Her kan du hurtigt få overblik over afkast, kursudvikling, rating, risiko, omkostninger og udbytter for alle afdelinger i Maj Invest. Klik på en af afdelingerne og få mere information om fordeling på lande, brancher osv. Du kan også læse en beskrivelse af de enkelte afdelinger og downloade faktaark.

Vil du gerne spare op til pension, kan du her se en model for pensionsopsparing, læse om risikoprofiler og tidshorisont og se, hvilke skatteregler der gælder.

Har du frie midler, du gerne vil investere, kan du her se en model for investering af fri opsparing. Desuden kan du læse om risikoprofiler og tidshorisont og blive klogere på, hvilke skatteregler der gælder her.

Er du ny investor - i Maj Invest eller helt generelt - så er der nyttig information at finde her. Bl.a. kan du se, hvorfor det er en god idé at investere i forening, og læse om, hvordan du kommer i gang.

Søgte du Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S? Så læs mere på denne side.

Læs mere om

Betydning for folkepension og efterløn

Investering af både pensions- og fri opsparing

Fakta

På en pensionsopsparing betaler du 15,3 procent i skat af dit samlede afkast. Det gør ingen forskel, om du har fået dit afkast som kursstigninger, udbytte, eller om du har købt eller solgt papirer i løbet af året.

Ordbog Udskriv

Fradrag ved forskellige pensionstyper

Kapitalpension
Det er ikke længere muligt at oprette en kapitalpension.

Aldersopsparing
Til gengæld er det nu muligt at oprette en aldersopsparing, hvor du maksimalt kan indsætte kr. 27.600/årligt. Der kan ikke opnås fradrag for indbetalinger og der er ingen afgift ved udbetaling. Afkastet bliver årligt beskattet med 15,3 %.

Ratepension og ophørende livrente
En ratepension udbetales hver måned i en nærmere aftalt periode - mindst 10 år og højst 25 år. En ophørende livrente er en pension, der udbetales løbende fra et aftalt tidspunkt. Udbetalingen stopper efter en bestemt periode. Indbetalingerne er fradragsberettigede. Det samlede årlige fradrag for indbetalinger til ratepension og ophørende livrente kan højst udgøre 50.000 kr. i 2013.

Livsvarige pensionsordninger

  • Fradrag ved livsvarige livrenter oprettet gennem arbejdet
    Har du en livsvarig livrente, der er oprettet som en arbejdsmarkedspension eller firmapension, er der ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale til pensionsordningen. Dog kan du ikke indbetale mere end din løn. Alle indbetalinger er fuldt fradragsberettigede i det år, de indbetales.
  • Fradrag ved livsvarige livrenter, du selv køber
    Har du selv købt en livsvarig livrente, er der ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale. Indbetalingerne er fradragsberettigede. Er indbetalingen kr. 46.000 (2013) eller derunder kan du altid få fuldt fradrag i indbetalingsåret. Indbetaler du det samme beløb årligt i en periode på mindst ti år, får du fuldt fradrag i indbetalingsåret uanset beløbets størrelse. Indbetaler du mere end 46.000 (2013) som engangsbeløb eller årligt i en aftalt periode, der er under 10 år, skal fradraget fordels over en periode på op til 10 år.

Selvstændige erhvervsdrivende
Hvis du er selvstændig og driver din virksomhed i personligt regi, kan du benytte dig af en række særlige skatteregler. Du kan oprette en livrente/livsvarig pension eller ratepension, hvor du kan trække hele beløbet fra i din personlige indkomst i indbetalingsåret, når indbetalingen ikke overstiger 30 pct. af overskuddet fra din virksomhed. For ratepensioner gælder dette kun til og med indkomståret 2014.

 

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform som et aktieselskab, kan du oprette en arbejdsmarkedspension efter reglerne ovenfor.

 

Er du fyldt 55 år, og står du over for at skulle sælge/afhænde din virksomhed, har du mulighed for på visse betingelser at tegne en ophørspension, hvor der kan indbetales op til 2.507.900 kr. (2013) med fuldt fradrag.