Her kan du hurtigt få overblik over afkast, kursudvikling, rating, risiko, omkostninger og udbytter for alle afdelinger i Maj Invest. Klik på en af afdelingerne og få mere information om fordeling på lande, brancher osv. Du kan også læse en beskrivelse af de enkelte afdelinger og downloade faktaark.

Vil du gerne spare op til pension, kan du her se en model for pensionsopsparing, læse om risikoprofiler og tidshorisont og se, hvilke skatteregler der gælder.

Har du frie midler, du gerne vil investere, kan du her se en model for investering af fri opsparing. Desuden kan du læse om risikoprofiler og tidshorisont og blive klogere på, hvilke skatteregler der gælder her.

Er du ny investor - i Maj Invest eller helt generelt - så er der nyttig information at finde her. Bl.a. kan du se, hvorfor det er en god idé at investere i forening, og læse om, hvordan du kommer i gang.

Søgte du Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S? Så læs mere på denne side.

Hvorfor investere

i en investeringsforening?

Fakta

Flere end 25.000 danskere investerer deres opsparing gennem Maj Invest, og stadig flere får øje på vores resultater.

Ordbog Udskriv

Investeringsfilosofi

I Maj Invest arbejder vi med nogle investeringsmæssige principper, som kort kan beskrives:

  • købmandskab baseret på viden om de værdipapirer, der investeres i
  • tålmodighed og fokus på det langsigtede afkast
  • aktieanalyse med vægt på selskabets hidtidige resultater frem for hovedstrømme på aktiemarkederne
  • obligationsanalyse med vægt på risiko i forhold til merrente
  • interesse for aktier og obligationer, som overses på de finansielle markeder
  • realistiske vurderinger af afkastmuligheder og risici
  • forenkling og sortering af informationsstrømmen om værdipapirerne

Udvælgelse og sammensætning af investeringer i Maj Invests afdelinger sker efter råd fra Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, som kan trække på mere end 25 års erfaring med blandt andet investeringer for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og en lang række pensionskasser og institutionelle kunder.