Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Fra hvilken dato fastsættes modtageren af udbytte ved salg af investeringsbeviser?

Udbyttet tilfalder den, der ejer investeringsbeviset på den sidste handelsdag, hvor investeringsbeviset handles med udbytte. Når udbyttet udbetales, falder kursen tilsvarende. Dvs. at det i princippet ikke bør have en betydning for det samlede provenu (udbytte + kursværdi af investeringsbeviser ved salg), om man sælger umiddelbart før eller efter udbyttet går fra. Det kan dog have betydning for investors skatteregnskab.

Datoerne oplyses i meddelelse om den enkelte udbyttebetaling.

Se flere spørgsmål og svar.