Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er indirekte handelsomkostninger?

De indirekte handelsomkostninger afspejler, at der er forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som investeringsforeningen køber og sælger. Dette er også kaldet spreads. Nogle værdipapirer er meget likvide og handles ofte. Her vil spreads være små. Andre er mindre likvide, og her kan spreads være større.

Jo oftere en afdeling handler, jo oftere betales denne omkostning. Derfor har omfanget af handler stor betydning for de indirekte handelsomkostninger.

Nøgletallet beregnes på baggrund af historiske handler og giver et estimat på de indirekte handelsomkostninger et år fremadrettet. 

De indirekte handelsomkostninger er beregnet som det vægtede spread for alle afdelingens handler af forskellige typer værdipapirer x værdien af afdelingens handler. Dette deles med afdelingens gennemsnitlige formue.

De indirekte handelsomkostninger vises sammen med ÅOP. Begge tal er opgjort i procent. Få et overblik over omkostningsstrukturen i afsnittet om omkostninger.

Se flere spørgsmål og svar