Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bestemmes en afdelings placering på risikoskalaen?

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko.

Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden. Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Risikoklasse 1 er ikke en risikofri investering. Afdelingens placering i den angivne risikoklasse er udtryk for, at værdien af investeringer i obligationer både kan stige og falde, bl.a. som følge af politiske og reguleringsmæssige ændringer.

Herudover kan makroøkonomiske og finansielle forhold, herunder den globale renteudvikling, have betydning for værdien. Investering i obligationer indebærer en risiko for, at udstederne (stater, realkreditinstitutter eller virksomheder) får forringet deres kreditvurdering, eller at de ikke kan overholde deres betalingsforpligtelser. Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængeligt i afdelingernes prospekter i afsnittet "Afdelingens investeringsforhold, risici m.v.". Prospekterne findes her.

Du kan se afdelingernes placering på den EU-standardiserede risikoskala i arket Central Investorinformation. Risikoskalaen kaldes også SRRI.

Se flere spørgsmål og svar