Her kan du hurtigt få overblik over afkast, kursudvikling, rating, risiko, omkostninger og udbytter for alle afdelinger i Maj Invest. Klik på en af afdelingerne og få mere information om fordeling på lande, brancher osv. Du kan også læse en beskrivelse af de enkelte afdelinger og downloade faktaark.

Vil du gerne spare op til pension, kan du her se en model for pensionsopsparing, læse om risikoprofiler og tidshorisont og se, hvilke skatteregler der gælder.

Har du frie midler, du gerne vil investere, kan du her se en model for investering af fri opsparing. Desuden kan du læse om risikoprofiler og tidshorisont og blive klogere på, hvilke skatteregler der gælder her.

Er du ny investor - i Maj Invest eller helt generelt - så er der nyttig information at finde her. Bl.a. kan du se, hvorfor det er en god idé at investere i forening, og læse om, hvordan du kommer i gang.

Søgte du Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S? Så læs mere på denne side.

Læs mere om GES

GES Investment Services

Faktaboks

Konsulentvirksomheden GES Investment Services (GES) overvåger løbende alle de selskaber, som Maj Invest investerer i.

 

GES kigger på etik, social og miljømæssig ansvarlighed samt corporate governance.

Ordbog Udskriv

Etik og ansvarlige investeringer

Foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber i foreningens forskellige børsnoterede aktieporteføljer med henblik på at vurdere, hvorvidt selskabernes aktiviteter er i overensstemmelse med foreningens krav til virksomhedernes etiske ansvar (ESG-forhold).

 

Det sker for at efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og love. Dette omfatter etik, social og miljømæssig ansvarlighed samt corporate governance.

 

Den løbende overvågning sker i samarbejde med den nordiske konsulentvirksomhed GES Investment Services (GES), der løbende overvåger ESG-forholdene i de selskaber, der indgår eller kunne tænkes at indgå i foreningens porteføljer.

 

Hensyntagen til ESG-forhold indgår dermed som en integreret del af det generelle analysearbejde med foreningens aktieinvesteringer, som det bl.a. er formuleret i FN's principper for Ansvarlig Investeringspraksis, UNPRI.