdelingen. Navneskiftet er sket for at sikre en præcis varedeklaration. Afdelingen vil fortsat investere globalt.

I 2017 blev vi 1.979 flere medlemmer, så vi nu er 37.753. Vi takker med ydmyghed for den tillid, som stadig flere viser os, når de vælger at placere en del af deres opsparede midler hos os. Vores vigtigste opgave er at honorere denne tillid. Vi er sat i verden for at tilbyde enkle, gennemskuelige og relevante produkter med gode resultater og rimelige omkostninger for den langsigtede investor.

Afkastet på kort og langt sigt
I slutningen af 2013 ringede et medlem til os, og spurgte om Kurt og Ulrik, der er ansvarlige for Maj Invest Value Aktier, havde opbrugt alt deres held, og om det var på tide at skifte til en anden forening. Medlemmet havde bemærket, at afdelingen havde ligget under sammenligningsindekset to år i træk, efter at have givet gode afkast de tidligere år.

Det er meget illustrativt for, hvordan man som investor let kommer til at tænke. For ved første øjekast kan resultaterne for Maj Invest Value Aktier i 2017 godt se lidt magre ud. Markederne favoriserede i 2017 vækstaktier, men Kurt og Ulrik har uden at blinke holdt fast i deres strategi og metode for Value Aktier, selvom det har kostet på sidste års performance. Og det er netop sådan, den professionelle og langsigtede investor arbejder. Man kan ikke forlade sig på held, kun på strategi, metode og grundighed og så det lange, seje træk. Derfor er vi i bestyrelsen også tilfredse med årets resultater i forhold til markedets udvikling.

Jeg håber, at vores medlem med spørgsmålet i 2013 har beholdt sin investering i Value Aktier. Set over de seneste fem år har afdelingen givet det næstbedste afkast i sin Morningstar Kategori™ i Danmark, og i følge Morningstar har medlemmet fået et af de bedste afkast på globale aktier i Europa over de seneste 12 år. Afkast kommer i klumper. Nogle år er meget gode, andre mindre gode. Man får det bedste gennemsnit over tid ved at evaluere sine investeringer over perioder på måske fem år eller længere.

Henrik Normann, formand

Læs årsrapporten og se komplette beholdningslister her.