Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Fra hvilken dato fastsættes modtageren af udbytte ved salg af investeringsbeviser?

Udbyttet tilfalder den, der ejer investeringsbeviset på dagen for generalforsamlingen. Når udbyttet udbetales, falder kursen tilsvarende. Dvs. at det i princippet ikke bør have en betydning for det samlede provenu (udbytte + kursværdi af investeringsbeviser ved salg), om man sælger umiddelbart før eller efter generalforsamlingen.

Se flere spørgsmål og svar.