Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal jeg oplyse til SKAT i forhold til min selvangivelse?

SKAT får automatisk information fra din bank om handler med Maj Invest og om udbetalte udbytter i et dansk pengeinstitut.

SKAT beregner derfor automatisk dine gevinster og tab. Som investor bør du i egen interesse altid tjekke, at handlen registreres hos SKAT for at sikre dig, at et eventuelt tab til sin tid kan fradrages.

Du skal selv sikre, at investeringsbeviser købt før 2010 er registreret korrekt hos SKAT. Fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen af andelene.

Du kan se, hvilke oplysninger SKAT har registreret i din personlige skattemappe på skat.dk.

Se flere spørgsmål og svar