Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg investere friværdien i min bolig?

Mange boligejere har en lav gæld set i forhold til boligens værdi ved salg. Men Maj Invest kan ikke anbefale, at du stifter gæld eller øger belåningen af egen bolig for at investere penge i aktier og obligationer.

Der er en stor risiko for, at boligpriserne falder i perioder, hvor der også forekommer kursfald på aktiemarkederne. Har man øget sin boliggæld for at investere i aktier eller aktieafdelinger, risikerer man tab på to fronter: nemlig at boligpriserne falder, samtidigt med at værdien af aktieinvesteringerne også falder. Resultatet kan blive, at man står med en øget gæld og tab på sine investeringer. 

Øges gælden i boligen for at investere i obligationer, bliver man meget sårbar over for renteudviklingen. Rentestigninger kan give kurstab på obligationsinvesteringerne, samtidigt med at boligpriserne falder, og har du valgt rentetilpasningslån, vil din boligydelse også gradvist stige. 

Selv om man tror på, at rentestigningerne vil blive små eller moderate, kan det at øge boliggælden med henblik på at investere i obligationer blive en risikabel disposition. Det kan nemlig blive svært at opnå et nettoafkast på investeringerne, som overstiger rentebyrden på gælden. 

Se flere spørgsmål og svar