Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er sammenhængen mellem afkast og udbytte?

Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem det regnskabsmæssige afkast i en afdeling og det udbytte, som afdelingen udlodder. Det skyldes, at det alene er de realiserede skatte-mæssige gevinster og tab, der skal udloddes. Den del af årets afkast, der ikke udloddes som udbytte, får investor i form af kursstigninger.

Reglerne er i hovedtræk skitseret her. I foreningens årsrapport er reglerne for udlodning af udbytte beskrevet mere detaljeret. Se seneste årsrapport her

Som investor bør man fokusere på det samlede afkast for året, da skattereglerne betyder, at udbyttet kan variere væsentligt fra år til år.


Illustration: Maj Invest Danske Aktier

Børskursen var 215,84 kr. ved udgangen af 2015.  Afkastet fra ultimo 2015 til medio marts 2018 var 20,1 pct.

På grund af store udbyttebetalinger (markeret med orange) er børskursen lavere i marts 2018 end ved udgangen af 2015. Udbytternes størrelse bestemmes af Ligningslovens §16C.

Hvis man vil sikre sig, at der ikke udbetales mere i udbytte end formuen er steget, kan man tilmelde afdelingen automatisk geninvestering. Herefter kan man selv sælge et antal investeringsbeviser, når formuen er steget tilstrækkeligt. På den måde fastlægger man selv størrelsen af og datoen for sit 'udbytte'.

 

Se flere spørgsmål og svar