Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder kursen på investeringsforeningsbeviset?

Obligationer bliver normalt udstedt til kurs 100 og indfries efter en årrække igen til kurs 100. Derfor er kursen på en obligation i sig selv interessant. Sådan er det ikke med investeringsforeningsbeviser. Kursen på investeringsforeningsbeviset udtrykker alene værdien af de aktier og/eller obligationer, som foreningen har investeret i. Da afkastet i foreningen normalt vil være forskelligt fra det udbytte, der udbetales, vil kursen med tiden bevæge sig væk fra 100. Du kan således ikke udlede noget af kursen i sig selv. 

Se flere spørgsmål og svar