Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der, hvis jeg køber afdeling Pension for frie midler?

Skattereglerne er ændret fra 2014. Tidligere blev udbyttet fra afdeling Pension splittet op i aktieindkomst og kapitalindkomst og beskattet som sådan. Fordelingen af udbytte mellem aktie- og kapitalindkomst fra udloddende investeringsbeviser er fra og med 2014 ophørt og afdeling Maj Invest Pension har i skattemæssig forstand samme status som en obligationsafdeling.

Det betyder, at du skal betale kapitalindkomstskat af både den del af afkastet der stammer fra aktier og den del af afkastet, der stammer fra obligationer. Det gælder både afkast fra løbende udbytter og en evt. kursgevinst ved salg.

For mange – ikke alle – investorer er kapitalindkomst beskattet med en højere sats end aktieindkomst, da skattesatserne afhænger af dine formue- og indtægtsforhold. Få et overblik over skattesatserne.

Derfor vil det ofte være en skattemæssig fordel at investere frie midler i en kombination af aktieafdelinger og obligationsafdelinger frem for blandede afdelinger som afdeling Pension. Se vores opsparingsprofiler for frie midler.

Har du købt Maj Invest Pension for et mindre beløb, skal den løbende meromkostning til skat holdes op mod udgifter til omlægning og komforten i at have en investering, der automatisk tilpasser fordelingen mellem aktier og obligationer. Ligeledes skal du være opmærksom på, at regnestykket ændrer sig med din øvrige skatteforhold, f.eks. hvis du bliver topskattepligtig, får høj aktieindkomst eller negativ kapitalindkomst.

Se flere spørgsmål og svar